4 Temmuz 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29762

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ARSA ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNANIN YIKILARAK TİCARET + KONUT İNŞAATI YAPILMASI VE PAYLAŞILMASI İŞİ KAT KARŞILIĞI İHALE EDİLECEKTİR

İlkadım Belediye Başkanlığından:


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


FABRİKAMIZIN 2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR YÜZDÜRME İŞLERİ, KİREÇ OCAĞI İŞLERİ, KÖMÜR HAZIRLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ANAEROBİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:


MÜLKİYETİN SINIRLI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ MODELİ İLE TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ İNŞASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 7,50 TL. ile en çok 376.312,50 TL. arasında değişen; 13/07/2016 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1 TL. en çok 37.632 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen çay, çay şekeri, saç boyası, makaron, konserve, kahve, zeytinyağı, güneş gözlüğü, ütü, sabun ve oyuncak v.b. cinsi 25 grup eşya açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ NO: 20 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP adresinde 14/07/2016 tarihinde saat: 09.30 'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80 - 81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6274/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE TASFİYE YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 225,00 TL ile en çok 200.000,00 TL arasında değişen; 25.07.2016 günü saat 16.30'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,00 TL, en çok 20.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, iş eldiveni, cep telefonu, şarj aleti, usb kablo, kulaklık, mini keyboard, led panel, değiştirilebilir elmas uçlar, zincirli testere, otomobil parçası, çakmak, kumaş valiz, oyuncak köpük tabancası, oyuncak stres yayı, cep telefonu aksam parçaları, güneş gözlüğü, balta, bıçak, konnektör, saat, kumaş, parça kürk, gömlek, penye, eşofman takımı, boş sigara filitresi, mp 3 çalar, mp 4 çalar, v.b. 38 (otuzsekiz) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 26.07.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

6308/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Eleme ve Nakliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/250443

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10

c) Elektronik posta adresi          :  Yok

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :  Yok

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2016/2017 yılı kampanya ihtiyacı 40.000 Ton Kireçtaşının; İdaremize ait Tekeler Köyü Mevkiindeki, (Fabrikaya uzaklığı 32 km uzaklıkta) taş ocağında bulunan stok sahasından Yüklenici tarafından Şartname ve Sözleşmenin İlgili maddelerinde belirtilen evsafa uygun olarak Elenmesi, Fabrikaya Nakliyesi, İstif edilmesi ve bunlarla ilgili işlerin (Dekopajı, Balast ve Atıklarının istiflenmesi, Atılması, Nakliyesi v.b.) Yapılmasıdır.

b) Yapılacağı yer                       :  Fabrikamıza 32 km mesafedeki Taşocağında bulunan stok sahasında Elenmesi ve Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi.

c) İşin süresi                              :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  21/07/2016 Perşembe günü saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6292/1-1


ARSA ÜZERİNDE BULUNAN MEVCUT BİNANIN YIKILARAK TİCARET + KONUT İNŞAATI YAPILMASI VE PAYLAŞILMASI İŞİ KAT KARŞILIĞI İHALE EDİLECEKTİR

İlkadım Belediye Başkanlığından:

1 - İhalenin konusu, Mülkiyeti İlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inşaatı yapılması ve şartnamede ayrıntıları gösterilen şekilde paylaşılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü” ile Kat Karşılığı ihale edilecektir.

2 - Geçici teminat inşaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı ödenecektir. Tahmini inşaat maliyet bedeli 10.601.250,00 TL olup, eksik imalatlara karşılık 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası) üzerinden artırım yapılacaktır.

Geçici teminat miktarı İnşaat maliyetine esas bedelin %3’ü olan 318.037,50 TL (Üçyüzonsekizbinotuzyedi TürkLirası Ellikuruş) ve ihale artırımına esas bedelin %3’ü olan 18.000,00 TL (Onsekizbin TürkLirasıdir.

İhaleyi alan yüklenici,  ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasını müteakip ruhsat alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. İhaleyi alan yüklenici yer tesliminden itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır.

Herhangi bir sebepten dolayı inşaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez.

