30 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29758

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


1, 2, 3. VE 4. ÜNİTE ALÇAK BASINÇ ISITICILARI YOĞUŞUM HATLARINDAKİ EKİPMANLARIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


POZİSYONER VE VENTİL TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA İLE IZGARALI DÖNER BASAMAK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:


BİNA GÜÇLENDİRMESİ, YAPIM, ONARIM, TADİLAT VE TAMİRAT YAPILMASI İŞLERİ İHALE EDİLCEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR VE OKSİDER HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:


MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


GENEL AMAÇLI BİPLAN FLAT PANEL DWEDEKTÖRLÜ DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ, SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


BALIKESİR İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:


RESTORASYON VE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Basın İlan Kurumundan:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İŞYERİ SATILACAKTIR

Kocaeli Darıca Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 19 KALEM MGM YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


PARKOMATLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Bitlis Belediye Başkanlığından:


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğümüz CAT 16H Greyderde kullanılmak üzere (41 Kalem) Yedek Parça temini işi Açık İhale (Kapalı Zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/245361

1 - İdarenin

a)Adresi                                     :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası     :  Tel: 0 286 416 20 01    Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                        :  www.cli.gov.tr

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  İşletme Müdürlüğümüz CAT 16H Greyderde kullanılmak üzere (41 Kalem) Yedek Parça Yedek Parça temini işi

b) Teslim yeri                            :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı yer                       :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                        :  19/07/2016 Salı günü saat 15:00

d) Dosya no                               :  245 - KÇLİ/2016 - 0392

4 - İhaleye ait dökümanlar;

Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 19/07/2016 Salı günü saat 15.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

6154/1-1


MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen malzeme alımları açık ihale usulü ile ihale edilecektir

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: (0 344) 524 22 04-05 (Dahili: 1148)

                                                            Faks: (0 344) 524 24 08

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  feyzanur.arslan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

A-a) Dosya No                                :  2016/33

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  13 KALEM MUHTELİF SAC MALZEME ALIMI

c) Teslim yeri                                   :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                           :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                       :  19.07.2016 Saat; 14:00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak Yer                              :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71

                                                         - Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no nu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat 14:00'e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

6064/1-1


1, 2, 3. VE 4. ÜNİTE ALÇAK BASINÇ ISITICILARI YOĞUŞUM HATLARINDAKİ EKİPMANLARIN TEKNİK ŞARTNAME ESASLARINA GÖRE YENİLENMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan hizmet alımı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Çoğulhan Mahallesi 46500 Afşin/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi               :  afsin@euas.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :  http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx

2 - İhale konusu hizmetin

a) Dosya No ve

    İhale Kayıt Numarası                   :  2016/34 - 2016/236682

b) Niteliği, türü ve miktarı                :  1, 2, 3. ve 4. Ünite Alçak Basınç Isıtıcıları Yoğuşum Hatlarındaki Ekipmanların Teknik Şartname Esaslarına Göre Temini, Demontaj, Montaj Ve Devreye Alma İşlerinin Anahtar Teslimi Yapılması Hizmet Alımı İşi.

c) Yapılacağı yeri                             :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Afşin/KAHRAMANMARAŞ

ç) Süresi                                           :  İşe başlama tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P. K: 2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saati                              :  03.08.2016 - 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler İdari Şartnamenin 7. maddesinde düzenlenmiştir.

5 - İhaleye yerli/yabancı tüm istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, (Ticaret Servisi)- Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir. İhale dokümanını posta yoluyla almak isteyenler, doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi IBAN No: TR87000150015800 7287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi IBAN No: TR170001000390377120435440 yatırmak zorundadır. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, P.K:2 Çoğulhan Mahallesi - Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

6062/1-1


POZİSYONER VE VENTİL TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan pozisyoner ve ventil temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/249131

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                               :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif tür ve ebatlarda ventil, temini

b) Niteliği ve miktarı                        :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

MAL KALEMİNİNİ ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

1

SMART POZİSYONER YT 2300

ADET

10

2

KELEBEK VANA ÇİFT FLANŞLI TİP 1160 DN 250 PN 10

ADET

1

3

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 150 PN 10

ADET

6

4

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 300 PN 10

ADET

2

5

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 150 PN 10

ADET

3

6

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 150 PN 10

ADET

4

7

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 200 PN 10

ADET

4

8

KELEBEK VANA LUG TİPİ 1140 DN 400 PN 10

ADET

2

9

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA DN200 PN10/16 LUG TİPİ 1140

ADET

2

10

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA DN125 PN10/16 LUG TİPİ 1140

