1 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29788

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


26 (YİRMİALTI) KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT SOĞUTMA ÜNİTESİ BAKIM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


25.000 ÇİFT SİYAH RENK YÜZERBİRLİK AYAKKABISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İDARİ BİNA VE LOJMANLARININ ISITMA SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


183 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ÇAKAB TAM ÖLÇEKLİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM (EKAY) SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliğinden:


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


MİKRODALGA ÜRETİCİSİ VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


NARENCİYE ÜRÜNLERİ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) OLARAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


26 (YİRMİALTI) KİŞİLİK 12 AY SÜRELİ KALİFİYE YARDIMCI HİZMET ALINACAKTIR

TRT Genel Müdürlüğünden:

İdaremizin İhtiyacı olan 26 kişilik 12 Ay süreli Kalifiye Yardımcı Hizmet alımı 3 (g) İstisna Yönetmeliğimiz kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1 - İhaleyi yapan kurumun:

a) Adresi                                       :  TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

b) Telefon numarası                      :  0 312 463 42 00 / 463 41 83

c) Faks numarası                          :  0312 463 32 58

d) İlgili Personel                           :  Zekeriya YUVALI

2 - İhale ile ilgili bilgiler:

a) İşin tanımı                                 :  TRT Genel Müdürlüğü Reklam Tasarım Tanıtım Dairesi Başkanlığı bünyesinde, İstanbul ve Ankara merkez olmak üzere, ülkemiz sınırları içinde Kurumumuza ait her türlü reklam, satış, pazarlama ve rezervasyon hizmetlerinde yararlanmak üzere kalifiye yardımcı hizmet alımı işidir.

b) İşin yapılacağı adres                    TRT Genel Müdürlüğü Oran Sitesi ve Taşra Teşkilatına bağlı İl Müdürlükleri Hizmet binaları.

c) İhale tarihi ve saati                    :  16.08.2016 günü saat 10.30

d) Tekliflerin verileceği yer           :  TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Sekreterlik, Genel Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran-Çankaya/ANKARA

e) Şartnamenin görülebileceği yer:   TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Satın alma Müdürlüğü C Blok Kat: 3 Oda No: 306   06109 Oran-Çankaya/ANKARA

f) Şartname bedeli                         :  KDV dahil 100.- TL

7055/1-1


DÜZELTME İLANI

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karşılamak üzere 29.07.2016 tarih ve 29785 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre SİLAHSIZ KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ ihalesinin 4 ve 5. maddeleri aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

4. Firmaların tekliflerini en geç 23 Ağustos 2016 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi Onikiler Mah. Eyyüp Peygamber Cad. No: 115 Eyyübiye ŞANLIURFA adresindeki Evrak Servisi’ne teslim etmiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5. İhale Zarfı 24 Ağustos 2016 günü saat 14:00’te Türk Kızılayı Şanlıurfa Toplum Merkezi Onikiler Mah. Eyyüp Peygamber Cad. No: 115 Eyyübiye ŞANLIURFA adreste açılacaktır.

7056/1-1


NAKLİYE HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/283770

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

    türü ve miktarı                       :  Nakliye Hizmet Alımı (41 Kalem), 250.383 nolu teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17.08.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/08/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6957/1-1


DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERE AİT SOĞUTMA ÜNİTESİ BAKIM İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/281367

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  20 Adet DE 24000 tipi lokomotiflere ait Soğutma Ünitesi Bakım İşçiliği teknik şartnamesine göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin a) Yapılacağı yer     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  17/08/2016 - Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 17/08/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6915/1-1


25.000 ÇİFT SİYAH RENK YÜZERBİRLİK AYAKKABISI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı “25.000 Çift Siyah Renk Yüzerbirlik Ayakkabısı” Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130 TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 17/08/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

7052/1-1


BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İDARİ BİNA VE LOJMANLARININ ISITMA SİSTEMİNİN DOĞALGAZA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüz İdari Bina ve Lojmanlarının ısıtma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi ihalesi, 30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereği Açık İhale Usulü ile yapılacaktır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Kirazlık Mah. Sahil 1 Sokak No: 31   55330 Kutlukent/ Takkeköy/SAMSUN

b) Telefon ve Faks no                :  0-362-266 88 00 (2 Hat) / 0-362-266 88 09

2 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü-SAMSUN

b) Tarihi ve Saati                       :  12/08/2016 günü saat 10:00’de teklifler açılacaktır.

