24 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29752

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Mudanya Gümrük Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mudanya Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Kosta Yordanov PETROV isimli şahıs tarafından 27/09/2014 tarihinde İpsala Gümrük Müdürlüğünden yurda girişi yapılan kendi adına kayıtlı 1996 model, CA0468XT plakalı Mercedes markalı aracın 1 Seri Nolu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 5, 6/3 ve 19/1. maddelerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi gereğince düzenlenen 05/06/2015 tarih ve 15CK160200212 sayılı İdari Para Cezası Kararı tebliğ edilmek üzere adı geçen şahsın yurtdışındaki mevcut adresine gönderilmiş ise de Bulgaristan Adalet Bakanlığından alınan 29.10.2015/99-C-337/15 gün ve sayılı yazılarında, söz konusu tebligatın yapılamadığı bildirilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Bulgar vatandaşı Kosta Yordanov PETROV isimli şahsın tespit edilen başka bir adresinin bulunmaması nedeniyle söz konusu Ceza Kararı tebliğ edilememiştir.

Bu itibarla, 15 gün içinde 05.06.2015 tarih ve 15CK160200212 sayılı ve 1.117.50-TL İdari Para Cezası Kararı, 7201 sayılı Kanunun 31 maddesi uyarınca iş bu ilamın yayımlandığı tarihinden itibaren 7 gün içinde ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı, iş bu ilamın ilanın tebliğ edilmiş sayıldığı günden itibaren 05.06.2015 tarih ve 15CK160200212 sayılı ve 1.117.50-TL İdari Para Cezası Kararı tutarının Gümrük Kanunu uyarınca 15 gün içinde ödenmesi ve CA0468XT plakalı aracın, (Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinden bulunan) Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi uyarınca 30 gün içerisinde geçici depolama yerinden çıkarılmak suretiyle yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerine tabi tutulacağı hususları anılan Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5983/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun kapsamında yapımı tamamlanan; Gebze-Orhangazi Kesimi (Kesim-1) Kesim Başı K-1 Gebze Kavşağı ile K-2 Altınova Kavşağı (Km: 12+664) arasının 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 - Otoyolun bu kesimi 01.07.2016 tarihinde saat 00:00 itibariyle trafiğe açılacaktır.

2 - Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 - Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 - Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde, Osmangazi Köprüsü üzerinde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 - Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin almaları gerekmektedir.

7 - Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu’nun yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 - Trafiğe açılacak olan bu kesimde Tehlikeli ve Kimyasal Madde Taşıyan Araçların geçişi yasaktır.

9 - 6001 Sayılı Karayolları Kuruluş Kanununun 15. Maddesi gereğince ilan olunur.

6045/1-1


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

DÜZELTME İLANI

“Kavakyolu Beldesi, Cumhuriyet Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi, No: 83 Merkez/Erzincan” adresli ve 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği Bakanlığımızca yapılacak bütün ihalelere katılmaktan 1 (Bir) yıl süreyle Yasaklanmasına ilişkin işlem ilan metninde Ramazan İnce’ye ait T.C. Kimlik Numarasının sehven 17083971882 olarak yazıldığı anlaşılmış olup, adı geçene ait T.C. Kimlik Numarasının 16103140994 olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

İlan olunur.

6049/1-1


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Yarışmanın Şekli ve Türü

Bu yarışma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 23.maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği çerçevesinde serbest ulusal, mimari proje yarışması olarak düzenlenmiştir.

Yarışmanın Yeri ve Konusu

Yarışma arsası Balıkesir ili Karesi ilçesi, 2. Sakarya mahallesi sınırları içindedir ve mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Proje alanının uygulama görmemesi nedeniyle ada parsel numarası bulunmamaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Madde Uygulaması yapıldıktan sonra yeni ada parsel numarası verilecektir. Yarışmanın yeri bit.ly/balikesiryarismasi web adresinden görülebilir.

Yarışma konusu bu alanda yapılacak olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın tasarımıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın ilanı:                                                           24 Haziran 2016, Cuma

• Soru sormak için son tarih:                                           21 Temmuz 2016, Perşembe

• Cevapların ilanı:                                                            25 Temmuz 2016, Pazartesi

• Projelerin teslimi:                                                          27 Eylül 2016, Salı, 17:00

• Kargoyla gönderimin son teslim alım tarihi:                  29 Eylül 2016, Perşembe

• Jüri çalışması başlangıcı:                                                 1 Ekim 2016, Cumartesi

• Kolokyum:                                                                      8 Ekim 2016, Cumartesi, 13:00

Jüri Üyeleri ve Raportörlerin İsim ve Unvanları

Danışman Jüri Üyeleri

• Ahmet Edip UĞUR, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

• Ali ÖZERK, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı

• Mehmet Ali ERGİN, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı

• Ahmet SEYDANLIOĞLU, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Şehircilik Daire Başkanı

• Serkan SINMAZ, Şehir plancısı

• Ceyda ÖZBİLEN, Peyzaj mimarı

• Ömer YILMAZ, Mimar

Asli Jüri Üyeleri

• Alişan ÇIRAKOĞLU, Mimar

• Deniz DOKGÖZ, Mimar

• Can ELMAS, Mimar

• Ebru ERDÖNMEZ DİNÇER, Mimar (Jüri Başkanı)

• Özcan UYGUR, Mimar

• Kerem YAZGAN, Mimar

• Hasan ELÇİ, İnşaat mühendisi

Yedek Jüri Üyeleri

• Evren BAŞBUĞ, Mimar

• Dilek EKŞİ AKBULUT, Mimar

• Onur YÜNCÜ, Mimar

• Gürkan ÖZCAN, İnşaat mühendisi

Raportörler

• Aytekin AKTAN, İnşaat teknikeri

• İlknur KARABULUT, Mimar

• Elif DEMİROĞLU, