27 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29755

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/04/2016 tarih ve 254 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09/06/2016 tarih ve 1106 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Güzelkent Mahallesi, imarın 18477 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi'' 27/06/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

6067/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

ANKARA

İzmir Ticaret Odasına 113232 Ticaret 101593.1 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 12271684292 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Yücel TURAN’ın, Konya Ticaret Odasına 23415 Ticaret ve 16277 Oda Sicil No.su ile kayıtlı Alser İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile sermayesinin yarısından fazla hisseye sahip ortağı 43423325916 T.C. Kimlik No.lu Ali YETİŞ’in “1 (bir) yıl süre ile geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklandığı“ Resmi Gazetenin 02.06.2016 gün ve 29730 sayılı nüshasının 42. ve 43. sayfalarında yayımlanarak ilan edilmişti.

SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., ALSER İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti., Ali Yetiş-Yetiş Müş. Müh. ve İnş. ile Mustafa Yücel TURAN tarafından Bakanlığımız aleyhine Ankara 18. İdare Mahkemesinin 2015/3109 sayılı dosyası ile açılmış olan davada Mahkemenin 23.05.2016 tarihli ve E. 2015/3109, K.2016/1554 sayılı kararı ile "Dava konusu işlemin iptaline" karar verilmiştir.

Bu nedenle, SELFA Yapı İnş. Taah. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. ile Mustafa Yücel TURAN ve Alser İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Ali YETİŞ’in ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası, bu ilanının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren kaldırılmıştır.

6074/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 27 Haziran-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Yardımcı Doçent kadrosuna başvurular ilgili Dekanlığa, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadrolara başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yardımcı Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi  (Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu,  akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilaveten, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE, ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Yrd. Doçent (2)

1

Ortodonti

Yrd. Doçent

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Biyokimya

Yrd. Doçent (3)

1

Eczacılık İşletmeciliği

Yrd. Doçent (4)

1

Farmasötik Mikrobiyoloji

Yrd. Doçent (5)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (6)

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doçent (1) (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör (8)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent (9)

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent (10)

1

Eğitim Programları ve Öğretim

Yrd. Doçent (11)

1

İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent (12)

1

Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent (13)

1

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Profesör (14)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Kadın-Doğum Hastalıkları Hemşireliği

Yrd. Doçent (1) (15)

1

HUKUK FAKÜLTESİ

Ticaret Hukuku

Profesör (16)

1

Milletlerarası Hukuk

Yrd. Doçent (17)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Maliye Teorisi

Profesör (18)

1

Pazarlama

Profesör (1) (19)

1

Uluslararası İlişkiler

Profesör (1) (20)

1

Üretim Yönetimi

Yrd. Doçent (1) (21)

1

Yönetim Bilimleri

Yrd. Doçent (1) (22)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Cevher Hazırlama

Profesör (1) (23)

1

Nükleer Teknolojiler

Profesör (1) (24)

1

Bilgisayar Yazılımı

Yrd. Doçent (1)

1

Elektronik

Yrd. Doçent (1)

1

Mineraloji ve Petrografi

Yrd. Doçent

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Dil ve Konuşma Terapisi

Yrd. Doçent (25)

1

TIP FAKÜLTESİ

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (26)

1

Göğüs Hastalıkları

Profesör (Türkçe) (1) (27)

1

Göz Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1) (28)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör (Türkçe) (1) (29)

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (30)

1

İç Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (31)

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doçent (Türkçe) (1) (32)

1

Tıp Tarihi ve Etik

Yrd. Doçent (İngilizce) (1) (33)

1

KANSER ENSTİTÜSÜ

Prevantif Onkoloji

Profesör (1) (34)

2

Temel Onkoloji

Yrd. Doçent (1) (35)

1

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

Müzikoloji

Profesör (36)

1

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Doçent (37)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili birimlere atanması için Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.

2 - Alveoler kemiğin korunması ve konik ışıklı bilgisayarlı tomografi konusunda deneyimli olmak

3 - Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyokimya programında doktora derecesi bulunmak ve bölge yönelimli mutagenez konusunda deneyimli olmak

4 - Eczacılık Fakültesi mezunu ve Eczacılık Liderliği konusunda deneyimli olmak

5 - Medikal Biyofilmler alanında çalışmalar yapmış olmak

6 - Amerikan Kültürü, Edebiyatı ve Sineması konularında ders vermiş ve deneyimli olmak

7 - Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının tümünü İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden almış olmak

8 - Doçentlik unvanını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanından almış olmak

9 - Doçentlik unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanından almış olup Fen Bilgisi eğitiminde informel öğrenme üzerine çalışmaları olmak