3 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler İhale dosyasında mevcut olup, İhale dokümanı Çaykur Pazarlama Bölge Müdürlüğü- SAMSUN adresinde görülebilir ve KDV dahil 50,00 (elli) TL karşılığında temin edilebilir. Geçici teminatın 12/08/2016 günü saat 10:00’a kadar Çaykur Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğü banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

4 - Teklifler, şartnamede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 40 (kırk) gün süre ile opsiyonlu olacak ve teklif sahibi bu müddet zarfında her ne surette olursa olsun teklifine bağlı kalmak zorundadır.

5 - Geçici teminat tutarı KDV hariç firma teklif tutarının % 3’üdür.

6 - İhale üzerinde kalan firmadan sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç firmaya kalan tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

7 - Bu ihale sebebiyle doğacak her türlü noter harcı, vergi, resim, ilan giderleri, karar pulu, sözleşme gideri ve bunlara benzer masraflarla yeni ihdas edilecek tüm vergiler firmaya aittir. KDV Teşekkülümüzce firmaya ödenecektir.

8 - Yüklenici firma işin yeniden ihalesi için talepte de bulunamayacaktır.

9 - İhale sonucu ihaleyi alan firma işin yapımında çalışacak işçi personeli 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevzuatları kapsamında sigortalı olarak çalıştıracaktır.

10 - İhalemiz kısmi teklif ve alternatif teklife açık değildir.

11 - Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp kuruluşumuz ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6977/1-1


2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

İhale Kayıt numarası                        :  2016/288324

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  312 293 44 00 - 312 244 90 78

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ankaraseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale Konusu Hizmeti

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  2016/2017 Kampanya Döneminde 152.000 Ton Pancarın kantarlardan fabrikamıza karayolu ile nakliyesi. Nakliye yapılacak kantarlar ile sevk edilecek pancarlar aşağıda gösterilmiştir.

b) Yapılacağı yer/yerler                    :

 

Kantarın Adı

Sevk Fabrikası

Pancar Miktarı

Kalecik

Ankara

  5.000 Ton

Balışeyh

Çorum

20.000 Ton

Çerikli

Çorum

  2.000 Ton

Karacaahmet

Ankara

30.000 Ton

Sarıoba

Ankara

24.000 Ton

Yaralı

Ankara

43.000 Ton

Yenice

Ankara

28.000 Ton

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12/08/2016 Cuma günü Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve KDV Dahil ¨. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

8 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6963/1-1


YATIRIMCILARA DAVET

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

TP PETROL DAĞITIM A.Ş.NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare), 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.deki %100 oranındaki hisse, blok satış yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

Şirket Adı

Satışa Konu Hisse Oranı

Geçici Teminat Tutarı

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli

Son Teklif Verme Tarihi

TP Petrol Dağıtım A.Ş.

%100

10.000.000-TL (OnmilyonTürk Lirası)

5.000-TL (BeşbinTürkLirası)

30/09/2016

 

1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu (Komisyon)’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

2 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi imzalanması, Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur. Ortak girişim grubu üyelerinden birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, ortak girişim grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

3 - İhale konusu Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi, İdarenin aşağıdaki adresinden alınabilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanarak Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelini T.Vakıflar Bankası T.A.O Merkez Şubesi nezdindeki TR220001500158007287550667 nolu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL Hesabına yatırıldığına dair üstünde “TP PETROL DAĞITIM A.Ş. için Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içeren ve tüzel kişinin veya ortak girişim grubunun veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont ibraz edilerek, İdarenin aşağıdaki adresinden “Alındı Belgesi” karşılığında temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

4 - Katılımcıların ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerinin, İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 30/09/2016 günü saat 17:00’a kadar üzerinde “TP PETROL DAĞITIM A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ-” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdarenin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen Son Teklif Verme Tarihi-Saatinden sonra İdareye verilecek başvuru ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata tâbidir.

