30 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29758

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

29.06.2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmi Gazete'nin 436, 437, 438 ve 439. sayfalarında yayımlanan Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu'nun 1. satırında yer alan "taşra teşkilatında" ibaresi, "merkez teşkilatında" olarak düzeltilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6288/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 935 dosya no’lu BATI KENT 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 833 dosya no’lu REAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 14 dosya no’lu NTL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 23.06.2016 tarih ve 14944 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

6178/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 23.06.2016 tarih ve 14947 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

Erzurum ilinde faaliyet gösteren 1394 dosya no’lu TEMEL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1754 dosya no’lu ÜNER Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1340 dosya no’lu OKYANUS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Muğla ilinde faaliyet gösteren 1164 dosya no’lu EFOR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 204 dosya no’lu ŞİMAL TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 1863 dosya no’lu ÖLÇEK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1766 dosya no’lu MİRKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 25 dosya no’lu CANLAR Yapı Denetim San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 1800 dosya no’lu DOĞU TRAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İzmir ilinde faaliyet gösteren 402 dosya no’lu BATI DENETİM BATI ANADOLU Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6178/2/1-1

—————

Malatya ilinde faaliyet gösteren 1842 belge nolu 1000 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve İstanbul ilinde faaliyet gösteren 900 belge nolu YENİKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin yeni kuruluş ortaklarının Mimar Mühendis olmadığı sonucuna varılarak, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin ikinci fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10’uncu maddesinin birinci fıkrası gereği, 23.04.2016 tarih ve 14948 sayılı Makam Olur’una istinaden Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemleri yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6178/3/1-1

—————

İzmir İli, Çiğli İlçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, 2027 ada, 2 parsel üzerindeki 544856 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 105129 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 789 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 02.12.2015 tarihli ve E.2014/1468-K.2015/1866 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Milenyum Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 14886 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6179/1/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 347 ada, 1 parsel üzerindeki 542229 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Meral YALÇINTEPE (Denetçi No: 7806, Oda Sicil No: 12611) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 03.03.2016 tarihli ve E.2015/2172-K.2016/678 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Meral YALÇINTEPE hakkında, 10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 14887 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

6179/2/1-1


 


 


 


 


 


Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi”nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

Başvuru Tarihleri: 30 Haziran 2016 - 22 Temmuz 2016

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı /

Programı

Unvanı

Derece

Açıklama

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

-----

PROFESÖR

1

Çeliklerin ve Kompozit Malzemelerin İşlenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

Doktorasını Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Yağ Teknolojisi ve Plazma Teknolojisi Uygulamaları konusunda çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

-----

YARDIMCI DOÇENT

3

Lisans, Yükseklisans ve Doktora Öğrenimini Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak Lisansüstü çalışmalarını, Geoteknik (Zemin Mekaniği) Anabilim Dalında yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

-----

YARDIMCI DOÇENT

3

Lisans, Yükseklisans ve Doktora Öğrenimini Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak. Lisansüstü çalışmalarını, Betonarme, Deprem konularında yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

-----

YARDIMCI DOÇENT

3

Lisans, Yükseklisans ve Doktora Öğrenimini Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapmış olmak. Lisansüstü çalışmalarını, Betonarme, Deprem konularında yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK

-----

YARDIMCI DOÇENT

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak

 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

6118/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İLANEN DUYURULUR.

İlan Başlangıç Tarihi : 30 Haziran 2016

Son Başvuru Tarihi : 14 Temmuz 2016

 

S. No

Birim

Bölüm

Anabilim Da/Program

Unvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

1

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

ARKEOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Arkeoloji Bölümlerinin Prehistorya, Prehistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji alanlarından birinden mezun olmak.

2

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİ

PROFESÖR

1

1

İlgili Anabilim Dalında doktorası ve doçentliğini almış olmak.

3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE

ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE

ONARIM

PROFESÖR

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanları veya Taşınabilir Kültür VarlıklarıKoruma ve Onarım, Sanat Tarihi, Arkeoloji Bölümlerinden birinden doktoralı olup Koruma ve Onarım alanında çalışmalarda bulunmak.

4

İKTİSADİ VE İDA BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

5

İKTİSADİ VE İDA BİLİMLER FAKÜLTESİ

MAYE

MALİ HUKUK

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

6

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

7

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEFSİR

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

8

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

9

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

İSLAM HUKUKU

PROFESÖR

1

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

10

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

REM

REM

PROFESÖR

1

1

Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik yapş olmak.

11

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Mühendislik Fakültesi veya Mühendislik-Mimarlık Fakültesi lisans mezunu olup ilgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

12

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE

ONARIM

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE

ONARIM

DOÇENT

1

1

Mimarlık, Restorasyon, Mimari Restorasyon alanları veya Taşınabilir Kültür VarlıklarıKoruma ve Onarım, Sanat Tarihi, Arkeoloji Bölümlerinden birinden doktoralı olup Koruma ve Onarım alanında çalışmalarda bulunmak.

13

İKTİSADİ VE İDA BİLİMLER FAKÜLTESİ

MAYE

MALİ İKTİSAT

DOÇENT

2

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

14

İKTİSADİ VE İDA BİLİMLER FAKÜLTESİ

YASET BİLİMİ VE KAMU NETİMİ

YASET VE SOSYAL BİLİMLER

DOÇENT

2

1

İlgili ana bilim dalında doktora yapş olmak.

15

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

HADİS

DOÇENT

2

1

İlgili ana bilim dalında Doçentlik unva almış olmak.

16

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

ARAP DİLİ VE BELAGATI

DOÇENT

3

1

İlgili ana bilim dalında Doçentlik unva almış olmak.

17

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

REM

REM

DOÇENT

3

1

Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterlilik yapş olmak.

6192/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