28 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29756

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Gaziantep Şehitkamil Belediyesinden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Müdürlüğünden:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü öğretim elemanı Okut. Nurdan Söker'in 18.02.2015-06.05.2015 tarihleri arasında toplam 39 gün göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce Okut. Nurdan Söker hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen haklarının kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Okut Nurdan Söker'in, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09.30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 19.07.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.07.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6077/1/1-1

—————

Serkan BOYRAZ'ın 12.01.2015 tarihinde almış olduğu 26 günlük yıllık izninin bitiminden itibaren göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen '' Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce Serkan BOYRAZ hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda; adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulunun 21.07.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. Maddesinin 2. paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Serkan BOYRAZ'ın, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 19.07.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.07.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6077/2/1-1

—————

Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Arşiv ve İstatistik Müdürlüğünde Memur olarak görev yapan Yahya Uyar'ın 23.12.2014 tarihinde almış olduğu 30 günlük istirahat raporunun 21.01.2015 tarihinde bittiği ve 22.01.2015 tarihinde göreve başlaması gerekirken 13.02.2015 tarihine kadar izinsiz ve mazeretsiz olarak 23 gün göreve gelmemek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 maddesinin E bendinin (d) alt bendinde belirtilen "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Üniversitenizce hakkınızda yapılan soruşturma sonucunda "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı DMK'nın 129. maddesinin 2. Paragrafında belirtilen "Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyası hariç, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir." hükmü ile 657 sayılı DMK'nın 130. maddesinde belirtilen; "Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez, soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içerisinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar" hükmüne göre savunma hakkını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmekte olup, Yahya Uyar'ın tebligata elverişli adresi tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09:30'da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, 19.07.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.07.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6077/3/1-1

—————

Ege Üniversitesi Sağlık Teknisyeni kadrosunda olup, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığında görev yapan Ferudun Doygun'un 04.08.2015-11.08.2015, 11.08.2015-14.08.2015, 17.08.2015-21.08.2015 tarihleri arasında göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz ye kesintisiz olarak 3-9 gün göreve gelememek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Ege Üniversitesi Rektörlüğünce Ferudun Doygun hakkında yapılan disiplin soruşturma sonucunda; adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklif edilmiştir.

Söz konusu teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli toplantısında görüşüleceğinden, adı geçenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 129. maddesinin 2. paragrafında belirtilen haklarını kullanıp kullanmayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Ancak, Ferudun Doygun'un, bilinen son adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir.

Bu nedenle, ilgilinin varsa tanıklarının 21.07.2016 tarihinde saat 09.30’da Kurulumuz binasında bulundurulmasının tarafından sağlanması gerektiği, yine 19.07.2016 tarihine kadar yazılı savunma gönderebileceği veya 21.07.2016 tarihinde Kurulumuzda bulunarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapabileceği, ayrıca konuya ilişkin soruşturma dosyasını 19.07.2016 tarihine kadar Kurulumuz Hukuk Müşavirliğine müracaatla inceleyebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

6077/4/1-1


Gaziantep Şehitkamil Belediyesinden:

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SANAT MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI SONUÇ LİSTESİ

 

SIRA NO

RUMUZ NO

KİMLİK BİLGİSİ

ALDIĞI ÖDÜL

55

30197

M. Orkun ÖZÜER (Y.Mimar) (Ekip Başı)

Kerem ÇINAR (Mimar)

G. Rabia EVKAYA (Y.Mimar)

Güven ÖZER (Y. Müh. / Statik)

Ahmet AKÇAYA (Y.Müh. / Mekanik)

Ramazan ZEYTÜN (Müh / Elektrik)

1. ödül

44

27513

Hakan Deniz ÖZDEMİR (Y.Mimar) (Ekip Başı)

İbrahim EYÜP (Mimar)