6 - İhaleye ilişkin diğer hususlar Şirkete ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş   06600 ANKARA

Tel : 90 312 585 82 70     Fax : 90 312 585 83 54

www.oib.gov.tr

7038/1-1


KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                         :  2016/289353

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası             :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

     internet adresi (varsa)                  :

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Hizmet Alımı,

 

XI. BÖLGE:

6.000 m Erzurum - Tortum - Suyatağı Karotlu Maden Sondajı

XV. BÖLGE:

4.000 m Trabzon - Hayrat - Göksel Mahallesi Karotlu Maden Sondajı

XVII. BÖLGE:

5.000 m Malatya - Pütürge - Sey Deresi Karotlu Maden Sondajı,

XVIII. BÖLGE:

3.000 m Sivas - Divriği - Akmeşe Karotlu Maden Sondajı,

XIX. BÖLGE:

6.500 m Gümüşhane - Merkez Karotlu Maden Sondajı,

XX. BÖLGE:

3.000 m Ordu -Ünye - Fatsa - Çatalpınar Karotlu Maden Sondajı

 

b) Yapılacağı yer                                 :  (a) bendinde belirtilen 6 (altı) bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                                       :  XI, XV, XVII, XVIII, XIX ve XX. BÖLGELER;

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, XI, XV, XVII ve XX. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, XVIII. Bölgede 2 (iki) makine, XIX. Bölgede 4 (dört) makine ile, 10 (on) takvim günü içinde işyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde işe başlanacak olup (bu süre içinde XI, XV, XVII ve XX. Bölgelerde 3 (üç)’er makine, XVIII. Bölgede 2 (iki) makine, XIX. Bölgede 4 (dört) makinenin de işe başlamış ve faal olması zorunludur), işin süresi işe başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; XI, XIX. Bölgeler 100 (yüz), XV, XVII, XX. Bölgeler 90 (doksan), XVIII. Bölge 80 (seksen) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları.

b) Tarihi ve saati     :  12/08/2016 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6969/1-1


183 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 183 Kalem Elektrik Malzemesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/ RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12.08.2016 tarihi saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - a) İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile A Grubu malzemelere kısmi teklif verebilirler. B ve C Grubu Malzemeler Kısmi Teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

6926/1-1


ÇAKAB TAM ÖLÇEKLİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM (EKAY) SİSTEMİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliğinden:

1 - İhalenin konusu: İlimiz Merkez İlçe Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Çanakkale Orman İşletme Şefliği ve Çanakkale Serisi 53, 54, 55, 56 no’lu bölümler içerisinde bulunan ve Birliğimize tahsisi yapılan 333.979 m2’lik alanda ve Çanakkale Merkez Musaköy Örenderesi (Bakladere) Mevkiinde Pafta 4, Parsel 489 (13.550 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Pafta 3, Parsel 167 (12.100 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Pafta 3, Parsel 166 (12.750 m2daki toplam 38.400 m2 alan olmak üzere genel toplamda 372.379 m2’lik alan üzerinde ÇAKAB üyesi Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin sorumluluk alanları içinde oluşan ve detayları Teknik Şartnamede verilen katı atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması, taşınması ve aktarılması; katı atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle değerli kısımlarının ekonomiye tekrar kazandırılması ve düzenli depolamaya tabi olacak değerlendirilemeyen katı atık miktarının en aza indirilmesi için EKAY ilave tesislerinin kurulması ve işletilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi; mevcut düzenli depolama tesisi ek işlerinin (tesis içi eksik yolların yapılması, mevcut sızıntı suyu arıtma tesisinin revizyonu, atık kabul ve kantar ünitesinin revizyonu, tekerlek yıkama ünitesinin revizyonu, depo gazı toplama sisteminin kurulması) yapılması ve düzenli depolama tesisinin işletilmesi; mevcut getirme merkezlerinin işletilmesi işlerini kapsayan ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla mevzuat uyarınca İdarenin belirleyeceği hizmet bedeli kapsamında hizmetlerin ücretlendirileceği, sözleşme esaslarına göre Katkı Payı, Kesin Tahsis Bedeli, Üst Hakkı Bedeli ve Araç Kira Bedellerinin İdareye ödeneceği, EKAY Sistemi Tesislerinin her türlü kar ve zararı Hak Sahibine ait olmak üzere 29 yıl süresince işletilmesi, sözleşme süresi sonunda EKAY Sistemi Tesislerinin, Makinaların ve Ekipmanın her türlü borçtan ari, bakımlı, kullanılabilir durumda olmak üzere; bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar.

