29 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29757

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


ANTİ SERUM ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


22 KALEM RULMAN VE MANŞON SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:


DENİZ VASITALARI (KUŞADASI ROMÖRKÖRÜ İLE PİLOT 17 MOTORU) SATILACAKTIR

Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden:


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TEMİZLEME SEPERATÖRÜ, 1 ADET AYRAN KEFİR ÇALKALAMA DOLUM VE KAPAMA MAKİNESİ İLE 1 ADET 4*95 LİNEER AYRAN YOĞURT DOLUM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ KAPASİTE ARTIŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TEDES SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Turhal Belediye Başkanlığından:


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


VARLIKLAR, SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bucak Belediye Başkanlığından:


30 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ (ÜST HAKKI) KURULMASI İÇİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPILMAK ÜZERE İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:


HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SÜRE UZATIM İLANI

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri uzatılmıştır.

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Son Başvuru tarihi olan 01 Temmuz 2016 Cuma günü,    16 Eylül 2016 Cuma günü saat 16:00’ya,

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi son günü olan 08 Temmuz 2016 Cuma günü, 23 Eylül 2016 Cuma gününe,

Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 14 Temmuz 2016 Perşembe günü, 14 Ekim 2016 Cuma günü saat 16:00’ya,

Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru tarihi olan 25 Temmuz 2016 Pazartesi günü, 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 16:00’ya,

Son Teklif Verme tarihi olan 05 Ağustos 2016 Cuma günü, 08 Kasım 2016 Salı günü saat 16.00’ya kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80, Kurtuluş 06600 ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312 585 80 30 Faks: 312 585 8150

www.oib.gov.tr

6256/1-1


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                              :  2016/242818

1 - İdarenin;

a) Adresi                                                :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi                     :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ)

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 21.07.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6151/1-1


4 KALEM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüz fabrikalarında kullanılmak üzere, 4 kalem sarf malzemesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.07.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler şartname konusu iş için en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

5834/1-1


ANTİ SERUM ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için Anti Serum alımı işi, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 27.07.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.07.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

6184/1-1


KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi (± % 20 toleranslı) 11.000 ton Kristal şeker Ambalajlanması Hizmeti 21 kişi ile (± %20 toleranslı) 945 yevmiye] Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/227676

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  YURTBAŞI/ELAZIĞ

b) Telefon - Faks Numarası       :  424 2512875-79 - 424 2512414

c) Elektronik Posta Adresi         :  elazigseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            : 

2 - İhale Konusu hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  (± %20 toleranslı) 11.000 Ton Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti (21 kişi ile): (± %20 toleranslı) 945 yevmiye (Ulusal Bayram ve Genel Tatil yevmiyeleri toplamı 31,5 yevmiye)

b) Yapılacağı Yer                      :  Elazığ Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                             :  2016 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı 45 gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi - Saati                          :  12/07/2016 - 14:00

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar :

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

5987/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Pancar Analiz Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/240896

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi

                                                  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: 30 Kişi

b) Yapılacağı yer                    :  Kastamonu Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi ile (± %20 toleranslı 60 gün)

                                                  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile (± %20 toleranslı 55 gün)

                                                  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi ile (± %20 toleranslı 55 gün)

                                                  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: 30 Kişi ile (± %20 toleranslı 45 gün)

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  15.07.2016, Saat:14:00

4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6199/1-1


22 KALEM RULMAN VE MANŞON SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                  :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası   :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi      :  ael@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

22 Kalem Rulman ve Manşon alımı

22 kalem

2016-211117

TER-AEL-2016-0108

150,00-TL

22/07/2016

 

b) Teslim yeri                         :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                      :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                          :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                    :  22.07.2016, Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini          :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

6150/1-1


DENİZ VASITALARI (KUŞADASI ROMÖRKÖRÜ İLE PİLOT 17 MOTORU) SATILACAKTIR

Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden:

