7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7195-1

7195/1/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7195-2_Sayfa_1

7195-2_Sayfa_2

7195/2/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7196

7196/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7197

7197/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7198_Sayfa_1

7198_Sayfa_2

7198/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7199

7199/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

7200

7200/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarihi      : 141-30.06.2016                                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarihi         : 2173-30.06.2016                                                             KAYSERİ

7190-1

7190-2

7190-3

7190/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarihi    : 141-30.06.2016                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarihi        : 2174-30.06.2016                                            KAYSERİ

7191

7191-1

7191/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarihi    : 140-29.06.2016                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarihi        : 2149-29.06.2016                                            KAYSERİ

7192

7192-1

7192/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı No ve Tarihi    : 142-01.07.2016                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarihi        : 2180-01.07.2016                                            KAYSERİ

7193

7193-1

7193/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı No ve Tarihi    : 133-21.04.2016                                        TOPLANTI YERİ

Karar No ve Tarihi        : 2032-21.04.2016                                            KAYSERİ

Kayseri İli, Develi İlçesi Çayırözü Mahallesinde tescilli Kuyutepesi Höyüğünün bulunduğu parsellerde Arazi Toplulaştırma İşleminin yapılmasında tescilli sit alanının mahiyetine olumsuz etkisi bulunmadığı anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, ancak uygulamanın fiilen yapımı esnasında sit alanında herhangi bir inşai ve fiziki uygulamaya gidilmemesi gerektiğine, “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı şerhi”nin Çayırözü Mahallesi 331, 332, 333, 340, 341, 342, 343, 345 ve 349 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesinden kaldırılarak uygulama sonrası oluşan ve kararımız eki haritada gösterilen tescilli sit alanının bulunduğu 110 ada 11, 14 ve 16 parsel, 111 ada 1 parsel, 112 ada 1 ve 2 parsel, 128 ada 1 parsele verilmesi gerektiğine, uygulamanın kadastro ve tapu tescili görmesinden sonra oluşacak yeni ada ve parsel numaraları ile mülkiyet bilgilerinin Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi amaçlı iletilmesi gerektiğine karar verildi.

7194

7194/1-1

 


İpsala Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA

NO

CEZA

KARARININ

TARİHİ

CEZA

KARARININ

SAYISI

ADI SOYADI

ARACIN

PLAKASI

PASAPORT

NO

ARACIN

GİRİŞ TARİHİ

ARACIN

ÇIKMASI

GEREKEN

TARİH

VERGİLER

TOPLAMI

CEZA

TUTARI

(TL)

  1

26.07.2016

16CK2205001177

MEHMET ALİ KURAN

HEROA590

C7PX263TH8

20.05.2013

16.11.2013

33.702

8.175

  2

26.07.2016

16CK2205001206

EMİR AYŞE YELKEN

DO882DI

9514281341 (L9VRGM69V)

04.03.2013

31.08.2013

113.365

28.341

  3

26.07.2016

16CK2205001179

EMİR AYŞE YELKEN

DO120DO

9514281341 (L9VRGM69V)