ADET

3

11

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA DN400 PN10/16 LUG TİPİ 1140

ADET

4

12

ON-OFF PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA DN150 PN10/16 LUG TİPİ 1140

ADET

20

13

GLOBE VANA DN 25 PN 63

ADET

10

14

BIÇAKLI VANA DN 600 BASINÇ 10 BAR VANA TİPİ 770

ADET

1

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri   :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın

     görülmesi ve temini

a) İhale dokümanının

    görüleceği yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer                   :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının

    satış bedeli (KDV dahil)              :  TL 60,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres         :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres              :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son  teklif verme) tarihi      :  19/07/2016

d) İhale (son  teklif verme) saati       :  Saat 14.30

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6244/1-1


MUHTELİF MİKTAR VE EBATLARDA, GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA İLE IZGARALI DÖNER BASAMAK TEMİNİ İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, galvenizli çelik ızgara ile ızgaralı döner basamak temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/246923

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220  BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Malın

a) Adı                                                  :  Fabrikamız ihtiyacı olan muhtelif miktar ve ebatlarda, galvenizli çelik ızgara ile ızgaralı döner basamak temini

b) Niteliği ve miktarı                           :  Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

MAL KALEMİNİNİ ADI VE KISA AÇIKLAMASI

BİRİMİ

MİKTARI

  1

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA 1400X1000 MM

ADET

5

  2

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA 1000X1000 MM

ADET

110

  3

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   750X1000 MM

ADET

15

  4

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   700X1000 MM

ADET

6

  5

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   570X1000 MM

ADET

75

  6

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   540X1000 MM

ADET

5

  7

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   530X1000 MM

ADET

2

  8

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   500X1000 MM

ADET

20

  9

GALVENİZLİ ÇELİK IZGARA   480X1000 MM

ADET

24

10

KAZAN DAİRESİ BACA DÖNER MERDİVEN BASAMAĞI

ADET

66

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri      :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme ambarı

4 - İhale dokümanın

     görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının

    görüleceği yer                                 :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının

    satın alınabileceği yer                      :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının

    satış bedeli (KDV dahil)                 :  TL 30,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile

     son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres            :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                 :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi          :  19/07/2016

d) İhale (son teklif verme) saati           :  Saat 10.00

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6245/1-1


BİNA GÜÇLENDİRMESİ, YAPIM, ONARIM, TADİLAT VE TAMİRAT YAPILMASI İŞLERİ İHALE EDİLCEKTİR

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Fatih Mahallesi, 1310 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki bina, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 - İşin Adı: “Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde bulunan hâlihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için Belediyemizce hazırlanan projeler doğrultusunda, bina güçlendirmesi, yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yapılması” işidir.

3 - İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, 1310 parsel üzerinde bulunan halihazırda mevcut bulunan binanın, Büyükçekmece Sosyal Tesisleri olarak faaliyete geçebilmesi için Belediyemizce hazırlanan projeler doğrultusunda, bina güçlendirmesi, yapım, onarım, tadilat ve tamirat işlerinin yapılması işine ait hazırlanacak onaylatılacak uygulama projelerine ve işbu şartname eki 15 (Onbeş) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, binanın yapım, onarım, tadilat ve tamirat işleri dahil tüm maliyetlerin işin yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) irtifak ve intifa hakkı bedeli ödenerek yerleşim planına uygun olarak şartname eki yerleşim planında gösterilen kısımların İdarece kullanılması ve diğer kısımların da kiracı sıfatı ile işletilmesi işidir.

4 - Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 4.903.809,60 TL (Dörtmilyondokuzyüzüçbinsekiz yüzdokuz Türklirası Altmış Kuruş)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 15.000,00 TL (Onbeşbin Türklirası) (KDV hariç)

5 - Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 147.114,30 TL. (Yüzkırkyedibinyüzondört Türklirası Otuz Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 5.400,00 TL (Beşbindörtyüz Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 Büyükçekmece / İstanbul

b) Tarihi ve Saati: 12.07.2016 - 10:00

7 - Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 1.000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

8 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 11.07.2016 - 17:00

9 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

10 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) İkametgâh belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

f) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) (FORM:1)

g) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM: 2)

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

i) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.

j) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)

k) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

11) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6158/1-1


İŞYERİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Matbaacılık Küçük Sanayi Sitesi 29 işyeri yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin Adresi                    :  Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 ŞANLIURFA

2 - İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  29 işyeri yapım işi

b) Yapılacağı yer                       :  Şanlıurfa

c) İşe başlama tarihi                   :  Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d) İşin süresi                              :  30/11/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile    :  16.750.000 TL

f) Geçici Teminatı                      :  1.172.500 TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara

b) Tarihi ve saati                        :  21/07/2016 - Saat 10.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu.