1 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün envanterinde kayıtlı bulunan Deniz vasıtalarından ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan KUŞADASI romörkörü ile Pilot 17 isimli Pilot motoru 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.(24,50 m boyunda, 6,70 m eninde, 3,45 m derinliği, 129,60 GRT,800 Hp gücünde ve çekme gücü 10,2 TBP Dizel MWM marka ana makinaya sahip KUŞADASI isimli romörkör ile 13,55 m boyunda,4 m eninde,2 m derinliği,150 HP makine gücü olan PİLOT 17 isimli pilot motoru)

2 - İhale 18/07/2016 günü saat 14.00 da Belediyemiz encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - Deniz vasıtalarının satış muhammen bedelleri K.D.V. hariç 175,000.00 TL olup buna göre %3 oranında geçici teminatı ihale saatinden en az 2 saat önce Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminat kabul edilemez.

4 - İhaleyi kazanan yüklenici deniz vasıtalarının satış işinde teknik şartnamede belirtildiği üzere doğabilecek bütün masraflardan sorumlu olacaktır.

5 - Deniz vasıtaları satış bedelleri 15 gün içinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne yatırılacaktır.

6 - Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale kararı en geç 15 gün içinde İta amirince onaylanır veya iptal edilebilir.

7 - İhale ile ilgili sözleşme giderleri dahil tüm vergi, resim, harç ve tüm masraflar yükleniciye aittir.

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi.

b) İkametgah ilmuhaberi.

c) Noterden tasdikli imza sirküleri yada beyannamesi

d) İlgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

9 - İstekliler tekliflerini ihale komisyonu huzurunda sözlü olarak belirteceklerdir.

10 - İstekli muhammen bedel üzerinden hesaplanan geçici teminatlarını (Muhammen bedel K.D.V. hariç 175,000.00 TL) ihale saatinden önce yatırarak dosyasına konulmak üzere İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne sunar.

11 - İhale şartnamesi Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 20.00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi 30 gündür.

13 - Teklifler ihale saatinde Ünye Belediye Başkanlığı Makamında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. Bu saatten sonra yapılan teklifler kabul edilmeyecektir.

14 - Satışa sunulacak Deniz vasıtalarının ihalesine;2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kişiler ve Kuruluşlar gerek doğrudan gerekse vekaleten katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakan kişi veya kuruluşlar bir yıl süre ile Belediyemizce yapılacak ihalelere katılamazlar.

15 - Bu ihale ile ilgili uyuşmazlıklarda Ünye Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

16 - İş bu şartname 16.maddeden ibarettir.

6153/1-1


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TEMİZLEME SEPERATÖRÜ, 1 ADET AYRAN KEFİR ÇALKALAMA DOLUM VE KAPAMA MAKİNESİ İLE 1 ADET 4*95 LİNEER AYRAN YOĞURT DOLUM MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Temizleme Seperatörü, 1 adet Ayran Kefir Çalkalama Dolum ve Kapama Makinesi ile 1 adet 4*95 Lineer Ayran Yoğurt Dolum Makinesi, teknik şartnamesine ve markalarına/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15.07.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her kısım malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6185/1-1


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar IP Telefon Cihazları, teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 18.07.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6186/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM DONANIMI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar Bilgi Sistem Donanımının teknik şartnamesine, Konteyner Veri Merkezinin, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Statik Transfer Şalteri Sistemlerinin, Soğutma Sistemlerinin, Kabinet PDU Sistemlerinin ve Yönetim Yazılımı ve KVM Ürünlerinin Emerson veya Huawei markasına ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 15/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6187/1-1


VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ KAPASİTE ARTIŞI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Veri Depolama Sistemi Kapasite Artışı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen EMC marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

6188/1-1


TEDES SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR

Turhal Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Turhal Belediye Başkanlığı

b) Adresi                                :  Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1  60300 Turhal - TOKAT

c) Telefon - Faks Numarası    :  356 275 1031 - 356 276 1156

2 - İhalenin Konusu:

