3 Temmuz 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29761

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmünü amir 11 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                        :  13/07/2012

Başvuru No                            :  C2012/099

Coğrafi İşaretin Adı                :  İzmir Boyozu

Ürünün Adı                            :  Boyoz (Fırıncılık Ürünü)

Coğrafi İşaretin Türü              :  Mahreç İşareti

Başvuru Sahibi                       :  İzmir Ticaret Odası

Başvuru Sahibinin Adresi      :  Atatürk Cad. No: 126 Pasaport Alsancak/İZMİR

Kullanım Biçimi                      :  Etiketleme

Coğrafi Sınır                           :  İzmir

Ürünün Tarihçesi, Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

İzmir Boyozu, tarih boyunca çeşitli kültürlerin etkileşim halinde olduğu İzmir ilinde Osmanlı döneminden beri üretilen ve günümüze ulaşan bir hamur işi türüdür. Evlerde yapılan İzmir Boyozu’nun 500 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Ticarete konu olması ise yakın zamanda gerçekleşmiştir.

İzmir Boyozu, buğday unu, su ve tuz ile hazırlanan hamura yuvarlak göbekli şekli verildikten sonra pişirilmesi ile elde edilmektedir. Ürün, pişmemiş veya yanık görünümünde olmayan hafif karamelize renktedir. Ürünün yapısında dağılma, kırılma gibi kusurlar meydana gelmemektedir. Şekli yuvarlaktır ve her ürün benzer ebatlarda üretilmektedir. Çapı 7-9 cm, kalınlığı ise 2,5-3,5 cm aralığındadır. Yanık, yabancı tat veya koku bulunmamaktadır. Ağızda kolay dağılır, ne çok sert ne de çok yumuşak bir yapıdadır.

Üretim Metodu:

Un, su ve tuz yoğrularak hamur haline getirildikten sonra, hamur yaklaşık 10-15 dakika oda sıcaklığında (yaklaşık 20-25 ºC) üzeri temiz ve hafif nemli bir bez ile örtülerek dinlendirilir. Dinlenen hamur 250-350 gramlık parçalara kesilerek “beze” olarak tabir edilen küre şekli verilir. Daha sonra bezeler bağlantı kısımları üst üste gelecek şekilde tezgah üzerinde el veya parmakla hafifçe bastırılarak açılır/yayılır. Bu hamurların birinin üzerine pasta-börek sanayisinde kullanılan pastacılık yağı konur. Bu yağ çok yumuşak, akışkan bir yapıda veya çok sert katı bir yapıda olmamalıdır. Yağlanmış hamurun üstüne yağsız hamur kapatılır ve kenarları eşit şekilde birleştirilerek birbirleriyle bütünleşmesi sağlanır. Bu işlem için kullanılacak yağ miktarı iki parça hamurun toplam ağırlık miktarına göre hesaplanır. Bu yağ oranı %8-10 aralığındadır. Hazırlanan hamurların üst ve alt kısımlarına az miktarda ayçiçek yağı sürülür. Yaklaşık 10-15 dakika oda sıcaklığında üzeri temiz ve hafif nemli bir bez ile örtülerek dinlendirilir. Dinlenen hamur tezgah üzerinde önce merdane ile kenarları ve iç kısmı eşit derecede bastırılarak genişletilir. Bu işlemde dikkat edilmesi gereken husus hamurun kenarları ile iç kısmının hemen hemen aynı kalınlıkta olmasıdır. Daha sonra hamur el ile havada döndürerek daire şeklinde olacak biçimde açılmalı ve ince bir hale gelene kadar bu işleme devam edilmelidir. Hamur inceliğe ulaşınca yaklaşık yarısı tezgahın üzerinde olacak şekilde tezgaha serilir. Üzerine az miktarda ayçiçek yağı serpilir. Tezgahın kenarından aşağı sarkan hamur kısmı tezgah üzerindeki diğer hamurun üzerine katlanır. Tezgah üzerindeki hamur sırasıyla sağ ve sol uçlarından tutularak hamurun orta kısmına doğru katlanır. Sırasıyla iki taraf için yapılan bu işlemden sonra hamurun tezgahın karşı tarafındaki kısmı ortasına doğru katlanır ve bu işlem bir kez daha tekrar edildikten sonra katlanmış hamur hafifçe bastırılır ve yukarıdan aşağıya doğru el ile yuvarlayarak uzun silindir haline getirilir. Elde edilen silindir şeklindeki hamur oda sıcaklığında üzeri temiz ve hafif nemli bezle örtülerek yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilir. Uzun silindir şeklindeki hamur el ile koparılıp kopan orta kısımlarından hamurun merkez kısmına doğru bastırılarak “göbek” olarak tabir edilen kısım meydana getirilir. Pişme tavasına yerleştirilir ve hamurun yuvarlak şekli alması için üzerine el ile hafifçe bastırılır ve oda sıcaklığında yaklaşık 10-15 dakika dinlendirilir. Hazırlanan hamurları fırında pişirmeden önce üzerlerine az miktarda ayçiçeği yapı serpilir ve fırında yaklaşık 180-200 °C de yaklaşık 15-25 dakika üstü hafif karamelize renge ulaşana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan ürün soğuyuncaya kadar oda sıcaklığında bekletilerek servise hazır hale gelir. Üretildikten sonra hemen tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Hemen tüketilmeyecekse tepsisinde oda sıcaklığında kapalı bir ortamda üstü temiz bir bezle örtülerek 1-1,5 gün muhafaza edilebilir. Bu şekilde saklanan ürün hafifçe ısıtılarak servise sunulabilir.