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi.

4) İş Deneyim Belgesi.

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; her türlü bina yapım işleridir.

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname.

b - Anahtar Teknik Personel

İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 adet İnş. Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar.

İsteklilerden, 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi.

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat.

G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İ) İç Zarf: Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) kabul edilmez.

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul edilmez.

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Kamberiye Mah. Mellik Cabbar Cad. No: 8 ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6205/2-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM-ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No: 2016/243499

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası   :  0.332.885 72 00 (10 Hat) - 0.332.885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 298.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

 

Bölge Adı

Kantar Adı

Makine Tipi

Makine Adedi

Boşaltılacak Ton

Akşehir

Doğrugöz

Elektrikli

1

22.000

Akşehir

Subatan

Elektrikli

1

30.000

Akşehir

Çeltik

Elektrikli

1

25.000

Çeltik

Çeltik

Dizel

1

15.000

Çeltik

Gökpınar

Elektrikli

1

30.000

Çeltik

Gökpınar

Dizel

2

15.000

Çeltik

Atlantı

Elektrikli

1

6.000

Kadınhanı

Kabacalı

Elektrikli

1

24.000

Kadınhanı

Kadınhanı

Elektrikli

1

21.000

Kadınhanı

Kolukısa

Elektrikli

1

15.000

Kadınhanı

Sarayönü

Dizel

1

17.000

Kadınhanı

Hacıfakılı

Elektrikli

2

57.000

Yunak

Uzunbey

Dizel

1

21.000

TOPLAM

15

298.000

 

b) Yapılacağı yer                    :  Ilgın Şeker Fabrikasına bağlı Akşehir Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Doğrugöz ve Subatan, Çeltik Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Çeltik ve Gökpınar, Kadınhanı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Atlantı, Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa ve Sarayönü, Yunak Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Hacıfakılı ve Uzunbey kantarları.

c) İşin süresi                           :  Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarımı işi için Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Pancar İşleme Kampanya Dönemi, Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin Revizyonu işi için 2017 yılı Nisan - Mayıs dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                     :  14/07/2016 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzOnSekizTürkLirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6142/1-1


ÇAMUR VE OKSİDER HAVUZUNUN TEMİZLENMESİ, HAFRİYATININ NAKLİYESİ VE TESVİYESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından:

Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü 2 Numaralı Çamur Havuzu ve 2 Numaralı Oksider Havuzunun Temizlenmesi, Hafriyatının Nakliyesi ve Tesviyesi işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt numarası               :  2016/244490

1 - İdarenin

a) Adresi:                                :  Cumhuriyet Caddesi TURHAL/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  356 2753530 - 356 2753539

c) e- posta adresi :                   :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

 internet adresi (varsa)            :

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğü 2 Numaralı Çamur Havuzu ve 2 Numaralı Oksider Havuzunun Temizlenmesi, Hafriyatının Oksider havuzunun kuru olan kısımlardan 10000 m3’ü park-bahçe (yaklaşık 1700 m mesafeli) geri kalanın 25000 m3’ü Fabrika Sahası içerisindeki eski kül havuzuna (Yaklaşık 500 m mesafeli) Nakliyesi ve Tesviyesi işi

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşe başlanılmasını müteakip 40 (Kırk) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer:                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  20/07/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TL karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER FABRİKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, anahtar teslimi götürü toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar:

İHALE KONUSU HİZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERİ HARİÇ) 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNA TABİ DEĞİLDİR.

6146/1-1


MERKEZİ GRES YAĞLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Merkezi Gres yağlama sistemi alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/241121

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  CUMHURİYET CADDESİ 60300 TURHAL TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  3562753530 - 3562753539

c) Elektronik Posta Adresi      :  turhalseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         : 

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Merkezi Gres yağlama sistemi alımı

b) Teslim yeri                         :  Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikası

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşme Sonrası en geç 40 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21/07/2016 - 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

8 - İstekliler tekliflerini, mal kalem- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.