04.03.2013

31.08.2013

1.695

712

  4

26.07.2016

16CK2205001178

ALEXANDER RUHRİ

DL90GZ

P2255494

18.06.2013

15.12.2013

1.483

712

  5

26.07.2016

16CK2205001176

ABDULHAMID AL HAJI MOUSTAF

HKY4389

C21GF63C7

24.08.2013

20.02.2014

636

712

  6

15.07.2016

16CK220500984

RUTH DEMARMELS

LU42525

F1126899

04.05.2013

31.12.2013

1.492

712

  7

26.07.2016

16CK2205001192

MARIKA MIKELTADZEI

ITH1

11AA21659

12.11.2013

11.05.2014

7.136

1.783

  8

26.07.2016

16CK2205001207

MARCO PECNIK

LJCN169

PB0102922

17.09.2013

16.03.2014

44.692

11.173

  9

26.07.2016

16CK2205001181

DESPOINA RIZAPOULOU

NMP752

AH1695513

26.10.2013

24.04.2014

9.990

2.497

10

26.07.2013

16CK2205001187

BRIGITTE WINTZEK

590JNI

6642841313

04.05.2013

31.10.2013

5.709

1.427

11

26.07.2016

16CK2205001188

REGINA MARIA LACHMANN

PIRZ28

C1JXNLLXM5

03.04.2013

30.09.2013

7.316

1.753

12

26.07.2016

16CK2205001189

JOHAN MIKAEL MATTILA

CNN470

85986702

02.05.2013

28.10.2013

32.702

8.175

13

26.07.2016

16CK2205001191

EİSA ABDALA

LPQ1642

4291392

22.08.2013

25.12.2013

28.341

7.085

14

26.07.2016

16CK2205001185

TOENE DARJANIA

MZZ406

07AE51559

23.06.2013

20.12.2013

9.277

2.319

15

26.07.2016

16CK2205001186

MOURO ROSSİ

DX42669

C942692

11.06.2013

08.12.2013

10.704

2.675

16

26.07.2016

16CK2205001184

CHRISTINA THEOBALD

MTKC129

C5NMRP77V

18.08.2013

14.02.2014

9.277

2.319

17

26.07.2016

16CK2205001183

GEORGIOS LYKOUDIS

TYA943

AZ506756

26.08.20136

22.02.2014

9.990

2.497

18

13.07.2016

16CK2205001006

DIEAEL DIN ALTABAKH

SBK5149

C34PX8VGV

11.09.2013

10.03.2014

21.801

5.4550

19

21.06.2016

16CK220500981

MARIA ASLANIDOU

EPT7350

AA962017

25.12.2013

23.06.2014

19.621

4.905

20

21.06.2016

16CK220500982

LİAMO AKAEV

CS668TA

13ZX09465

14.05.2013

10.11.2013

43.602

10.900

21

27.07.2016

16CK2205001203

ZAKARIA ASBAI

WEX906

591078988

03.04.2013

30.09.2013

7.136

1.783

22

26.07.2016

16CK2205001008

KAMAL SHEIKO

WOBGT440

Z0G76PZ3P

08.07.2013

25.12.2013

28.341

7.085

23

14.07.2016

16CK220500989

LUCA RIGNANESE

AH12595

AO0077298

07.08.2013

03.02.2014

3.730

932

24

14.07.2016

16CK220500990

UMBERTO TARDITI

AL113622

AM1666191

07.08.2013

03.02.2014

3.730

932

25

26.07.2016

16CK22050011990

 GIORGI KRAVEISHVILI

SIMI1066

12AA27301

15.05.2016

30.05.2016

21.801

5450

26

21.03.2016

16CK220500499

FERZAN KABADAYI

 CH1113FR

U05000736

20.03.2013

16.09.2013

41.482,32

10.370,58

27

14.07.2016

16CK2205001005

JADUH AL MAIUF

M4704P

CH1HF4RZP3

17.06.2013

02.07.2013

3.936

983

28

13.07.2016

16CK2205001002

MOHAMED HANİ SHEHADA

CE998PY

SYRL025805

14.06.2013

11.12.2013

30.521

7.630

29

13.07.2016

16CK220500999

VIKTOR VLADIMIROV MITOV

B1103PM

382186603

12.04.2013

09.10.2013

15.261

3.815

30

13.07.2016

16CK2205001000

PER ERIK WETTERGREN

ABT163

82875215

28.03.2013

24.09.2013

15.261

3.815

31

13.07.2016

16CK2205001004

SHIYAR ALI

WOBGR765

004457541

04.05.2013

28.10.2013

30.521

7.630

32

13.07.2016

16CK220500997

ZLATKO ILIC

CA4106TT

008182808

03.09.2013

05.01.2014

23.981

5.995

34

14.07.2016

16CK2205001007

MOUHANNAD ALMALLAH DABAS

RK54YCC

AAE709625

13.08.2013

09.02.2014

28.341

7.085

35

28.04.2016

16CK220500741

YALÇIN KARAKAYA

EW13000

484673

01.08.2013

28.01.2014

51.750,56

12.937,64

36

28.04.2016

16CK220500742

MÜCAHİT ÖZGÜL

HN610F

U07547882

25.10.2013

09.11.2013

13.156,92

3.289,23

37

28.07.2016