Niteliği, Türü ve Miktarı         :  31.07.2012 tarih ve 2012/16 No'lu Başbakanlık Genelgesi ile ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla, Elektronik Trafik Denetleme Sistemi (TEDES) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Ek 16 maddesi uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar dahilinde kurumlar arası işbirliği kapsamında ilçemiz mücavir alan sınırları içerisinde 6 noktada anlık hız ihlali sistemi, 2 noktada Kırmızı ışık ihlal sistemi ve 12 sabit kamera sistemleri ve müştemilatının kurulumu ve 5 yıl süre ile gelir paylaşım modeliyle işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile tahmin edilen hasılat paylaşım oranı olan % 20’den fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale edilecektir. Eksiltmeler asgari 0,010 (Binde on) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır. (K.D.V. hariç)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Belediye Encümen Toplantı Odası

b) Tarihi ve Saati                    :  14/07/2016 - 10:00

c) Dosya Teslimi                    :  İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 14.07.2016 Perşembe günü saat 09:30 a kadar Belediye Başkanlığına (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) teslim edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan teslimatlar kabul edilmeyecektir.)

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri vermesi;

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

iv. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

v. Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

E) Geçici teminat belgesi

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G) Teklif mektubu

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğün-den, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

J) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

K) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

L) İstekliler ISO 9001 Kalite yönetim sertifikasını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)

M) İstekliler ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)

N) İsteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. (İlgili kurumdan alınan, işin bitirildiği ve faal olarak kullanıldığına dair belgeler)

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: aşağıda belirtilen şartlardan en az 1 (bir)’ini taşıması zorunludur.

i. İstekliler tarafından muammen bedelden az olmamak üzere ihale konusu işe ait (TEDES) tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesini sunması gerekir. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur)

ii. İstekliler tarafından, ihale konusu işe ait (TEDES) tek sözleşmeye ilişkin en az 5 Adet Kırmızı Işık İhlal ve 10 Adet Anlık Hız ihlal Sistemini kurmuş olduğuna dair iş deneyim belgesi. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur)

O) İsteklilerin TEDES kapsamında yakalanan ihlallerin EGM POLNET sisteminde gönderilirken kullanacağı programın; araç plakasına göre aracın tipini ve POLNET ihlal maddesini operatörün inisiyatifine bırakmadan otomatik olarak ekrana getirdiğine ve değiştirilmesine izin vermediğine ilişkin ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı

P) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan TEDES merkez sistemine yüklemeli ve buradan POLNET sistemine göndermeli ve dilinin de Türkçe olduğuna dair ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı

Q) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; kullanıcı ara yüzünün Türkçe olarak hazırlanmış ve sisteme uyumlu olarak çalıştığına dair ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı

R) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; oluşan ihlallerin araç tipi, ihlal maddesi ve ceza tutarı verilerini otomatik olarak getirmeli ve kullanıcıların bu verileri değiştirmelerinin mümkün olmayacağına dair ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı

S) İstekliler kullanılacak sistem ve bileşenlerinin katalogları ve malzeme listelerini teklif dosyasında sunmak zorundadırlar.

5 - Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu (TEDES) ve İşletilmesi işinin ihalesi 2.426.724,00 TL Muammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile tahmin edilen hasılat paylaşım oranı olan %20’den fazla olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale edilecektir. Eksiltmeler asgari 0,010 (Binde on) oranında ve katlarında şeklinde olacaktır. (K.D.V hariç)

6 - Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin ( c ) bendinde belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır.

7 - İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, gazete ilan bedelleri, Telekom ve karayolları giderleri yükleniciye aittir.