İstekliler İdari Şartnamenin 16.3. maddede belirtilmiş Belediyeye kalacak yerlere ilave olarak 600.000,00 TL (Altıyüzbin TürkLirası)  üzerinden teklif verecek olup, İhale üzerinde kalan istekli, İnşaat maliyetine esas bede ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından sonra tebliğ tarihini takip eden 15.günün mesai saati bitimine kadar % 6 oranında kat’i teminatı ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat’i teminat verilmemesi, karar pulu ve damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleşme veya bedeller yatırılsa dahi sözleşme imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir.

İnşaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade edilir. İhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir.

3 - İhale, 19/07/2016 SALI günü saat 10:00’da İlkadım Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.(Pazar Mahallesi 100.Yıl Bulvarı N.: 73 encümen salonu Belediye Hizmet Binası ilkadım/SAMSUN). Teklifler en geç 18/07/2016 PAZARTESİ Saat 17:00’a kadar İlkadım Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak başvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. (Bahçelievler Mahallesi şehit Mehmet SANSIKÇI Sokak N.: 1 İlkadım/SAMSUN)

4 - İsteklilerin aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi şarttır:

A) Kanuni İkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi’nden alınacak)

B) Tebligat için adres göstermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak Girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C) Geçici Teminatını vermesi, (İhale bedelinin %’3’ü oranında)

D) İmza sirkülerini vermesi,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c - Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

F) İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur yazısı,

5 - İstekliler, İlkadım Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası Bahçelievler mahallesi, Şehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir. İhaleye ait şartname Samsun İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL karşılığında temin edilir.

6197/1-1


ŞEKER AMBARI TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ

c) Telefon ve faks numarası    :  0 436-215 12 80    Faks: 0 436 215 13 30

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Şeker Ambarlarında; Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı 3 Ay süreli Günlük 42 Kişi ile Kampanya Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 9 Ay Süreli Günlük 6 Kişi ile Tahmil Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,

b) Yapılacağı Yer                   :  Muş Şeker Fabrikası

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ

b) Tarihi ve saati                     :  22.07.2016 Cuma günü saat 10.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dökümanı (KDV Dahil) 118,00 (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 22.07.2016 Cuma günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6266/1-1


FABRİKAMIZIN 2016/2017 KAMPANYA DÖNEMİ KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                :  2016/222794

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimarsinan Mah. Talip Kaban Bulvarı No: 27   24159 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi       :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       : Fabrikamızın 2016/2017 yılı Kampanya döneminde istihsal edilecek yaklaşık 29.000 Ton kristal şekerin, ambalajlama ünitesinde 50 Kg’lik torbalara konulup, torba ağzı dikilerek Şeker Ambarına teslim edilmesi hizmet işidir

                                                  Çalışacak Personel: 14 Adet İşçi ile (115) Gün (1645 Yevmiye)

b) Yapılacağı Yer                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Kristal Şeker Ambalajlama Ünitesi

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) İşin Süresi                          :  2016/2017 Kampanya Dönemi süresince 115 (Gün)

c) Tarihi ve saati                     :  14/07/2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)

4.1. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 100,00.-TL. (Y. YÜZ. TL) karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının satın alınması zorunludur.

5 - Teklifler, 14.07.2016 saat 14.00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KIRKBEŞ) takvim günü olmalıdır.

8 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir.

6355/1-1


KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUARI VE PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                      :  2016/224466

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı İşi. 33 Kişi ile 3297 Yevmiye (Tatil ve Bayram Günleri Dahil)

b) Teslim yeri                                      :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı

c) İşin Süresi                                       :  2016/2017 Kampanya Dönemi Süresince 125 (Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati        :  19/07/2016 Salı Günü Saat 14:00 de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 19.07.2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6354/1-1


PANCAR YÜZDÜRME İŞLERİ, KİREÇ OCAĞI İŞLERİ, KÖMÜR HAZIRLAMA İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                      :  2016/224504

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası                :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)        :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Pancar Yüzdürme, Temizlik İşleri, Kireç Ocağı İşleri ve Kömür Hazırlama işleri Hizmet Alımı.35 Kişi İle Toplam 4.112,5 Yevmiye (Tatil ve Bayram Günleri Dahil)

b) Teslim yeri                                      :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü İşletme Servisi.

