12 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29799

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

Spor Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Sami BERBEROĞLU Yapı Malzemeleri Lab. İnş. Taahhüt Maden Müh. Eğitim Turizm Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Gecen Köyü Merkez / BARTIN adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 07.06.2013 tarih ve 457/4 sayılı kararı ile verilen 434 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.07.2016 tarih ve 518/5 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 05.08.2016 tarih ve 18192 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

7341/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Kırıkkale ili Süleyman Demirel Lisesinden alındığı iddia edilen 15/06/2003 tarihli ve 36 nolu Ayhan ÜRKMEZ'e ait diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

İlan olunur.

OKUL NO

51

ADI SOYADI

AYHAN ÜRKMEZ

BABA ADI

KADİR

ANNE ADI

GÜLNAZ

DOĞUM YERİ

KIRIKKALE

DOĞUM TARİHİ

01/01/1986

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

SÜLEYMAN DEMİREL LİSESİ

DİPLOMA NO

36

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

15/06/2003

ALANI/DALI

SOSYAL BİLİMLER

7352/1-1


Milli Savunma Bakanlığından:

YASAKLILIK İŞLEMİ HAKKINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre Transvaro Elektron Aletleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında verilen ve 27/04/2016 tarih, 29696 sayılı Resmi Gazete’nin 114’ üncü sayfasında yayımlanan yasaklama kararı ile ilgili işlemin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul’un 29/06/2016 tarihli ve Y.D. İtiraz No: 2016/2755 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar gereğince; idarenin davanın esasına ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, yasaklama kararının uygulanması durdurulmuştur.

7383/1-1


İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen bölümlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/

Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek

Açıklamalar

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Yapı Bilgisi

Profesör

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

1

Yönetim ve Organizasyon

Profesör

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

1

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

1

Medeni Hukuk Anabilim Dalı (Borçlar Hukuku Bilim Dalı)

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Hukuk Bölümü

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1

İnşaat Mühendisliği

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Mimarlık Tarihi

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Bölümü

1

Mimari Tasarım

Yardımcı Doçent

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

2

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres:  İstanbul Kültür Üniversitesi E-5 Yanyolu

             Ataköy Yerleşkesi

             E-5 Karayolu üzeri 34156

             Bakırköy/İstanbul

             Tel: 0212 498 47 98

             E-mail: ik@iku.edu.tr

7394/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

 

7361/1-1

—————

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                      03.13.514/03.00.2142

Toplantı Tarihi ve No    : 18.05.2016 - 197                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 18.05.2016 - 4169                                         ESKİŞEHİR

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Kozluca köyü ve Çıkrık Köyü, İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü, Karaağaç Köyü ve Doğanlar Köyü’nde yer alan Milli Mücadele Dönemi Sivri Tepe siperlerinin tescil edilmesi talebine ilişkin Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.10.2015 tarih ve 16586271-165/3940 sayılı yazısı ve eki, Müze Müdürlüğü uzmanlarının 07.12.2015 tarihli raporu, Afyonkarahisar Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 84082599 -170.03.01/E.1197372 sayılı yazısı ve ekleri, kurum görüşlerinin iletildiği yazılar ve 10.05.2016 gün ve 4433 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Afyonkarahisar İli, Merkez İlçesi, Kozluca köyü ve Çıkrık Köyü, İscehisar İlçesi, Çalışlar Köyü, Karaağaç Köyü ve Doğanlar Köyü’nde yer alan Milli Mücadele Dönemi Sivri Tepe siperlerinin kararımız eki 1/25000 sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta doğrultusunda “Tarihi Sit” olarak tescilinin, hazırlanan tescil fişinin, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

 

7362/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.11/228

Toplantı Tarihi ve No    : 10.06.2016-284                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 10.06.2016-6782                                               İZMİR

Manisa ili, Soma ilçesi,  Avdan Mahallesinde bulunan alanda Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tescil önerisinin iletildiği; Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.11.2015 tarihli ve 4358 sayılı yazısı ve ekleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca ayrıca tespiti yapılan buluntu alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında tescillenmesi gerektiği, bu kapsamda ilgili kurumların görüşlerinin talep edildiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.02.2016 tarihli ve 682 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2016 tarihli ve 642 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;       

Manisa ili, Soma ilçesi,  Avdan Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 ölçekli paftada işaretlenen şekli ve “Avdan Antik Dönem Yerleşimi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik sit ve 3. (üçüncü) derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna,  karar verildi. 

 

7363/1-1

—————

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                45.03.102

Toplantı Tarihi ve No    : 27.03.2015-207                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.03.2015-5016                                               İZMİR

Manisa İli, Demirci İlçesi, Hacıhasan; İçhisar; Mithatpaşa ve Pazar Mahallelerindeki 6 adet taşınmazın tescil edilmesi isteminin iletildiği Demirci Belediyesi Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün 25.09.2014 gün ve 543 sayılı yazısı; Müdürlüğümüzce konuya ilişkin bilgi ve belgelerin istendiği 01.12.21014 gün 613 sayılı yazısı ile konuya ilişkin kurum görüşlerinin istendiği 19.01.2015 gün ve 144 sayılı yazısı; Müdürlüğümüz evrak kaydında 26.03.2015 tarih ve 303 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Demirci İlçesi, Demirci yerleşmesi yerleşik alanında kalan kararımız eki listede belirtilen taşınmazların tescil edilmesine, tescil fişlerinin uygun olduğuna, koruma gruplarının II. grup olarak belirlenmesine; söz konusu taşınmazlara cephe veren parselleri de içeren kadastral haritaların temin edilmesine ve korunma alanı önerisinin Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanarak kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

 

LİSTE 1 (Kararımız ile Tescil Edilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları )

 

Sıra No

Adresi

Kadastro Bilgileri

Vasfı:

Koruma Grubu

Ada

Parsel

1

Hacıhasan Mh, Birlik Cd, No:5;7

145

16;15

İki katlı kagir yapı  (16,15parseller)

II; II

2

İçhisar Mh; Yukarıhisar Cd. No:21

207

1

Avlulu Ahşap Ev

II

3

Mithatpaşa Mh., Mektep Cd. No:27

72

15

Bahçeli Kargir Ev

II

4

Pazar Mh, Mektep Cd, No: 30

97

6

Bahçeli İki Ev - Bir Kerpiç Dam

II

5

Pazar Mh, Mektep Cd, No: 32

103

8

Bir Fırın, Bir Mağazası Ahşap Dükkan

II

7364/1-1