8 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

10 - İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

11 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6141/1-1


MÜBADELE YAPILACAKTIR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden:

Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri ekonomik olmayan toplam (59) adet muhtelif marka ve model araç, 313 kalem muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (1550) Kg hurda alüminyum araç plakası, (7500) Kg muhtelif hurda demirin 4645 sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere;

a-l) (4) ADET (0) KM 2016 MODEL, KİA SPORTAGE COMFORD 4X2 1,6L GSL 2WD M/T MARKA Araç. ARAÇLARIN 2 ADEDİ GÜMÜŞ METALİK RENKLİ, 2 ADEDİ KURŞUN GRİ METALİK RENKLİ.

a.2) 2 Adet (0) KM 2016 MODEL VOLKSWAGEN JETTA, 1,4 TSİ BMT 125 PS TRENDLİNE ARAÇ. ARAÇLARIN 1 ADEDİ PLATİNUM GRİSİ, 1 ADEDİ REFLEKS GÜMÜŞ GRİSİ RENKLİ.

a.3) 1 Adet (0) KM DACİA DUSTER LAUREATE 4X2 DCİ 90 BG, PLATİN METALİK GRİ RENKLİ Araç ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet Bilgisayar ile mübadele edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

b) Telefon ve faks numarası                :  0 412 241 50 00-6290     Fax: 0 412 229 42 20

2 - Mübadele konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve malzemeler. (59) adet muhtelif marka model araç, (313) kalem hurda durumda muhtelif mal ve malzemeler, yaklaşık (1550) Kg hurda alüminyum araç plakası, (7500) Kg muhtelif hurda demir.

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri  :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR

c) Teslim Etme Tarihi                          :  Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün içinde teslim edilecektir.

d) Teslim Alma Tarihi                         :  Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.

3 - Tahmini Bedel                               :  509.406,65 TL

4 - Mübadelenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR

b) Tarihi ve saati                                 :  11/07/2016 Pazartesi günü saat 14:30’da

5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler:

a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.)

b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir.

c) Geçici Teminat miktarı %8 (en az 40.000 TL) oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu belgeyi teklif mektubu ile verecektir.)

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ DİYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL şartname bedelini yatırdığına dair Belgeyi İbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, en geç 11/7/2016 Pazartesi günü Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır.

10 - İdare ve Yüklenici arasında Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. Sözleşme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin ödenmesi ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir.

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından idare sorumlu değildir.

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler.

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik ve nakliye giderleri alıcıya aittir.

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir.

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6156/1-1


PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanyası dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                :  2016/234795

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Van-Ağrı Bulv. 390 L/3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası   :  0.432 388 20 09 (5 Hat) - 0.432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi       :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)         :

2 - İhale konusu hizmetin      

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün (±%20 toleranslı) (Ekim-Aralık) 9’ar kişi ile 3 (Üç) vardiya toplam 27 kişi olarak çalıştırılması işi

b) Yapılacağı yer                    :  Erciş Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası

c) İşin süresi                           :  Ekim-Aralık dönemi 90 (Doksan) (±%20 toleranslı) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  19.07.2016 Salı günü - Saat :14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1................................................................................................................................

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede, Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

6201/1-1


VARLIKLAR, SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen varlıklar, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.

 

Sıra

İhale Konusu Varlık

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

1

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parsel (2.710,00 m2)

10.000.-

200.-

26.07.2016

10:00

2

Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon Mahallesi, 25 ada 45 parsel (1.196,56 m2)

10.000.-

200.-

26.07.2016

14:00

3

Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe mahallesi, 7930 ada, 1 parsel (3.276,00 m2)

50.000.-

500.-

28.07.2016

10:00

4

Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk mahallesi, 2106 ada, 3 parsel (555,03 m2)

25.000.-

500.-

28.07.2016

14:00

5

Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç mahallesi, 286 ada, 2 parselde 1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2)

25.000.-

500.-

29.07.2016

10:00

6

Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak köyü, 516 ada, 1 parsel (13.616,00 m2)

50.000.-

1.000.-

05.08.2016

10:00

7

İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü, 60352 ada 1 parselde 50/2400 oranındaki hisse (63,44 m2)

2.000.-

200.-

09.08.2016

10:00

8

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada 29 parsel (28.352,31 m2)