2 - İhale Dokümanının İstekliler Tarafından Görülmesi ve Temini:

2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını İdareden satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez / Çanakkale

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez / Çanakkale

c) İhale dokümanı satış bedeli: 15.000 TL (onbeşbin Türk Lirası). Dosya Bedeli olan 15.000 TL’yi yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalı beyanını alır.

3 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü:

İhale Tarihi ve Saati                      :  18/08/2016 Perşembe, Saat 11:00

Son Teklif Verme Saati ve Yeri    :  Teklif zarfları, istekliler tarafından 18/08/2016 tarihinde son teklif verme saati olan 10:00’a kadar Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No:46/15 Merkez/Çanakkale adresine teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İhale Yeri                                      :  Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu, İsmetpaşa Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi No: 132   17100 Merkez/Çanakkale adresinde Birlik Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Usulü                                   :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif (arttırma) Usulü

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı:

4.1. Tahmin edilen bedel: İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 53.350.000 TL (Elliüçmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) 'dir.

4.2. Geçici Teminat: Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen bedelin % 3 (yüzdeüç)’ü olan, 1.600.500 TL (birmilyonaltıyüzbinbeşyüz Türk Lirası) ’dir.

5 - Teminata ilişkin esaslar:

5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir.

5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, İdareye ait Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinin Halk Bankası Çanakkale Şubesi TR53 0001 2009 6380 0005 0000 96 IBAN numaralı banka hesabına yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına konulacaktır.

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddelerine uygun olarak bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), İhaleye katılmak için bu belge verilecekse ÇAKAB Mali Hizmetler Birimine teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına konulacaktır.

5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra İdarede tutularak iade edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise derhal geri verilir.

5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

e) Teklif mektubu.

f) Geçici teminata ilişkin belge/belgeler (Teminat mektubu için ayrıca ilgili bankanın genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Var ise alt yükleniciye yaptırılması öngörülen işlerin listesi.

i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı.

j) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş gelir ve kurumlar vergisi ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan ihale ilan tarihinden sonra alınacak belgeler.

k) İş kapsamında kullanılacak teknolojilerin tanımları ve tasarım bilgileri, ürün tanımları, girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar.

l) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi.

m) Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi

6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.2.1. İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

6.2.2. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur.

6.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.3.1. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalışmakta olan anahtar teknik personel istenmektedir. İstekliler bu personeli çalıştırdığına dair belgeleri teklifleri ile beraber sunmak zorundadır.

En az 5 (beş)’er yıl (katı atık yönetimi konusunda) deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi

6.3.2. Bu niteliklere sahip isteklilerden yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

6.3.3. İstekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek için yukarıda belirtilen nitelikteki anahtar personeli en geç ihale ilanının olduğu tarihte bünyesinde çalışmak üzere işe almış olmak zorundadır. Belirtilen anahtar teknik personelin deneyim süreleri; ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle kanıtlanacaktır. Söz konusu personelin, İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir.

6.3.4. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile istenmektedir. İstekliler bu taahhütnameyi teklifleri ile beraber sunmak zorundadır.

En az 5 (beş)’er yıl deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet İş Güvenliği Uzmanı

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi

En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Bilgi İşlem Uzmanı

6.4. Ortak girişim olması halinde;

6.4.1. Madde 6.1; a, b, c, d, g, j bentlerinde ve Madde 6.2.2’de sayılan şartlar ve belgeler her bir ortak için ayrı ayrı sunulacaktır.

6.4.2. Madde 6.1; e, h, k, m, bentlerinde ve Madde 6.3.4’de sayılan şartlar ve belgeler iş ortaklığı adına sunulacaktır.

6.4.3. Madde 6.1; f bendinde sayılan belge, ortaklardan herhangi biri tarafından kendi adına veya ortakların hisseleri oranında iş ortaklığı adına verilebileceği gibi ortaklar dilerse ortaklık adına da söz konusu belgeyi sunabilecektir.

6.4.4. Madde 6.1; i bendi ve 6.1; l bendi ile Madde 6.3.1, 6.3.2 ve 6.3.3’de sayılan şartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır.