Olcay OVALI EYÜP (Mimar) Yardımcı

Hale Keskinalemdar ÖZDEMİR (Mimar) Yardımcı

Ersin Deniz ÇINAR (İnş. Yük. Müh.) Statik

Ahmet Naci BOYBADA (Mak. Müh.) Mekanik Danışman

Berrin YAVUZ (Elk. Müh.) Elektrik Danışma

2. ödül

25

43951

Cihan SEVİNDİK (Mimar) (Ekip Başı)

Zeynep Canan SEVİNDİK (Mimar)

Doğan TÜRKKAN (Mimar)

Yusuf ERTAŞ (Öğrenci - Yardımcı)

Mine SAK (Öğrenci - Yardımcı)

Özgür ŞENTÜRK (İnş. Müh.) Danışman

Melih SAYI (Mak. Müh.) Danışman

Zair GEZMEN (Elek. Müh.) Danışman

3. ödül

12

73562

Raşit DEDEOĞLU (Mimar) (Ekip Başı)

Mustafa ELÖNÜ (Öğrenci - Yardımcı)

Recep UTKU (Öğrenci - Yardımcı)

Kemal Mete ŞAHİN (Öğrenci - Yardımcı)

Yusuf Ziya TOPRAK (İnş. Yük. Müh.) Danışman

1. Mansiyon

20

38769

Murat SÖNMEZ (Mimar) (Ekip Başı)

Mehmet ARIDOĞAN (Mimar)

Zeliha Burcu DEMİRCİ (Mimar)

Ayşe Asena ARAS (Mimar)

Mehmet Burak KONKAN (Yardımcı)

Beyza Nur BATI (Yardımcı)

Suna Ayyüce YALÇIN (Yardımcı)

Parisa MOBARAKİ (Yardımcı)

Furkan Balcı (Yardımcı)

Utku DOĞANAY (Yardımcı)

Yusuf YILMAZ (Yardımcı)

Yüksel KONKAN (İnş.Müh) Danışman

Melih ÖZÖNER (Mekanik Müh.) Danışman

Kemal AYKAÇ (Elektrik Müh.) Danışman

2. Mansiyon

45

18293

Regaip ADEM (Mimar) EKİP BAŞI

Tolga ŞENTÜRK (Y.Mimar)

Uygar ŞENTÜRK (İnş.Müh) Danışman

Burhan Aydınkal (Elk.Müh.)Danışman

İsmail ÇELİK(Mak.Müh.) Danışman

3. Mansiyon

57

16299

Yavuz Selim SEPİN (Mimar) Ekip Başı

Aygül CEYLAN (Y. Mimar)

Sercan DURMUŞ (Mimar)

Büşra BİRİNCİ  (Öğrenci)

Can SIRLIBAŞ (İnş.Müh) Danışman

Cengiz EMANET (Mak. Müh.) Danışman

Yılmaz OĞRALI (Elekt.Müh.) Danışman

Derya KALAFAT DAĞLAR (İnş Müh.) Danışman

4. Mansiyon

51

73816

Hasan AKYÜZ (Mimar)Ekip Başı

Gürkan Bolca (İnş. Müh.) Danışman

5. Mansiyon

43

34022

Emrah BAL(Mimar)Ekip Başı

Soner AKÇAM( Mimar)

Ahmet İlyas SÖZERİ (Mimar)

Can SIRLIBAŞ (İnş Müh.) Danışman

Satın Alma

66

80293

Ünal ŞAHİN(Mimar) Ekip Başı

Eşref GÖKALP(Mimar)

T. Buse ŞAHİN  (Mimar)

Hüseyin YAVUZ (Mimar)Yardımcı

Emre ERDOĞAN (Mimar)Yardımcı

Niazi  İnayat GROUNİ (Mimar) Danışman

Yard. Doç. Dr. Fikret ZORLU (Şehir Plancı) Danışman

Ulaş CEMGİL (İnş. Müh.)

Deniz Çam MADEN (Elekt. Müh.)

Mehmet Çakmak (Mak. Müh.)