20.000.-

200.-

10.08.2016

10:00

9

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada 14 parsel (66.369,27 m2)

20.000.-

200.-

10.08.2016

12:00

10

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada 16 parsel (33.221,42 m2)

20.000.-

200.-

10.08.2016

14:00

11

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38336 ada 20 parsel (53.413,73 m2)

20.000.-

200.-

10.08.2016

16:00

12

Çorum ili, Merkez ilçesi, Gülalibey Mahallesi, 2430 ada 1 parsel (2.023,59 m2)

25.000.-

500.-

12.08.2016

10:00

13

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 1700 parseldeki, 1. kat 7 no.lu bağımsız bölüm

10.000.-

200.-

16.08.2016

10:00

14

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 1016 parsel (9.810,68 m2)

500.000.-

1.000.-

18.08.2016

10:00

 

1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla varlık için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

3 - İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR82000 1200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Şirket son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

7 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4  D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr

6189/1-1


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bucak Belediye Başkanlığından:

Burdur İli Bucak İlçesi Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) yapımı ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  2483251001 - 2483253181

c) Elektronik Posta Adresi         :  info@bucak.bel.tr

2 - İhale Konusu İşin

Niteliği Türü Miktarı : Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Bucak Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS-TEDES yer tespit raporu ile belirlenmiş ve ekte belirtilen 2 noktada toplam 4 adet Kırmızı Işık İhlal Tespit Sistemi, 2 noktada Anlık Hız İhlal Sistemi, bir adet Mobil Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda KGYS sistemlerinin kurulması ve mevcut sisteme entegre edilmesi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kurulması, yeni ve mevcut KGYS Sistemlerinin yeni kurulacak olan Fiber Optik Network Ağına dahil edilmesi, KGYS-Tedes Merkezinin kurulması, Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde belirtilen özelliklerde araçların temini, Trafik Eğitim Parkının kurulması ve yeni kurulacak ve mevcut kavşakların Tam Adaptif Kavşak Yönetim Sisteminin Kurulması, sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taşınması, Emniyet Genel Müdürlüğünün onay verip sistemi devreye almasından itibaren 7 (yedi) yıl sure ile tüm bakım, onarım, yenileme, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin verilmesi, ihlallerin cezaya makbuzu dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri yapmak için gerekli personeli çalıştırma, tüm kırtasiye malzemesi gereklilikleri ve benzeri tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi

a) İşin Muhammen Bedeli   :  6.800.000,00-TL (AltımilyonsekizyüzbinTürkLirası)

b) Teslim Yeri                     :  BUCAK İlçesi sınırları içinde teknik şartname ve eklerinde gösterilen yerler.

c) Teslim Süresi                  :  İşe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) gündür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                :  BUCAK Belediye Başkanlığı Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesi Bucak/Burdur Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası

b) Tarihi ve Saati                 :  13 Temmuz 2016 - Saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Gerçek Kişi / Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.

4.1.3. İstekliler muhammen bedelin %3’ü 204.000 (ikiyüzdörtbin) - TL’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

4.1.4. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4.1.5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

4.1.6. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

4.1.7. BUCAK Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

4.1.8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .

4.1.9. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.

4.1.10. Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)

4.1.11. İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.12. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

4.1.13. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4.1.14. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

4.1.15. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı/İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Form,

Belgeler aşağıda belirtilen sıralamada dosya halinde sunulacaktır.

