27 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29755

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FABRİKAMIZ MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ-DEMONTAJ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:


TADİLAT İNŞAATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden: ANKARA


ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİTEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden: ANKARA


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FABRİKAMIZ MUHTELİF KAYNAK, MONTAJ-DEMONTAJ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Muhtelif kaynak, montaj-demontaj hizmet işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.

İhale kayıt numarası*              :  2016/232712

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası   :  0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39

c) Elektronik posta adresi       :  turhalseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Fabrikamız Ham Fabrika kısmında bulunan 8 adet ısıtıcının ve rafineri kısmında bulunan 1 adet pişirim aparatının borularının demontaj, montaj ve makinato işleri

                                                  Detaylar Teknik şartnamede belirtilmiştir.

b) Yapılacağı yer                    :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

c) İşe başlama tarihi                :  Sözleşme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek programa göre işe başlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası

b) Tarihi ve saati                     :  11/07/2016 Pazartesi günü, Saat 14:00

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası haberleşme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve saatinde yetkilinin ya da şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması gerekmektedir.

7 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale bırakılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

5981/1-1


MUHTELİF ARAÇ VE MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden:

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR.

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE TESCİL ETTİRİLECEKTİR. SATILAN ARAÇLARIN TESLİMATLARI, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU USUL VE ESASLARI DAHİLİNDE YAPILACAKTIR.

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE MUHTELİF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DİZEL MOTOR, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, MOTORSİKLET VE BİSİKLET, TEZGAH, ELEKTRİK MOTORLARI, TIR YER DORSESİ, JANTSIZ KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK,  YAĞ, MUHTELİF YÜZER VASITA, DEMİR ÇELİK TEL, AHŞAP VE KAMYON KASASI, İNŞAAT DEMİRİ, AYIKLANMASI EKONOMİK OLMAYAN MALZEME, PİK,  GALVANİZLİ ÇELİK HALAT, KARIŞIK TEL, İNŞAAT DEMİRİ VE KALORİFER TESİSAT BORUSU, KOMPRESÖR, JENERATÖR, KARAVAN, DEMİR ÇELİK BORU, AKÜ, DEMİR ÇELİĞE LASTİK AKUPLELİ (PAD) TAKOZ, SONDAJ MAKİNASI, MAKARALI ÇELİK HALAT, YATAK, SÖKÜMÜ EKONOMİK OLMAYAN DEMİR ÇELİK MALZEME, VB. HURDALARI.

 

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

İHALE YERİ

12 TEMMUZ 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

19 TEMMUZ 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

26 TEMMUZ 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

29 TEMMUZ 2016

14.00

MERKEZ/ANKARA

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda  Müdürlüklerinden temin edilebilir.

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLMİŞ OLACAKTIR.

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle uygun olacaktır.

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir.

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir.

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ    :        03123841065 - 0312 384 03 07/175 - 174

ALİAĞA HUR. MD.                  :  02326251120/128 - 129 - 130

KIRIKKALE HUR. MD.             :  03182242898

SEYMEN HUR. MD.                 :  02623413797/124 - 126

6134/1-1


TADİLAT İNŞAATI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden:

ANKARA

1 - Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi ASO TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BİNASI TADİLAT İNŞAATI İŞİ, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İstekliler Bölge Müdürlüğünde şartnameyi görebilirler.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan yeterlik kriterleri, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi resmi internet portalında yayımlanmakta olan idari şartnamede belirtilmektedir.

4 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden. 500,00 TL (Beşyüz Türk lirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale evrakının; en geç 18.07.2016 tarihinde saat 10:00'a kadar Bölge Müdürlüğü binasına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  (0312) 267 00 00 / 117 (Pbx 7 hat)

Fax   :  (0312) 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

6043/1/1-1


ŞEBEKE BAĞLANTILI GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİTEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden:

ANKARA

1 - Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi Şebeke Bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali Temin ve Tesisi işi, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İstekliler Bölge Müdürlüğünde şartnameyi görebilirler.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan yeterlik kriterleri, Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesi resmi internet portalında yayımlanmakta olan idari şartnamede belirtilmektedir.

