26 Haziran 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29754

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

TSE Denizli Belgelendirme Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Kars Kadastro Mahkemesinin 1968/646 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6078/1-1

—————

Batman İdare Mahkemesinin 2011/3337 Esas, 2012/1431 Esas, 2012/5541 Esas, 2016/714 Esas (2012/1236 Eski Esas) ve 2016/715 Esas (2012/966 Eski Esas) sayılı dosyalarının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6079/1-1

—————

Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/149 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6080/1-1

—————

Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/122 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6081/1-1

—————

Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/442 Esas, 2009/726 Karar ve 2009/450 Esas, 2011/11 Karar sayılı dosyalarının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6082/1-1

—————

Şabanözü Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/126 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

6083/1-1


Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI

Aşağıda başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında “Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli yapılacaktır.

COĞRAFİ İŞARET

Başvuru Tarihi                    :  07.06.2012

Başvuru No                         :  C2012/075

Başvuru Sahibi                    :  Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Başvuru Sahibinin Adresi   :  Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 25090 Aziziye/ ERZURUM

Coğrafi İşaretin Adı            :  Hınıs Fasulyesi

Ürünün Adı                         :  Kuru Fasulye

Coğrafi İşaretin Türü           :  Menşe Adı

Coğrafi Sınırı                      :  Hınıs İlçesi ve Köyleri

Kullanım Biçimi                  :  Markalama

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Hınıs ilçesi ve köylerinde yetişen Hınıs Şeker Fasulyesi yuvarlak veya oval şekilli beyaz renkli üründür. Ayrıca Hınıs Fasulyesinin meyvesi olan baklalar çeşide göre uzun ve dolgundur. Çeşide göre baklalar içerisinde 4-10 arasında değişen tohum bulunur. Nadiren tek tohumlu küçük baklalara da rastlanır. Bununla birlikte lezzet ve aromasının çok iyi oluşu, çabuk pişmesi ve pişirilince kabuk atmaması gibi özellikleri bulunmaktadır. Fasulye yetiştiriciliği yapılan Hınıs İlçesinin toprakları killi- tınlı yapıda ve pH’sı 7 civarındadır. Rakımı 1720 m, yıllık yağış miktarı 452,8 mm’dir.

Fiziksel Özellikleri:

Bitki rengi ve tipi                 :  Yeşil, sarılıcı

Bakla rengi                          :  Yeşil

Tane şekli                            :  Yuvarlak-oval

Ekim normu                        :  12-16 kg/da

Bitki boyu (cm)                   :  98.0

Tane sayısı (adet)                :  32.2

İlk bakla yüksekliği (cm)     :  16.5

Tane verimi (kg/da)             :  200-250

Fizikokimyasal Özellikleri:

100 tane ağırlığı (g)                :  48.06-49.58

Yaş ağırlık (g)                        :  96.96-101.30

Su alma kapasitesi (g/tane)     :  0.48-0.51

Su alma indeksi (%)               :  1.01-1.05

Kuru hacim (ml)                     :  139-140

Yaş hacim (ml)                       :  236-240

Şişme kapasitesi (ml/tane)      :  0.47-0.50

Şişme indeksi (%)                  :  2.20-2.25

Pişme süresi (dak)                  :  40-46

Protein (%)                             :  23.4-25.1

 

Toprak özellikleri:

Bünyesi                            :  Tınlı veya Killi Tınlı

EC                                    :  2.1 Tuzsuz

Suya Doygunluk Oranı    :  54

Ph                                     :  7.30

Organik Madde Miktarı   :  2.24 Orta

Kireç Miktarı                    :  8.6 Orta Kireçli

P2O5 İçeriği                     :  6.3 Kg/da az veya orta

K2O İçeriği                      :  370 Kg/da

İklim Özellikleri:

Erzurum ili Hınıs ilçesi 39˚22̍18'' enlemi, 41˚24'62'' boylamında, 1720 rakımda yer almaktadır. Bölgede çok sert bir kara iklimi hüküm sürer. Hava sıcaklığı ortalama 15ºC, hava nispi nemi ortalama %61, yıllık toplam yağış miktarı 452,8 mm’dir. Ekim ayında düşmeye başlayan sıcaklık değerleri özellikle ocak ayında ortalama olarak - 8.3 dereceye kadar düşer.