Satın Alma

6132/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ankara Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Aziziye Mah. Mesnevi Sk. D: 5 K: 13 Çankaya/ANKARA ve Atatürk Cad. No: 398 Dalyan Gümrük İşhanı Kat: 5 Alsancak/İZMİR adreslerinde mukim Büyük Zafer Sağlık Tesisleri A.Ş. (Vergi No: 1930070037) firması adına düzenlenen 31.08.2004 tarihli 76751 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 11.02.2005/IM001818 tarih/sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilen eşyalarla ilgili olarak Yatırım Teşvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden KDV ve Gecikme Faizinin tahsili için çıkarılan 25.02.2016/14132045 sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adreslerinden taşındığı, yeni adresinin bilinmediği ve muhtarlık kayıtlarında yoktur ibaresiyle tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

6096/1-1


 


 


 


 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. 25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3 - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4 - Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5 - Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İLK BAŞVURU TARİHİ   :  27/06/2016

     SON BAŞVURU TARİHİ  :  11/07/2016

                      Sınav Programı                                         Tarih              Saat            Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı             14/07/2016

 

BİRİM /BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yardımcı Doçent

AÇIKLAMALAR

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

GEVAŞ MYO

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Genel Sanat Tarihi

1

Hristiyan mimarisi alanında çalışmış olmak

Türk İslam Sanatları Tarihi

1

Maden sanatı alanında çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

Hayvan Beslenme ve ve Beslenme Hastalıkları

1

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Konstrüksiyon ve İmalat

1

Doçentlik unvanını Malzeme ve Metalurji Mühendisliği Bilim alanından almış olmak

Uygulamalı Jeoloji

1

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

1

6162/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36.maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp A.D.

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Acil Tıp A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.

PROFESÖR

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

PROFESÖR

1

1

Çocuk Kardiyolojisi bilim dalı

TIP FAKÜLTESİ

Deri ve Zührevi Hastalıklar A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Genel Cerrahi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Patoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Politikası A.D.

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İktisat Teorisi A.D.

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

İstatistik A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Muhasebe ve Finansman A.D.

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Siyasi Tarih A.D.

PROFESÖR

1

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

Üretim Yönetim ve Pazarlama A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Enerji A.D.

DOÇENT

1

1

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kullanılarak Yapılmış Bilimsel Çalışmaları Olmak ve Elektronik Sistemlerinin Soğutulması üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Termodinamik A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İklimlendirme ve Soğutma Alanında Çalışmaları Olmak.

MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Mimarlık Lisansı Bulunmak. Konut Çevresi ve Kentsel Dönüşümde Yaşam Kalitesi Alanında Çalışmaları Olmak.

VETERİNER FAK.

Patoloji A.D.

PROFESÖR

1

1

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Gıda Bilimleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Atom ve Molekül Fiziği A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Beşeri ve İktisadi Coğrafya A.D.

DOÇENT

1

1

Şehir Coğrafyası Alanında Doktora Yapmış ve Doçentliğini Beşeri Coğrafya Alanından Almış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk ve İslam Sanatları A.D.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türkiye Coğrafyası A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Savaş Alanları Turizmi Üzerine Doktora Yapmış Olmak.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Yeniçağ Tairihi A.D.

PROFESÖR

1

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Müzik Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Doktora Çalışmasını Okulöncesi Müzik Eğitimi Alanında Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İlköğretimde Okulöncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul Öncesi Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İlköğretimde Doktora Yapmış Olmak. Çalışmalarını Okulöncesi Eğitimi Alanında Yapmış Olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tefsir A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Kadı Abdülcebbar, Kadı Beyzavi ve İbnü'l Cezeri Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.D.

DOÇENT

1

1

SPOR BİLİMLERİ FAK.

Antronörlük Eğitimi Böl.

YARDIMCI DOÇENT

5

1

DEVLET KONSERVATUVARI

Üfleme ve Vurma Çalgilar A.D.

DOÇENT

1

1

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini Devlet Konservatuvarı veya Dengi Kurumun Üfleme Çalgılar (Trombon) Dalında Bitirmiş ve Aynı Alanda Doçent Ünvanı almış olmak.

