15 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29802

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İzmir Selçuk Belediyesinden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Belediye Başkanlığından:

İLANEN TEBLİGAT

MUHATABI   :                                                                Hasan Cem ŞEREFOĞLU

ADRESİ       :  Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. Yüksel Sitesi D-Blok No: 9/45 Çankaya/ANKARA

Yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait, Çukurambar Mahallesinde 27035-26427 adalar arasında 1457. Caddeye cepheli Çansera Kent Bahçesi (Çankaya Belediyesi Çansera Rekreasyon Alanı) içerisinde bulunan 12 m² kullanım alanlı 5 nolu yiyecek büfesinin 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, 17.12.2013 tarihinde yapılan ihale sonucu; tarafınıza verilmiş olup; Belediyemiz ile Ankara 49. Noterliği nezdinde 24.01.2014 tarih ve 1002 yevmiye numaralı kira sözleşmesi düzenlenmiştir. Ancak; kira bedellerinin yasal süresi içinde ödenmemesi nedeniyle Başkanlık Makamının 09.10.2014 tarih ve 3744 R: 631653 sayılı Olur’ları ile söz konusu yere ait kira sözleşmesi, Belediyemiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Söz konusu yerin 2014 yılı Mart ayından Ağustos ayına kadar olan dönemde kira bedellerinin ödenmemesi nedeniyle tahsili için işlem başlatılmış olup; ayrıca, 2014 yılı Eylül ayına ait 1.600,00-TL ve Ekim ayına ait 9 günlük (fesih tarihine kadar) 464,62-TL olmak üzere toplam 2.064,62-TL kira bedelinin ise ödenmediğinin tespit edilmesi üzerine; söz konusu bedelin yazımızın tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 (gün) içerisinde ödenmesi gerektiği hususundaki 22.10.2014 tarih ve 3932 Ref: 648696 sayılı yazımız; belirtilen adresin kapalı olması nedeniyle tebliğ edilememiştir. Bunun üzerine, Çankaya Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğünden güncel adres bilgileriniz istenilmiş; gelen cevap yazısında tarafınıza ait Ulusal adres veri tabanında güncel adres bilgisine ulaşılamadığı bildirilmiştir.

Bu durumda 22.10.2014 tarih ve 3932 Ref: 648696 sayılı yazımızda belirtilen bedelin, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Belediyemiz veznesine ödenmesi, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

7282/1-1


İzmir Selçuk Belediyesinden:

İZMİR SELÇUK BELEDİYESİ KÜLTÜR VE GENÇLİK MERKEZİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

YARIŞMANIN KONUSU:

“Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması” Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği” uyarınca serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.

 

KATILIM ESASLARI:

1 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,

2 - Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

3 - Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

4 - Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,

5 - Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

6 - Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

7 - Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmanın İlanı                                     :  15/08/2016

Son Soru Sorma Tarihi                          :  15/09/2016

Cevapların Yayın Tarihi                         :  30/09/2016

Proje Teslim Tarihi                                 :  15/11/2016

Jüri Değerlendirme Başlangıç Tarihi      :  25/11/2016

 

JÜRİ ÜYELERİ ve RAPORTÖRLER

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

• Dahi Zeynel BAKICI, Selçuk Belediye Başkanı

• Niyazi PINAR, Selçuk Belediyesi Danışmanı,

• Tülay AYARMAN, Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı,

 

ASİL JÜRİ ÜYELERİ

• Tamer BAŞBUĞ, Mimar (Jüri Başkanı)

• Cem SORGUÇ, Mimar

• Ebru YILMAZ, Y.Mimar

• Deniz DOKGÖZ, Y.Mimar

• A.Caner İNCE, İnşaat Mühendisi

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

• Ahenk YILMAZ, Mimar

• Onur ÖZKOÇ, Mimar

• İbrahim BAKIM, İnşaat Mühendisi

 

RAPORTÖRLER

• Cansu BAKICIOL, Mimar

• Pınar MİRİ, Mimar

 

YER GÖRME:

Yer görme zorunlu değildir, ancak jüri, yarışmacıların yer görmesini tavsiye etmektedir.

