12 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29799

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU İÇİN MAL ALIMI (IQVET) (RELAUNCH OF LOT 3 VE LOT 7)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından:


1.300 TON GERGİ ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


OTEL VE MÜŞTEMİLATI VASFINA HAİZ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


AKTİF VE PASİF KABLOSUZ AĞ ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ÜST DÜZEY DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI, KONVANSİYONEL RÖNTGEN CİHAZLARININ DİJİTALİZASYONU, MOBİL RÖNTGEN VE FLAT PANEL DEDEKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TARAMA SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Konya Hava Limanı Müdürlüğünden:


MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜRKİYE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ OPERASYONU İÇİN MAL ALIMI (IQVET) (RELAUNCH OF LOT 3 VE LOT 7)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından:

Europeaid/138312/ID/SUP/TR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı IPA I mali yardımlar çerçevesinde Balıkçılık ve Seyrüsefer Ekipmanları ve Yangın Koruma Ekipmanları için mal alımı sözleşmesi ihalesine çıkmıştır. İhale dosyası www.ikg.gov.tr ve https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome web adreslerinde yayınlanmaktadır.

İhale teklifi son teslim tarihi 19.09.2016 saat 12.00 (p.m.)’dir.

İlave bilgiler veya açıklama ve sorular www.ikg.gov.tr ve https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome web adreslerinde yayınlanacaktır.

7379/1/1-1

—————

Supply of Equipment for Improving the Quality of Vocational Education and

Training in Turkey (IQVET) (Relaunch of Lot 3 and Lot 7)

Europeaid/138312/ID/SUP/TR

Directorate of European Union and Financial Assistance in the Ministry of Labour and Social Security of Turkey intends to award a supply contract for Fishing and Navigation Equipment and Fire Protection Equipment in Ankara with financial assistance from the IPA I. The tender dossier is available at www.ikg.gov.tr and will also be published on the EuropeAid website:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.

The deadline for submission of tenders is 12.00 p.m. and 19.09.2016.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do= publi.welcome and www.ikg.gov.tr.

7379/2/1-1


1.300 TON GERGİ ÇELİĞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/294180

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/4419 - 4149 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  1.300 ton gergi çeliği alımı

3 - İhalenin yapılacağı yer                      :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4030 no.lu oda)/Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3    Gar - ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu’na 28/09/2016 günü saat 14:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Yol Sipariş Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 500,- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7336/1-1


DEMLİK SÜZEN POŞET ÜRETEN VE KUTULAYAN TAM OTOMATİK ÇAY PAKETLEME MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 5 Gr ve 15 Gr Demlik Süzen Poşet Üreten Poşetleri Kutulayan Tam Otomatik Çay Paketleme Makinesi ve Bu Makineye Entegre Selefon Kaplama Makinesi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26.08.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7076/1-1


OTEL VE MÜŞTEMİLATI VASFINA HAİZ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1.Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kirazlı Mahallesi Uludağ Mevkiinde Bulunan 10.868 m2 Yüzölçümlü Otel ve Müştemilatı Vasfına Haiz Taşınmazın Peşin Satışı” işi

Tahmin Edilen Bedel     :  18.127.704,00.- TL

Geçici Teminat %3        :       543.832,00.- TL

 

S.NO

İLÇESİ

MAHALLESİ

TOPLAM m2

BELEDİYE HİSSESİ

1

Osmangazi

Kirazlı

10.868 m2

Tam

 

2886 sayılı D.İ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 23/08/2016 SALI günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00.- TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri

1

İmza Beyannamesi

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

3

Vekaleten İhaleye Katılma Halinde, İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

4

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4

Nüfus Cüzdan Sureti.

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

İkametgah Senedi

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

7

Ticaret Sicili Gazetesi

7

Şartname Alındığına Dair Makbuz

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

8

Bursa Büyükşehir Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi

 

İdari şartnamede belirtilen şekilde tekliflerini ihale günü saat 14:00’a kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şb. Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok Zemin Kat No: 1/1   Osmangazi / Bursa adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

7083/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Muammer Tuksavul - Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde yapılacak işlerden olan Pancar analiz laboratuarı hizmet alımı ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale Kayıt numarası               :  2016/305416