c) İşin Süresi                                       :  2016/2017 Kampanya Dönemi Süresince 115 (Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati        :  21/07/2016 Perşembe Günü Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 21.07.2016 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6353/1-1


ANAEROBİK ATIK SU ARITMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt no                                   :  2016/227781

1-İdarenin

a) Adresi                                          :  Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 Merkez/ERZİNCAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  erzincanseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Anaerobik Atık Su Tesisinin İşletilmesi, Bakım Onarım Hizmet Alımı İşi. 11 Kişi ile 1210 Yevmiye (Tatil ve Bayram Günleri Dahil) (Tesis sorumlusu olarak çalışacak olan mühendisin ücreti asgari ücretin en az %30 fazlası,

                                                            10 (On) Personelin ise asgari ücret olacaktır.)

b) Teslim yeri                                   :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü

c) İşin Süresi                                    :  2016/2017 Kampanya Dönemi süresince 110 (Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  26/07/2016 Salı Günü Saat 14:00 de

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:(İdari şartnamede belirtilmiştir.)

5 - İhale dokümanı: Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir ve 100,00 (Yüz TL) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 26.07.2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğü haberleşme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır.)

7 - İstekliler, teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

9 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6352/1-1


HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Hidrojeoloji Amaçlı Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/257086

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Hizmet Alımı,

                                                  3.375 m Afyonkarahisar-Dinar-Dombayova Kömür Sahası Hidrojeolojik Amaçlı Pompaj Kuyuları ve 12 Adet Kuyuda Pompa Testi

                                                  13.400 m Afyonkarahisar-Dinar-Dombayova Kömür Sahası Hidrojeolojik Amaçlı

                                                  Gözlem Kuyuları (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir)

b) Yapılacağı yer                    :  (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır.

c) İşin süresi                           :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde, en az 6 (altı) adet sondaj makinası ile işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama tarihinde altı adet makinenin de aynı anda işe başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren sondaj süresi 240 (ikiyüzkırk) ve pompa testi ile birlikte 270 (ikiyüzyetmiş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları

b) Tarihi ve saati                     :  18/07/2016 - 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Her türlü Hidrojeoloji ve Jeotermal Sondaj işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü (213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6327/1-1


JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

Ağrı İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden:

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen İlimiz Hudutlarındaki Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Arama ruhsatlı sahaların 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 17. maddesi gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleleri ayrı ayrı olarak Ağrı İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

1 - İhale Konusu İşler;

 

Ruhsat

No

İli, İlçesi,

Mevkii

Cinsi

Alan

(Hektar)

Pafta No

Koordinatları

Muh. Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

ve Saati

AR:16

Ağrı Diyadin

Jeotermal Kaynak

1689,22

J51a1,J51a2

377000-378539-378141-381445-380800-37800

4366000-4365999-4364228-4364649-4362500-4362499

32.095.18

962.8

22.07.2016

Saat: 10:00

AR:17

Ağrı Diyadin

Jeotermal Kaynak

4849,76

J51a1,J51a4

374000-376000-376000-378000-378000-380800

4362500-4362499-4362000-4362000-4362499-4362500

92.145.44

2764.3

22.07.2016

Saat: 10:15

AR:18

Ağrı Diyadin

Jeotermal Kaynak

3716,81

J51c4,J51b1

397000-394000-394000-392611-392683-395693

4373000-4373000-4372000-4372000-4372641-4375767

70.619.39

2118.5

22.07.2016

Saat: 10:30

 

2 - Konu Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsat Sahasının ihalesine;

Medeni hakları kullanmaya ehil T.C vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe ait şirketler, iş ortaklıkları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları katılabilir.

2.1. İhaleye katılacak istekliler ihale dokümanını satın almak zorundadır. Şartname ve Eklerini İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/AĞRI adresinden 250 TL karşılığı temin edebilirler.

3 - İhaleye Katılma Belgeleri.

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır.

3.1. Başvuru mektubu (Teklif sahibinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını, e-mail adresini içeren yetkili kişilerce imzalanmış belge)

3.2. İhale Şartnamesi ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

3.3. Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir levha, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

3.4. Kayıtlı olduğu vergi dairesinden alacağı ve ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait vergi borcu bulunmadığına dair belge.