6.5. İş deneyimi yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İhale tarihinden itibaren geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde;

a. Tek bir sözleşme kapsamında en az 150 ton /gün evsel nitelikli katı atık (çöp) toplama ve taşıma işini en az 1 (bir) yıl süre ile yapmış/yapıyor olduğunu gösteren belgeler ve,

b. Tek bir sözleşme kapsamında kabul ettiği günlük evsel nitelikli katı atık miktarı en az 100 ton/gün olan katı atık düzenli depolama tesisini işletmiş/işletiyor olduğunu gösteren belgeler, teklifler ile beraber sunulacaktır. Yukarıdaki a ve b bentlerinde sıralanan iş deneyim kriterleri birlikte sağlanacaktır. (İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde en az %51 (yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın; ortak girişim olmaları halinde de en az %51 (yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine sahip olması yeterli kabul edilecektir.)

6.6. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1inci (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7 - İhaleye Katılamayacak Olanlar:

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları.

e. Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzdeon)'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan Yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

g. Ayrıca; İdare’nin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık, iştirak gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler, bu ihaleye katılamazlar.

h. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

i. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar.

İlan olunur.

6966/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2016/278541

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372 259 47 94-84   Fax: 0 372-251 19 00-253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i            :         Malzemenin Cinsi                              Miktarı          

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Seyyar Flanşlı Boru Temini          7 Kalem (16.194Mt.)

b) Teslim yeri                               :  Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  Firmalar malzemeleri 30, 45 ve 60 gün içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  22.08.2016 Pazartesi - saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1618034

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi,

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 22.08.2016 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6979/1-1


MİKRODALGA ÜRETİCİSİ VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Mikrodalga Üreticisi ve Görüntüleme Sistemi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası*                    :  2016 / 292610

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1    06800 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası         :  312 210 35 86 - Fax: 210 35 91

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Mikrodalga Üreticisi ve Görüntüleme Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                               :  Fizik Bölümü

c) Teslim tarihi                              :  Sözleşme tarihinden itibaren 80 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Merkez Mühendislik Binası 1. Kat Satın Alma Komisyon Odası

b) Tarihi ve saati                           :  23/08/2016 Salı 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye sunmalıdır;

a) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla,

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO 9001-2008 kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE Certificate, vb.) idareye asıl yada noter onaylı sunacaktır.

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte asıl yada noter onaylı sunacaktır.

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır.

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR 4900 01001 5370 8973 8895 002 nolu hesabına 150,00 TL (YüzelliTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 23/08/2016 Salı günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

7051/1-1


KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/287474

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. - Elbistan Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Nurhak Yolu Üzeri Elbistan / KAHRAMANMARAŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  Tel: 0 344 419 16 09   Fax: 0344 419 16 17

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Afşin Kantarından, 10.000 ton, Göksun Kantarından, 29.000 ton ve Tufanbeyli Kantarından 8.000 ton olmak üzere genel toplamda 47.000 Ton Pancarın Fabrikaya Karayolu ile nakli.

b) Yapılacağı yer                    :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğüne bağlı Afşin, Göksun ve Tufanbeyli Kantarları

c) İşin süresi                           :  İdari şartnamede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Elbistan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  11.08.2016 Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.)

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:

5.1. İş Deneyim Belgeleri:

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya ,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin,

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.

Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler:

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7 - İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

8 - İhale dokümanı Elbistan Şeker Fabrikası'nın yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığı Elbistan Şeker Fabrikası'nın aynı adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - Teklifler, 11.08.2016 tarihinde saat 14.00'e kadar Elbistan Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

10 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (YüzYirmi) takvim günü olmalıdır.

14 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama maddeleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanuna tabi değildir.

7048/1-1


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/ERZURUM

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Yol, açık çalışma sahası, içmesuyu, yağmursuyu, atıksu ve YG-AG elektrik şebekesi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi

b) Yapılacağı yer                          :  Erzurum - Hınıs

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)      :  1.859.000 TL

f) Geçici Teminatı                         :  130.130 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  18/08/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Erzurum Hınıs Nur Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının Aşağı Kayabaşı Mah. Hastahane Karşısı No: 49 Hınıs/ERZURUM adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6976/2-2


ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Kars Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve Telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                       :  Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi alanına ait içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi.

b) Yapılacağı yer                          :  Kars

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                                 :  30/11/2016 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile)      :  1.384.905 TL

f) Geçici Teminatı                         :  96.943,35 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA

b) Tarihi ve saati                           :  16/08/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir.

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır.

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

J) İç Zarf.