11 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

6148/1-1


3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  1) 2016/249176

                                                               2) 2016/249219

                                                               3) 2016/249247

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7091-7093

                                                               Faks: 0 ( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  1) Elektrokonvulsif Terapi Cihazı, 1 Adet (Komple)

                                                               2) CS-FSTD (A) FNPT II (MCC) Uçak Simülatörü,

                                                               1 Adet (Komple Sistem)

                                                               3) Atmosfer Analizi ve Sayısal Hava Tahminine Yönelik Donanım, 1 Adet (4kalem 7 Parçadan Oluşan Komple Sistem)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  1) Tıp Fakültesi, Pisiskiyatri Anabilim Dalı;

                                                               2) Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü;

                                                               3) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü;

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/

      İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  1) Tarih: 19/07/2016 Saat: 14:00

                                                               2) Tarih: 28/07/2016 Saat: 14:30

                                                               3) Tarih: 19/07/2016 Saat: 14:30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi .

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 1 nci kalem cihaz 50,00- Türk Lirası, 2 nci ve 3 ncü kalem cihazlar 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 1 nci kalem cihaz 60,00-Türk Lirası 2 nci ve 3 ncü kalem cihazlar 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.  İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6177/1/1-1


GENEL AMAÇLI BİPLAN FLAT PANEL DWEDEKTÖRLÜ DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ, SATIN ALINACAKTIR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası/

İhale kayıt numaraları                          :  2016/249159

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası                :  Tel: 0 (362) 312 19 19/7090-7091

                                                               Faks: 0( 362) 457 60 21

c) Elektronik posta adresi                    :  pyo@omu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                      :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Genel Amaçlı Biplan Flat Panel Dwedektörlü Dijital Anjiografi Sistemi, 1 Adet (Komple Sistem)

b) Teslim yeri/yerleri                           :  Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,

c) Teslim tarihi                                    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) takvim günü

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/

İhalenin

a) Verileceği/Yapılacağı yer                :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri       :  Tarih: 28/07/2016  Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu kapsamında sunmaları gerekir.

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları;

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla)

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Efektif Fiyat = Teklif Fiyatı X (1- (Alınan Puan/100))

Efektif Fiyat: Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemede esas alınacak değer.

Teklif Edilen Fiyat: Söz konusu sistem için istekli tarafından teklif edilen fiyat.

Toplam Puan: Teklif edilen sistemin yapılan değerlendirme sonucu alacağı toplam puan.

Efektif fiyatı düşük olan teklif ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.

Değerlendirmede kullanılacak olan teknik kriterler ve puanlama usulü ihale dokümanında yer almaktadır.

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale dokümanı satın alındığına dair belge;)

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

6177/2/1-1


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Amasya İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 5 (204 ada 2 parsel) adresindeki 131,20 m² arsa üzerinde bulunan kargir apartman nitelikli taşınmazın satışı 22 Temmuz 2016 Cuma günü saat: 14.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Amasya Şube Başkanlığı’na (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 60/6 AMASYA) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Amasya Şube Başkanlığı’ndan (Dere Kocacık Mahallesi, Ziya Paşa Bulvarı No: 60/6 AMASYA) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Amasya Şube Başkanlığı     (0 358) 218 13 90

6280/1-1


BİNA NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Uşak İli, Merkez İlçe, İslice Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi No: 21/B ve Gümüş Sokak No: 1 adresindeki 335 ada, 29 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş binanın satışı 28 Temmuz 2016 Perşembe günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Uşak Şube Başkanlığı’na (Kurtuluş Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 56/1 Kırhallı Apt. ve Pasajı Daire: 101 UŞAK) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Uşak Şube Başkanlığı’ndan (Kurtuluş Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 56/1 Kırhallı Apt. ve Pasajı Daire: 101 UŞAK) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı              (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Uşak Şube Başkanlığı      (0 276) 215 64 32

6281/1-1


BALIKESİR İŞHANI BİNASI SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Balıkesir İli, Merkez Karesi İlçesi, Eski Kuyumcular Mahallesi, Anafartalar Caddesi, No: 19/A ve 19/B adresindeki 1239 ada, 64 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilmiş bodrum+zemin+5 (beş) kattan oluşan Balıkesir İşhanı binasının satışı 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat: 11.00’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar THK Balıkesir Şube Başkanlığı’na (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 250,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Balıkesir Şube Başkanlığı’ndan (Eski Kuyumcular Mah. Anafartalar Cad. Iştınlı Sok. Yalçın Apt. No: 13/B Kat: 3 BALIKESİR) temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                 (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Balıkesir Şube Başkanlığı    (0 266) 249 67 83

6282/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/245557

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5.Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında 18 kişi ve Pancar Analiz Laboratuarında 18 kişi olmak üzere toplam 36 kişi ile laboratuar hizmetleri yapılacaktır.

b) Yapılacağı Yer                      :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir. Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarında    (± 20 toleranslı 120 gün) ve Pancar Analiz Laboratuarında (± 20 toleranslı 105 gün) dür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  18.07.2016 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6246/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi Temizlik ve Taşıma Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/248285

