9 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29796

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


OTOMATİK LANSET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:


TLM16V185 TİPİ DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON PİMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


1 ADET 500 KG KAPASİTELİ ÇİFT POTALI İNDÜKSİYON OCAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA ÜZERİNE TOPLU KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samandağ Belediye Başkanlığından:


BELT FİLTRE BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:


6 ADET WORKSTATION BİLGİSAYAR, 2 ADET MONİTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


HEK ARAÇLAR İLE HURDA MALZEMELER MÜBADELE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OTOMATİK LANSET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Otomatik Lanset” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Telf: 0 (312) 293 62 00

5 - Firmalar tekliflerini en geç 01/09/2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. (Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir / Ankara)

6 - İhale zarfları 02/09/2016 günü saat 14:30’da “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

10 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

7286/1-1


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Yeni mahalle karayaka mevkiinde kâin, Hanım çeşme mahallesi Fikir sokağa cepheli 145 ada 408 parseldeki 573,39 m2 ve 145 ada 409 parsel 490,05 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 24.08.2016 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 1.005.937,50 TL + 10.000,00 TL = 1.015.937,50 TL (KDV dahil) dir. %3 geçici teminatı 30.500,00 TL, cayma teminatı 20.000,00 TL’dir.

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir.

7255/1/1-1


ARSA ÜZERİNE BİNA İNŞAATI KAT KARŞILIĞI OLARAK VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Tavşanlı Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Yeni mahalle karayaka mevkiinde kâin, Hanım çeşme mahallesi Cennet sokağa cepheli 145 ada 406 parseldeki 401,70 m2 ve 145 ada 407 parsel 413,68 m2 arsaların birleştirilmesi sonucunda tevhitle, arsa üzerine bina inşaatının kat karşılığı olarak verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi Hükümlerine göre açık artırma suretiyle ihale edilecektir.

2 - İhale 24.08.2016 Çarşamba günü saat 11.15’de Belediye Encümeni huzurunda Belediye Encümen odasında yapılacaktır.

3 - Belediyemizde kalan bağımsız bölümlere ait muhammen bedel 732.390,00 TL + 40.000,00 TL = 772.390,00 TL ( KDV dahil) dir. %3 geçici teminatı 23.200,00 TL cayma teminatı 20.000,00 TL’dir.

4 - Geçici teminatı ihale saatinden önce Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.

5 - Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Fen İşleri ve Mali Hizm. Müdürlüğünde görülebilir.

7255/2/1-1


TLM16V185 TİPİ DİZEL MOTORLARDA KULLANILMAK ÜZERE 320 ADET PİSTON PİMİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/303981

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  320 Adet Piston Pimi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 06.09.2016 günü, saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden KDV. Dahil.100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

7226/1-1


FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

İhale kayıt numarası                :  2016/306107

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah.Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220   BURDUR

b) Telefon ve faks numarası    :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu hizmetin

a) Adı, niteliği ve miktarı        :  Fabrikamız kampanya süresince (tahmini 120 gün) en az 3 damperli (en az 15 ton kapasiteli) kamyon ve bir adet kova hacmi en az 2,0 m3 olan yükleyici ile aşağıda yazılı işlerin yapılmasıdır. Döküm ücreti İdaremiz tarafından ödenecektir.

İŞİN ADI

GÜNLÜK TON

TAŞIMA UZAKLIĞI (MT)

Gelen kok kömürünün silolanması

  20

-

Kireç ocağı önüne kireçtaşı taşınması

250

150

Kireç ocağı önüne kok kömürü taşınması

  20

100

Kuyruk yüklenmesi

  40

-

Kireçtaşı eleğinin altından çıkan balastın alınması

  15

300

Pancar Anal. Lab. çıkan günlük pancarın silolara taşınması

    6

300

Kireçtaşı pasasının Fabrika içine uygun sahaya taşınması

40 m3

150

Pancar torağının taşınması

40 m3

Burdur Belediyesi arıtma tesisi içerisinde bulunan çiçek toprağı döküm sahası (2,8 km)

Filtre torağının taşınması

225 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

Taş, kum taşınması

15 m3

Bügdüz yolu üzerindeki Burdur Belediyesi çöp depolama sahası (7 km)

b) Yapılacağı yer                    :  Burdur Şeker Fabrikası ve Belediye çöp döküm yeri

