11 Ağustos 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29798

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Standardları Enstitüsü Aksaray Temsilciliğinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

TÜDEMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Standardları Enstitüsü Aksaray Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belge kapsamı firmaların, TSE ile yapmış oldukları sözleşmeleri fesih, Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

STANDARD/

KRİTER NO

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

ORPET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939

68-HYB-274

22.04.2016

FAALİYETİNİ DURDURMA

MEHMET DURMUŞ

TS8516, TS8799

68-HYB-123

09.05.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

COŞGUNLAR TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS11939

68-HYB-28

09.05.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

ONUR YÜKSEL - ÇAVUŞOĞLU PETROL

TS11939

68-HYB-127

12.07.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

PATARA PETROL ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞ. GIDA LOJİSTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS11939

68-HYB-128

12.07.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

TUNCAY KARATAY

TS12850, TS10079, TS12355

68-HYB-130

12.07.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

İBRAHİM SEVDİ.

TS12255

68-HYB-151

12.07.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

İDİL NAKLİYE AKARYAKIT DAĞITIM İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TS11939

68-HYB-277

12.07.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

NURİ DEMİR - LATİF GÖRGÜLÜ

TS12664-1

68-HYB-52

02.08.2016

FAALİYETİNİ DURDURMA

KURBİL BİLİŞİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS12498

68-HYB-278

08.08.2016

YENİLEME YAPTIRMAMASI

7334/1-1


 


 


 


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişen 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, 29.04.2016 tarih ve 29698 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacağı duyurulan ve ertelenen 2016/2 dönemi Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 26 Ağustos-5 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

26 Ağustos - 5 Eylül 2016 tarihleri arasında Ankara ilinde yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına, 30 Temmuz - 8 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak sınav için alınmış başvurulara göre, başvurusu kesinleşen adaylar katılacaktır.

İlan olunur.

7335/1-1


Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz İletişim Fakültesi'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ ANASANAT DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Profesör

1

Doçentliğini İletişim Bilimleri alanında almış olmak. İmgebilim (imaj) alanında çalışmaları olmak.

7345/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

KADRO UNVANI VE SAYISI

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti Anabilim Dalı

Prof. Dr. (1)

En az iki yıl bir üniversitede doçent ya da profesör olarak görev yapmış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Pedodonti Dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Dalında doktora yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve doktorasını Ölçme ve Değerlendirme alanında yapmış olmak.

İlköğretim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini Matematik Alanında yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. (1)

Doktora ve Doçentliğini T.C. Tarihi konusunda yapan, Ermeni sorunu, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Türk Devrimi, Kızılay Tarihi ve Amerikan Misyonerler üzerine çalışmaları olan.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Doç. Dr. (1)

Biyoloji alanında lisans, Biyoteknoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Biyoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Kanser Moleküler Biyolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Moleküler Biyoloji ve Genetik ya da Biyoloji alanında lisans derecesine sahip olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji ya da Biyoteknoloji alanlarında doktora yapmış olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarında çalışmaları bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders verebilme şartlarından birini karşılaması.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

İngiliz Edebiyatı, Absürd Edebiyat, 20. Yüzyıl İngiliz Romanı, Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat alanında çalışmaları olması.

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimlerinin psikoloji alanından olması gerekmektedir.

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. (1)

Özel Hukuk (Medeni Usul ve İcra İflas) alanında doktora programını bitirmiş olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Alanında en az 5 (yıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yüksek lisans ve doktora derecelerini Bilişim Sistemleri alanında almış olmak; Teknoloji Kabulü alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Prof. Dr. (1)

Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans, doktora ve doçent unvanına sahip olmak. En az beş yıl bir üniversitede ders vermiş olmak. İletişim, Halkla İlişkiler ve Kamuoyu alanlarında bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü

Prof. Dr. (1)

Sosyal Antropoloji alanında yüksek lisans, doktora ve doçent unvanına sahip olmak. En az beş yıl bir üniversitede ders vermiş olmak. İletişim ve Sosyal Antropoloji alanlarında bilimsel yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora unvanına sahip olmak. Alanında en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

Mühendislik Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. (1)