6168/1-1


Murat Hüdavendigar Üniversitesi Rektörlüğünden:

MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ’NE TAM ZAMANLI ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince; aşağıdaki Tablo ’da belirtilen, bölüm, unvan ve sayıda tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

 

TABLO: MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADRO İLANI

FAKÜLTE-ENSTİTÜ

BÖLÜM(PROGRAM)

KADRO UNVANI

ADET

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Profesör Doktor

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Profesör Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Profesör Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Doçent Doktor

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör Doktor*

2

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Doçent Doktor*

2

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tarih

Doçent Doktor**

1

 

* Tercihen Eski Türk Dili ve Yeni Türk Edebiyatına dair çalışmalar yapmış, yapıyor olmak.

** Tercihen Ortaçağ ve Osmanlı Tarihine dair çalışmalar yapmış, yapıyor olmak.

Üniversitemizin tablodaki ilgili bölümlere (Açıklamada Yazan: İngilizce eğitim verme resmi şartlarını sağlamak) başvuru yapacak olanların; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin (3). Fıkrasında belirtilen Yabancı Dil şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Başvuruların söz konusu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ve mesai saatleri arasında, Murat Hüdavendigar Üniversitesi'ne şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak olan başvuruların postadaki gecikmelerinden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Koşulları sağlayamayan adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların tümünü ilgilendiren, başvuru ve atama sürecindeki tüm bilgilendirme www.mhu.edu.tr adresinden yapılacaktır, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Öğretim üyelerinin atamaları 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda ilan edilen kadrolara ölçütleri uygun bulunanların atanması yapılacaktır.

Başvuru Belgeleri:

1. Başvuru Formu,

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

5. Noter Onaylı Diploma Fotokopileri,

6. Daha önce başka bir üniversitede aynı kadroya atanmış ise Atama Yazısı fotokopisi,

7. Yurt dışından alınan Diplomalar ve Unvanlar için Üniversitelerarası Kuruldan alınmış Denklik Belgesi,

8. Bilimsel çalışma ve yayınları da kapsayan (Doçent için dört) beş takım dosya,

Müracaat Adresi: Murat Hüdavendigar Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Uğur Mumcu Mah. M Caddesi 2115 Sokak Sultangazi/İST 0 212 594 07 07 www.mhu.edu.tr

6155/1-1


Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 25., ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

Bayburt Meslek Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve Veteriner Sağlık Pr.

Profesör

1

1

-

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doçent

1

1

Organik tarım konusunda çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Doçent

1

1

Yol üst yapısı konularında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Yardımcı Doçent

3

1

Döküm teknolojisi ve uygulamaları alanında çalışmalar yapmış olmak

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Sınıf Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak ve vatandaşlık eğitimi konusunda çalışmalar yapmış olmak

6161/1-1


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör/Doçent alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim Öğretmenliği

3

Özel Eğitim

Prof., Doç.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

3

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Prof., Doç.

İngilizce Öğretmenliği

3

İngiliz Dili Eğitimi

Prof., Doç.

Eğitim Bilimleri

5

Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doç.

İnsan ve Toplum Bilgileri Fakültesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji

Prof., Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Moda Tasarımı

2

Moda Tasarımı

Prof., Doç.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

3

Hukuk

Prof., Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

3

Strateji ve Yönetim, Muhasebe ve Denetim, Pazarlama

Prof., Doç.

Uluslararası Lojistik

1

Uluslararası Lojistik, Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç.

Uluslararası Lojistik (İngilizce) *

2

Uluslararası Lojistik, Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç.

Uluslararası Ticaret

1

Uluslararası Ticaret, İktisat, İşletme

Prof., Doç.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) *

2

Otomotiv Mühendisliği

Prof., Doç.

Bilgisayar Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği

Prof.

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) *

1

Bilgisayar Mühendisliği

Prof., Doç.