Toprak Hazırlığı:

Sonbaharda tarla pullukla 18-22 cm derinlikte sürülüp yabancı otlar yok edilerek, kışa bu şekilde bırakılır ki yağmur ve kar sularını iyi tutabilsin. İlkbaharda da tarla nemini kaçırmadan, toprak tavda iken ve yabancı otları yok etmek amacı ile mibzerle ekim için kazayağı + tapan veya kürüm geçirilir, ekime hazır duruma getirilir. Serpme ekimde ise ilkbaharda önce tohum atılıp sonra kazağı + tapan geçirilir.

Tohumlukta Bulunması Gereken Kriterler:

Tohumlukların çimlenme gücünün ve veriminin yüksek olmasına, hastalıklı, kırık, çatlak tohumlukların kullanılmamasına dikkat edilir.

Ekim Zamanı ve Yöntemi:

Sıcak iklim bitkisi olan fasulyenin ekimi, baharın son soğuklarından zarar görmesin diye Mayıs ayının 10 ile 20’si arasında 1600 - 1720 m yükseklikteki arazilere yapılır. Bu aylarda toprak sıcaklığı 6 - 8ºC hava sıcaklığı ise 12 - 16ºC olup, çimlenme ve çıkış için yeterlidir. Tohumlar serpme ve mibzerle ekilebilir. Ekim derinliği 3-5 cm arasında olup, derinlik ürün ve toprağa bağlıdır. Ağır toprakta yüzlek, hafifte ise derine ekim yapılmalıdır. Dekara ekilecek tohumluk miktarı, ürün ve tane iriliğine bağlı olup, iri taneli olanların miktarı küçük tanelilerden daha fazladır. Mibzerle ekimde fasulye 12-16 kg/da tohum ister. Serpme ekimde bu tohum miktarları 1/3 kat kadar artırılmalıdır.

Gübreleme:

Ekim öncesi toprak analizi yapılmak şartıyla, toprağın organik madde ve besin elementi içeriği belirlenir. Gübreleme; analiz sonucuna göre dekarda saf madde olarak 3 kg N ve 6 kg P2O5 olacak şekilde ekimle beraber yapılır. Sıraya ekimin yapılamadığı durumlarda gübreleme, gübrelerin tamamı bir defada ve ekimden 2-3 hafta önce sürümle toprağa karıştırılarak yapılır.

Tarladaki Bakım İşlemleri:

Bakım; fasulye tarımında en önemli bakım işlemi çapalama ve yabancı oy kontrolüdür. Yabancı ot mücadelesi bitkilerin 3-4 yaprak olduğu devrede 3-5 defa çapa ve elle ot alımı şeklinde yapılır. Ekim sonrası sulama yapılmış ve yağmur yağmışsa çimlenen tohumların kolayca çıkış yapabilmesi için oluşan kaymak tabakasının hafif çapalama ile kırılması gerekir.

Sulama; bölgemizde fasulye ekimi yazlık olarak yapıldığı için su ihtiyacının çoğunlukla sulama suyuyla verilmesi gerekir. Bu sebeple bitkinin su ihtiyacını karşılamak için 4-6 defa sulama yapılır.

Hasat Zamanı:

Eylül ayı sonu Ekim ayı başı itibariyle başlayan hasatta bitkilerin ve baklaların sararıp, tanenin sertleştiği devre en uygun hasat zamanıdır. Hasat ve harman şekli yetiştiricilerin imkânına göre değişmektedir. Özellikle sabah saatlerinde serinde yapılan hasatta küçük gruplar halinde toplanan bitkiler 5-6 gün tarlada bekletilerek kurutulur. Kuruyan baklalar ayıklanır, daha sonra harman makinesinden geçirilir. Ayıklanan tohumlar için kurutma süresi, nem oranının yaklaşık %11-13 olacağı şekilde ayarlanır.

Denetim:

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün koordinasyonunda Hınıs İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Hınıs Ziraat Odası tarafından ürünün üretim ve pazarlamasına yönelik denetimler yapılacaktır. Hınıs Fasulyesi yetiştiriciliği konusunda toprak hazırlığından hasata kadar üretici/çiftçilere üretim konusunda eğitimler düzenlenecektir. Denetim komisyonunda belirtilen kurumların görevlendireceği uzman kişilerce ürünün üretim metoduna uygunluğu, tohum, ekim, gübre uygulaması, sulama dönemleri belli periyotlarla denetlenecektir.