4 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden. 500,00 TL (Beşyüz Türk lirası)+KDV karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale evrakının; en geç 18.07.2016 tarihinde saat 10:00'a kadar Bölge Müdürlüğü binasına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

7 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  (0312) 267 00 00 / 157 (Pbx 7 hat)

Fax   :  (0312) 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

6043/2/1-1


MUHTELİF İŞLER İHALE EDİLECEKTİR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 181 (yüzseksenbir) Müze ve Örenyerinde bulunan Satış ve Ticari Alanlar ile DÖSİMM’e bağlı 5 (beş) adet Geleneksel El Sanatları Mağazası için “Müze ve Örenyerleri Satış ve Ticari Alanları ile GES Mağazalarının Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 21 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) Fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Tahmin edilen bedel, 103.432.610,30 (yüzüçmilyondörtyüzotuzikibinaltıyüzonTürkLirası-otuzKuruş) TL’dir.

Geçici teminat tutarı, 3.102.978,30 (üçmilyonyüzikibindokuzyüzyetmişsekizTürkLirası-otuzKuruş) TL’dir.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:45 - 09:55 saatleri arasında, saat 09:55’e kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olacaktır.

İhale Dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İhale Dokümanının bedeli 3.000,00 (üçbinTürkLirası) TL’dir. İhale Dokümanının bedeli, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak; EFT ile gönderilmesi halinde, İdare’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT yapılacaktır.

İsteklinin sunacağı zorunlu belgeler şunlardır:

1 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin Ek-33.4. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

2 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) aslı,

6 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

7 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

8 - İhale Dokümanının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontu vermeleri gereklidir,

9 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir,

10 - Bir örneği şartnamenin Ek-33.8. maddesinde verilen Teklif Mektubu,

11 - Bir örneği şartnamenin Ek-33.6. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

12 - Özellikleri şartnamenin 16.1. maddesinde açıklanan geçici teminat,

13 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş, İstekliye, İsteklinin firma olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi aslı,

14 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin 9.9.1.,9.9.2., 9.9.3., 9.9.4., 9.9.5., 9.9.6., 9.9.7., 9.9.8., 9.9.9. ve 9.9.13 maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartnamenin 33.05. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için   : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr

E-mail                     : dosimtedarik2017@kulturturizm.gov.tr

Tel                          : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        : (0312) 312 21 25

5920/1-1


MÜZE VE ÖRENYERLERİ GİŞELERİNİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi” yapılacaktır.

İhale 07 Eylül 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) 10. Kat Toplantı Salonunda, Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50   06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) Fıkrası uyarınca pazarlık usulü ile yapılacaktır.

Tahmin edilen bedel, 1.190.366.053,73 (birmilyaryüzdoksanmilyonüçyüzaltmışaltıbin elliüç-TürkLirası yetmişüçKuruş) TL’dir.

Geçici teminat tutarı, 35.710.981,61 (otuzbeşmilyonyediyüzonbindokuzyüzseksenbirTürk Lirası altmışbir Kuruş) TL’dir.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 08:30 - 09:55 saatleri arasında, saat 09:55’e kadar ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olacaktır.

İhale Dokümanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İhale Dokümanının bedeli, 5.000,00 (beşbinTürkLirası) TL’dir. İhale Dokümanının bedeli, T.C. Ziraat Bankası şubelerinden, 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak İdarenin kurumsal tahsilat hesabına yatırılacak; EFT ile gönderilmesi halinde, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesinde bulunan TR 4800 0100 2533 0348 3170 5190 IBAN numaralı hesabına EFT yapılacaktır.

İsteklinin sunacağı zorunlu belgeler şunlardır:

1 - İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış, şartnamenin Ek-29.1. maddesinde belirtilen İstekli İrtibat Bilgileri Formu,

2 - İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı,

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (ihalenin yapıldığı yıla ait), tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) aslı,

6 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış vergi borcu olmadığına dair vergi dairelerinden usulüne uygun şekilde temin edilecek belgenin aslı,

7 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde alınmış sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecek belgenin aslı,

8 - İhale Dokümanının satın alınmış olduğuna ilişkin banka veya internetten aldığı dekontu, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların ilgili dekontu vermeleri gereklidir,

9 - Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, İhale Dokümanının aslı, isteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan tüm tarafların İhale Dokümanını satın almış olmaları ve pilot ortağın satın aldığı İhale Dokümanının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca da imzalanarak, kaşelenmesi gereklidir,

10 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.5. maddesinde verilen Teklif Mektubu Beyanı,

11 - Bir örneği şartnamenin Ek-29.6. maddesinde verilen Teknolojik Sistem ve Uygulamalara İlişkin Taahhütname,

12 - Özellikleri şartnamenin 15.1. maddesinde açıklanan geçici teminat,

13 - İhale tarihinden önceki son 5 iş günü içerisinde düzenlenmiş, İstekliye, İsteklinin firma olması halinde İstekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi aslı,

14 - İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birisi, şartnamenin 8.6.1., 8.6.2., 8.6.3., 8.6.4., 8.6.5., 8.6.6., 8.6.7., 8.6.8., 8.6.9. ve 8.6.13. maddelerinde belirtilen belgeleri tanzim edecekler ve ayrıca şartnamenin 29.3. maddesinde örneği verilen Ortak Girişim Beyannamesini noter tasdikli olarak vereceklerdir.