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

Birincilik Ödülü      : 50.000,00TL. (ellibintürk lirası)

İkincilik Ödülü       : 30.000,00TL. (otuzbintürk lirası)

Üçüncülük Ödülü   : 25.000,00TL. (yirmibeşbintürk lirası)

1. Mansiyon           : 10.000,00TL. (onbintürk lirası)

2. Mansiyon           : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)

3. Mansiyon           : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)

4. Mansiyon           : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)

5. Mansiyon           : 10.000,00 TL. (onbintürk lirası)

 

YARIŞMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN ESASLAR:

Yarışmaya katılmak isteyenler 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında “İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ” şartnamesini alabileceklerdir. Yarışma şartname bedelinin “İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması ” açıklaması ile Selçuk Belediyesine ait Ziraat Bankası Selçuk Şubesi TR51 0001 0005 6107 3979 9050 17 no’lu hesaba veya Selçuk Belediyesi tahsilat veznelerine yatırılması ve alınacak dekontun yarışma raportörlüğüne ibrazı ile şartname ve ekleri elden alınabileceği gibi dekont ile isim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren belgenin e-posta veya fax ile raportörlüğe gönderilmesi sonrasında yarışma şartnamesi ve ekleri adreslerine gönderilecektir. Yarışma şartnamesi 15/11/2016 tarihine kadar temin edilmelidir. Şartname ve ekleri belediyenin ilgili internet sitesinden indirilebilir.

 

ŞARTNAME TEMİN ADRESİ:

''İzmir Selçuk Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Mimari Proje Yarışması'' Raportörlüğü Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No: 111 Kat: 2 Fen İşleri Müdürlüğü Selçuk/İZMİR

Tel: (0232) 892 69 25 E-posta: yarisma@selcuk.bel.tr

7382/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Bursa Yolu Üzeri 4. Km Gedelek Köyü (Ada:- , Pafta:H22.b-01.c.D, Parsel:2776) Orhangazi / Bursa adresinde 25.09.2012 tarih BAY/939-82/31550 sayılı istasyonlu bayilik lisansı (28.01.2014 Tarih ve 3126 Sayılı Karar ile Sonlandırılmıştır) ile faaliyet gösteren Mesafe Petrol Akaryakıt Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 29/01/2014 tarihinde yapılan denetim, bayinin otomasyon verileri ve Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığından alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde; otomasyon sisteminde dışarıdan müdahale edildiğinin, kayıtların değiştirildiğinin, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmadığının tespit edilmesi ve bu kapsamda 15/11/2012 tarih DAĞ/4122-1/31774 sayılı Dağıtıcı Lisansı (19/12/2013 tarih 4764-4 sayılı Karar ile sona erdirilmiştir) sahibi Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (31.12.2012-19/12/2013 arasında dağıtıcısı) istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalışmamasına ve aykırılıklara ilişkin öngörülen eylem ve bildirimleri yapmaması hususunun 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına, 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 7, 8 ve 11 inci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının halihazırda yürürlükte bulunan şekliyle 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) ve (d) bentlerine, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca Acıbadem Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/04/2016 tarihli ve 6253-50 sayılı Kurul Kararı kapsamında soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yapılan soruşturma sonucu düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 973 sayılı Soruşturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının 15 gün içerisinde, İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/1/1-1

—————

Kurulun 27/03/2015 tarihli ve 5534/81 sayılı Kararı ile; 25.08.2009 tarih ve BAY/939-82/26472 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı sahibi Afacan Akaryakıt ve Petrol Ürünleri Nakliye Turizm Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin, 31/07/2013 tarihli tespite göre, istasyonda mevcut 3 adet akaryakıt tankından 2 adedinin otomasyon sistemine bağlantısı yapılmadan faaliyet göstermesi nedeniyle 25/12/2014 tarih ve 5388/37 sayılı Kurul Kararı ile yazılı savunması istenmesine rağmen konu hakkında yazılı savunma yapılmadığından, söz konusu fiil nedeniyle söz konusu Şirket hakkında 70.000.-TL idari para cezası uygulanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/2/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarih ve 6329-18 sayılı Kararı ile, MYĞ/2552-6/27682 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Biz-Bio Alternatif Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/06/2016 tarih ve 1085 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/3/1-1

—————

Kurul’un, 13.05.2016 tarih ve 6279/29 sayılı Kararı ile "DAĞ/5158-1/34542 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin ortaklık yapısı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili kişilerinde meydana gelen değişiklikleri yasal süresi içerisinde Kuruma bildirmemesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, EGEOİL AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/4/1-1

—————

Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/50 sayılı Kararı ile; MYG/3056-3/28923 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081/169 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 264 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Mirsoy Petrol Kimya ve Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/5/1-1

—————

Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/47 sayılı Kararı ile; MYG/3096-1/29059 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081/174 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 270 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma yazılı savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Okas Madeni Yağ ve Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Nakliyat Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/6/1-1