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde Her vardiyada 9 işçi olmak üzere toplam 27 işçi ile Fabrikamız Ham Fabrika, Kazan Dairesi ve Türbin Dairesi temizlik ve taşıma işleri hizmeti

b) Yapılacağı Yer                      :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  22.07.2016 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6247/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Kristal Şeker Ambalajlaması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/247944

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                            :  0 354 441 10 10

c) Faks No                                 :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde daimi gündüzde 1 ve her vardiyada 11 işçi olmak üzere toplam 34 işçi ile ± % 20 toleranslı 55.000 ton kristal şekerin ambalajlama ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek şeker ambarına verilmesi işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  2016/2017 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  20.07.2016 - Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6248/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2016/243267

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km. Sorgun/Yozgat

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde daimi gündüzde 8 ve Her vardiyada 8 işçi olmak üzere toplam 32 işçi ile Fabrikamız tesislerinde doldurma-boşaltma, silolardan pancar yüzdürme ve temizlik işleri Hizmeti işidir.

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  Yozgat Şeker Fabrikası 2016/2017 kampanya dönemidir. (± 20 toleranslı 105 gün) (3,5 Ay)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  12.07.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6249/1-1


MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETLERİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampa Döneminde Meydan Tahmil Tahliye Hizmetleri işi, açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                        :  2016/244325

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon No                         :  0 354 441 10 10

c) Faks No                              :  0 354 441 10 18

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  2016 - 2017 Kampanya dönemi süresince (105 gün) (± % 20), 2 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici ve 4 Adet Damperli kamyonla tahmini 120 000 ton (± %20) olmak üzere günlük kok, kireç taşı v.s. işletme malzemelerinin günlük olarak stok sahasından kullanım yerine 24 saat süre içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, fabrika sahasına gelen kok kömürünün nakil araçlarından indirilerek stok sahasına tarif edileceği şekilde istif edilmesi, istenilen malzemelerin bunkerlere dökülmesi veya iş makineleri ile bunkerlere itilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıklarının, pancar ile birlikte fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk, taş, kum, ot v.s.) ve pres filtre çamurunun, idarece gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması ve tarif edilen şekilde istiflenmesi, bu atık yığınlarının günlük tesviye edilmesi, yüklenicinin temin edeceği stabilize veya uygun malzemelerle, döküm sahasının ve sahaya çıkan yolların nakliye araçlarının çalışmalarına uygun hale getirilmesi, kampanya sonu iş bitiminde saha tesviyesinin yapılması işi

b) Yapılacağı Yer                   :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                          :  ± %20 Toleranslı 105 Gün

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                    :  14.07.2016 Saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6250/1-1


RESTORASYON VE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Basın İlan Kurumundan:

Aşağıda vasıfları yazılı olan taşınmaz, İhale Dosyasında mevcut şartname ve eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, mevcut imar fonksiyonuna uygun olarak kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle uzun süreli olarak Restorasyon ve Yapım Karşılığı Kiralama İşi ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

 

İl’i

İstanbul

İlçesi

Fatih

Mahallesi

Binbirdirek

Cadde-Sk.-Mevkii

-

Ada

235

Parsel

21

Yüzölçümü

347,50 m2

Cinsi

Bahçeli Hane ve İşhanı

 

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği                                      :  25 Yıl Süreli Restorasyon ve Yapım Karşılığı Kiralama İşi

Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu  :  Ticaret

İhale Yöntemi                                  :  Kapalı Teklif - Açık Artırım

Süresi                                               :  25 Yıl (Proje ve İnşaat: 4 + Kullanma-İşletme: 21 Yıl)

Asgari Aylık Kira Bedeli                 :  1. Yıl Aylık: 10.000,00 TL (onbintürklirası) + (İhale artış miktarı)

                                                            2., 3.ve 4. Yıllar; Her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

                                                            5. Yıl Aylık; 82.000,00 TL (seksenikibintürklirası) + (İhale Artış miktarı)+(İnşaat süresince belirlenen yıllık ÜFE artışı)

                                                            5. Yıldan itibaren sözleşme süresi sonuna kadar her yıl bir önceki yılın ÜFE oranında (Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranı) artış yapılarak belirlenecektir.