Su oranı, kullanılacak un miktarının %55-60’ı kadardır.

Tuz oranı ise, kullanılacak un miktarının  % 3,5- 4’ü kadardır.

Belirtilen Coğrafi Sınırda Gerçekleşmesi Gereken Üretim, İşleme ve Diğer İşlemler

Üretim aşamalarının tümü İzmir ilinde gerçekleşecektir.

Denetleme:

İzmir Boyozu’nun coğrafi işaret tesciline uygun olarak üretilip üretilmediğin denetimi İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 2 uzman, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 3 uzmandan oluşacak en az beş kişilik bir komisyon tarafından yapılacaktır. Denetime ilişkin analiz ve raporlar İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek laboratuar tarafından yapılır. Denetim komisyonu coğrafi işaret mevzuatına uygun olarak çalışacak olup 6 ayda bir en az 3 üye ile düzenli olarak ve şikayet halinde olağanüstü toplanarak denetim işlemlerini gerçekleştirecektir.

Son ürün denetimlerinde doku özellikleri (çıtırlık-sertlik-yumuşaklık) ve renk değerlerine bakılmalıdır. Ürün doku özellikleri bakımından gevrek ve çıtır bir yapıda ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Ürün yanık ve/veya pişmemiş görünümde ve renkte olmamalıdır. Üründe yabancı tat ya da koku olmamalıdır.

Denetleme kriterlerine ait değişkenlerde İzmir Boyozu’nu temsil eden ve Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen analiz sonuçlarının artı eksi %25 sınırları içindeki değerler kabul edilebilir seviyede olacaktır.

6301/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 6365                                                                     Karar Tarihi: 30/06/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Tunceli şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için “Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” ihalesi yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli ve 6365 sayılı Kararı uyarınca; Tunceli şehrinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” İhalesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme (açık eksiltme sonucunda birden fazla firma tarafından 0.000 cent/kwh birim hizmet ve amortisman bedeli teklif edilmesi halinde, lisans alma bedeli üzerinden açık artırma yapılacaktır) şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi lisans yürürlük tarihinden itibaren;

a) Tunceli şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Tunceli şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlayacak,

c) Tunceli şehrinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir.

3. Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır.

4. İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenecektir.

5. Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir.

6. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 19/08/2016 günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C Yüzüncüyıl–Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

7. Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

8. Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar, 29/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar, yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

9. Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

10. Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları ve kesin teminat tutarı 1.000.000 (bir milyon) ABD Dolarıdır.

11. Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

12. Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

Ek: Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz.

Tunceli Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                               Tarih: ….../….../..........

                                                                                                       Şirket kaşesi

                                                                                  Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                             Adres

 

 

 

 

 

 

Ekler : İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6403/1-1

—————

KURUL KARARI

Karar No: 6366                                                                     Karar Tarihi: 30/06/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesi dördüncü fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi uyarınca; Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için “Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” ihalesi yapılmasına ve aşağıda yer alan ihale ilan metninin kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlamasına,

karar verilmiştir.

1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 tarihli ve 6366 sayılı Kararı uyarınca; Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesi için, “Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı” İhalesi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Kanun) ile Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, kapalı zarf usulü ile teklif alma ve açık eksiltme (açık eksiltme sonucunda birden fazla firma tarafından 0.000 cent/kwh birim hizmet ve amortisman bedeli teklif edilmesi halinde, lisans alma bedeli üzerinden açık artırma yapılacaktır) şeklinde yapılacaktır. Şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı, lisans yürürlük tarihinden itibaren lisans hükümleri dâhilinde 30 yıllık süre için verilecektir.

2. İhale sonucunda dağıtım lisansı almaya hak kazanan tüzel kişi lisans yürürlük tarihinden itibaren;

a) Ağrı şehrinde en geç altı (6) ay içinde dağıtım şebekesi imalatı gerçekleştirmek sureti ile yatırıma fiili olarak başlayacak,

b) Ağrı şehrinde en geç on sekiz (18) ay içinde herhangi bir yerleşim alanının dağıtım şebekesini işletmeye almak suretiyle, gaz sunumuna başlayacak,

c) Ağrı ve Doğubayazıt şehirlerinde en geç sekiz (8) yıl içinde ihale tarihindeki uygulama imar planı kapsamındaki imarlı alanlar bütününde dağıtım şebekesini tesis edecektir.

3. Dağıtım bölgesinde serbest tüketici olmak için gereken yıllık asgari tüketim miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) tarafından her yıl belirlenecek miktardır.

4. İhale ile belirlenen “Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli”, lisans yürürlük tarihinden başlamak üzere ilk sekiz yıl boyunca Sistem Kullanım Bedeli olarak uygulanacak olup, bu sürenin bitiminden sonra ise Sistem Kullanım Bedeli her yıl için Kurul tarafından fiyat tavanı yöntemi ile belirlenecektir.

5. Abone bağlantı bedeline ilişkin hususlar şartnamede belirlenecektir.

6. Dağıtım lisansı ihalesine teklif verebilmek için şirketlerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kurum) yeterlilik alması gerekmektedir. Yeterlilik almak isteyen şirketler, 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeleri, ekteki başvuru dilekçesi ile birlikte, en geç 19/08/2016 günü saat 17.00’ye kadar, Kurumun “Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C Yüzüncüyıl–Ankara” adresine elden teslim edeceklerdir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Zamanında teslim edilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesinde ihaleye başvuramayacağı belirtilen şirketler ile ödenmiş sermayesi 1 milyon TL’nin altında kalan ve/veya Türkiye’de kurulmamış şirketler yeterlilik için başvuruda bulunamaz.

7. Yeterlilik almak isteyen şirketlerin başvuru dilekçesi ekinde sunacakları bilgi ve belgeler; aşağıda belirtilen usul ve esaslar ile sıra numarasına sadık kalınarak düzenlenmiş dosya/dosyalar halinde verilecektir.

a) Şirket ile ilgili;

(1) Tebligat adresi, faks ve telefon numaraları, elektronik posta adresi ile şirkette yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin (gerçek kişi ortaklara ulaşılıncaya kadar) isim ve adresleri,

(2) Son ortaklık yapısını, payları ve sermaye durumunu gösterir şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşme veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı Ticaret Sicil Kaydı aslı veya onaylı sureti,