3.5. Sosyal Güvenlik Birimlerinden birine ait ihale tarihinden itibaren en çok 1 ay öncesine ait prim borcu olmadığına dair belge

3.6. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar.

3.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

3.7.1. İsteklinin ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

3.7.2. Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C Başkonsolosluklarınca veya T.C Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

3.8. Gerçek Kişiler İçin;

3.8.1. Yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi

3.8.2. Noter tasdikli imza beyannamesi,

3.8.3. T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti

3.9. Tüzel kişi olması halinde;

3.9.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri aslı;

4 - İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Şartnamesi, İl Özel İdaresi Encümen binası Erzurum caddesi Batıkent karşısı Merkez/ AĞRI adresinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6384/1-1


MÜLKİYETİN SINIRLI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ MODELİ İLE TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ İNŞASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

MADDE - 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Kirazca mahallesi, 1 pafta, 60 parselde bulunan (95.121) m² arsa üzerine Toptan Sebze ve Meyve Hali Kompleksinin inşası, 2886 sayılı kanun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 29 yıl Sınırlı Ayni Hak Tesisi kurma İhalesi (iş bu şartname ekinde yer alan uygulama projesi ve teknik şartnamesine uygun olarak) en fazla 29 yıl süreyle işletilmesi, aylık kira ödenmesi ve bu sürenin sonunda teknik şartnamesindeki şartlara haiz, kullanılabilir bir şekilde belediyemize devredilmesi işidir. (yerin mülkiyet tapusu İdareye geçtikten, ipoteğin tamamı için gerekli teminatlar alındıktan sonra istekli (yüklenici, işletmeci) tapu üzerinde toplam ihale bedelinin %50 si miktarına kadar sınırlı ayni hak kurulması talebinde bulunabilir.)

MADDE - 2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartname ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından 2.500,00 TL karşılığı temin edilebilir.

MADDE - 3: İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda; 28/07/2016 tarihinde ve saat 14:30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-A maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE - 4: TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Teknik Şartname ve ekindeki uygulama projelerinde metrekareleri ve adetleri belirtilen; 80 adet Toptan Sebze ve Meyve Ticareti Dükkanı, 4 adet Çay Ocağı, 4 adet Büfe, 6 adet Dükkan, 1 Adet Lokanta, 1 adet Kıraathane, 1 adet WC ve idare binasının yapılmasının tahmini yatırım maliyeti: 28.000.000,00.-TL + KDV,

Yapılacak olan yeni hal binasının aylık tahmini kira bedeli: 15.000,00.-TL + KDV olup, 324 ay x 15.000,00 = 4.860.000,00.-TL + KDV dir.

İşin toplam muhammen bedeli: 32.860.000,00.-TL+KDV 'dir. (otuz iki milyon sekiz yüz atmış bin Türk lirası)

İşin geçici teminatı; toplam muhammen bedelin %3’ü olan: 985.800,00 TL 'dir.(dokuz yüz seksen beş bin sekiz yüz Türk lirası)

MADDE - 5: İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi.

2 - Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri).

3 - İşletim süresi Belediye Meclisi tarafından (yapım süresi dahil) en fazla 29 (yirmi dokuz) yıl olarak belirlenen Hal Kompleksinin aylık kira miktarının (muhammen bedel 15,000,00 TL) artırılmak suretiyle (rakam ve yazıyla) belirtildiği teklif mektubu.

4 - Geçici teminatı yatırdığını gösterir belge.

5 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az %60’ının Toptan Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini gösterir belge ile bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90 (doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.

8 - Sosyal güvenlik prim borcu ve vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge.

9 - Sakarya Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

10 - Türkiye’de tebligat için örnek forma göre doldurulmuş adres beyanı. (Beyanda telefon faks ve kanuni elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi).

11- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

12 - İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

Not: Yukarıda sayılan belgelerin aslı, idarece aslı gibi yapılmış suretleri veya noterce tasdikli suretlerinin getirilmesi gerekmektedir

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ve 83. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

2 - Tüzel kişiler haricindekiler bu ihaleye katılamazlar.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İlan olunur.

6328/1-1