10 - Pozitif Psikoloji ve Psikolojik Danışman eğitimi alanlarında çalışmaları olmak

11 - Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora derecesine sahip olmak

12 - Matematik eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri üzerine çalışmış olmak

13 - Matematik alanında doktora derecesine sahip olmak

14 - Drozofila genetiği çalışmış olmak

15 - Doğum - Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak

16 - Şirketler Hukuku ve Sigorta Hukuku alanlarında kapsamlı çalışmalar yapmış olmak

17 - Uluslararası Örgütler Hukuku üzerine çalışmış olmak

18 - Doçentlik unvanını Makroiktisat alanından almış olmak ve Maliye alanında çalışmaları bulunmak

19 - Doçentlik unvanını Pazarlama alanından almış olmak

20 - Doçentlik unvanını Uluslararası İlişkiler alanından almış olmak

21 - İşletme alanında doktora derecesine sahip olmak

22 - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak

23 - Killerin modifikasyonu ve Ni/Sr hidrometalurjisi konularında çalışmalar yapmış olmak

24 - Nükleer Mühendisliği bilim alanında Doçentlik unvanına sahip olmak ve Nükleer Reaktör Termal - Hidroliği konusunda çalışmalar yapmış olmak

25 - Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında doktora yapmış olmak, Ses Bozuklukları konusunda deneyimli olmak

26 - Aile tedavisi ve araştırma alanlarında Doçentlik sonrası 6 aydan uzun süreli yurtdışı deneyimli olması

27 - Uyku Hastalıkları konusunda eğitim almış ve deneyimli olmak. Girişimsel bronkoloji konusunda eğitimli ve deneyimli olmak

28 - Pediatrik Oftalmoloji ve Pediatrik Glokom konularında yurtdışı eğitimli ve deneyimli olmak

29 - Tıp Fakültesi mezunu olmak, fakülte akreditasyonunda, ürogenital ve sinir sistemi konularında deneyimli olmak

30 - Nörolojik Bilimler doktorası yapıyor olmak

31 - Erişkin immünizasyonu konusunda deneyimli olmak, Tıp Eğitimi ve Bilişimi ve Tıp Eğitiminde program geliştirme alanlarında eğitim almış olmak

32 - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı unvanını aldıktan sonra Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültelerinin ilgili Anabilim Dalında en az 2 yıl süreyle tam zamanlı olarak çalışmış olmak ve Adli Tıp alanında lisansüstü eğitim almış veya alıyor olmak

33 - Tıp doktoru olmak ve Tıp Tarihi ve Etiği alanında doktora derecesine sahip olmak

34 - Kanser epidemiyolojisi bilim uzmanı ve Tıbbi Onkoloji uzmanı olmak

35 - Tıp doktoru ve Tümör Biyolojisi ve İmmünoloji alanında doktora derecesine sahip olmak, hayvan tümör modellerinde deneyimi olmak

36 - Etnomüzikoloji ve Türk Halk Müziği alanlarında deneyimli olmak

37 - Yönetim ve Strateji bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.

6058/1-1


Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi (bakınız: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-pdb-mevzuat-tr linkinden Yönergeler başlığı altından temin edilebilir.) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatta bulunacak adayların Üniversitemiz Yönergesine göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan Tablosunu hazırlayarak; dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

Müracaatta İstenen Evraklar:

1. Adayın müracaat ettiği kadroya ait, birim, bölüm, anabilim dalı, kadro derecesi, açıklamaları ve iletişim bilgileri belirtilen müracaat dilekçesi.

2. Özgeçmiş

3. 2 adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5. Yabancı Dil Belgesi.

6. Doktora ve/veya Doçentlik belgeleri (Onaylı suretleri)

7. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara müracaat edemezler. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat eden adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.

8. Yardımcı Doçentlik kadrosuna müracaat eden adaylar Doktora/Uzmanlık Belgesi (Doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili müracaat dilekçelerinde belirteceklerdir. (Yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati ilgili birimlerin internet sayfasından duyurulacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.)