Gıda Mühendisliği (İngilizce) *

1

Gıda Mühendisliği

Prof., Doç.

Genetik ve Biyomühendislik

2

Genetik ve Biyomühendislik

Prof., Doç.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) *

1

İnşaat Mühendisliği

Prof., Doç.

İnşaat Mühendisliği

1

İnşaat Mühendisliği

Prof.

Mimarlık (İngilizce) *

2

Mimarlık

Prof., Doç.

Mimarlık

2

Mimarlık

Prof., Doç.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) *

2

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç.

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği

Prof., Doç.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi

1

Gastronomi

Prof., Doç.

Turizm ve Otelcilik

1

Turizm ve Otelcilik

Prof., Doç.

Yeni Medya

1

Yeni Medya

Prof., Doç.

Havacılık Yönetimi

2

Havacılık Yönetimi

Prof., Doç.

Yönetim Bilişim Sistemleri

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof., Doç.

Halkla İlişkiler

1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Prof., Doç.

Spor Yönetimi

1

Spor Yönetimi

Prof., Doç.

Pilotaj

2

Pilotaj

Prof., Doç.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) *

3

Beslenme ve Diyetetik

Prof., Doç.

Çocuk Gelişimi

3

Çocuk Gelişimi

Prof., Doç.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Prof., Doç.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Acil Durum ve Afet Yönetimi

2

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Prof., Doç.

Ameliyathane Hizmetleri

1

Ameliyathane Hizmetleri

Prof., Doç.

Anestezi

1

Anestezi

Prof., Doç.

Diyaliz

1

Diyaliz

Prof., Doç.

Pataloji Labaratuvar Teknikleri

1

Pataloji Labaratuvar Teknikleri

Prof., Doç.

Perfüzyon Teknikleri

1

Perfüzyon Teknikleri

Prof., Doç.

Radyoterapi

1

Radyoterapi

Prof., Doç.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

3

Anatomi

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

1

Biyofizik

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

1

Fizyoloji

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

1

Tıbbi Biyokimya

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

2

Tıbbi Biyoloji

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

1

Tıbbi Mikrobiyoloji

Prof., Doç.

Temel Tıp Bilimleri

1

Tıp Eğitimi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Cocuk Cerrahisi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Genel Cerrahi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Göğüs Cerrahisi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Göz Hastalıkları

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Kulak Burun Boğaz

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

2

Tıbbi Pataloji

Prof., Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

3

Üroloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Dermatoloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

İç Hastalıkları

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Kardiyoloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Nöroloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Psikiyatri

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

2

Radyasyon Onkolojisi

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Radyoloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

1

Tıbbi Farmakoloji

Prof., Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

3

Tıbbi Onkoloji

Prof., Doç.

 

* Dil Yeterliliği Gereklidir.

İlgilenen adayların yukarıda belirtilen fakülte ve bölümler için hr@okan.edu.tr mail adresine 28.06.2016 - 12.07.2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere başvuru yapmak istedikleri ilgili bölüm isimlerini belirterek dilekçe ve YÖK formatlı özgeçmişleri ile başvuruda bulunmaları rica olunur.

6169/1-1


Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Aşağıda ad ve soyadları belirtilen şahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen araçların süresi içinde yurt dışı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaşıldığından, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karşılarında gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiş olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;

Diğer taraftan, söz konusu taşıtların yurt dışı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

TESCİL NO

PLAKASI

ŞASE NO

S. AD

S. SOYAD

S. PAS. NO

GİR. TAR.

SON. ÇIK. TAR.