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 275 35 30 - 356 275 35 39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamızın 2016/2017 üretim kampanyası döneminde 43 kişi İle yapılacak olan Pancar analiz laboratuarı hizmeti.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL - Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Üretim kampanyası döneminde yaklaşık 3 (Üç) ay.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

b) Tarihi ve saati                     :  23/08/2016 - 14:00

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

7254/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya dönemi (±) % 20 toleranslı tahmini 60,000 Ton Şeker Pancarının, “Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu ile Nakliyesinin Yapılması Hizmet Alımı İşi” T.Ş.F.A.Ş.- Genel Müdürlüğü “Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği” esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                         : 2016 / 302575

1 - İdarenin

a) Adresi                                  : Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası    : Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat),   Faks: 0288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı        : 60,000 Ton şeker pancarının karayolu ile nakliyesi hizmet alımı.

b) İşin yapılacağı yer               : Şartname eki listede gösterilen, bölge şefliklerimize bağlı kantarlardan, Eskişehir Şeker Fabrikası’na karayolu ile pancar nakliyesi yaptırılacaktır.

c) İşin Başlama ve Bitiş

    Tarihleri                               : Şartname eki verilen listede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Alpullu Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi

    ve Saati                                : 25/08/2016   Perşembe günü, Saat 10.00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı (Alpullu Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi Alpullu/BABAESKİ) adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 10.00’a kadar Şeker Fabrikası Müdürlüğü Alpullu - BABAESKİ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7272/1-1


AKTİF VE PASİF KABLOSUZ AĞ ELEMANLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı Aktif ve Pasif Kablosuz Ağ Elemanları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/08/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

7372/1-1


ÜST DÜZEY DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI, KONVANSİYONEL RÖNTGEN CİHAZLARININ DİJİTALİZASYONU, MOBİL RÖNTGEN VE FLAT PANEL DEDEKTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ihtiyacı “Üst Düzey Dijital Röntgen Cihazı, Konvansiyonel Röntgen Cihazlarının Dijitalizasyonu, Mobil Röntgen ve Flat Panel Dedektör”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 26/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7378/1-1


ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TARAMA SİSTEMİ ALINACAKTIR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Konya Hava Limanı Müdürlüğünden:

DHMİ Konya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tarama Sistemi alımı 4734-3 g sayılı DHMİ İhale Kanununun 14'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/312420

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  DHMİ KONYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ VALİ AMET KAYHAN CAD. 2. ORG. SAN. KARŞISI ANKARA YOLU ÜZERİ SELÇUKLU/ KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  332 239 13 43 - 332 239 13 41

c) Elektronik Posta Adresi         :  ayhan.bolat@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  DHMİ Konya Havalimanı Araç Altı Görüntüleme ve Plaka Tanıma Sistemi Alımı.

                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanlarından ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                            :  DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Giriş Nizamiye Kontrol noktası; 30 km sabit hız veya altında bir hızla geçen araçların taranması, önceki görüntüleri ile karşılaştırılması için araç altı tarama sistemi temin ve tesisi işi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşme tarihi itibari ile 15 (on beş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  DHMİ KONYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati                        :  06.09.2016 Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İş bitiminde As-BUİLT projeler 3 takım olarak hazırlanacak ve idareye teslim edilecektir.

4.4. SMM (Serbest Müşavir Mühendislik) - YMM (Yeminli Mali Müşavir) veya vergi dairesi onaylı proforma fatura ek fatura ile ilgili onaylı sözleşme isteklinin teklif ettiği bedelin en az % 50 ‘sine denk gelecek şekilde teklif zarfı içinde ihale günü sunacaktır. Bahse evrakları olamayan istekli/istekliler elenerek ihale dışı bırakılacaktır.

4.5. Yüklenici temin edilen Araç altı görüntüleme ve plaka tanıma sisteminin Konya Havalimanı giriş nizamiye kontrol noktasında yol şeridine montajının yapılası süresince sahada en az beş yıl deneyimli bir adet Elektronik mühendisi bulunduracaktır.

4.6. Söz konusu sistemi güvenlik açısından önem arz ettiği için Yüklenici temin ve tesisini müteakip 2 yıl garanti süresince çıkabilecek arızalara mesai saatleri içinde 1(bir) saatte mesai saati dışında 3(üç) saatte müdahale edecek şekilde (Havalimanında veya Antalya ilinde arızaya müdahale edip giderecek bir teknik personel bulundurması) gerekli her tür önlemi alacaktır. Arızaya geç müdahale edilmesi durumunda veya giderilmemesi durumunda 4734-3 g DHMİ İhale Kanunu ve 4734 İhale Kanunu çerçevesinde Teminatı nakde döndürülerek yasaklama yoluna gidilir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ KONYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞFLİĞİ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını DHMİ KONYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ den (Kurumdan) ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ KONYA HAVALİMANI SATIN ALMA VE İKMAL ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