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 22.08.2016 Pazartesi günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7291/1-1


200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET ÇAY FİLTRE KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 40.000 Kg 200 Gr Demlik Süzen Süzen Poşet Çay Filtre Kağıdı Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.08.2016 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7075/1-1


PAMUK İPLİĞİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası’nın ihtiyacı, 45 Milyon Metre Pamuk İpliği Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.08.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

7137/1-1


1 ADET 500 KG KAPASİTELİ ÇİFT POTALI İNDÜKSİYON OCAĞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                          :  2016/294497

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Cumhuriyet Caddesi 60300   Turhal TOKAT

b) Telefon ve faks numarası                :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi                  :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    İnternet adresi (varsa)                     : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1 Adet 500 Kg Kapasiteli Çift Potalı İndüksiyon Ocağı Alımı

b) Teslim yeri                                      :  MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşme Sonrası en geç 90 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                                 :  19/08/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

7118/1-1


ARSA ÜZERİNE TOPLU KONUT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Samandağ Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Samandağ Belediyesine ait Hatay İli Samandağ İlçesi Zeytunlu Mahallesi 429 sayılı parselde bulunan arsanın üzerine; Toplu Konut yapım işi, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 36 vd. Maddeleri uyarınca kapalı zarf teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 25.08.2016 günü saat 14:00’de Samandağ Belediyesi hizmet binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır.

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi.

D. İmza sirküleri vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - İnşaat alanı, tahmini bedel ve teminatlar:

a - Meydan, peyzaj ve yaya yolları hariç toplam konut inşaat miktarı 22428 m²’dir.

b) Tahmini bedel KDV hariç 17.736.562,50 TL (onyedimilyonyediyüzotuzaltıbin beşyüzaltmışikiliraellikuruş) olup idari şartnamede belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine ilave yazılı olarak bağımsız bölüm artırımı yapılacaktır.

c) Geçici teminat ihale tahmini bedelin %3’ü olan 532.097,00 TL’dir.

7 - Teklifler en geç 25.08.2016 saat 13:50’ye kadar Samandağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilecektir.

8 - İşin süresi: İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına müteakip yer tesliminden itibaren:

a) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 540 takvim gününde tamamlanacaktır.

b) Fenni yönden çalışılamayacak günler resmi ve dini tatil günleri olup bu süreler işin bitim süresinde dikkate alınmayacaktır.

9 - Yapılacak olan toplu konutlara ait mimari, betonarme, mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, yangın, kalorifer projeleri Belediyemizden temin edilecek olup İhale konusu iş süresince

1 adet en az 8 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi)

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar

1 adet en az 5 yıl deneyimli makine mühendisi

1 adet en az 5 yıl deneyimli elektrik mühendisi’ni

Sürekli bulunduracaktır.

10 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, abonelikleri yüklenici tarafından ödenecektir.

11 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

12 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

13 - Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

7293/1-1


BELT FİLTRE BEZİ SATIN ALINACAKTIR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/291530

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü   Emet/KÜTAHYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 274 461 34 00 / 6174 - 0 274 461 34 03

c) Elektronik posta adresi

    (varsa)                                      :

2 - İhale konusu malın niteliği,

     türü ve miktarı                         :  3 Adet 32,87*2,75 metre

                                                         3 Adet 33,54*2,75 metre

                                                         4 Adet 36,70*1,95 metre olmak üzere Toplam 10 Adet Filtre Bezi

3 - İhalenin / Yeterlik

     Değerlendirmesinin                 :

a) Yapılacağı yer                           :  Emet Bor İşletme Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                           :  25/08/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.7. Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini,

Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Bu Madde Boş Bırakılmıştır.