CEZA KARARININ

TUTAR

TARİH

SAYISI

1

15221300T18622

PP0137EA

WCJ400HKT1SBG0255

NAIM

VELI

380449429

30.04.2015 00:00:00

27.10.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300700

4370,58

2

15221300T15975

FR373BI

JMZGF12T201215378

LIVIU

IACOV

86778919

16.04.2015 00:00:00

13.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300698

4916,91

3

15221300T11022

KR327AV

JMZGF12T201218254

NICOLAE

EREMIEA

51646914

20.03.2015 00:00:00

16.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300697

7102,2

4

15221300T13981

K965DG

JMZBJ14F201183853

MIRELA

TANDARA

14388502

07.04.2015 00:00:00

04.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300696

4643,75

5

15221300T10055

SB538L

JMZGF12T201202331

DAIANA

PANAITESCU

86017841

14.03.2015 00:00:00

10.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300703

5463,23

6

15221300T17123

L874JD

JMZGF12T201438577

GEORGIANA

VELICU

86779586

22.04.2015 00:00:00

19.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300702

4916,91

7

15221300T17697

NK722FK

JMZGW19T201200958

ROBERT

STANCU

86796963

25.04.2015 00:00:00

22.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300701

4916,91

8

15221300T20382

AM89RJ

JMZGF14T201201395

GHEORGHE

GEORGESCU

86797641

08.05.2015 00:00:00

04.11.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300699

4370,58

9

15221300T13990

BM456DW

JMZGF12T201439269

GHEORGHE

SIFCEVICI

86990356

07.04.2015 00:00:00

04.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CJK221300695

4643,75

10

15221300T17663

NKHLTO5

JMZGF14T201221234

MIHAI

EFTIMIE

86790820

25.04.2015 00:00:00

22.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300692

4643,75

11

15221300T25421

AM165DN

JMZGF14T201236858

FLORIN

ZEGREA

13796705

02.06.2015 00:00:00

29.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300690

6009,55

12

15221300T24877

VL121AZ

JMZGF12T201203714

DUMITRU

BREZOI

86814993

31.05.2015 00:00:00

27.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300685

4643,75

13

15221300T27140

OP403BT

JMZGF14T201442156

MARIAN

GONDEA

86820995

11.06.2015 00:00:00

08.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300683

5463,23

14

15221300T28919

MI851DS

JMZGW19T201119147

VALENTIN

POPESCU

13364200

18.06.2015 00:00:00

15.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300680

4370,58

15

15221300T28642

EF991AY

JMZGF14T201241158

MAPIAN

POPESCU

86824531

17.06.2015 00:00:00

14.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300677

4643,75

16

15221300T28622

GR557CV

JMZGF12T201204324

ROMEO

POPESCU

86824552

17.06.2015 00:00:00

25.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300694

4916,91

17

15221300T13013

TU843T

JMZGF12T201204096

LAURENTIU

GHEORGHE

15232737

02.04.2015 00:00:00

29.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300693

6829,04

18

15221300T27645

AG542159

WBSDE91030GJ17433

VENTSISLAV

VELEV

383350048

12.06.2015 00:00:00

09.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300691

6009,55

19

15221300T20014

PP8084AH

WBACA11000EL41753

TUNDZHAY

NIKOLOV

382661068

06.05.2015 00:00:00

02.11.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300689

3277,94

20

15221300T55316

PP8624AP

WDB2020181A543230

SUAT

AYTEKIN

U02558149

22.09.2015 00:00:00

11.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300688

6555,88

21

15221300T13003

TX4655XB

KNEUP7512Y6137943

VIOREL

ILIE

86990071

02.04.2015 00:00:00

29.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300687

4370,58

22

15221300T10637

PP4265AX

JMZBJ12R200299268

AUREL

CINCA

86768355

18.03.2015 00:00:00

14.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300686

4916,91

23

15221300T9949

PP4329AX

JMZGF14R201459821

ALEXANDRU

AVRAMITA