(3) Şirketin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerindeki sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapısını oranlarıyla birlikte ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili Memurluğunca onaylı belgenin aslı veya onaylı sureti,

(4) Bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya onaylı sureti,

(5) Başvuru dosyasındaki belgelerde imzası bulunanların şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösteren ve başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde düzenlenmiş, noter tasdikli yetki belgesinin aslı veya onaylı sureti ile imza sirküleri,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesine borcu olmadığına dair, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı sureti,

(7) Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri, adli sicil kaydı varsa, kesinleşmiş mahkeme kararları aslı veya onaylı suretleri,

(8) Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan ve/veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair beyanname,

(9) Şirketin (varsa) iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

Ortakların yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, burada yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir.

b) Şirketin mali durumu ile ilgili;

(1) Kendisinin ve tüzel kişi ortaklarının varsa, son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış bilanço ve gelir tabloları ile gerçek kişi ortaklarının mali durumunu gösteren bilgi ve belgeler,

(2) Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları ile benzeri belgeler,

c) Şirketin tecrübesiyle ilgili;

(1) Şirketi tanıtıcı bilgi ve belgeler,

(2) Kendisinin ve/veya ortaklarının, doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerdeki tecrübeleriyle ilgili düzenlenmiş iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

(3) Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında kendisi ve/veya ortaklarının tecrübesi olmaması halinde; Doğal gaz dağıtım şebekesiyle ilgili proje, inşaat ve işletme konularında hizmet alacağı gerçek veya tüzel kişileri tanıtıcı bilgi ve belgeler ile bu kişiler tarafından verilen niyet mektupları, niyet anlaşmaları veya ön anlaşmaların ve bu kişilerin hizmet vereceği konulardaki iş bitirme ve/veya iş durum belgelerinin aslı veya onaylı suretleri,

verilecektir.

Kurum, başvuru sahiplerinin tamamından veya bir kısmından, ilave açıklayıcı bilgi ya da belge talep edebilir. Yatırım finansmanının nasıl sağlanacağı hakkında bilgi, taahhüt, referans ve niyet mektupları hariç olmak üzere, başvuru dosyasında sunulması gereken bilgi ve belgelerdeki eksiklikler Kurumca ilgili başvuru sahiplerinden talep edilebilir.

8. Yeterlilik için başvuruda bulunacaklar, 29/07/2016 günü mesai saati bitimine kadar, yeterlilik ile ilgili sorularını Kuruma yazılı olarak iletebilirler. Bu tarihten sonra gelen veya yeterlilik ile ilgili olmayan sorular dikkate alınmayacaktır. Gelen sorularla ilgili açıklamalar Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır.

9. Dağıtım lisansı sahibi şirket, doğal gaz dağıtım faaliyeti dışında başka bir faaliyette bulunamayacağından ve dağıtım lisansı almaya hak kazanması halinde şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması ya da lisans almak üzere ortaklık yapısı aynı kalmak şartıyla yeni bir şirket kurması gerekeceğinden, ihaleye katılacak şirketin yeni kurulmuş bir şirket olması halinde, doğrudan ve/veya dolaylı tüzel/gerçek kişi ortaklarının mali güç ve tecrübeleri dikkate alınacaktır.

Şirketlerin yeterliliği, ihale yapılacak şehirdeki şebeke yatırımı, dağıtım ve işletme faaliyetlerinin yürütülmesi açısından şirketin ve/veya ortaklarının mali güç ve tecrübeleri ile birlikte hizmet alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübelerine göre değerlendirilecektir. Yeterlilik başvurusu;

a) Mali güç açısından; şirketin ve ortaklarının öz kaynakları, ödenmiş sermayesi, bilanço ve gelir tabloları ile yatırımın finansmanının nasıl sağlanacağını gösteren belge ve niyet mektupları,

b) Tecrübe açısından; yeterlilik için başvuran şirketin ve/veya ortaklarının doğal gaz sektörü ve/veya diğer sektörlerle ilgili tecrübesi ile birlikte proje, inşaat ve/veya işletme hizmeti alacağı firmaların doğal gaz sektörü ile ilgili tecrübesi,

esas alınarak değerlendirilecektir.