SUNULACAK BELGE SIRALAMASI

Sıra No             Belge Adı

      1                 Yasal Yerleşim Yeri Belgesi / İkametgâh

      2                 Nüfus Kayıt Örneği

      3                 Tebligat Adresi Beyanı

      4                 Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

      5                 Geçici Teminat Mektubu/Geçici Teminat Makbuzu

      6                 Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi (Sicil No)

      7                 VEKÂLET - Noter Tasdikli Vekâletname

      8                 VEKÂLET - Vekilin Noter Onaylı İmza Örneği

      9                 İhale Şartname Bedeli Makbuzu ve Satın Alındığına Dair Belge

      10               Borcu Yoktur Belgesi - Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

      11               Ticaret Sicil Gazetesi Aslı / Son güncel tasdikli örneği

      12               Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair Beyan Yazısı

      13               Mali Durumu gösterir Bankadan alınacak Referans mektubu

      14               Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazısı

      15               Sosyal Güvenlik Kurumundan Prim Borcu Yoktur Yazısı

      16               İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı

      17               Şirket Müdürünün yâda Teklif sahibinin Adli Sicil Kaydı

      18               Ortak Girişim Belgesi

 

Yeterlilik için;

Aşağıdaki belirtilen belgeler dış zarfa konulacaktır.

TEDES Cihazları için,

İsteklinin önerdiği TEDES ürünlerinin yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az ikişer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)

İsteklinin teklif ettiği cihazlara ait yetki belgeleri (Üretici veya yetkili satıcı belgesi); Belgeler sırasıyla (fihrist) açıklamalı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde aşağıda belirtilen sıraya göre sunulacaktır.

SUNULACAK BELGE SIRALAMASI

Sıra No          Belge Adı

      1              TEDES Yeterlilik Belgesi ( Üretici veya Yetkili Satıcıdan)

      2              Yazılımın Türkçe olduğuna dair bir belge

      3              TEDES - LVD Uygunluk Belgesi

      4              TEDES - EN 60068 Deney Belgesi

      5              TEDES - TS EN 60068-2-31 Standardına sahip olduğuna dair belge

      6              TEDES - CE Belgeleri

      7              TEDES - Kalibrasyon Belgeleri

      8              TEDES - IP65 uygunluk Test Raporu

      9              TEDES - Tip Onay Belgesi

      10            E Grubu İş Deneyimi Belgesi

      11            Yetki Belgesi - Sunucu

      12            Yetki Belgesi - Kabinet

      13            Yetki Belgesi - Network Video Kayıt Ünitesi (Nvr)

      14            Yetki Belgesi - Yedekleme Ünitesi

      15            Yetki Belgesi - Güvenlik Duvarı

      16            Yetki Belgesi - Fm200 Yangın Algılama Sistemi

      17            Yetki Belgesi - Kvm Switch

      18            Yetki Belgesi - 1 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı

      19            Yetki Belgesi - 10/20 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Ve Kurulumu

      20            Yetki Belgesi - Dizüstü Bilgisayar

      21            Yetki Belgesi - Masaüstü Bilgisayar

      22            Yetki Belgesi - Masaüstü Bilgisayar Monitörü

      23            Yetki Belgesi - Projeksiyon Cihazı

      24            Yetki Belgesi - ÇERÇEVESİZ LED LCD DUVAR EKRAN

      25            Yetki Belgesi - Çerçevesiz LED LCD Video Wall Yönetim Sistemi

      26            Yetki Belgesi - Renkli Yazıcı, Fotokopi Makinası, Tarayıcı

      27            Yetki Belgesi - Siyah Beyaz Yazıcı

      28            Yetki Belgesi - Sabit Kamera

      29            Yetki Belgesi - Hareketli Kamera

      30            Yetki Belgesi - Kontrol Klavyesi

      31            Yetki Belgesi - Kurumsal Geniş Band Kablosuz İletişim ve Ağ Sistemi (Sabit)

      32            Yetki Belgesi - A Tipi Omurga Ethernet Anahtar

      33            Yetki Belgesi - B Tipi Omurga Ethernet Anahtar

      34            Yetki Belgesi - C Tipi Ethernet Anahtar

      35            Yetki Belgesi - Saha Dolabı

      36            Yetki Belgesi - Plaka Tanıma Sistemi

      37            Yetki Belgesi - Parmak İzi ve Şifreleme Sistemi

      38            Yetki Belgesi - Taşınabilir Söndürme Cihazı

      39            Yetki Belgesi - Klimalar

      40            Yetki Belgesi - IP Kamera Test Cihazı

      41            Yetki Belgesi - Otomatik Masaüstü Zarflama Makinesi

      42            Yetki Belgesi - Araçlar (Beyan ya da Yetki Belgesi)

      43            Yetki Belgesi - Çocuk Eğitim Parkı (Beyan ya da yetki yazısı)

      44            Yetki Belgesi - Tam Adaptif Kavşak Kontrol Sistemi

 