16CK2205001194

ANNE LEMESLE

BX755QS

09PH14542

24.07.2013

20.01.2014

28.341

7.085

38

13.07.2016

16CK2205001003

MUSTAFA KHALIL

LÖWC28

ZOL6LR3N19

06.05.2013

02.11.2013

30.521

7.630

39

22.06.2016

16CK220500992

HABIB FARTAS

CN003RR

13CF55162

03.12.2013

31.05.2014

65.403

16.350

40

13.07.2016

16CK220500998

ABDİ DİLMEC

WBB107

45005514

03.07.2013

30.12.2013

23.981

5.995

41

22.06.2016

16CK220500991

JAMAL MAMI

ZKM8162

004198333

02.08.2013

29.01.2014

21.801

5.450

42

15.07.2016

16CK220500998

MINERI KHAZARADZE

KEH0296

08AH85173

12.11.2013

11.05.2014

7.459

1.864

43

17.05.2016

16CK220500772

TENHO AHONEN

NHJ647

AH5865194

26.10.2013

24.04.2014

43.384,36

10.846,09

44

17.05.2016

16CK220500771

ILMAN IBRAGIMOV

AM432GP

K1032034

03.11.2013

02.05.2014

17.323,28

4.330,82

45

17.05.2016

16CK220500770

MOHAMAD BAKR

BD365BT

004183725

11.08.2013

07.02.2014

18.638,97

4.659,74

46

16.05.2016

16CK220500769

ADRIAN HOLDER

V869MAV

304980439

28.04.2013

25.10.2013

20.944,17

5.236,04

47

16.05.2016

16CK220500768

ABDULLAH AL SHAMMARI

A370U

L86MRNLH2

17.06.2013

14.12.2013

13.814,77

3.453,69

48

16.05.2016

16CK220500767

ANTER CHADDAO

AB633GY

005625395

09.08.2013

05.02.2014

13.814,77

3.453,69

49

05.05.2016

16CK220500766

BAJRAM GASHI

SUHQ2081

C79V1R37H

13.10.2013

11.04.2014

13.814,77

3.453,69

50

04.05.2016

16CK220500765

TAREK DAHER

BE131ZW

4854242

09.08.2013

27.01.2014

13.156,92

3.289,23

51

04.05.2016

16CK220500764

AZZAM SHADAD

AX795AE

004513485

09.08.2013

05.02.2014

13.156,92

3.289,23

52

14.05.2016

16CK220500763

RAMI JAJAA

V144EJR

507536790

21.06.2013

18.12.2013

13.156,92

3.289,23

53

04.05.2016

16CK220500762

BRAHMI KAMEL

R693KBX

02864498

02.08.2013

29.01.2014

13.156,92

3.289,23

54

04.05.2016

16CK220500761

MARC GHEISARIAZAR

142FXA92

03XY26773

02.04.2013

29.09.2013

28.506,67

7.126,67

55

04.05.2016

16CK220500760

ANTTI ALBERT PULKKINEN

MNG703

16816547

13.06.2013

10.12.2013

43.856,41

10.964,10

56

03.05.2016

16CK220500759

KURI HACAEV

W73142B

K1104531

18.10.2013

16.04.2014

27.629,54

6.907,38

57

02.05.2016

16CK220500758

HAKIM HAMDOUNI

W883ORS

T512764

21.06.2013

06.07.2013

17.542,56

4.385,64

58

02.05.2016

16CK220500757

KIRIL HRISTOV

CA1812TX

382226562

12.10.2013

10.04.2014

21.051,08

5.262,77

59

02.05.2016

16CK220500756

SAMI BEN SALAH GHRIBI

A10TKW

PE3822318

13.06.2013

10.12.2013

34.427,28

8.606,82

60

02.05.2016

16CK220500755

SALAH ALDIN AHMEDALWAN

2GFM34

004563343

24.03.2013

08.04.2013

24.998,15

6.249,54

61

02.05.2016

16CK220500754

YAMEN CHADAD

TN584005

4441994

14.08.2013

26.01.2014

13.595,49

3.398,87

62

02.05.2016

16CK220500753

AHMAD SHAHAB

XBN693

86471383

19.08.2013

15.02.2014

24.121,02

6.030,26

63

02.05.2016

16CK220500752

LAURA PERSİCO

X6DGGT

AA5131770

10.07.2013

06.01.2014

19.575,70

4.893,93

64

02.05.2016

16CK220500751

WILMA BREGANTİN

X3VK9J

YA4499094

02.05.2013

29.10.2013

18.069,88

4.517,47

65

02.05.2016

16CK220500750

WALID KHALLOUF

YKT1842

L107059

03.05.2013

30.10.2013

14.253,33

3.563,33

66

02.05.2016

16CK220500749

ABDUH KHALOUF

CB975TJ

005765484

10.08.2013

06.02.2014

18.638,97

4.659,74

67

02.05.2016

16CK220500748

AHMAD DUHNI

HHD558

00511L016635

15.08.2013

11.02.2014

15.349,74

3.837,44

68

28.04.2016

16CK220500746

ELVES PEPPI

CD556002

YA4932160

11.06.2013

08.12.2013

4.517,47

1.129,37

69