Başvurularının değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunan şirketler, adreslerine yapılacak bildirimle, 5.000 (beş bin) TL karşılığı ihale dosyası almak ve teklif vermek üzere davet edilecektir.

10. Bu ihalede, usul ve esasları Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olarak belirlenen geçici teminatın tutarı 500.000 (beş yüz bin) ABD Doları ve kesin teminat tutarı 1.000.000 (bir milyon) ABD Dolarıdır.

11. Dağıtım lisansı ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. Kurul, gerekli gördüğü her durumda ve ihalenin her aşamasında herhangi bir teklifi veya tekliflerin tamamını reddetme ya da ihaleyi tamamen iptal etme yetkisine sahiptir. Kurulun yeterlilik ve ihale iptaline ilişkin kararlarına karşı, başvuru sahipleri herhangi bir talepte bulunamaz ve hak iddia edemez. Başvuru sahipleri yeterlilik başvurusu ve teklif hazırlığı için her ne ad altında olursa olsun yaptıkları masrafları ve bununla ilgili bir tazminatı talep edemez. Başvuru sahiplerinin, yeterlilik başvurusu için Kurum’a ibraz ettikleri belgeler iade edilmez.

12. Bu ilan hükümlerine göre yeterli sayılacak şirketler, yeterlilik durumlarını daha sonra etkileyebilecek tüm değişiklikleri Kuruma bildirmekle mükellef olup, Kurum değerlendirme süreci içerisinde ihtiyaç duyulması halinde, her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir.

EKLER:

EK-1 Yeterlilik Başvuru Dilekçesi

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

 

Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi için ..... /..... / ............ tarihli ve ..................... sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale ilanı incelenmiş ve ilanda yer alan bütün şartlar tarafımızca kabul edilmiştir. Ekte sunduğumuz tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve aksine bir durumun tespit edilmesi halinde, başvurumuzun değerlendirmeye alınmadan reddedileceğini beyan ve kabul ederiz.

 

Ağrı ve Doğubayazıt Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesine katılabilmek için, yeterlilik almak amacıyla, ekte sunulan bilgi ve belgelerle birlikte başvurumuzun değerlendirmeye alınması hususunu arz ederiz.

 

 

 

 

 

                                                                                               Tarih: ….../….../..........

                                                                                                       Şirket kaşesi

                                                                                  Temsile yetkili kişilerin isim ve imzaları

                                                                                                             Adres

 

 

 

 

 

 

EKLER:

EK-1 İhale ilanı 7 nci maddede belirtilen bilgi ve belgeler (… adet dosya)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6402/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 4146 ada, 19 parsel üzerindeki 716584 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24305 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1324 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Nehir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15153 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/1/1-1

—————

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 3271 ada, 15 parsel üzerindeki 746175 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurularak 01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24278 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1361 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Denetim 55 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Denetim 55 Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15207 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/2/1-1

—————

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 4133 ada, 25 parsel üzerindeki 829498 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 08.01.2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24282 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1021 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ahenk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ahenk Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15155 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/3/1-1

—————

Samsun ili, Terme ilçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15158 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/4/1-1

—————

Samsun ili, İlkadım ilçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15160 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/5/1-1

—————

Isparta ili, Yalvaç ilçesi, 1 pafta, 29 ada, 30 parsel üzerindeki 701554 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10101/12124 Ticaret Sicil No ile Isparta Ticaret Odasına kayıtlı 1097 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Arş Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15163 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/6/1-1

—————

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 796 ada, 8 parsel üzerindeki 788564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11447 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1417 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yüksel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Yüksel Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15178 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/7/1-1

—————

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 4099 ada, 11 parsel üzerindeki 738103 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12617 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hazar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Hazar Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15179 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/8/1-1