—————

Kurul 27/04/2016 tarih ve 6252/42 sayılı Kararı ile; MYĞ/2566-7/27737 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi nezdinde 21/01/2016 tarihli ve 6081/177 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarihli ve 263 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma yazılı savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Or-San Petrokimya Nakliye Plastik İnşaat ve İnşaat Malzemeleri ve İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/7/1-1

—————

Kurulun 21/04/2016 tarihli ve 6232/60 sayılı Kararı ile 17/06/2014 tarihinde 30/12/2012 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13275 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait “Atatürk Bulvarı Dikilitaş Mah. No:432/UŞAK” adresinde faaliyet gösteren istasyonda yapılan denetimde istasyonda çalışan Ziya GÜLER’in LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikasının olmaması ile ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun “yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nezdinde 10/12/2015 tarihli ve 5913/14 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 08/02/2016 tarihli ve 110 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunma Kurulca değerlendirilmiş olup Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırarak 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ı) bendine, 15 inci maddesine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 1/h bendine, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası (LPG) Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine ve aynı maddenin 2 nci fıkrasına aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma yazılı savunmasını sunmadığı,

anlaşıldığından Pamukkale Otomobil Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Bahçelievler Şubesi /ANKARA nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idari mahkemelerde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/8/1-1

—————

Kurul 16/05/2016 tarih ve 6291/11 sayılı Kararı ile; İHR/1567-3/24174 sayılı ihrakiye teslimi lisansı sahibi Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin Kuruma 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi nezdinde 28/01/2016 tarih ve 6093-13 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 23/02/2016 tarih ve 283 sayılı Soruşturma Raporu ve lisans sahibinden yazılı savunma istenmiş olması Kurulca değerlendirilmiş olup Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi’nin;

a) 2012 yılında ek’li tabloda belirtilen bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri başlıklı 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendi ile Mülga Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile yürürlükte bulunan Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatının 5 nci maddesine aykırı hareket ettiği,

b) Kuruma savunma sunmadığı,

anlaşıldığından Türkerler Petrol Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı alt bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 339.814,-TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 339.814. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/9/1-1

—————

Kurul’un, 25/05/2016 tarihli ve 6299-51 sayılı Kararı ile "D.100 Karayolu Caddesi No:42 (Ada: - , Pafta: - , Parsel:1294) Yenicepınar Köyü Merkez/BOLU" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 09/05/2007 tarihli ve BAY/939-82/22015 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonda 27/05/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemine müdahale etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın 5 inci maddesinin mülga (14) numaralı bendi ile 01/06/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın "İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, Yiğit Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm Ticaret Limited Şirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 80.106. -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank), Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdari Mahkeme'de dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde % 25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda, hazırlanan tebligat ilgilinin belirlenen adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/10/1-1

—————

 “Tekmen Beldesi, Limanağzı Mahallesi, Erenler Caddesi, No: 26, 33830 (Pafta: p30D17aD, Parsel: 301) Bozyazı MERSİN" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32809 numaralı akaryakıt bayilik lisansı alan Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 23/12/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemi arızalı olmasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ve 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin (8), (9) ve (10) uncu bentlerine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların söz konusu fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; otomasyon sistemi arızalı olmasına rağmen akaryakıt ikmaline devam etmesi fiili nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 72.751 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve bu yöndeki 05/05/2016 tarih ve 6270-90 sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu 05/05/2016 tarih ve 6270-90 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/11/1-1

—————

“Tekmen Beldesi, Limanağzı Mahallesi, Erenler Caddesi, No: 26, 33830 (Pafta: p30D17aD, Parsel: 301) Bozyazı MERSİN" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 24/06/2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14001 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin; 23/12/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde tespit edilen hususlardan; LPG otogaz istasyonunda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıştırmak suretiyle 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinin 7 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırı hareket ettiği ve yazılı savunmasında belirtilen hususların söz konusu fiili haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından; Efebey Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası olmayan personel çalıştırmak fiili nedeniyle 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine göre 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 76.142,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve söz konusu 05/05/2016 tarih ve 6270-91 sayılı Kurul Kararı ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 76.142,- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/12/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarih ve 6329-19 sayılı Kararı ile, MYĞ/1108-6/21444 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Engürü Madeni Yağ ve Kimyasal Maddeler İmalatı Nakliye İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin lisansa konu tesise ait Üretim Yetkinlik Puanı en az %50 olan Kapasite Raporunu 01/08/2012 tarihi itibariyle Kuruma ibraz etmemiş olduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve aynı Yönetmeliğin Geçici 11 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 28/06/2016 tarih ve 1084 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/13/1-1