Mühendislik Fakültelerinden veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Fizik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip, doktora veya doçentliğini biyomedikal mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyoenformatik, Nanotıp alanlarından birinde yapmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak; doktorasını Kontrol alanında yapmış olmak, Haberleşme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak ve doktorasını Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Makine Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans ve yüksek lisansını Matematik bölümünde tamamlamış, doktorasını Fonksiyonel Analiz alanında yapmış olmak. Ölçüm ve İntegral Kuramı alanında çalışmalar yapmış olmak, lisans programlarında Matematik dersi vermiş olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Kimya Öğretmenliği lisans mezunu olmak, yüksek lisans veya doktorasını Kimya alanında yapmış olmak; Elektrokimya alanında çalışmalar yapmış olmak, lisans programlarında Kimya dersi vermiş olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisliği bölümlerinden birinde tamamlamış olmak; doktorasını Elektrik Makineleri, Elektrik Üretim ve Güç Sistemleri alanında yapmış olmak ya da bu konularda ders vermiş olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. (1)

Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik unvanı almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. (1)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Hemşirelik Bölümü

Doç. Dr. (1)

Doçentliğini Psikiyatri Hemşireliği alanında almış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne; Doktora derecesini Protez-Ortez programından almış olmak.

Ticari Bilimler Fakültesi

Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. (1)

İstatistik alanında doçent unvanı almış olmak. Aktüerya, Sigorta ve İstatistik alanlarında yayın yapmış olmak.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Doç. Dr. (1)

Finans alanında doçent unvanı almış olmak. Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi alanında yayın yapmış olmak.

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. (1)

Bilgi Teknolojileri Programı’nda doktora yapmış olmak. Biyoenformatik alanında yayın yapmış olmak.

Devlet Konservatuarı

Müzik Bölümü

Doç. Dr. (1)

Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Kompozisyon ve Müzik Teorisi alanından mezun, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği alanında deneyim sahibi olmak.

Kazan Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi anabilim dalında yüksek lisans ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Atatürk Dönemi Türk Milli Eğitim Politikaları ile Atatürk Dönemi Uluslararası İlişkiler konusunda yayına sahip olmak ve Atatürk İlke ve İnkılâpları alanında bir yılı Başkent Üniversitesi’nde olmak üzere en az 6 yıllık iş deneyimine sahip olmak.

İşletme Yönetimi Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans, işletme alanında doktora yapmış olmak. Pazarlama alanında akademik çalışmaları olmak. En az 1 yıl süreyle üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Doktorasını Biyoloji ABD, Biyoteknoloji alanında yapmış olmak. Akademik alanda en az 3 yıl iş deneyim sahibi olmak.

Fizyoterapi Programı

Yrd. Doç. Dr. (1)

Doktorasını Spor Bilimleri ABD, Beden Eğitimi ve Spor Doktora programında yapmış olmak. En az 3 yıl klinik deneyimi olmak.

7329/1-1


Erenköy Gümrük Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı ve tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin yükümlülerin adreslerinin bulunamaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28 ve 29. maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

 

Firma Adı

Beyanname No

Vergisi

Vergi Cezası

KDV

KDV Para Cezası

Karar

Ayto Diş Ticaret Elek. İlet. Med. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

(V.N:1250358009)

Muhtelif

KKDF

47.415,89 - TL

KKDF Para Cezası

138.228,54 - TL

38.491,29 - TL

115.473,87 - TL

16ET182 ve 16CK2470 sayılı Kararları

Sanitas İlaç ve Sağlik Malz. Paz. San. ve Tic. A.Ş.

(V.N:7440418119)

06.10.2008/ IM140045-02.12.2008/ IM169576

-

-

8.475,49 - TL

-

25.05.2016/16249619 tarih sayılı yazı

Axa Med Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. (V.N:0920431352)

04.05.2012/I M072558

KKDF

1.217,25 - TL

ÖTV 22,00 - TL

ÖTV Para Cezası

71,00 - TL

224,00 - TL

672,00 - TL

06.01.2016/  12906681 tarih sayılı Ödeme Emri

Salim Kurt Kavaşoğlu Et ve Mamülleri (V.N:27043700520)

03.03.2011/I M032363

G.V.

483,00 - TL

G.V Para Cezası

241,50 - TL

167,00 - TL

83,50 - TL

30.09.2014/ 3066268 tarih sayılı Ödeme Emri

7344/1-1


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

 

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İLAÇ RUHSAT

LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