Muhammen Bedeli                           :  2.932.600,00 TL

Geçici Teminat Miktarı                    :  87.978,00 TL

İhale Dokümanlarının

Görüleceği, Satın Alınacağı ve

Teslim Edileceği Adres                    :  Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, No: 140/A TOYA Plaza, Kat: 5 Zeytinburnu - İSTANBUL adresinde bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasındaki Koordinasyon ve İdare Müdürlüğü

İhale Doküman Bedeli                     :  150,00 TL

İhalenin Yapılacağı Adres                :  Merkez Efendi Mahallesi, Mevlana Caddesi, No: 140/A TOYA Plaza, Kat: 5 Zeytinburnu - İSTANBUL adresinde bulunan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü merkez hizmet binasındaki Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                          :  19 Temmuz 2016, saat 11.00

İhaleye Katılabilmek İçin ; Teklif mektubunun bulunduğu (İç Zarf) ile birlikte, Aşağıda Belirtilen Diğer Belgelerin (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış/hazırlanmış) Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (DIŞ ZARF) İçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, İhale Tarih ve Saatine Kadar Sıra Elden Teslim Edilmesi veya Posta Yoluyla Ulaşmış Olması Gerekmektedir. (Postada oluşacak gecikmelerden Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.)

1 - İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler;

1.1. Başvuru Mektubu (Dilekçesi); (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) başvuru mektubu,

1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi;

1.2/a) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.2/b) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.3/a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

1.3/b) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.4. Teklif Mektubu; Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Teklif mektubunun bulunduğu (İç zarf)

1.5. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu; Basın İlan Kurumu adına (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya T.C. Ziraat Bankası Cağaloğlu Şubesinde bulunan TR72 0001 0008 8938 2002 0255 83 numaralı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılmış) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

1.6. İş Bitirme Belgesi-Alt Yüklenici Taahhütnamesi; İhale konusu iş veya (2863 Sayılı Yasa 6. Maddesinde belirtilen) benzer işlere ait tek sözleşmeye bağlı iş deneyim (İlgili koruma kurulu kararı ile birlikte) belgesi veya belirtilen özellikte iş deneyim belgesine sahip olmaması halinde ihale konusu işi, belirtilen özellikte iş deneyimine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Alt yüklenici taahhütnamesi,

1.7. Vekaletname; Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

1.8. İş Ortaklığı Beyannamesi; İsteklinin ortak girişim olması halinde (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) İş Ortaklığı Beyannamesi,

1.9. Banka Referans Mektubu; İlk ilan tarihinden sonra alınmış, muhammen bedelin %50’ sinden az olmamak üzere (Şartname eki örneğe uygun olarak alınmış) Kullanılmamış nakit kredisini ve/veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ve/veya serbest mevduatını gösterir Banka referans mektubu,

1.10. Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Vergi dairesinden alınacak Vergi borcu olmadığına dair belge veya Gelirler İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.11. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair, İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden elektronik imza Kanunu uyarınca internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen veya teyidinin yapılamaması halinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerince “Elektronik imza suretiyle imzalanan belge aslının aynıdır” şeklinde ad-soyad-unvan belirtilmek suretiyle imzalanmış-mühürlenmiş belgi. (Şartname eki örneğe göre alınmış)

1.12. Yer Gördü Beyanı; İhale konusu taşınmazın istekli tarafından yerinde görüldüğüne dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) Yer gördü belgesi,

1.13. Teknik Personel Taahhütnamesi; Şartnamesinde belirtilen sayı ve nitelikteki teknik personelin bulundurulacağına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış)  Teknik personel taahhütnamesi,

1.14. İhale Yasaklısı Olmadığına Dair Beyan; İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair (Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış) beyan,

2 - Ortak girişim halinde (1/2-3-7-10-11-14) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı sunacaktır.

3 - İhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karşılığı satın alması mecburidir.

4 - İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İlanda belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşmış olmak şartıyla teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak, postada oluşacak gecikmelerden İdare sorumlu değildir.

6 - Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.

7 - Teklif dosyası İdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.

9 - İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale şartnamesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.

10 - Basın İlan Kurumu 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6259/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Encümen

Karar Tarih/Sayı

İhale Tarih

ve Saati

Yüzölçümü

M² sinin

Muhammen Bedeli

Tamamının

Muhammen Bedeli

Geçici

Teminat

İmar

Durumları

İhale

Türü

1

Onikişubat

Pınarbaşı

2703

14.06.2016

2016/797

12/07/2016

14:25

2.135,00

1.050,00 TL

2.241.750,00 TL

67.252,50 TL

Ticari

E=1.70

Max=4 kat

Kapalı Teklif

35 (a)

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince 12.07.2016 tarihinde kapalı teklif usulü ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı no: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname bedeli 100,00 TL olup (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

4 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminatı tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce ödenecekse Belediyemiz Vakıflar Bankası çarşı şubesinde bulunan TR980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir.