Ayrıntılı bilgi için   : http://www.kulturturizm.gov.tr, http://dosim.kulturturizm.gov.tr

E-mail                     : dosimgise2017@kulturturizm.gov.tr

Tel                          : (0312) 309 49 51 (0312) 309 49 52

Faks                        : (0312) 312 21 25

5921/1-1


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından:

Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan “GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ V. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İŞİ” açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - İDARENİN

a) Adresi                                    :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tlf: 0342 - 337 11 01 - 09 - Fax: 0 342 - 337 13 71

c) Elektronik Posta Adresi         :  ihale@gaosb.org, - e.gunden@gaosb.org

2 - İHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN

a) Niteliği Türü ve Miktarı         :  GAZİANTEP 5. KISIM 2. ETAP OSB ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ VE SCADA İşi’dir.

b) Yapılacağı Yer                      :  5. Kısım Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi                             :  540 takvim günü.

3 - İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                       :  I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 nolu Cad. No. 7 Şehitkamil/GAZİANTEP

b) Tarih ve Saati                        :  26.07.2016 - Saat: 11:00

4 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıya sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini de içeren İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak ihaleye katılım dilekçesi.

b) Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi.

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4) İş deneyim belgesi (Yüklenici İş Bitirme, Yüklenici İş Durum, Alt Yüklenici İş Bitirme)

İsteklinin iş deneyim belgeleri, (GAZİANTEP OSB/İH.9, GAZİANTEP OSB/İH.9.1, GAZİANTEP OSB/İH.9.2) formatına uygun, son 5 yıl içinde teklif bedelinin %50’si kadar benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi ve tek kalemde teklif bedelinin %20’si oranında benzer ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ yapım işi bitirmiş ya da en az %80’ini tamamlamış olma şartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca son 5 yıl içerisinde tek kalemde 750.000 (Yediyüzellibin) AVRO SCADA işi bitirmiş olması gerekmektedir.

5) İdari şartname belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait noter onaylı taahhütname

c) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler.

1) Teklif edilen bedelin en az %25’i oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, İdari şartname ekinde form örneğine uygun olarak, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge aslı. (Bu belge, ilgili bankanın genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.)

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumunu gösterir, idari şartname ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak kendi beyanı mali durum bildirimi.

d) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

e) Yapım işleri ihale uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinin (c) ve (d) bentleri hariç olmak üzere, diğer bentlerinde yer alan “ihale dışı bırakılma” sebeplerinden herhangi birinin taşınmadığına dair yazılı taahhütname.

f) Teklif bedelinin %3’ü oranında, idari şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki form örneğine uygun olarak idare adına alınacak geçici teminat.

g) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

h) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı.

ı) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.

i) Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli.

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 09.00’a kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne verileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz.

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, yukarıdaki şartları taşımaları yanında ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiş, denetlenmiş ve onaylanmış olması, “apostille” kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir.

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur.

6 - İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı adreslerinde görülebilir veya 10.000 TL karşılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - İdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Müteşebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir. İhale komisyonu yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir.

5973/3-2


KARGİR APARTMAN NİTELİKLİ TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Denizli İli, Merkez İlçesi, Saraylar Mahallesi, Enverpaşa Caddesi, 90 pafta, 307 ada, 139 parsel, 432,45 m² alan üzerinde bulunan altı bodrumlu 7 katlı kargir apartman nitelikli 45 adet bölüm tapusu olan (Posta adresi Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi, Enverpaşa Caddesi, 496. Sokak No: 1 DENİZLİ) taşınmazın satışı 12 Temmuz 2016 Salı günü saat: 14.30’da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 500,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Denizli Şube Başkanlığı’ndan (Saraylar Mahallesi, İkinci Ticari Yol No: 35 Kat: 2 Garanti Bankası Karşısı Merkezefendi/DENİZLİ) temin edebilirler.

4 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda ve THK Genel Başkanlığına ait banka hesabına yatıracaklardır.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel:    THK Genel Başkanlığı                     (0 312) 303 73 78 - 80 - 70

                   THK Denizli Şube Başkanlığı          (0 258) 241 25 38

6131/1-1