13 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29800

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi Burç Mahallesi 61161 ada 1 parseli kapsayan Yenimahalle Belediye Encümenimizin 21.04.2016 tarih ve 472/955 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.08.2016 tarih ve 1923/4128 sayılı kararıyla onaylanan 84245/11 no'lu Parselasyon Planı Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilan olunur.

7399/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi, 63493 ada 4 nolu parsel. Belediye Encümenimizin 02.06.2016 gün ve 595/1263 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 30.06.2016 gün ve 1770/3709 sayılı kararı onaylanan 84311/2 Nolu Parselasyon Planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur.

7400/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunurhükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  08.02.2011

Başvuru No                         :  C2011/006

Başvuru Sahibi                    :  İzmir Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Atatürk Cad. No: 126 Pasaport Alsancak Konak İZMİR

Coğrafi İşaretin Adı            :  İzmir Lokması

Ürünün Adı                         :  Lokma

Coğrafi İşaretin Türü           :  Mahreç İşareti

Coğrafi Sınırı                      :  İzmir

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

 

 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

İzmir Lokması; un (buğday unu), su, tuz, maya ve şeker (toz şeker) ile tekniğine uygun olarak hazırlanan hamurun fermantasyonundan sonra şekil verilip kızgın (bitkisel rafine) yağda kızartılarak şerbette bekletilmesi ile elde edilen bir üründür.

İzmir Lokması olarak bilinen tatlı, ortası delikli yuvarlak şekildeki bir ürün olup bu şekli itibariyle İzmir Lokması Türkiye’nin farklı şehirlerinde üretilen lokma ürününden ayrılmaktadır.

Üretim Metodu:

Hamurun Hazırlanması:

Hamur Bileşenleri: Hamuru meydana getiren bileşenler; un (buğday unu), su, tuz, maya ve şekerdir (toz şeker). Hamurun temel bileşeni undur. Bu nedenle tabloda yer alan diğer bileşenlerin miktarları 1000 gram un üzerinden verilmiştir.

 

Tablo 1. İzmir Lokması Hamur Bileşenleri

Bileşenler

Miktar

Un

1000 g

Su

750 - 1000 ml

Tuz

7.5 - 10 g

Maya

18 - 20 g

Şeker

15 - 30 g

 

Un, su, tuz, maya ve şekerden oluşan karışım homojen bir hamur elde edilene kadar 10 - 12 dakika yoğurulur. Yoğurma işleminden sonra 28 - 32 0C sıcaklıkta 1 - 1.5 saat fermantasyona bırakılır. Fermantasyon süresi ortam sıcaklığına ve kullanılan maya miktarına bağlı olarak değişebilmektedir.

Hamura Şekil Verme İşlemi: Fermantasyon sonunda hamurlara el ile veya otomatik makine ile yuvarlak ortası delikli bir şekil verilir.

Şerbetin Hazırlanması:

Şerbet Bileşenleri: Şerbeti oluşturan bileşenler; su, şeker ve limon suyudur. Limon suyu şerbete gerekli aromayı verecek oranda kullanır. Bu oran şerbet miktarının %5’inden fazla olmamalıdır. İzmir Lokması şerbet bileşenleri ve miktarları Tablo 2’de belirtilmiştir.

 

Tablo 2. İzmir Lokması Şerbet Bileşenleri

Bileşenler

Miktar

Şeker

1000 g

Su

800 - 1000 ml

Limon suyu

Şerbet miktarının en fazla %5’i kadar kullanılmalıdır.

 

Şerbeti hazırlamak için gerekli olan su ve şeker 5 dakika kaynatılır. Şerbete, şerbet miktarının %5’ini geçmeyecek miktarda limon suyu eklenir ve karıştırılır.

Yağ: Lokma kızartması işleminde rafine ayçiçeği yağı kullanılmalı ve yağın sıcaklığının 160 - 180 0C arasında olmalıdır.

Yağda Kızartma İşlemi: 160 - 180 0C sıcaklıktaki rafine ayçiçeği yağının içine şekli verilen lokmalar atılarak kızartılır.

Şerbette Bekletme İşlemi: Yağdan alınan hamurlar lokma şerbetinde en fazla 5 dakika süreyle bekletilir. Belirtilen süreçlere uygun olarak hazırlanan İzmir Lokması servis yapılır.

İzmir Lokması günlük üretilip tüketilen bir üründür. Servise hazır hale gelen ürün, en fazla 24 saat, oda sıcaklığında (20 - 25 0C) ve uygun koşullarda bekletilebilir. Bir günden fazla bekletilen ürünlerde İzmir Lokmasının bilinen gevrekliği kaybolur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

Renk ve Görünüş: Kabuk çok kalın olmamalı, lokmanın yüzeyi parlak ve altın sarısı renkte olacak şekilde üretim yapılmalı, iç kısmı da sarımsı beyaz renkte olmalıdır.

Tat ve Koku: Yanık veya yabancı tat ve koku olmamalıdır.