4.1.11. İstekliler, belt filtre bezin teknik özelliklerinin, Teknik Şartnamede belirtilen teknik özellikleri sağladığına dair Technical Data Sheet (TDS) dökümanı ile belt filtre bezinin çalışma ömrünü ve raf ömrünü teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5 - İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi (Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne veya Türkiye Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN NO: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25) no.lu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 14:00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7288/1-1


6 ADET WORKSTATION BİLGİSAYAR, 2 ADET MONİTÖR ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                       :  2016/307223

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1    06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 - 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  6 Adet Workstation Bilgisayar, 2 Adet Monitör Alımı

b) Teslim yeri                                   :  GÜNAM Merkezi

c) Teslim tarihi                                 :  Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                              :  31/08/2016 Çarşamba 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye asıl veya noter onaylı sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte asıl veya noter onaylı sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 120,00 TL (YüzyirmiTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 31/08/2016 Çarşamba günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname Eki Esasları Hükümlerine göre yapılacaktır.

7247/1-1


HEK ARAÇLAR İLE HURDA MALZEMELER MÜBADELE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

Aşağıda cinsleri, miktarları ve özellikleri belirtilen HEK araçlar ile hurda malzemeler, 4645 sayılı Kanunun ilgili Yönetmeliğinin 38. maddesi uyarınca mübadele usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 232 250 10 53-4418 - Fax: 0 232 261 86 43

c) Elektronik Posta Adresi                     :  izmirikmalsube@egm.gov.tr

2 - Mübadele Karşılığında Verilecek

     Mal ve Malzemelerin Niteliği,

     Miktarı ve Özellikleri                        :  HEK durumdaki (22) adet binek, (30) adet çift sıra koltuklu yandan camlı kamyonet cinsi combi, (18) adet minibüs, (3) adet motosiklet, (1) adet panelvan kamyonet, (1) adet midibüs, (1) adet otobüs, (1) adet kamyon, (3) adet deniz motoru ile (2) adet polyester deniz botundan oluşan toplam (82) adet araç, hurda durumdaki tahmini 40.000 Kg. demirbaş malzeme, tahmini 2.000 Kg. ağırlığında (1) adet portatif seyyar X RAY cihazı, tahmini 5.000 Kg. ağırlığında kalorifer kazanları, tahmini 13.000 Kg. alüminyum araç plakası, tahmini 7.000 Kg. alüminyum kapı ve pencere çerçevesi ile tahmini 19.000 Kg. araç yedek parça atığı.

a) Tahmini Bedeli                                   :  788.320,00 TL.

3 - Mübadele Karşılığında Alınacak

     Mal ve Malzemelerin Özellikleri       :  En az (12) adet 2016 Model Fiat Yeni Doblo Combi Safeline 1.3 M. Jet 90 Hp ESP taşıt, (2) adet Ford Custom 330L Van Trend Klimalı Alçak Tavan Taşıt, (1) adet 2016 model Ford Transit 350 ED (çift arka teker) tek kabinli 155 PS klimalı taşıt (aracın orijinali kasasız olup, yüklenici tarafından kasa yaptırılarak teslim edilecektir.) Lassa marka (94) adet 195*65*15-RF ile (94) adet 205*65*15-RF ebatlarında araç lastiği.

a) Tahmini Bedeli                                   :  788.430,00 TL.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri     :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/ İZMİR

c) Teslim Etme Tarihi                             :  Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemeler, mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) iş günü içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                            :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemeler mübadele karşılığı olan mal ve malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulundukları yerlerden teslim alınması zorunludur.

4 - Mübadelenin Yapılacağı Yer            :  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A  Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR

a) Tarihi ve Saati                                    :  22/08/2016 günü Saat: 14:00

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminatın ödendiğine dair “Vezne Alındı Makbuzu”

c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise Noterden onaylı imza sirküleri, gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belge (Nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

1) Gerçek kişi olması halinde, kendisinin,

2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limitet şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinden, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerinden alınacak adli sicil belgesi istenir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresinde görülebilir veya İzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 50 TL’sının yatırıldığına dair belgeyi ibraz etmek sureti ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Mübadelesi yapılacak olan mal ve malzemeler için kısmi teklif verilmeyecektir. Teklif zarfları 22/08/2016 günü saat 14:00’e kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 1365 sokak No: 2/A Kat: 2 Çankaya Ek Hizmet Binası (Eski Tekel Binası) Konak/İZMİR adresine teslim edilecektir.

9 - Mübadeleye kapalı zarf usulü teklifler alındıktan sonra açık artırma usulü ile devam edilecektir. Teklifler komisyon önünde sözlü olarak verilecektir.