86764658

13.03.2015 00:00:00

09.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300684

5190,07

24

15221300T9387

P6727BK

JMZBJ14R201264024

FLORIN

BADEA

86764584

10.03.2015 00:00:00

06.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300682

4916,91

25

15221300T10651

PP4269AX

JMZBJ12R231483339

CORNELIA

SANTA

86750348

18.03.2015 00:00:00

14.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300681

5463,23

26

15221300T13009

PP4837AX

JMZBJ12F200117536

MITICA

SIMA

86990057

02.04.2015 00:00:00

29.09.2015 00:00:00

03.06.2016

16CK221300679

4370,58

27

15221300T10647

PP4541AX

JMZGF12T201438773

MIHAI GIGI

GIGOI

86768348

18.03.2015 00:00:00

14.09.2015 00:00:00

03.06.2016

16CK221300678

4916,91

28

15221300T16950

K6163AX

WMWRC31050TH01405

GALYA

HUBENOVA

380363497

21.04.2015 00:00:00

18.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300672

5463,23

29

15221300T19920

X2509BP

SHHMB17400U008157

GALABIN

STOYANOV

383271370

05.05.2015 00:00:00

01.11.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300670

2440,05

30

15221300T20477

B1041PB

SHHMA72000U010951

STOYAN

IVANOV

382454590

08.05.2015 00:00:00

04.11.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300668

2440,05

31

15221300T30829

PP5957AX

JHMEK35600S000813

PETAR

SIMEONOV

383358036

24.06.2015 00:00:00

21.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300666

2440,05

32

15221300T10016

B0231BB

YV1VS78821F747277

RUMEN

CHANLIEV

383139589

13.03.2015 00:00:00

09.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300663

5463,23

33

15221300T15238

KH4893BK

KNEUP751226290839

YORDAN

MARKOV

383142839

11.04.2015 00:00:00

08.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300662

4916,91

34

15221300T10006

B2653HK

KNEUP751236350929

GEORGI

ATANASOV

381307651

13.03.2015 00:00:00

09.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300661

4916,91

35

15221300T13585

EH5395KA

KMJWVH7HP2U461741

VALENTIN

BERKOV

381985447

04.04.2015 00:00:00

01.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300673

2458,45

36

15221300T22604

EH6701KA

KMJWVH7FP1U325106

SULTANA

KIRCHEVA

383277824

19.05.2015 00:00:00

15.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300671

2458,45

37

15221300T16067

X5179KA

NLJWVH7HP5Z038082

TANKA

ERASLAN

383010243

16.04.2015 00:00:00

13.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300669

3004,78

38

15221300T18206

CB4620AK

KMJWWH7FPXU134934

IVAN

NAYDENOV

383236258

29.04.2015 00:00:00

26.10.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300667

2185,029

39

15221300T31461

EH7718KA

KMJWVH7FPXU157737

VELICHKA

KOLEVA

383375686

26.06.2015 00:00:00

23.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300665

1912,13

40

15221300T17050

PB1091KH

SALLNABB8YA504072

KALINKA

ANGELOVA

383263842

22.04.2015 00:00:00

19.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK21300664

5190,07

41

15221300T23406

TX9880XC

SAJAA53M12XC92575

IVAN

ILIEV

383278892

23.05.2015 00:00:00

19.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300675

6009,55

42

15221300T21360

H4298BH

1J8GNE8968W211737

DELYAN

MARINOV

383218248

13.05.2015 00:00:00

09.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300708

10926,46

43

15221300T38060

H7672BK

VF3AFRHZA12642503

SASHO

STOYANOV

383424294

19.07.2015 00:00:00

07.12.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300707

1839,29

44

15221300T15748

H3741BH

VF1JA0N0518700244

ALEKSANDAR

ALYOSHEV

381689373

14.04.2015 00:00:00

11.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300676

2574,94

45

15221300T16098

PP5227AX

ZFA19200000385341

GEORGI

GEORGIEV

383153351

16.04.2015 00:00:00

13.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300674

2207,09