—————

Kurul’un 05/11/2015 tarihli ve 5856-12 sayılı Kararı ile: Bulcan Nakliyat İnşaat Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda ve Temizlik Maddeleri Alım Satım Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 24/05/2013 tarihinde Gaziantep İl Özel İdaresine teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmek suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bentlerini ihlal ettiği anlaşıldığından anlaşıldığından, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e/3) bendi ve (f) uyarınca, 70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/14/1-1

—————

Kurul’un 02/10/2014 tarihli ve 5253-54 sayılı Kararı ile: Denfe Petrol ve Petrol Ürünleri İnşaat Nakliyat Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 170.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 170.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/15/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-25 sayılı Kararı ile: Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30213 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Küçük Kayaş Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334 (Pafta: Ada: Parsel:520-521), Mamak/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 850.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/16/1-1

—————

Kurul’un 03/11/2014 tarihli ve 5294-26 sayılı Kararı ile: Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında; 04/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30215 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında “Samsun Devlet Yolu No:127 (Pafta: Ada: Parsel:1431-1495), Mamak/ANKARA” adresinde faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işlettiği akaryakıt istasyonun otomasyon sistemine müdahale edilmesine engel olacak gerekli önlemleri almamış olması ve müdahaleye kayıtsız kalması ve/veya otomasyon sisteminde oluşan arızayı 1240 sayılı Kurul Kararında belirtilen süre içerisinde gidermemiş olması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c/3) bendi uyarınca, 850.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 850.000,-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/17/1-1

—————

Kurul’un 09/06/2016 tarihli ve 6329/16 sayılı kararı ile 16.12.2009 tarihli ve BAY/939-82/26935 sayılı bayilik lisansı sahibi Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 12.01.2016 tarihli ve 2016-B-793/l ve 2 sayılı Vergi İnceleme Raporlarında belirtildiği üzere muhtelif faturalar karşılığında 2012 yılı içerisinde Gaspet Akaryakıt Nakliyat Ticaret Limited Şirketi’nden ve menşei belli olmayan akaryakıt alımı gerçekleştirmek suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Gas-Oil Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 27.06.2016 tarihli ve 1069 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/18/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/17 sayılı kararı ile 25.04.2014 tarihli ve BAY/939-82/34130 sayılı bayilik lisansı sahibi Makro Hafriyat Nakliyat Akaryakıt İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 09.10.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sisteminin çalışmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 1240 sayılı Kurul Kararının mülga 5 inci maddesinin 9 uncu, 10 uncu ve 14 üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin (2) nci fıkrasının  (a), (b), (c) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Makro Hafriyat Nakliyat Akaryakıt İnşaat Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1123 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/19/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6151/66 sayılı kararı ile 26/05/2012 tarihinde yapılan denetimde, “Zafer Mahallesi Diyarbakır Caddesi No:106 (Parsel:2702) Akçakiraz / ELAZIĞ“ adresinde faaliyet gösteren 26/04/2012 tarihli ve BAY/939-82/30877 sayılı bayilik lisansı sahibi Ortadoğu Mermer İnşaat Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin istasyon dışında akaryakıt ikmali yaptığının tespit edildiği, dolayısıyla söz konusu akaryakıt ikmalinin, 5015 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Ortadoğu Mermer İnşaat Petrol Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 23/06/2016-1059 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/20/1-1

—————

Kurul’un 25/05/2016 tarihli ve 6300/37 sayılı kararı ile 10.02.2005 tarihli ve BAY/434-69/01308 sayılı bayilik lisansı sahibi Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nin 21.02.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere muhtelif 7 fatura ile 2013 ve 2014 yıllarında 09.05.2013 tarihli ve BAY/939-82/32572 sayılı bayilik lisansı sahibi Türkoğlu Oto Koruma Sistemleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız bayilik faaliyetinde bulunmasının Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yakıtsan Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12.07.2016 tarihli ve 1110 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/21/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun  05/05/2016 tarih ve 6271-16 saylı Kararı ile “…, 14/03/2014 tarih ve BAY/ 939-82/33912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşil Üzümlü Mahallesi Durmuş Demirci Bul. No.70 (Ada:14, Parsel:2791) adresinde faaliyet gösteren Meğri Nakliyat Kuyumculuk İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 28/03/2014 tarihli denetime göre lisansa konu akaryakıt istasyonunda, 22/03/2014- 28/03/2014 tarihleri arasında Kurumca belirlenen tavan fiyatların üzerinde bir fiyatla akaryakıt satışı yapmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 20/03/2014 tarih ve 4927 sayılı Kurul Kararına aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden,