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasında veya Kars Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Cumhuriyet Mah. Şehit Yusuf Bey Cad. No: 20 KARS adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

10 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6998/2-2


NARENCİYE ÜRÜNLERİ PARTİLER HALİNDE DALINDA (TOFUR) OLARAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATILACAKTIR

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - İşletmemizin 2016 yılı 4.170 Ton İnterdonato Limon, 35 Ton Clementine Mandarin ve 680 Ton Navelina Portakal mahsulü partiler halinde dalında (Tofur) olarak Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

2 - İhale 16.08.2016 Salı günü saat 14.00 de İşletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 23.08.2016 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3 - İhaleye iştirak etmek isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Kanuni ikametgahı olması,

b) Geçici Teminat vermesi,

c) Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve halihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

4 - İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

P. NO

ÜRÜNÜN CİNSİ VE ÇEŞİDİ

PARSEL ADI

TAH. MİKTARI

MUH. FİYATI

MUH. TUTARI

% 20 GEÇİCİ TEMİNAT

  1.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-1

315.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

267.750,00.-TL

53.550,00.-TL

  2.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-2

195.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

165.750,00.-TL

33.150,00.-TL

  3.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-3

140.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

119.000,00.-TL

23.800,00.-TL

  4.

LİMON-İNTERDONATO

Tel İçi-4

185.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

157.250,00.-TL

31.450,00.-TL

  5.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 1

140.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

119.000,00.-TL

23.800,00.-TL

  6.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 2

365.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

310.250,00.-TL

62.050,00.-TL

  7.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 3

155.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

131.750,00.-TL

26.350,00.-TL

  8.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 4

90.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

76.500,00.-TL

15.300,00.-TL

  9.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 5

145.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

123.250,00.-TL

24.650,00.-TL

10.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 6

495.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

420.750,00.-TL

84.150,00.-TL

11.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 7

65.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

55.250,00.-TL

11.050,00.-TL

12.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 8

85.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

72.250,00.-TL

14.450,00.-TL

13.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 9

115.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

97.750,00.-TL

19.550,00.-TL

14.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 10

175.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

148.750,00.-TL

29.750,00.-TL

15.

LİMON-İNTERDONATO

Aladağ 11-D

40.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

34.000,00.-TL

6.800,00.-TL

16.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 1

130.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

110.500,00.-TL

22.100,00.-TL

17.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 2

380.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

323.000,00.-TL

64.600,00.-TL

18.

LİMON-İNTERDONATO

Akçataş 3

395.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

335.750,00.-TL

67.150,00.-TL

19.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 2A+2B+2C

205.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

174.250,00.-TL

34.850,00.-TL

20.

LİMON-İNTERDONATO

Kargalık 7

40.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

34.000,00.-TL

6.800,00.-TL

21.

LİMON-İNTERDONATO

Taşkesiği 1+2+3

315.000 Kg.

0,85.-TL/Kg.

267.750,00.-TL

53.550,00.-TL

22.

MANDARİN-CLEMENTİNE

Payın 8A

35.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

15.750,00.-TL

3.150,00.-TL

23.

PORTAKAL-NAVELİNA-WASHİNGTON

Payın 2A+2B+2C

140.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

63.000,00.-TL

12.600,00.-TL

24.

PORTAKAL-NAVELİNA

Payın 2D+2E+2F

210.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

94.500,00.-TL

18.900,00.-TL

25.

PORTAKAL-NAVELİNA

Payın 13

80.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

36.000,00.-TL

7.200,00.-TL

26.

PORTAKAL-NAVELİNA

Payın 14

120.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

54.000,00.-TL

10.800,00.-TL

27.

PORTAKAL-NAVELİNA

Payın 15

130.000 Kg.

0,45.-TL/Kg.

58.500,00.-TL

11.700,00.-TL

GENEL TOPLAM:

4.885.000 Kg.

 

3.866.250,00.-TL

773.250,00-TL

 

5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 20’i nispetinde olup, 773.250,00.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale teklif tutarının % 20’sidir.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki  (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), İzmir, Muğla, Antalya, Mersin Ticaret Borsaları ile Akdeniz, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Ege ve İstanbul İhracatçılar Birliğinde görülebilir.

9 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Adres:

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü   Dalaman/MUĞLA

Tel    : 0 252 692 37 21

Faks  : 0 252 692 52 29

7014/1-1