5 - İhale bedelinin % 50 si peşin geriye kalanı ise 5 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste yatırılmadığı takdirde ise ihale kararı iptal edilecektir.

6 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

7 - İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2703 nolu parselde kayıtlı tam 2135,00 m² lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı Ticari E=1.70 Max=4 kattır. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

8 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

9. İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi.

c. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

6272/1-1


İŞYERİ SATILACAKTIR

Kocaeli Darıca Belediye Başkanlığından:

MAHALLESİ

ADA/PARSEL

CİNSİ

KULLANIM

ALANI

ARSA

PAYI

İMARI

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

FEVZİ ÇAKMAK

719/1

BİNA

(İŞYERİ)

1.583,93 m2

3588,00

1/8

B.H.A

7.210.000,00-TL + KDV

216.300,00 TL

22.07.2016

10:00

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen, Darıca Belediyesi Kültür Merkezi Binasının 1. Bodrum katında 1 nolu bağımsız bölüm niteliği iş yeri 1/8 arsa paylı Taşınmazın satışı yapılacaktır. İhale “Kocaeli/Darıca Bağlar başı Mahallesi, İstasyon Caddesi No: 179, 3. Kat Encümen Odasında”, Kapalı Teklif Usulü açık artırma yöntemiyle yapılacaktır. Şartname bedeli, 300,00 (üçyüz) TL olup, Darıca Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden (Bağlarbaşı Mahallesi, Ali Arıcan Caddesi, No: 51, 3. Kat) temin edilebilir.

2 - Taşınmazın özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Belediye Hizmet Alanında kalmaktadır.

Kültür Merkezi Binasının 1. Bodrum katında ana cadde ye cepheli işyeridir..

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye katılacaklardan istenen belgeler:

a) Türkiye’de Tebligat için adres beyanı

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

c) İmza Sirküleri

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif mektubu (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun),

e) Geçici teminat (2886 sayılı yasaya uygun),

f) Banka referans mektubu,

g) Vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname,

ı) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi- Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır.)

j) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

k) T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,

l) İkametgâh belgesi,

m) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir)

n) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi,

o) Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığı veya yapılandırıldığını gösterir kurum belgesi,

5 - Geçici teminat: Tahmin edilen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında hesap edilerek alınacaktır.

6 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) oranında hesap edilerek alınacaktır.

7 - Geçici ve kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk parası,

b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek Bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27’nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

8 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca veya Özel Finans Kuruluşlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer belgelerle birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

9 - Tekliflerin Hazırlanması Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

10 - Teklifler en geç 22.07.2016 Cuma günü saat 09:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

11 - İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.

5862/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 19 KALEM MGM YER ALTI ELEKTRİK KABLOLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                      :  2016/238826

1 - İdarenin                                  

a) Adresi                                       :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 0-372.259 47 94 – 84 Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73

c) Elektronik posta adresi             :  satinalma@taskomuru.gov.tr

 

2 - İhale konusu işin nev’i

Malzemenin Cinsi

Miktarı

a) Niteliği, türü ve miktarı

  1

2x1,5 mm² telefon kablosu (1çift) MGM-110

2.000 Metre

  2

4x1,5 mm² telefon kablosu (2 çift) MGM-110

7.000 Metre

  3

20x1.5 mm² telefon kablosu (10 çift) MGM-110

500 Metre

  4

4x1,5 mm² (sarı) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

3.000 Metre

  5

2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

1.000 Metre

  6

4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

14.000 Metre

  7

7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken uyarı kablosu MGM-110

16.000 Metre

  8

(OLK) Ocak Başlamba kablosu MGM-101

3.700 Metre

  9

2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu MGM-109

11.000 Metre

10

2x2,5 mm² Besleme kablosu MGM-109

1.000 Metre

11

2 x4 mm² Uzaktan Kumanda Kablosu MGM- 112 E2

500 Metre

12

3x70 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

250 Metre

13

3x95 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu MGM-109

1.500 Metre

14

3x50 mm2 1,9/3.3 kV Tip: 3013 güç kablosu MGM-109

250 Metre

15

3x70 mm2 1,9/3.3 kV Tip: 3013 güç kablosu MGM-109

1.000 Metre

16

3x50 mm2 3.8/6.6 Kv güç kablosu MGM-118 Tip 6010

1.000 Metre

17

3x70 mm2 3.8/6.6 Kv güç kablosu MGM-118 Tip 6010

1.000 Metre

18

3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM-115

11.000 Metre

19

3x50+25+25 mm² Tip: 7 konveyör kablosu MGM-115

500 Metre

 

b) Teslim yeri                               :  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

c) Teslim süresi                            :  18. ve 19. Kalemler için 90 gün, diğer kalemler için 60 gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  25.07.2016 Pazartesi - saat 15.00

c) Dosya no                                  :  1615030

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.3 - Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal lisansı.

