25 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29753

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Egeden Çocuk ve Travma Vakfı. (Egeden Vakfı)

VAKFEDENLER: Zeynep Kısmet Bakioğlu, Ayşe Müge Ösen, Emine Nur Furtun Sökmen, Figen Çok, Ümran Korkmazlar, Belkıs Müge Tamar Karaoğlu.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İzmir.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.06.2016 tarihinde kesinleşen 04.04.2016 tarihli ve E: 2015/515, K: 2016/134 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Ruhsal travma yaşayan ya da risk altında olan çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için bilimsel temellere dayalı etkili programlar ve müdahale yöntemleri geliştirmek, uygulamak ve iyileştirici çalışmalar yapmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000 TL (YüzbinTürkLirası) nakit.

YÖNETİM KURULU: Zeynep Kısmet Bakioğlu, Emine Nur Furtun Sökmen, Figen Çok, Müge Ösen, Deniz Eryılmaz.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Eğe Çağdaş Eğitim Vakfına devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6065/1-1

—————

Çampınar Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Osmancık Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/06/2016 tarihinde kesinleşen, 27/01/2016 tarih ve E: 2015/524, K: 2016/317 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

6029/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

24 Haziran 2016 Tarihli ve 29752 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımız, ilanda sehven yapılan hata sebebiyle aşağıdaki şekliyle düzeltilmiştir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü / Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Alanında Doçentlik Unvanı almış olmak

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

1

Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği ve Gen Ekspresyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

1

Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği ve Klonlama konusunda çalışmalar yapmış olmak.

6135/1-1


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek 13 Temmuz 2016 tarihine kadar Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek 13 Temmuz 2016 tarihine kadar Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

- Plevra hastalıkları konusunda çalışmış olmak.

Genel Cerrahi

Profesör

2

- Robotik kolon cerrahisi konusunda çalışmış olmak.

İç Hastalıkları

Profesör

1

- Nefroloji uzmanı olmak.

İç Hastalıkları

Doçent

1

- Gastroenteroloji uzmanı olmak.

Göz Hastalıkları

Doçent

1

- Retina uzmanı olmak.

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doçent

1

- Koku Hastalıkları konusunda çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

- Baş Boyun Kanser Cerrahisi konusunda çalışmalar ve yayın yapmış olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

- “Dermatolojik cerrahi ve pigmentasyon hastalıkları” konusunda deneyimli olmak.

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Doçent

1

- Konfokal mikroskopi ve dermatoskopi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Doçent

1

- Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 5 yıl çalışmış, tercihen laboratuvar yöneticiliği yapmış olmak,

- (ISO15189, JCI gibi) Laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimli olmak.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

- Endokrinoloji uzmanı olmak,

- Diyabet ve obezite konusunda yurtdışı çalışma yapmış olmak.

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

1

- Tıbbi Genetik uzmanı olmak.

Profesör

1

- Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak.

Profesör

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

Doçent

1

- Genel Cerrahi uzmanı olmak.

Doçent

1

- Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak

Doçent

1

- Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir - İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

6068/1-1


İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

2016 - 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan “Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; başvuruda bulunacakları müracaat dilekçelerine, YÖK formatındaki özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik)  ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, Tepekent Yerleşke adresimiz "İstanbul Arel Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No: 26/K Tepekent Büyükçekmece/İSTANBUL" yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

Psikoloji

Doçent

1

Doçentliğini "Çocuk Psikiyatrisi" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Muhasebe-Finans" Anabilim Dalında yapmış ve İngilizce ders verebilme şartını sağlamış olmak.

İşletme

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Yönetim ve Organizasyon" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Profesör

1

Doçentliğini "Siyasi Tarih" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Bilgisayar Mühendisliği", Yazılım Mühendisliği" veya "Donanım" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Endüstri Mühendisliği" veya "Makine Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Mimarlık

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini  "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini  "Mimarlık" Anabilim Dalında yapmış olmak.

İç Mimarlık

Profesör

1

Doktorasını  "İç Mimarlık" veya "Mimarlık" Anabilim Dallarından birinde  yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" veya "Gıda Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Beslenme ve Diyetetik" veya "Gıda Mühendisliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Hemşirelik

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Hemşirelik" (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı) Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Hemşirelik" (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı) Anabilim Dalı'nda yapmış olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" veya "Ortopedist" alanlarından birinde uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon" Anabilim Dalı'nda yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon" veya "Ortopedist" alanlarından birinde uzmanlığını almış olmak.

Sağlık Yönetimi

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini "Sağlık İdareciliği" veya "Sağlık Yönetimi" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup, "Halk Sağlığı" alanında uzmanlığını almış olmak.

Çocuk Gelişimi

Profesör

1

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini "Çocuk Gelişimi" veya "Okul Öncesi Öğretmenliği" Anabilim Dallarından birinde yapmış olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Doktora ve Doçentliğini “Sosyal Hizmet” Anabilim Dalında yapmış olmak.

Doçent

1

Doktora ve Doçentliğini “Sosyal Hizmet” Anabilim Dalında yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik

Doçent

1

Doçentliğini "Turizm" Anabilim Dalında yapmış olmak.

6136/1-1