—————

Elazığ ili, Merkez ilçesi, 11 ada, 41 parsel üzerindeki 782020 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12604 Ticaret Sicil No ile Elazığ Ticaret Odasına kayıtlı 1102 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Enap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Enap Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15180 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/9/1-1

—————

Sakarya ili, Erenler ilçesi, G24C4B1D pafta, 2412 ada, 117 parsel üzerindeki 141396 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 171303 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 300 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertaş Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Mertaş Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15181 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/10/1-1

—————

Sakarya İli, Serdivan İlçesi, G24B23A3A pafta, 182 ada, 1 parsel üzerindeki 653716 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 26530 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 848 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; E.B.A. Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/11/1-1

—————

Manisa ili, Akhisar ilçesi, 47K-2B pafta, 362 ada, 124 parsel üzerindeki 732300 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 7 (yedi) ay süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 5278 Ticaret Sicil No ile Turgutlu Ticaret Odasına kayıtlı 1347 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15142 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/12/1-1

—————

Manisa ili, Yunusemre ilçesi, 228 ada, 4 parsel üzerindeki 950469 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 12810 Ticaret Sicil No ile Manisa Ticaret Odasına kayıtlı 1315 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Dinç Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15143 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/13/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 759 ada, 9 parsel üzerindeki 805469 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10997 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 961 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Arte Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15144 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/14/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, 1698 ada, 1 parsel üzerindeki 872549 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 2547 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1133 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15145 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/15/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 2753 ada, 8 parsel üzerindeki 756070 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15146 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/16/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, 4852 ada, 32 parsel üzerindeki 888952 ve 888976 YİBF (yapı tektir) nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 13.03.2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11022 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1195 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Apaydın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15147 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/17/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 3536 ada, 12 parsel üzerindeki 972718 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10980 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15148 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/18/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, İpekyol Mahallesi, 246 ada, 4 parsel üzerindeki 742938 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 45 (kırkbeş) gün süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10988 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1281 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; ARC Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15149 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/19/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 4828 ada, 29 parsel üzerindeki 715547 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10930 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1329 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Asmat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15150 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/20/1-1

—————

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Hamidiye Mahallesi, 255 ada, 18 parsel üzerindeki 742133 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (dört) ay süre ile geçici olarak durdurularak 20.11.2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11035 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1337 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Nil Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15195 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/21/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Karaköprü Beldesi, 3201 ada, 13 parsel üzerindeki 818969 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 10929 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1350 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Reha Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15196 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/22/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, 4146 ada, 16 parsel üzerindeki 905189 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 16.04.2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 11009 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1742 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ferzan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ferzan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15197 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/23/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 27-K-4B-C pafta, 21641 ada, 2 parsel üzerindeki 742516 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 126196 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 605 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Kordon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15198 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/24/1-1

—————

İzmir İli, Menemen İlçesi, 60327 ada, 2 parsel üzerindeki 893001 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 135539 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 811 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; İskele Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15199 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/25/1-1

—————

İzmir İli, Selçuk İlçesi, 217 Pafta, 3132 ada, 9 parsel üzerindeki 612345 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 76510 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 422 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; İlkay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15200 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/26/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 Ada, 2 Parsel üzerindeki 544856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15201 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/27/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26K-2D pafta, 22109 ada, 1 parsel üzerindeki 702593 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Milenyum Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15202 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/28/1-1

—————

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 37053 ada, 8 parsel üzerindeki 905422 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 123833 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 517 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; EGD Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15203 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/29/1-1

—————

İzmir ili, Torbalı ilçesi, L18C-1A pafta, 592 ada, 5 parsel üzerindeki 693182 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 130669 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 778 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Demirefe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Demirefe Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15204 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/30/1-1

—————

İzmir ili, Buca ilçesi, 18 pafta, 7653 ada, 1 parsel üzerindeki 647295 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 22.01.2012 tarihli ve 28181 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 132716 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 720 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünlü Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ünlü Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15205 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/31/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, 26L-1A pafta, 1034 ada, 2 parsel üzerindeki 656930 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 99988 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 765 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırtına Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Fırtına Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15206 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/32/1-1