9. Kastamonu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.), (Profesör kadrosuna müracaatlar için biri başlıca araştırma eserini içeren yayın listesi) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evraklar, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Profesörlük kadrosu için 6, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

10. Hizmet Dökümü (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan müracaatlar ve eksik evraklı dosyalar ile postayla yapılan müracaatlar geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların müracaat dilekçelerinde yazışma adresleri, telefon numaraları ile e-posta adreslerini bildirmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

NOT: İlanımıza http://www.kastamonu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Profesör

1

1

 

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

Yardımcı Doçent

5

1

Okul öncesi eğitim programı üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Yardımcı Doçent

4

1

Müziğin resime etkisi üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretimi

Yardımcı Doçent

3

1

Mesleki gelişim modeli üzerine doktora yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yardımcı Doçent

2

1

Anlatım etkinliği üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Yardımcı Doçent

4

1

Uygur tarihi üzerine doktora yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Doçent

3

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

-

Yardımcı Doçent

3

1

Kıpçak Türkçesi üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

3

1

Avrupa güvenlik ve savunma politikaları üzerine doktora yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Siyasi Tarih

Yardımcı Doçent

3

1

Türkiye İsveç ilişkileri üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Yardımcı Doçent

3

1

Osmanlı kelam geleneği üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

4

1

Mutasavvıfların tasavvuf görüşleri üzerine doktora yapmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yardımcı Doçent

3

1

Balkanlarda sofilik ve tasavvuf alanında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

-

Yardımcı Doçent

3

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Doçent

2

1

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği

-

Doçent

2

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Profesör

1

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Odun Mekaniği ve Teknolojisi

Yardımcı Doçent

3

1

 

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Endüstrisi Makineleri ve İşleme

Yardımcı Doçent

2

1

 

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Yardımcı Doçent

3

1

Balık yetiştiriciliğinde anestezik maddelerin metot ve uygulamaları üzerine doktora yapmış olmak.

Turizm Fakültesi

Turizm ve Otel İşletmeciliği

-

Yardımcı Doçent

4

1

 

6099/1-1


Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriteri hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağladığına dair beyanname. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 6 (altı) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 6 (altı) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına; (Profesörler için başlıca araştırma eserini özgeçmiş ve yayın listesinde belirteceklerdir.)

Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte PDF olarak hazırlanmış Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını muhafaza içinde, bantlanıp üzeri imzalanarak Compact Disk (CD) ortamına aktarılmış 4 (dört) adet CD ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet yayın dosyasını; Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını CD ortamında vermek istemeyen adaylar ise 4 (dört) takım yayın dosyasını ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;

İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

- Profesör ve Doçentlerin Personel Daire Başkanlığına Başvuru Esnasında getirmeleri gereken belgeler: (Yarım kapak dosya içerisine) Dilekçelerine başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi, yayın listesi ve Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

- Nüfus cüzdan fotokopisi, Diplomalar ve Yabancı dil belgeleri noter veya çalıştığı kamu kurumundan aslı gibidir onaylı olacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adayların Tıp Fakültesi mezunu olması zorunludur. (Özel şartlar hariç)

- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine başvuracak Adayların yayınlarını puanlama formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr'den Doküman Arşivi "SDÜ Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri" bölümünden ulaşılabilir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Dilbiliminde doktora yapmış olmak ve toplum dilbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Nükleer Fizik

Profesör

1

1

Nükleer reaksiyon modelleri kullanarak füzyon reaktörü yapısal malzemelerine ve radyoizotop üretimine yönelik tesir kesiti ve yarı-ampirik sistematik geliştirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Balık parazitleri ve balıklarda ağır metal birikimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Profesör

1

1

Psidia Bölgesi araştırmaları ile seramik ve sosyal arkeoloji çalışmaları yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Yeni Çağ Tarihi

Doçent

1

1

17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Avusturya siyasi, askeri ve diplomatik ilişkiler ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Doçent

1

1

Jeodezi ve coğrafi bilgi teknolojileri dalında uzmanlaşmış olup morfometrik indisler, görüntü keskinleştirme ve görüntü sınıflandırma konularında çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye

Bütçe ve Mali Planlama

Profesör

1

1

Bütçe açıkları ve finansman yöntemleri ile vergi bilinci ve vergi uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon-İmalat

Doçent

1

1

Doçentliğini makine mühendisliği anabilim dalında almış olmak. T/M yatakların dinamik yük altında aşınmaları ve YSA ile modellenmesi konusunda çalışmış olmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Profesör

1

1

Krepleme, lignoselülozik maddelerin plastikleştirilmesi ve alkali odun hamurlarının enzim ve çözeltilerle önişleme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Gastoenteroloji uzmanı olmak, endosonografi ve ERCP konularında deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim

Profesör

1

1

Varyans unsurları konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

1

Ayak bileği protezi konusunda tecrübesi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Apopitozis ile ilgili yurt dışı yayınları olmak, deney hayvanları kullanım sertifikası olmak ve uyku bozuklukları sertifikası olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Bitkisel Biyoteknoloji

Profesör

1

1

Bitkilerde gen izolasyonu ve ifadesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ziraat Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak

Profesör

1

1

Bitki besleme ve stres fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6098/1-1