İzmir Lokması’nda gerçekleştirilen renk ölçümlerinin (Hunter Renk Değerleri) değer aralıkları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, İzmir Lokmasının dış kısmı L değerinin iç kısmına kıyasla daha düşük olmalıdır. Ürünün dış kısmı iç kısmına kıyasla daha koyu renkte ve ürünün iç kısmı ise sarımsı beyaz renkte olmalıdır.

 

Tablo 3. İzmir Lokması Renk Tablosu

 

L*

a*

b*

Ürünün Dış Kısmı

40 - 42

13 - 16

29 - 35

Ürünün İç Kısmı

56 - 57

1.20 - 1.40

15 - 17

 

Şekil ve Doku (Çıtırlık - Sertlik - Yumuşaklık) Özellikleri: İzmir Lokması yaklaşık 6 - 8 cm çapında olup, orta kısmında da yaklaşık 1 - 2 cm çapında dairesel bir boşluk bulunmalıdır. İzmir lokması gevrek ve çıtır yapıda, ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. İzmir lokması 180 0C’yi geçmeyen yağda kızartılmalı ve şerbet ürün içinde homojen bir dağılım gösterecek şekilde üretim yapılmalıdır.

Briks: İzmir Lokması’nın Briks Değeri 60 - 70 aralığında olmalıdır.

Denetleme: İzmir Ticaret Odası Koordinatörlüğünde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alanında uzman 2 kişi ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü uzmanlarından 3 kişinin bir araya gelmesiyle oluşacak 5 kişilik bir komisyon tarafından üretim ve kalite kontrol denetimleri yapılacaktır.

Kontrol için İzmir İl Kontrol ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarından yararlanılacaktır. Oluşturulacak olan denetim komisyonu, 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çalışacak olup 6 ayda bir düzenli olarak toparlanarak, şikayet halinde olağanüstü toplanabilecektir.

İzmir Lokmasında denetleme: temel bileşenler, üretim süreci ve son ürün olmak üzere 3 unsuru içermektedir.

1 - Temel Bileşenlerin Denetimi

İzmir Lokması’nın üretiminde kullanılan hamur ve şerbet bileşenleri denetlenecektir.

1.1. Hamur Hazırlama: Hamur Bileşenlerinin, “Hamur Bileşimi” kısmında verilen oranlara uygun olarak konulup konulmadığı denetlenecektir.

1.2. Şerbet Hazırlama: Hazırlanan şerbetin briks değeri 60 - 70 aralığında olmalıdır.

2 - Üretim süreci Denetimi

2.1. Kızartma: Üretim aşamasında İzmir lokmasını kızartmak amacıyla Kullanılan yağın sıcaklığı 160 - 180 0C aralığında olmalıdır. Kızartma sürecinde kullanılan yağ açık sarı rengini kaybetmemelidir. İzmir Lokmasının renk kriterlerine uygunluğu, kızartma evresiyle sağlandığı için kızartma süresi ve sıcaklığı denetlenecektir.

3 - Son Ürünün Denetlenmesi

3.1. Duyusal özellikler: Üründe yabancı tat ve koku bulunmaması, ürünün ağızda tam ve kolay dağılan bir yapıda olması, ürünün kabuğunun çok kalın olmaması denetlenecektir.

3.2. Fiziksel özellikler:

3.2.1. Şekil: İzmir Lokması yaklaşık 6-8 cm çapında olması, orta kısmında da yaklaşık 1 - 2 cm çapında dairesel bir boşluk olması denetlenecektir.

3.2.2. Renk: Lokmanın dış kısmının parlak ve altın sarısı renkte olması, iç kısmının da sarımsı beyaz renkte olması denetlenecektir. Denetlemede aşağıdaki değer aralıkları dikkate alınacaktır.

 

Tablo 4. İzmir Lokması Renk Denetim Tablosu

 

L*

a*

b*

Ürünün Dış Kısmı

40 - 42

13 - 16

29 - 35

Ürünün İç Kısmı

56 - 57

1.20 - 1.40

15 - 17

7384/1-1


 


 


 


 


 


 


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

TOHUMCULAR OTOMOTİV AKAR. GIDA İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-614

TS 12663, TS 11939

25.07.2016

Yıllık Vize

EFOR LİFT ASANSÖR-İBRAHİM HALİL ÜLKER

27-HYB-4062

TS 12255

18.07.2016

Talimata Aykırılık

TAŞÇELİK OTOMOTİV TAŞ. SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

27-HYB-3802

TS 12047

25.07.2016

Yıllık Vize

LİMİTSİZ ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3918

TS 13381

18.07.2016

Talimata Aykırılık

HİSAR ELEKTRONİK-SULTAN SARIOĞLU

27-HYB-4100

TS 13243, 256

18.07.2016

Yıllık Vize

ASMAALTI TURİZM GIDA TEMİZLİK TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-558