Ankara 7.İdare Mahkemesinin 15/01/2016 tarih ve 2015/345 Esas ve 2016/47 Karar sayılı kararındaki gerekçe çerçevesinde; konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespiti amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari Yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca BAY/ 939-82/33912 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Meğri Nakliyat Kuyumculuk İnşaat Turizm Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiştir.” karar verilmiştir.

5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 05/05/2016 tarih ve 6271-16 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31/05/2016 tarihli ve 968 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak 02/06/2016 tarih ve 27957 sayılı tebligat yazımızla adı geçen lisans sahibinin Ticaret Sicil adresi ile birlikte Kurumumuz kayıtlarında yer alan lisans adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

7422/22/1-1

—————

Kurul’un 30/06/2016 tarih ve 6377-7 sayılı Kararı ile, DAĞ/5814-3/36050 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Mir Petrolcülük Anonim Şirketi’nin lisansı yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde bayilik teşkilatını oluşturmamasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (r) bendine aykırı olması sebebiyle mezkur lisans sahibi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 84.575, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 84.575, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/23/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09/06/2016 tarihli ve 6328-39 sayılı Kararı ile 03.03.2011 tarihli ve DAĞ/3105-1/29092 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi'nin (Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi) 19.09.2012 tarihli ve BAY/939-82/31538 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Mespet Akaryakıt Nakliye Gıda İnşaat İletişim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Doğanca Köyü Eskişehir-Ankara Yolu 50. Km Ağıldere Mevkii (PAFTA. İ26-D4-D4 ADA: - PARSEL:797) Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 12/06/2013 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere “Kaçak akaryakıt satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı gizli tank, düzenek veya ekipman” bulundurulması eyleminin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından Pasifik Liman İşletmeciliği ve Petrolcülük Ticaret Anonim Şirketi (Poil Petrol Ürünleri Dağıtım İşletmeleri Anonim Şirketi) hakkında; bayisine ait akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satmak amacıyla bayilik lisansına esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı tank, düzenek veya ekipmanı bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırı olması nedeniyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu fıkrasının (b) bendi uyarınca 250.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 250.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

7422/24/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 29.08.2016 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok. No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Doktorasını Gastronomi ve Mutfak Sanatları/Gıda Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak.

1

1

2

Grafik Tasarımı Bölümü

Doktorasını Grafik Tasarım Bölümünde yapmış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık Bölümü

Yüksek Lisansı yada Doktorasını/Sanatta Yeterliliğini İç Mimarlıkta veya Mimarlıkta yapmış olmak.

-

-

3

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Doktorasını/Doçentliğini almış olmak.

1

1

-

İletişimi ve Tasarımı Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İşletme Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İşletme (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyoloji Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyoloji Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret Bölümü

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI -ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya Kontrol Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü*

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mimarlık Bölümü

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

2

Mimarlık (İngilizce) Bölümü*

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak.

1

1

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Mezunu olmak, İlgili alanda doktorasını yapmış olmak veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü

Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Mezunu olmak, İlgili alanda doktorasını yapmış olmak veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak ve Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Türkçe veya İngilizce Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Ergoterapi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanlarda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Türkçe veya İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Hemşirelik Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Odyoloji Bölümü

Doçentliğini Göğüs Hastalıkları alanında almış olmak.

1

-

-

Sağlık Yönetimi Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler Bölümü

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmetler (İngilizce) Bölümü*

Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak. İlgili alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

2

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Havacılık Yönetimi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Lojistik Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Medya İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

Mimarlık Alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Uçak - Gövde Motor ve Bakım Bölümü

Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak veya bu alanlarda Doçentliğini almış olmak.

1

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ARANAN NİTELİK

KADRO ÜNVANI-ADEDİ

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

Ağız ve Diş Sağlığı Programı

Fakültelerin Diş Hekimliği Lisans mezunu olmak, alanında doktora yapmış olmak.

1

1

2

Diş Protez Teknolojisi Programı

Fakültelerin Diş Hekimliği Lisans mezunu olmak, Protez alanında doktora yapmış olmak.

1

1

3

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

7407/1-1