6047/1-1


TSE İzmir Belgelendirme Müdürlüğünden:

NİSAN 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

İZTIPSAN TIBBİ MALZEME ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

TS 12426

35-HYB-946

05.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEVAG TEKNİK TİC. VE SAN. A.Ş

TS 1446

35-HYB-703

05.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

YARBİL TEKNOLOJİ-SERDAR YARLI

TS 10956-

TS 12134-

TS 12498

35-HYB-5186

05.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

DEN-İS ELEKT. TELEKOM. BİLG. İNŞ. TURİZM SONER YILMAZ

TS 10956-

TS 13100

35-HYB-499

05.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

SİNAN ÇELEBİ ASANSÖR.EL.OTO.İNŞ.PL.VE PVC M.S.T.LT.Ş

TS 12255-

TS EN 13015+A1

35-HYB-2344

11.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SNK İNŞAAT VE MALZEMELERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TS 12850

35-HYB-1770

11.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ESER ISITMA SOĞUTMA-BEHÇET ESER

TS 12865-

TS 12355-

TS 12850

35-HYB-5283

11.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

UMUTSAN DİŞCİLİK EL ALETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12426

35-HYB-2011

11.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ŞAH-PET PETROL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 11939/T3-

TS 12663

35-HYB-514

21.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

TAM TARTI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12684-

TS 12962

35-HYB-5482

25.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

FATİH EKİNCİ-EKİNCİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET

TS 12510

35-HYB-1661

19.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

NESRİN ÇETİNKAYA - TEKNİK ASANSÖR

TS 12255

35-HYB-4932

18.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ÇAKIRLAR MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12047

35-HYB-491

19.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MİTHAT BAŞARAN HMO LİFT ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM ONARIM VE MONTAJI

TS 12255

35-HYB-5469

19.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİNAN ÇELEBİ ASANSÖR.EL.OTO.İNŞ.PL.VE PVC M.S.T.LT.Ş

TS EN 13015+A1-

TS 12255

35-HYB-2344

11.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AYLA ÜNER - NPC CASPER BİLGİSAYAR

TS 12498

35-HYB-1338

12.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ULVİ OZAN NORM ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-92

26.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

6056/1/1-1

—————

MAYIS 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

ERTAN GEZER- TARIMSAL AMAÇLI MAKİNE, SÜT SAĞMA MAKİNALARI İMALATI TİCARETİ

TS 12600

35-HYB-5495

17.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

AYKUT TANKER SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

TS 12681

35-HYB-5414

17.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BAĞLAN MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TS 12600

35-HYB-1576

16.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

AKUSTİK ÇEVRE YÖNETİMİ LABORATUVAR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞAAT MAKİNE KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 13573

35-HYB-5038

10.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

YILDIRIM TURİZM TAŞIMAC7ILIK İNŞAAT GIDA SU VE MEYVASULARI PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

TS 12257

35-HYB-2570

16.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

ALTUĞ KAYAR ARAŞTIRMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ SAHIS

TS 13573

35-HYB-5543

16.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

YÖNAL ASANSÖRLERİ-İFAKAT YÖNAL

TS 12255

35-HYB-1954

 

FİRMA İSTEĞİ

BORNOVA DANIŞMANLIK ÇAĞATAY GÖNCÜ

 

35-HYB-5407

 

 

BORLİFT BORNOVA ASANSÖR ELEKT. DOĞALGAZ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-1016

05.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

GÜLCANLAR ASANSÖR - ÜMİT GÜLCAN

TS 12255

35-HYB-5190

05.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ULVİ OZAN NORM ASANSÖR SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.

TS 12255

35-HYB-92

26.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

BİRLİK ÇEYİZ TEKSTİL ÜRÜNLERİ VE SARRAFİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12512

35-HYB-5431

17.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

ORİON YAZILIM ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TS 13166-

TS 12963

3,5-HYB-5499

30.05.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

MEYRA İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12426

35-HYB-2370

31.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

M.B.C. İLAÇLAMA HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

TS 8358

35-HYB-1956

25.05.2016

FİRMA İSTEĞİ

6056/2/1-1


TSE Denizli Belgelendirme Müdürlüğünden:

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard / Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

SERKAN SARI ( ASYA DİŞ VE MEDİKAL CİHAZLARI TİCARETİ )

20-HYB-746

TS 12426/İPTAL

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

LEVENT TİCARET ÖZGE YANGIN-ÖZLEM LEVENTERLER

09-HYB-497

TS 11827

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

ÖNÇAĞ MÜH. ISITMA SOĞT. HİZM. NAK. OTO KİR.İNŞ.İTH.İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-47

TS 12850 -

TS 10079 -

TS 12355/İPTAL

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ALİ AYDEMİR - AİRİNG ISITMA-SOĞUTMA