İsteklilerin, TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan TEDES merkez sistemine yükleyeceği, TEDES merkez sisteminden EGM Polnet sistemine göndereceği program tamamen Türkçe olmalıdır. Türkçe olduğunu belirten beyan yazısı olacaktır.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

(Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve açıklanması gereken konularda Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler dokumanı ve güncel KGYS tip şartnamesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır.)

TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi,

Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri belgesi,

Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 standardına sahip olduğunu) gösterir belge,

TEDES’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi

Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri,

Teklif edilen Tedes cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu

E GRUBU: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri

1 - Karayolu Sinyalizasyon İşleri,

2 - Demiryolu Sinyalizasyon İşleri,

3 - Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri,

4 - Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri,

5 - Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi,

6 - Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri,

Bu işlerden en az yaklaşık maliyetin %10’u kadar iş deneyim belgesi

5 - Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter, İstekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%15,00'den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. %15,00'den fazla olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.1. Kapalı teklif usulü ile hasılat payı oranı üzerinden azaltma (eksiltme) usulü ile yapılacak ihalede; geçerli en düşük teklifin üstünde olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Eksiltme usulü ile isteklilerden her turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az %0,50 puandan az eksiltme yapılamaz.

5.2. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en düşük hasılat payı teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en düşük üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TRY (Bin beş yüz Türk Lirası) karşılığı Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teminata ilişkin hususlar;

7.1. Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 3170 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8 - İhale iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 12/07/2016 tarihi saat:15:00’a kadar Bucak Belediye Başkanlığının Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesi Bucak/Burdur adresindeki Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasında bulunan Satın Alma / İhale Birimine vereceklerdir.

9 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye katılanlar huzurunda 13/07/2016 tarihinde saat: 14:00’da açılacaktır.

10 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir.

11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

12 - İhaleye ait gerekli ayrıntılı açıklamalar ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı içerisinde yer almaktadır.

6193/1-1


30 YIL SÜRE İLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ (ÜST HAKKI) KURULMASI İÇİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ YAPILMAK ÜZERE İHALESİ YAPILACAKTIR

Erzincan Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Erzincan Belediyesine ait, taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıl süre ile Sınırlı Ayni Hak Tesisi (Üst Hakkı) kurulması için Alışveriş Merkezi yapılmak üzere İhalesi yapılacaktır.

 

İli

İlçe

Mahallesi

Ada

Parsel

Pafta

İmara Esas Yüzölçümü

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Miktarı (TL)

Sınırı

Erzincan

Merkez

Karaağaç

110 1273

2,4,14,18

60

21.735,40 m²

85.369.172,34+KDV

2.561.075,17

Planındadır

 

2 - İhale Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 19/07/2016 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Taşınmaz malın 30 yıl Sınırlı Ayni Hak Tesisi (Üst Hakkı) kurma idari şartnamesi, Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde görülebilir. İhaleye iştirak edecekler 500,00 TL karşılığında ihale şartnamesini temin edebilir. İhaleye katılmak ve teklif verebilmek için dosya bedelinin ödenmiş olması zorunludur.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

İhaleye katılabilmek için;

a) 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu,

Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; Erzincan Belediyesi adına alınmış 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),

c) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek kişiler için),

d) Noter tasdikli imza sirkülerini,

e) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

f) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir)

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Tüzel kişi olması halinde; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

j) 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan.

k) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişilik olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişili oluşturan her biri ortağın kendisinin veya iştirak ettiği başka bir şirket olarak ) işbu ihale konusu ise ait yeterliliğe ve tecrübeye sahip olduğunu, en az 300.000 m2 organize ticaret birimleri tesisi ile ticari alan tesisi yatırımı, geliştirmesi ve yönetimi yaptığını belgelemelidir. İstekli, Türkiye’de ve/veya yurt dışında alışveriş merkezi ve/veya benzeri organize ticaret birimleri tamamladığı işlere dair deneyimlerini söz konusu projelerin isimlerini beyan anlaşmaları veya projelerin inşaat sözleşmeleri ve diğer kanıtlayıcı belgelerle belgeleyecektir. İstekli ayrıca bu belgelerin doğruluğunu, aksi durumun belirlenmesi halinde, ihalenin fesh olacağını geçici/kesin teminatın irat kaydedileceğini yazılı olarak kabul ve taahhüt ettiğini beyan edecektir.)

l) İsteklinin (İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği oluşturan her bir ortağın) Mali durum bildirisi ve belgeler. Bankalar nezdinde, tahmini bedelin (Şartnamenin 5 maddesinde belirtilmiştir.) en az % 25’i (yüzde yirmibeş ) oranında kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren, Banka Müdürlüğünden teyitli banka referans mektubu

m) Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alacakları belge aslı (Belge ihale tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

n) Erzincan Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden alınacak.)

5 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37. maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 19/07/2016 Salı günü saat 10.30’a kadar Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi teslim edeceklerdir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine göre Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez, bundan dolayı idare ya da komisyon herhangi suretle sorumlu değildir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - İhale Komisyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

Bilgi İçin:

Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi

Bahçelievler Mahallesi Halitpaşa Caddesi Erzincan Belediyesi - ERZİNCAN

Telefon: 444 90 24 Dahili 1118 - 1119    Faks: 0 446 223 26 31 www.erzincan.bel.tr

İlan olunur.

6006/1-1


HASAT KARŞILIĞI DANE MISIR SAPI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:

1 - Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne ait ekilişlerden; 2016 yılından itibaren her yıl 27.000 dekar olmak üzere 5 (Beş) yıl süreyle toplam 135.000 dekar dane mısır sapı hasat karşılığı satılacaktır.

2 - İhale 14.07.2016 Perşembe günü saat 14:30’de TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar-ANKARA) İHALE SALONUNDA Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma usulü ile yapılacaktır.

3 - Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar

a) Yapılacak işlerin 5 (Beş) Yıllık muhammen bedelleri, cinsleri, takribi miktarları ve geçici teminat tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

 

PARTİ NO

İŞİN KONUSU

1 YILLIK YAKLAŞIK MİKTAR (Dekar)

5 YILLIK YAKLAŞIK MİKTAR (Dekar)

MUHAMMEN FİYAT (TL./Da.)

5 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL.)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL.)

1

Dane Mısır Hasat

27.000

135.000

8,00

1.080.000,00

68.040,00

Dane Mısır Sap Satışı

27.000

135.000

8,80

1.188.000,00

 

b) Hasat işinin fiyatı sabit kalmak şartıyla, dane mısır sapı muhammen bedel üzerinden açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

c) Fiyat farkı verilmeyecektir.

4 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi vermesi,

b) Geçici teminat vermesi,

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine veya taksitlendirildiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

f) İşin yürütülmesi esnasında teknik şartnamede belirtilen özelliklerde ve günlük istenen miktarda işi yapacak sayıda biçerdöver ile balya makinesi çalıştıracağını ve sap balyalarını belirtilen süre içerisinde parselden taşıyacağına dair noterden alınmış taahhütname,

g) Yukarıda istenen belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

h) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 14.07.2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar teslim edilecektir.

5 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA), www.tigem.gov.tr adresinden görülebilir ve temin edilebilir.

6 - Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlan olunur.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tel:  0 312  417 84 70-80      Fax: 0 312 417 78 39

İlan olunur.

6190/1-1