1 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29788

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 ncı maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora ve doçentlik belgesi (1 takım noterden tasdikli), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi ve doçentlik belgesi(1 takım noterden tasdikli), yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans/yüksek lisans diploması ve doktora belgesi (1 takım noterden tasdikli), varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (1 adette CD halinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.

Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.)

Yayın Tarihi               :  01.08.2016

Başvuru Tarihi           :  01.08.2016

Son Başvuru Tarihi    :  15.08.2016

 

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ/ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMALAR

  1

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Anatomi Anabilim Dalında Profesör unvanını almış olmak.

  2

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Profesör

1

1

Ekolojik sanitasyon ve su kalitesi konularında çalışmaları olmak.

  3

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Çocuklarda taş hastalığında medikal önleyici tedaviler üzerine çalışmaları olmak.

  4

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Endotelyal progenitör hücreler ve kardiyovasküler hastalıklar konularında çalışmaları olmak.

  5

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Toplumsal cinsiyet, annelik ve engellilik konularında Doçentlik unvanını almış olmak.

  6

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Doçent

3

1

Nötron Transport Teorisi ve Nükleer Reaksiyon tesir kesitleri üzerine çalışmaları olmak.

  7

Mühendislik Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Doçent

3

1

Nanopartiküllerin elektriksel ve iyonik iletkenleri üzerine çalışmaları olmak.

  8

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

Doçent

3

1

Sulu çözeltilerdeki zehirli ve kanserojen iyonlarla ilgili çalışmaları olmak.

  9

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

2

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında Doçentlik unvanını almış olup, aktif öğrenme, öğretmen eğitimi, ölçme ve değerlendirme, ilköğretim matematik programı alanlarında çalışmaları olmak.

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Doçent olmak.

11

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Retina kaynaklı glokom gevşetici faktör ve glokom üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

13

Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Prg.

Yardımcı Doçent

5

1

Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda ambalaj malzemeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

14

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı

Yardımcı Doçent

5

1

İşletme alanında doktora yapmış olup, Lisanslı depoculukla ilgili çalışmaları bulunmak.

15

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Sürekli denetim, muhasebe denetimi ve eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

16

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Çağdaş İngiliz Tiyatrosu ve Tiyatrocuları üzerine çalışmaları olmak.

17

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim alanında sinizm ve iletişimle ilgili çalışmaları olmak.

18

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Eğitim ve dil politikalarının Türkçe Eğitimine yansımaları üzerine çalışmaları olmak.

19

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Anadili Öğretiminde karşılaştırmalı kaynak analizleri üzerine çalışmaları olmak.

20

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

4

1

Temel Becerilerin kazandırılmasında Çocuk Edebiyatı Ürünleri alanında çalışmaları olmak.

21

Tirebolu İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Yardımcı Doçent

5

1

Karşılaştırmalı medya analizi ve siyaset medya ilişkileri üzerine çalışmaları olmak.

22

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

5

1

Servet-i Fünun nesri üzerine çalışmaları olmak.

6984/1-1


TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ve TOBB ETÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde belirtilen asgari şartları haiz, tam zamanlı öğretim üyeleri (profesör, doçent) alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesinin fotokopisi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları ve yönettiği lisansüstü çalışmalarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; dilekçeleri ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, (erkekler için) askerlik durumunu gösteren belge örneği, doçentlik belgesinin fotokopisi, Doktora diplomasının fotokopisi, yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen Söğütözü Caddesi No: 43 Söğütözü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarihi 15.08.2016’dır. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak, Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir.

 

FAKÜLTESİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Moleküler hematoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

Nefroloji ve romatoloji alanlarında yan dal uzmanı olmak.

Profesör

1

Allerji-immünoloji alanında yan dal uzmanı olmak; atipik akut ürtikerde vaskülit konusunda çalışma ve yayın yapmış olmak.

Doçent

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak; anne sütü ve saklama koşulları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Profesör

1

Yoğun bakım enfeksiyonları, akılcı antibiyotik kullanımı ve bulaşıcı hastalık kontrolü konusunda deneyimli ve çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Ayırıcı tanıda plevra sıvısında sitogenetik analizin değeri ve pulmoner tromboemboli konusunda moleküler çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak; tıp eğitimi ve akreditasyonu konusunda eğitim almış ve yayın yapmış olmak.

Profesör

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak; hemostaz ve tromboz konusunda çalışmalar yapmış olmak

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak; hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistül kalsifikasyonu konusunda çalışmalar yapmış ve ödül almış olmak.

Profesör

1

Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak; diyabet, tiroid ve adrenal bez hastalıkları konusunda deneyimli olmak.

Doçent

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak; yurt dışında klinik hepatoloji eğitimi ve ESD sertifikası almış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

İntravasküler ultrasonografi konusunda deneyimli olmak.

Profesör

1

Elektrofizyoloji ve ablasyon konusunda deneyimli ve çalışmalar yapmış olmak.

Nöroloji

Doçent

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak; epilepsi ve SSPE konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Radyoloji

Profesör

1

Vasküler ve nonvasküler girişimsel radyoloji konusunda deneyimli ve aynı alanda kök hücre ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Profesör

1

Abdominal, jinekolojik onkoloji, kas-iskelet ve transplantasyon radyolojisinde deneyimli olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Algoloji konusunda deneyimli olmak; hastane yöneticiliği yapmış olmak.

Profesör

1

Derin beyin stimülasyonunda anestezi yönetimi konusunda çalışma yapmış ve fetal cerrahi anestezisi alanında yurt dışı eğitim almış olmak.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Orbita cerrahisi konusunda deneyimli ve kitap yazmış olmak.

Profesör

1

İleri nörolojik bilimler alanında doktora derecesine sahip olmak; yurt dışında pediatrik beyin cerrahisi alanında klinik çalışma yapmış olmak.

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk ürolojisi ve ArGe çalışmaları konusunda deneyimli ve patent başvurusu yapmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

1

Laparoskopi, transplant ve meme cerrahisinde yurt dışı deneyimi ve sertifika sahibi olmak.

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak; robotik kolorektal cerrahi ve trans-anal total mezorektal eksizyon cerrahisi sertifikalarına sahip olmak.

Doçent

1

Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak; endokrin ve hepatobiliyer cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Doçent

1

Hayvan modellerinde deneysel cerrahi deneyimi olmak; rektum kanserinin evrelendirilmesinde PET/BT kullanımı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Akciğer kanseri ve deformite cerrahisinde deneyimli olmak; ateşli silah yaralanmaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak; uluslararası Faz II, Faz III araştırmalara katılmış olmak.

Doçent

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak; çoğul gebeliklerde PPROM ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

Peritonsiller apselerde steroid kullanımı ile pediatrik ve atelektatik kulaklarda kıkırdak timpanoplasti uygulaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Uzmanlık ve doçentlik derecelerini yurt dışından almış olmak; robotik cerrahi ve minimal invazif cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Ortopedi

Profesör

1

Çocuk ortopedisi alanında deneyimli ve çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Baş boyun patolojisi konusunda deneyimli ve çalışmalar yapmış olmak.

Üroloji

Profesör

1

Robotik cerrahi sertifikasına sahip olmak; üroonkoloji ve prostat kanserinin moleküler evrelendirilmesi konusunda deneyimli olmak.

6968/1-1