46

15221300T11226

X4439KA

VSKTWUR20U0518932

EMIL

IVANOV

383105864

21.03.2015 00:00:00

17.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300705

2458,45

47

15221300T10018

B0316BB

JN1CDAN16U0003425

MILEN

GANCHEV

383054665

14.03.2015 00:00:00

10.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300706

1996,41

48

15221300T30576

PP6825AX

JSAETD01V00103497

SERVET

SALI

381934560

23.06.2015 00:00:00

19.11.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300704

2731,62

49

15221300T15868

X5112KA

JMZGF14R201448880

RUSI

IVANOV

383216125

15.04.2015 00:00:00

12.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300660

5190,07

50

15221300T16315

PK2879BM

JMZBJ12R210408368

VASIL

KRUMOV

383231303

17.04.2015 00:00:00

14.10.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300659

5190,07

51

15221300T12677

PB5965KH

JMZGF14R201460292

BORISLAV

YORDANOV

383206236

30.03.2015 00:00:00

26.09.2015 00:00:00

02.06.2016

16CK221300658

5190,07

52

15221300T19944

X4568KA

JMZGF14T201427878

TODOR

HRISTOV

383156351

05.05.2015 00:00:00

01.11.2015 01:00:00

02.06.2016

16CK221300657

5190,07

53

15221300T20027

X5339KA

JMZGF14T201438378

GEORGI

GEORGIEV

380528412

06.05.2015 00:00:00

01.11.2015 01:00:00

09.06.2016

16CK221300731

2731,62

54

15221300T17287

CA4567TX

JMZCP19R201136705

ANGEL

ANGELOV

382362158

23.04.2015 00:00:00

20.10.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300790

3551,1

55

15221300T11057

PB4739KH

JMZGF14R201474153

SLAVCHO

YANKOV

383150735

20.03.2015 00:00:00

16.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300792

2731,62

56

15221300T20229

X5593KA

JMZFG14R201473451

PAVEL

OGNYANOV

383276758

07.05.2015 00:00:00

03.11.2015 01:00:00

09.06.2016

16CK221300793

3551,1

57

15221300T25580

H4886BH

JMZCP19R201355862

ALPER

AHMEDOV

381427002

03.06.2015 00:00:00

30.11.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300794

3551,1

58

15221300T31453

CB8547AM

JMZGF12T201438779

TSVETAN

FERDOV

383379701

26.06.2015 00:00:00

23.12.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300795

2731,62

59

15221300T9091

T0464CT

WVWZZZ1HZPB062538

AHMED

MEHMEDOV

380560664

07.03.2015 00:00:00

03.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300796

3824,26

60

15221300T27640

T3011TH

WVWZZZ3BZ3P387554

ANELIYA

STOYANOVA

381505292

12.06.2015 00:00:00

14.11.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300797

5463,23

61

15221300T25590

CH1698AM

WVWZZZ3BZXE417954

STILIYAN

HRISTOV

383210167

04.06.2015 00:00:00

01.12.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300798

4916,91

62

15221300T12332

BP0545AP

WF0FXCGCAFSJ36268

ALBENA

ALEKSIEVA

380516149

28.03.2015 00:00:00

24.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300799

2731,62

63

15221300T8750

PB6538PA

WF0AXXGCDA1R28226

ATANAS

HRISTOV

380040092

05.03.2015 00:00:00

01.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300800

2942,78

64

15221300T30641

PP5063AM

1FDCT22B2P5208496

REDZHEB

REDZHEB

380573256

23.06.2015 00:00:00

20.12.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300801

2731,62

65

15221300T34810

H5709BH

WAUZZZ4B44N053920

DZHEVARET

MEHMED

382725641

09.07.2015 00:00:00

06.11.2015 01:00:00

09.06.2016

16CK221300802

9287,46

66

15221300T9108

CC2498AM

W0L000075T4314673

FATME

HALIL

381643402

07.03.2015 00:00:00

03.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300803

1996,41

67

15221300T10005

B9298PP

W0L000036T1118570

STOYAN

PETRANOV

382403577

13.03.2015 00:00:00

09.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300804

4370,58

68

15221300T11067

CT5400BH

W0L000054N2723119

MAKSUM

TODOROV

383176310

20.03.2015 00:00:00

16.09.2015 00:00:00

09.06.2016

16CK221300805

2731,62<