20-HYB-313

TS 12850 -

TS 10079/İPTAL -

TS 12865/İPTAL -

TS 12355/İPTAL

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

UZAY ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

20-HYB-847

TS 12498/İPTAL -

TS 10079/İPTAL -

TS 10956

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

YÜKSEL URAL - URAL TEKNİK

20-HYB-488

TS 10079/İPTAL

29.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

HALİL ÜZGÜN-HUZUR MOTORSİKLET

20-HYB-360

TS 11921/İPTAL

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

DEVECİOĞLU BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ,BİLGİSAYAR,TURİZM MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

09-HYB-429

TS 12498 -

TS 10956 -

TS 10079

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

KIRLIOĞLU KÖSEOĞLU LPG CNG OTO GAZ-MUSTAFA TOKAT Esnaf

20-HYB-1197

TS 12664-1

03.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

PAŞALILAR PETROL SAN.VE TUR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ

09-HYB-403

TS 12663 -

TS 11939

28.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

MEHMET YAĞCI (TEKNOTEK BÜRO MAKİNELERİ)

20-HYB-680

TS 12125/İPTAL -

TS 12749/İPTAL

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

YUNUS PETROL OTOMOTİV NAKLİYAT GIDA TARIM SAANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

20-HYB-1158

TS 12820

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

SANAYİ VE TEKSTİL MAKİNALARI BAKIM VE ONARIM-OSMAN CENGİZ Esnaf

20-HYB-1096

TS 13273/İPTAL -

TS 10079/İPTAL

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

HAS PETROL ÜRÜNLERİ TİC.VE PAZ. LTD.ŞTİ.

09-HYB-374

TS 12663 -

TS 11939

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

KORKMAZLAR MOT.ARAÇ.AKARY. ÜRNL.PAZ.TURİZM İTH.İHR.NAKL. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-598

TS 11939

11.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

CENK OTOMOBİLCİLİK YEDEK PARÇA TAŞIMACILIK AKARYAKIT İNŞAAT TURİZM HAYVANCILIK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ

09-HYB-542

TS 12047

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ONORE AKADEMİ LABORATUVAR TARIM ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

20-HYB-1105

TS 13573

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

KORUCA PETROL TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

20-HYB-512

TS 12663

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

OTO ÇETİN - RAMAZAN ÇETİN

09-HYB-546

TS 12047

12.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

YEŞİL ÇİVRİL OTO-NİMET SARIÇİÇEK Esnaf

20-HYB-1175

TS 12664-1

09.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

BİRSAN MAKİNA, MÜHENDİSLİK, DANIŞMANLIK, KİMYEVİ MADDELER, TAAHHÜT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

20-HYB-1137

TS 13573

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

LİKYA GRUP TEMİZLİK İNSAN KAYNAKLARI GIDA TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

09-HYB-703

TS 8985

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

BORAN SOSYAL HİZMETLER İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK İLAÇLAMA DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

20-HYB-668

TS 13111

25.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

ÖZ-SA GIDA PAZARLAMA PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-284

TS 11939

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

TALAT ŞİMŞEK

20-HYB-733

TS 12355/İPTAL

28.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

TEKNİK MİLAS MOTOR YENİLEME SANAYİ VE İTH.İHR.İNŞ.TAAH.LTD.ŞTİ.

09-HYB-188

TS 11954/İPTAL

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ŞİTEM BİLİŞİM TAAHHÜT SOSYAL HİZMETLER İNSAN KAYNAKLARI İNŞAAT GIDA TAŞIMACILIK TEMİZLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HACIEYÜPLÜ ŞUBESİ LTD. ŞTİ.

20-HYB-1122

TS 8985

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ŞAHİN PETROL-İSMAİL HAKKI ŞAHİN

20-HYB-1092

TS 11939

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

NUROĞLU PETROL OTOMOTİV İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-446

TS 11939

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

EFE BİLİŞİM OTOMASYON SİSTEMLERİ PETROL TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

09-HYB-720

TS 12663 -

TS 11939

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

BASMACILAR PETROL TİCARET VE NAKLİYAT A.Ş.

20-HYB-152

TS 11939

13.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

SARI OTOMOTİV TİCARET TURİZM LTD. ŞTİ.