—————

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 49798 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Uzay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15130 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/33/1-1

—————

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Çekirge Mahallesi, 4159 ada, 21 parsel üzerindeki 591202 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 49585 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 235 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip B.Y.M. Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Şnin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; B.Y.M. Bursa Yapı Denetim Merkezi Tic.A.Ş.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15132 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/34/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 2056 Ada, 27 Parsel üzerindeki 595630 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33285-41883 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 115 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15133 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/35/1-1

—————

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 1826 Ada, 42 Parsel (B Blok) üzerindeki 707661 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 65164 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 761 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Burtek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Burtek Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15134 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/36/1-1

—————

Bursa İli, Osmangazi İlçesi, 4763 ada, 19 parsel üzerindeki 672759 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 67210 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 907 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ünal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ünal Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15135 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/37/1-1

—————

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Zümrütevler Mahallesi, H22d-07b-3c pafta, 887 Ada, 11 Parsel yapı ile ilgili olarak 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 28.09.2007 tarihli ve 26657 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 33285-41883 Ticaret Sicil No ile Bursa Ticaret Odasına kayıtlı 115 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Birim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15136 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/38/1-1

—————

Adana İli, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 432 ada, 68 parsel (YDS kaydında 13 parsel) üzerindeki 74945 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 40924 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 252 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Odak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15124 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/39/1-1

—————

Adana İli, Seyhan İlçesi, 16 GI pafta, 636 ada, 1 parsel üzerindeki 514538 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 23.05.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 40736 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15122 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/40/1-1

—————

Amasya İli, Merkez İlçesi, 1576 ada, 1 parsel üzerindeki 809697 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.11.2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 4016 Ticaret Sicil No ile Amasya Ticaret Odasına kayıtlı 1573 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Akbilek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15119 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/41/1-1

—————

Düzce İli, Yığılca İlçesi, 41 ada, 3 parsel üzerindeki 615720 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7699 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 852 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ata Nezih Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15125 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/42/1-1

—————

Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 324 ada, 4 parsel üzerindeki 689184 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 90 (doksan) gün süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3272 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15120 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/43/1-1

—————

Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1087 ada, 88 parsel üzerindeki 697927 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurularak 18.08.2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 3272 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15121 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/44/1-1

—————

Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 5662 ada, 5 parsel üzerindeki 683927 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 23.06.2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 16882 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 996 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metro Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Metro Kent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 24.06.2016 tarihli ve 15127 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/45/1-1

—————

Malatya İli, Merkez İlçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 07.10.2012 tarihli ve 28434 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 14696 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1156 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Battalgazi İmar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas alınan fiil ve halleri Kanun’un 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Battalgazi İmar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamı’nın 24.06.2016 tarihli ve 15126 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/46/1-1

—————

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, 40-47 pafta, 818 ada, 10 parsel üzerindeki 787519 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35597 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 985 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hunat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Hunat Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15185 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/47/1-1

—————

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Erkilet Osmangazi Mahallesi, 62-72 pafta, 390 ada, 9 parsel üzerindeki 782847 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35385 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 14.06.2016 tarihli ve 15187 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/48/1-1

—————

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, 414 pafta, 5786 ada, 2 parsel üzerindeki 695101 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35385 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 993 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Damla Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/49/1-1

—————

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 3069 ada, 2 parsel üzerindeki 694266 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 09.02.2013 tarihli ve 28554 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35432 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1144 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ser Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/50/1-1

—————

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 2768 ada, 4 parsel üzerindeki 928874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 38322 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1557 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akka Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Akka Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15191 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/51/1-1

—————

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, K34C05C3D pafta, 3463 ada, 5 parsel üzerindeki 826279 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35540 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1622 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AGM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; AGM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15192 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/52/1-1

—————

Kayseri İli, Talas İlçesi, 38 pafta, 609 ada, 15 parsel üzerindeki 814894 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35606 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Üner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Üner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15193 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/53/1-1