TS 7036

18.07.2016

Yıllık Vize

ÖZBAY GÜNEŞ ENERJİLERİ- MEHMET ÖZBAY

27-HYB-468

TS 12690

25.07.2016

Yıllık Vize

ACATURCA GIDA TARIM TAŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4094

TS 12820

18.07.2016

Yıllık Vize

UÇAR MAKİNA - YUNUS UÇAR

27-HYB-585

TS 10079

25.07.2016

Yıllık Vize

MAHMUT BOYBAY- BOYBEY AKARYAKIT İSTASYONU

27-HYB-368

TS 12820, TS 11939

25.07.2016

Yıllık Vize

GÜNÇEV MÜHENDİSLİK VE DAN. İNŞ. TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

27-HYB-4036

TS 13573

25.07.2016

Yıllık Vize

SANKO MAKİNA PAZ. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-91

TS 12510, TS 12578

13.07.2016

Firma İsteği

MUSTAFA KİNGİR

27-HYB-409

TS 12498, TS 10956,

TS 10079, TS 12713

18.07.2016

Ara Kontrol Olumsuz

HÜRMAK TORNA - ALİ DOKUMACIGİL

27-HYB-815

TS 13443

18.07.2016

Yıllık Vize

MUSTAFA ÇETİN-GAZİKENT LPG OTOGAZ DÖNÜŞÜM SERVİSİ

27-HYB-341

TS 12664-1

18.07.2016

Yıllık Vize

GÜLBAĞ TAŞIMACILIK TARIM HAYV. İNŞ. PET. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-1097

TS 11939

25.07.2016

Yıllık Vize

ALİ ÖZER - ÖZER PETROL

27-HYB-187

TS 12820, TS 11939

25.07.2016

Yıllık Vize

MEHMET KARAKUZULU

27-HYB-3740

TS 12255

18.07.2016

Yıllık Vize

HALPET PETROL İNŞAAT NAK. TEKSTİL GIDA İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4012

TS 12820, TS 11939

18.07.2016

Yıllık Vize

HÜSEYİN ŞAHİN-ŞAHİN PETROL

27-HYB-240

TS 12663

25.07.2016

Yıllık Vize

MAİL POLAT MGS ASANSÖR SAHIS

27-HYB-3972

TS 12255

27.07.2016

Talimata Aykırılık

COŞKUN MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4114

TS 12650

18.07.2016

Yıllık Vize

ADIYAMAN DENİZ PET. İNŞ. MAK. MÜH. ELEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3735

TS 12820, TS 11939

18.07.2016

Yıllık Vize

GÜVEN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-825

TS 13443

18.07.2016

Yıllık Vize

TUĞÇE MEDİKAL TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-485

TS 8985

25.07.2016

Yıllık Vize

SİSTEMA EĞİTİM DAN. İŞ SAĞ. VE GÜV. ÇEVRE HİZ. İNŞ. LOJ. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-1048

TS 13573

18.07.2016

Yıllık Vize

ÖZ TOYES TOPLU YEMEK SER. GIDA TEM. DAY. TÜK. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

27-HYB-3902

TS 8985

25.07.2016

Yıllık Vize

ASU BİLGİSAYAR SANAYİ TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

27-HYB-71

TS 12749, TS 12426, TS 12498, TS 10956, TS 12540, TS 13242

20.07.2016

Firma İsteği

OSMAN KAYA GÜNEY EMEK ASANSÖR

27-HYB-4000

TS 12255

25.07.2016

Yıllık Vize

ARİF COŞKUN

27-HYB-845

TS 12690

27.07.2016

İnceleme Olumsuz

ÇAPAN TEKNİK - MURTAZA ÇAPAN

27-HYB-952

TS 13273, TS 10079

25.07.2016

Yıllık Vize

MEHMET VAHİT EROL- EROL AKARY. VE LPG SATIŞ İST.

27-HYB-811

TS 11939

25.07.2016

Yıllık Vize

SOLARTURK ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.

27-HYB-3997

TS 12690, TS 13381

18.07.2016

Yıllık Vize

AYDIN MAKİNA MÜH. TAAH. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4097

TS 12850, TS 13072

18.07.2016

Yıllık Vize

KADER YILMAZOĞLU- ARMEKA ASANSÖR

27-HYB-1082

TS 12255

25.07.2016

Yıllık Vize

SEÇKAN SOĞUK LASTİK KAPLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-1087

TS 9435

18.07.2016

Yıllık Vize

AKA ATIK DEPOLAMA GERİ DÖN. İNŞ. TARIM VE ÇEVRE TEKN. SAN. VE TİC. A.Ş.

27-HYB-4089

TS 13573

25.07.2016

Yıllık Vize

AKIM TEKNİK SERVİSİ- ADEM KAYNAK

27-HYB-3929

TS 10079, TS 12355

25.07.2016

Yıllık Vize

EMERSON NETWORK POWER GÜÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

27-HYB-93

TS 12643

25.07.2016

Yıllık Vize

TEKOFARK GÖRÜNTÜLEME VE OFİS SİSTEMLERİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3808

TS 12125, TS 12749, TS 12498

25.07.2016

Yıllık Vize

SELÇUK ERTÖRER - RANA ELEKTRONİK

27-HYB-956

TS 12849, TS12498, TS 10956, TS 12540

25.07.2016

Yıllık Vize

7355/1-1