14 Temmuz 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29770

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Gedik Üniversitesinden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Gedik Üniversitesinden:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesörler alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını ve/veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentliğini elektrik makinaları tasarımı alanında almış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Aranan Şartlar;

• Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, Yüksek Lisansını Hidrolik alanında, Doktorasını Hidrodinamik alanında yapmış olmak ve Doçentlik unvanını Hidrolik Anabilim dalında almış olmak.

Adayların;

► Özgeçmiş(YÖK Formatında)

► 1 Adet Fotoğraf

► Nüfus Cüzdan Sureti

► Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım) ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

► KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof.

1

Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak. Yüksek Lisansını ve/veya Doktorasını Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak. Doçentliğini Elektrik Makinaları Tasarımı alanında almış olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof.

1

Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmak, Yüksek Lisansını Mekanik alanında, Doktorasını Hidrodinamik alanında yapmış olmak ve Doçentlik unvanını Hidrolik Anabilim dalında almış olmak.

 

Başvuru adresi

Gedik Üniversitesi

Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı

İlgili Kişi:

Hülya ELİBOL

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık - Kartal / İSTANBUL

Tel :0216 4524585 - 86 / 1158

Fax: 0216 452 87 17

6556/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Aksaray’da kurulmuş olan Aksaray İli Çevre Koruma Vakfı, Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2016 tarihinde kesinleşen, 25.02.2016 tarihli ve E: 2015/775, K: 2016/132 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6526/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