09-HYB-95

TS 11939

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖN-SA MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

20-HYB-915

TS 12887

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

DAMLA DAYANIKLI TÜKETİM MALL.PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

20-HYB-458

TS 13273

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖZAL PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM TARIM GIDA OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

09-HYB-503

TS 11939

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

MESUT YAYLA - YAYLA ELEKTRONİK

09-HYB-136

TS 10079/İPTAL

05.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

OSMAN KURŞUNLUOĞLU EGE TEKNİK

20-HYB-670

TS 12850 -

TS 10079/İPTAL -

TS 12355/İPTAL

28.04.2016

FİRMA İSTEĞİ

ISIGER MÜHENDİSLİK İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET

20-HYB-1017

TS 12420

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

--CENGİZ DAŞDEMİR

09-HYB-556

TS 12047

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

DEMİRDÖKÜM YETKİLİ SERVİSİ -TAMER SOLMAZ

09-HYB-470

TS 12850 -

TS 10079/İPTAL -

TS 12355/İPTAL

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ARTOS LOJİSTİK PETROLCÜLÜK İNŞAAT GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.

09-HYB-391

TS 11939

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

GÖKSU TEKNİK TİC. TURZ. İNŞ. TAAH.İTH.İHR. VE SAN.LTD.ŞTİ.

09-HYB-3

TS 12850

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

TAYFUN ADAK - KARACA TEKNİK

20-HYB-930

TS 12850 -

TS 10079/İPTAL -

TS 12865/İPTAL -

TS 12355/İPTAL

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ECEM GRUP İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE GIDA BİLGİSAYAR ÖZEL SAĞLIK TEMİZLİK HİZM.VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-460

TS 12524

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

DAMLA DAYANIKLI TÜKETİM MALL.PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

20-HYB-426

TS 10079/İPTAL -

TS 13273

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

AYT OTOMOTİV TAŞIMACILIK GIDA TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

09-HYB-718

TS 13168

07.03.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

ALDEMİRLER TEMİZLİK HİZMET TAAHHÜT İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYAT HAYVANCILIK TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

09-HYB-722

TS 12868 -- TS 12524 -

TS 12993 -- TS 8358 -

TS 12866 -- TS 13111 -

TS 13091

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ERKAN ÇÜMEN - ÇÜMEN PETROL

20-HYB-419

TS 11939

28.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

OSMAN ÖZDAĞ - ÖZDAĞ ELEKTRONİK

20-HYB-578

TS 10956

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ORTEM TEMİZLİK İNŞ.TAAH.HAF.NAK.MÜH.MÜŞ.TUR.MAD.TİC. VE SAN. A.Ş

09-HYB-389

TS 13354

03.03.2016

FİRMA İSTEĞİ

ECEM GRUP İNŞAAT HAFRİYAT NAKLİYE GIDA BİLGİSAYAR ÖZEL SAĞLIK TEMİZLİK HİZM.VE PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

09-HYB-439

TS 13111

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

PAMUKKALE KURUYEMİŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ

20-HYB-987

TS 12887

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖLÜDENİZ AKARYAKIT ÜRÜN.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

09-HYB-70

TS 11939

03.05.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

KARSAN MUTFAK PAZARLAMA NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SOĞUTMA SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL MAKİNA GIDA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

20-HYB-909

TS 12859 -- TS 10079

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

SA-FE BİLGİSAYAR ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON, TEKSTİL, İNŞAAT, TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET

20-HYB-853

TS 12498/İPTAL

27.01.2016

FİRMA İSTEĞİ

MUSTAFA ŞEHİRLİ HEDEF YANGIN

20-HYB-948

TS 11827/İPTAL

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

MARMARİS ALARM SİS. TİC. TURİZM LTD.ŞTİ.

09-HYB-564

TS 11827

25.01.2016

TALİMATA AYKIRILIK

KARACAN AKARYAKIT PAZARLAMA TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.

09-HYB-278

TS 11939

04.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

CAN-AY TEKNİK ENDÜSTRİYEL MUTFAK SERVİS HİZMETLERİ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

09-HYB-440

TS 12859 -- TS 10079

19.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

SİMGE EV ALETLERİ TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

20-HYB-455

TS 12257

17.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

İSMAİL ÇILGIN - KROM MUTFAK SANAYİ

20-HYB-475

TS 12859/İPTAL

28.01.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

UÇARLAR PETROL - BÜLENT UÇAR SAHIS

09-HYB-583

TS 11939

16.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ KALİBRASYON MUAYENE VE DAMGA MERKEZİ -SELMAN ÖZENTÜRK Esnaf

09-HYB-589

HYB K 298

23.02.2016

YILLIK VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN

6057/1-1