—————

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, K34C05B4B pafta, 5465 ada, 1 parsel üzerindeki 883284 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 35612 Ticaret Sicil No ile Kayseri Ticaret Odasına kayıtlı 1556 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; STF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15194 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/54/1-1

—————

Aydın ili, İncirliova ilçesi, İncirliova Belediyesi, 10 pafta, 8906 parsel, üzerindeki 632328 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 11692 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 632 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Ege Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15152 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/55/1-1

—————

Aydın ili, Didim ilçesi, Akyeniköy Beldesi, Bozseki Mevkii, 1048 ada, 20 parsel üzerindeki, 662723 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurularak 02.02.2013 tarihli ve 28547 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 12748 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 838 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Menderes Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15151 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/56/1-1

—————

Kırıkkale ili, Yahşiyan ilçesi, 363 ada, 6 parsel, üzerindeki 994068 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslara göre denetlemediği gerekçesiyle denetim faaliyetleri aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurularak 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen, 368948 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin cezalandırmaya esas fiil ve halleri Kanunun 6645 sayılı Kanun ile değişik hükümleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11. maddesindeki hükümlerine göre yeni iş almaktan men cezası gerektirdiğinden; Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Bakanlıkça yapı denetim izin belgesinin iptal edilerek faaliyetine son verilmesi bakımından kayıtlarının tutulması ve bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 24.06.2016 tarihli ve 15138 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

6324/57/1-1


 


Türk Standartları Enstitüsü Sivas Temsilciliğinden:

Aşağıda isimleri ve Hizmet Yerleri belirtilen firmaların, Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden fesih edilmiştir.

Adı geçen firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerinin, Hizmet Yeterlilik Belgeli (TSE-HYB) olarak, hizmet veremeyeceği, aksine davranışın, haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

 

SIRA

NO

FİRMA ADI

ADRESİ

BELGE NO VE

FESİH TARİHİ

STANDARD

NUMARASI

FESİH SEBEBİ

1

MİNNETOĞLU AKARYAKIT OTO. GIDA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ERZİNCAN KARAYOLU ÜZERİ AĞILDERE MEVKİİ 25. KM. SİVAS/AKINCILAR

58-HYB-35

05.05.2016

TS 11939

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

(ŞİRKET DEVRİNDEN DOLAYI)

2

KÖFTECİ AHMET USTA GIDA TARIM HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

GÜLTEPE MAH. TOPTANCILAR SİT. 20. BLOK NO: 43/9 SİVAS/MERKEZ

58-HYB-213

18.05.2016

TS 10816

FİRMA İSTEĞİ

3

AKER YATAK BAZA-MUSTAFA AĞBABA SAHIS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 9. CAD. NO: 3  SİVAS

58-HYB-287

23.05.2016

TS 12487

ŞAHIS FİRMASI İKEN ŞİRKET OLMUŞTUR.

4

CAFER ÇONGAR-İNŞAAT EMLAK

PAŞABEY MAHALLESİ MAHKEME ÇARŞISI BLV MAHKEME CADDESİ NO. 23/F  SİVAS

58-HYB-309

27.05.2016

TS 11816

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

5

DURSUN BAHTİYAR SIRMASAÇ-ŞAH PETROL SAHIS

VALİ TUNCEL MAH.SİVAS ERZİNCAN BULVARI NO: 170 İMRANLI-SİVAS/İMRANLI

58-HYB-310

27.05.2016

TS 11939

TS 12820

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞINDAN

6

A. ÇAĞRI ORMAN ÜRÜN. NAKL. OTO. GIDA VE İTH. MAD. İNŞ. TRM. VE HAYV. AKARY. DAY. TÜK. MALL. SPOR VE EĞL. MOBİL. İML. İHR. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YENİ DOĞAN MAH. KARGIN MEVKİİ YENİÇUBUK - GEMEREK

58-HYB-223 10.06.2016

TS 11939

TS 12820

FİRMA İSTEĞİ

(ŞİRKET YETKİ DEVRİNDEN DOLAYI)

6157/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