10 - İstekliler mal ve malzemeler için belirlenen tahmini bedelin %3’ünden (23.650,00 TL.) den az olmamak kaydıyla kendilerinin belirleyeceği oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Sözleşme yapılacak ancak notere tescil ettirilmeyecektir. Sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminatın yatırılması zorunlu değildir.

12 - Mal ve malzemelerin ayrıntılı özellikleri ile bulundukları yerler şartname ekinde ve www.izmir.pol.tr/ web sitesi ile POL-NET sayfasında belirtilmiştir. Mal ve malzemeler hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

13 - Verilecek teklifler en az (30) otuz takvim günü geçerli olacaktır.

14 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7284/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Melikgazi Belediye Başkanlığından:

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Küçükali Mahallesinde geçici 5. ada 1 blok olmak üzere brüt 142 m² 52 daire + 1 görevli dairesi + brüt 204,65 m² 2 adet dükkan inşaatı 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli: Kayseri, İlçesi: Melikgazi, Semti: Küçükali, Pafta Ada/Parsel: Geçici 5. ada

1 - İhale 23.08.2016 tarihinde Salı günü saat 14:30’da Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi Melikgazi Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - Bu işin muhammen bedeli 5.819.492,38 TL.

(beşmilyonsekizyüzondokuzbindörtyüzdoksaniki lira otuzsekiz kuruş)dır.

(Bu bedel inşaat maliyet toplamıdır.)

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;

A - Kanuni ikametgahı olması,

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi,

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

Ekonomik kriterler;

H - İstekliler geçici teminat olarak muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir. Tekliflerin geçerlilik süresi 90 gündür.

I - İlk ilan tarihinden sonra alınmış Muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu

İ - İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri ve İş hacmini gösteren belgeler

J - İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

K - İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.

İş deneyim belgeleri;

L - İsteklinin son 15 (onbeş) yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde muhammen bedelinin (en az %80’i oranında gerçekleştirdiği veya en az %80’i oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerde, ilgili deneyimi gösteren ve işin muhammen bedelin %50 sinden den az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi

M - Muhammen bedelin %50 sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan III B sınıfı son onbeş yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış İş Deneyim Belgesi veya ilgili Belediyeden istekli adına verilen özel veya kamu bina inşaatı işine ait ilgili Belediyeden imar müdürlüğünden alınmış bina inşaatına ait İş Bitirme belgesi (Tutanağı) aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek suretinin sunulması zorunludur.

N - Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği Mimarlık’tır.

Mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır en az %51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup %50 - %50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkündür.

O - Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

Ö - İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

P - İdare tarafından istenilen Teknik personel taahhütnamesi verilecektir.

Yüklenici, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Unvanı

Mesleki Özellikleri

1

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR

İNŞAAT TEKNİKERİ

 

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

 

1 -

(Mesleki unvan) için

TL/Gün

MÜHENDİS & MİMAR

TEKNİKER

200

100

 

Ceza uygulanır.

4 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü adresinde görülebilir …. 300 TL. yatırılmak suretiyle alınmış makbuz karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektubu ile birlikte pay cetvelinin en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne verilmesi şarttır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır.

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.

9 - Ekte sözleşmede gösterilen pursantaj tablosuna göre inşaat üzerinden tapu devirleri şu şekilde yapılacaktır.

• İnşaat %20 seviyesine gelinceye kadar tapu devri yapılmayacaktır.

• Pursantaj oranına göre inşaat tamamlanma seviyesi tespit edilir. Tamamlanan miktar kadar tapu devri kat irtifakı oranı üzerinden yapılır. Ancak hakedilen tapu devri miktarının %20 sini içeride tutularak tapu devri yapılmayacaktır.

• İnşaatın tamamının geçici kabulü yapılınca %90 tapu devri yapılacaktır.

• Yapı kullanma izin belgesi alınınca tamamının tapu devri yapılacaktır.

• Blok 24 ayda tamamlanacaktır.

• Fenni yönden çalışılamayacak günler süre hesabına katılmış olup ilave süre verilmeyecektir.

• Kentsel dönüşüm bütünlüğünü bozmamak için ilgili yerde çevre düzenlemesi idare tarafından yapılacaktır.

7258/1-1