28.04.2016

16CK220500744

BORISLAV ASENOV

CM8232

382185390

20.09.2013

19.03.2014

18.638,97

4.659,74

70

28.04.2016

16CK220500743

HALA EJLE

CS435PN

004808847

22.08.2013

07.02.2014

20.393,23

5.098,31

71

28.04.2016

16CK220500740

MAHMOUD ALSAN

BQI4869

409L096192

17.08.2013

01.02.2014

23.024,61

5.756,15

72

28.04.2016

16CK220500739

FOTIOS TSITMIS

EBK6088

XK0565345

19.10.2013

01.03.2014

26.313,84

6.578,46

73

28.04.2016

16CK220500738

TLAVIO GALATI

CT230PY

2924485AA

10.08.2013

06.02.2014

22.366,77

5.591,69

74

28.04.2016

16CK220500737

MUHAMMED GHOLOOM ALNAJAR

7867DXA

01010232

23.06.2013

09.12.2013

186.389,73

46.597,43

75

28.04.2016

16CK220500736

AHMAD TAWAKOL

SUWQ1999

C79K3RZ97

20.07.2013

16.01.2014

17.542,56

4.385,64

76

27.04.2016

16CK220500735

IBRAHIM SAHARY

HYX491

00511L008669

15.08.2013

28.01.2014

21.708,92

5.427,23

77

27.04.2016

16CK220500734

BLAND AZIZMIRKHAN MIRKHAN

70707

A2369634

07.05.2013

01.11.2013

175.425,63

43.856,41

78

27.04.2016

16CK220500733

MOHAMED AQUICHOUH

1ETK052

591699593

03.04.2013

30.09.2013

27.629,54

6.907,38

79

27.04.2016

16CK220500732

STAMATIOS VAFEIADIS

KIK945

X783224

14.09.2013

13.03.2014

14.305,32

3.576,33

80

27.04.2016

16CK220500731

AHAD MIAH

EY54VYE

106137602

22.08.2013

10.02.2014

9.461,24

2.365,31

81

27.04.2016

16CK220500730

BRAHIM NEJERA

DA7113LJ

08CR59156

16.12.2013

14.06.2014

48.242,05

12.060,51

82

27.04.2016

16CK220500728

GEORGI TRIFONOV TIPCHENSKI

CA1363BX

367507310

21.06.2013

17.12.2013

10.540,76

2.635,19

83

27.04.2016

16CK220500727

STEFAN TRIFONOV

CA0126CC

381850592

26.10.2013

24.04.2014

98.676,92

24.669,23

84

27.04.2016

16CK220500726

SALIH ABOU DAHIR

BZ913JL

005703714

10.08.2013

04.02.2014

22.586,05

5.646,51

7231/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Kahramanmaraş Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB NUMARASI

STANDARD KRİTER NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

TEKNO SERHATOĞLU BİLGİSAYAR SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-890

TS 12498

16.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

YONCA LİNES EV GEREÇLERİ SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-698

TS 12420 TS 13416

14.06.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

ALEMBEYLİLER PETROL ÜRÜN. SAN. LTD. ŞTİ

46-HYB-780

TS 11939

11.07.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞEKER OTOMOTİV - ÖMER ŞEKER

46-HYB-870

TS 12047

13.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

EMİNE LEBLEBİCİ - PROFİT DANIŞMANLIK

46-HYB-926

TS 13573

15.07.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADĞINDAN

HASAN ESAT IŞIK - HSN EĞİTİM DANIŞMALIK

46-HYB-927

TS 13573

15.07.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

CAN SOĞUTMA - DURDU ARABACI

46-HYB-922

TS 10079 TS 10956 TS 12498 TS 12134

TS 12426 TS 12711 TS 12713 TS 12739

TS 12843 TS 12873 TS 13187 TS 13273

22.07.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

CAN SOĞUTMA- DURDU ARABACI

46-HYB-923

TS 10079 TS 10956 TS 12134 TS 12498

TS 12713 TS 12739

22.07.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

HAYDAR DURAK - DOST TRAKTÖR

46-HYB-331

TS 12047

22.07.2016

FİRMA KAPANMIŞ

M.B.DEMİROĞLU TEKEL ÜRÜNLERİ.SAN.LTD.ŞTİ

46-HYB-788

TS 11939

TS 12820

28.07.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞINDAN

YUSUFOĞULLARI AKARYAKIT BES.SAN.LTD.ŞTİ

46-HYB-944

TS 11939

29.07.2016

FİRMA İSTEĞİ

7232/1-1