4.3.2 - Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

4.3.3 - Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene yalnız o parti mal için geçerlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dökümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 25.07.2016 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yar alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6273/1-1


PARKOMATLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Bitlis Belediye Başkanlığından:

Bitlis şehri genelindeki sokak, cadde ve bulvarlarda bulunan parkomatların (yol üstü parklanmalar) Belediye Meclisinin 03.05.2016 tarih ve 75 nolu kararı doğrultusunda kiralama hakkının 36 ay (3 yıl) süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                                :  Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

b) Telefon                                               :  0 434 228 6310-11-12

c) İhale Dokümanının Görülebileceği

    İnternet Adresi                                   :  www.Bitlis.bel.tr

2 - İHALE TARİHİ VE SAAT             :  13.07.2016 Çarşamba günü saat :10:00

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER   :  Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

4 - KİRALANACAK TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

No

Caddenin ve Sokak Adı

Uygulama İstikameti

Uygulama Yönü

Başlama Noktası

Bitiş Noktası

1

Bediüzzaman Saidi Kurdi Cad.

Kuzey

Güney

Sol

Mecit Oğulları (yıldız petrol)

Bitlis Apt. karşısı

2

Bediüzzaman Saidi Kurdi Cad

Kuzey

Güney

Sol

Bitlis Apt. Karşısı

Vepsaş veznesi Önü

3

Bediüzzaman Saidi Kurdi Cad.

Kuzey

Güney

Sol

Dideban Otel önü

Şeref han oğlu iş merkezi köz çay evi önü

4

Bediüzzaman Saidi Kurdi Cad.

Kuzey

Güney

Sağ

Vergi Dairesi önü

Alemdar köprüsü girişi

5

Arif Bey

Kuzey

Güney

Sol

Semt polikliniği önü

Telekom santral binası girişi.

6

Kale altı

Kuzey

Güney

Sol

Kale Market önü

Rodi Giyim önü.

7

Kazım Dirik

Kuzey

Güney

Sol

Dörtyol kavşağı

Meydan Cami önü.

8

Arasa Altı

Kuzey

Güney

Sağ

Günbal adlı işyeri önü

Hal binası girişi.

9

Alemdar Sokak

Kuzey

Güney

Sol

Şerefeye Cami Köprü Çıkışı

Alemdar Köprüsü Girişi

10

Eski Sanayi Alanı

Kuzey

Güney

Tüm Alan

Tüm Alan

Tüm Alan

 

6 - MUHAMMEN BEDEL: İlimiz merkez mücavir alan sınırları içeri sisinde Belediye Başkanlığımızca uygun görülen alanlarda ilk etapta 509 araçla yapılacak olan Parkmetre uygulamalarının aylık 74.975,70 TL olmak üzere 3 yıllık (36 ay) toplam 2.699,125,20 TL muhammen bedel olarak ihale edilecektir.

7 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

7.1. a) Tebligat için adres beyanı irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Teklif Mektubu

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

h) Vergi borcu olmadığına dair belgesi,

ı) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

i) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz,

j) Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak belge.

8 - BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ:

İdari şartnamenin 6. maddesinde belirtildiği gibidir.

9 - İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

2286 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.

10 - GEÇİCİ TEMİNAT:

İstekliler muhammen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

11 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER:

11.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

11.2. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

11.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

11.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir.

11.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ

14.1. Açık: Teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önüne tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır.

Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

14.2. Taahhütlü olarak gönderilen zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Postadaki vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

13 - ŞARTNAMENİN ALINMASI

15.1. Teknik ve İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 100,00 TL. bedelle temin edilir.

15.2. İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur.

6290/1-1


MOTOR DEMONTE, PARÇA YIKAMA VE AMBALAJLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/245660

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  MTU - 8V396TC13, GM 22000 - 33000 ve DE 24000-TLM 16 V 185 tipi Motorların Demonte, Parça Yıkama ve Ambalajlama işleri ile TLM 16 V 185 ve GM 22000-33000 tipi Motor Gövdeleri Hassas Yıkama Hizmet Alımı, teknik şartnamelere göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  25/07/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/07/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6160/1-1