7380/1-1


MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden:

Muhtelif Güçlerde Mobil Aydınlatma Seti Alımı İşi DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale Dosya Numarası            :  2016/21

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32     06560 - Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 204 23 38 - 0 312 204 81 58

c) İhale dokümanının

    görülebileceği adres            :  DHMİ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Mal alımı-15 Adet “MUHTELİF GÜÇLERDE MOBİL AYDINLATMA SETİ ALIMI İŞİ”

b) Teslim yeri                         :  DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 240 (ikiyüzkırk) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) No: 32   06330-Etiler/ANKARA adresinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  02.09.2016 Cuma Günü, Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş Deneyim Belgesi:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin  %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.

İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu,

3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.2.3. İstekli ISO 9001 kalite standardı belgesi,

4.2.4. Teklif edilen Aydınlatma Setine ait birer takım komple sistemi içeren parça kataloğu, işletim bakım kitabı, elektrik şemaları ile Dizel Motor, Alternatör, Elektronik Kontrol Paneli, Güç Panosu ve Kabin/Römork’a ait teknik bilgi ve açıkça belirtilen orijinal dokümanlar,

4.2.5. Elektrojen Gruplarının teknik özelliklerini belirtir orijinal kataloglar,

(Genel Broşürler incelenmeye esas belge olarak kabul edilmeyecektir.)

4.2.6. Teknik şartnameye cevaplar, (Teklif konusu Aydınlatma Setinin özellikleri, açık ve net bir şekilde belirtilecektir. Şartnameye sırası ile cevap verilecektir. Şartnamedeki özellikleri karşılar, aynısı, kabul edildi, anlaşıldı vb. ifadeler kullanılmayacaktır.)

4.2.7. Aydınlatma Setine ait 10 yıl geçerli fiyatlandırılmış yedek parça listesi, (Yüklenici idarenin istemesi durumunda verilen liste üzerinden yedek parçaları vereceğini taahhüt edecektir.)

4.2.8. Teklif edilen elektrojen gruplarının özelliklerini belirten teknik şartnamenin eki (Ek 1, Ek 2) 30 ve 13 kVA için ayrı ayrı doldurularak imalatçı firma tasdiki ile birlikte verilecektir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak, 30 kVA veya daha yüksek güçte dizel elektrojen grubu ve/veya seyyar aydınlatma aracının üretim veya pazarlamasını yapmış olmak.” kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihale sadece yerli istekliler açık olup, yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu odadan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İç Satın Alma Şube Müdürlüğü Zemin Kat Z-138 no.lu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir.

7343/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Seferihisar Belediye Başkanlığından:

İli                                      :  İzmir

İlçesi                                 :  Seferihisar

Kurum                              :  Seferihisar Belediye Başkanlığı

İşin Adı/Konusu/Cinsi     :  Taşınmaz mal satılacaktır.

İhale Tarihi ve Saati          :  31/08/2016 (otuzbir Ağustos ikibinonaltı) Çarşamba Günü Saat: 11.00 (on bir)

İhale Usulü                       :  2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

Madde1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37 - 43. Maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmazın çıplak mülkiyet hakkı 13.000.000,00 TL (On üç Milyon Türk Lirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli ilk taksiti peşin olmak üzere aylık dört eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İhale bedelinin tamamı tahsil edilmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 1081 ada 1 parselinde kayıtlı 52.183,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz. AÇIKLAMA: Taşınmaz üzerinde 05/10/2006 tarih ve 5024 yevmiye no ile Müstakil ve Daimi nitelikte olan üst hakkı Neptün Turizm ve Ticaret A.Ş. lehine 47 yıl 6 ay müddetle 3254 tescil edilmiş (Başlama tarihi 05/10/2006 bitiş tarih 05/10/2053) olan irtifak hakkı bulunmakta olup lehdar PRS Otelcilik Turizm Taşımacılık Ve İnşaat Ticaret A.Ş. dir.

İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik sit alanında olup;1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında bir kısmı turizm tesis alanı, geri kalan alan ise Günübirlik Tesis Alanı olarak belirlenmiştir. 1 Numaralı Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşü alınmadan yapılaşma yapılmaz. Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10m, Tatil Köyü olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m şeklindedir.

Taşınmaz üzerinde 423 odalı turizm tesisi (otel)bulunmaktadır.

Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN’’ alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

a - Dış Zarf

b - İç Zarf

c - Teklif Mektubu (Şartname ekinde Belediyece verilecek örneğe uygun)

d - Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

e - Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

f - Muhammen bedelin %3 ü oranında, 390.000,00 TL (Üç Yüz Doksan Bin Türk Lirası) tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. Maddede belirtildiği şekilde.)

g - Şartname alındı makbuzu

h - Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

ı - Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

i - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

j - Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

k - Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 31/08/2016 Tarih ve Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

İlan olunur.

7356/1-1


TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İhale 25.08.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.

2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir.

3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                                   - Yer Görme Belgesi,

- İkametgah Belgesi,                                                              - Teklif Mektubu,

- Şartname Alındı Makbuzu,                                                 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu,

4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 1000 TL karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7. katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada/Parsel

Plan

Amacı

Alanı

(m2)

Hisse

(m2)

Hmax

Emsal

Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Saati

1

GÖLBAŞI

KIZILCAŞAR

122765/1

ÖPA

40,000

38,423.00 

Serbest

E:2.00

57,634,500.00

1,729,035.00

14:00

2

GÖLBAŞI

KIZILCAŞAR

122766/1

ÖPA

30,000

28,242.00 

Serbest

E:2.00

42,363,000.00

1,270,890.00

14:00

3

GÖLBAŞI

KIZILCAŞAR

122771/1

ÖPA

50,697

49,755.00 

Serbest

E:2.00

74,632,500.00

2,238,975.00

14:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi İnternet Adresi www.ankara.bel.tr

7375/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İnegöl Belediye Başkanlığından:

Belediyemiz Mülkiyetindeki aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların her biri ayrı ayrı olmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesince, “Kapalı Teklif Usulü” ihale yöntemiyle satışı yapılacaktır.

1 - İdarenin;

Telefon ve Fax No: (0 224) 71 375 25 - Fax No: (0 224) 713 17 10

2 - Satışa Konu olan Gayrimenkullerin: Mahalle;

Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri;

 

Sıra

No

Mahalle

Ada

No

Parsel

No

Cinsi

Yüzölçümü

(m²)

Toplam Muhammen

Bedel (TL)

Geçici Teminat

Tutarı (TL)

  1

Kemalpaşa

1250

6

Arsa

811,80 m²

365.310,00.-

10.959,30.-

  2

Mahmudiye

410

268

Arsa

362,80 m²

544.200,00.-

16.326,00.-

  3

Mahmudiye

1312

5

Arsa

1.307,87 m²

1.307.870,00.-

39.236,10.-

  4

Mahmudiye

1312

6

Arsa

1.610,40 m²

1.610.400,00.-

48.312,00.-

  5

Mahmudiye

1312

7

Arsa

1.908,32 m²

1.908.320,00.-

57.249,60.-

  6

Mahmudiye

1312

8

Arsa

2.193,89 m²

2.193,890,00.-

65.816,70.-

  7

Mahmudiye

1312

9

Arsa

2162,21 m²

2.162.210,00.-

64.866,30.-

  8

Mahmudiye

1312

10

Arsa

567,46 m²

567.460,00.-

17.023,80.-

  9

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Zemin-1

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

10

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Zemin-4

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

11

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Birinci-5

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

12

Akhisar

(1. etap TOKİ)

374

1

Mesken

C-2 Birinci-8

109,46 m²

80.000,00.-

2.400,00.-

 

İhale ile Satışa sunulan Gayrimenkuller; 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.

3 - İhalenin;

A) Yapılacağı Yer         :  Osmaniye mh. İstiklal Cd. No: 2/A - İNEGÖL

                                         İnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu

B) Tarihi ve Saati          :  23.08.2016 Saat: 10:00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler, isteklinin;

4.1 - Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi.

4.1.1 - Gerçek Kişiler;

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” suretlerini ibraz edeceklerdir.

4.1.2 - Tüzel Kişiler;

Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2016 yılı içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir.

5 - Vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü.

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.

7 - İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden ücretsiz görülebilir veya bedeli karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur.

8 - İhaleye katılmak isteyenler; 23.08.2016 Tarihi, Saat 09:30’a kadar İhaleyle ilgili istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlak Müdürlüğü Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, İhaleyle ilgili istenen belgelerden oluşturulacak dosya ile birlikte 23.08.2016 tarihi, Salı günü saat 09:30’a kadar İnegöl Belediye Başkanlığının Sinanbey Mh. Nuri Doğrul Cd. No: 1 - İNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7397/1-1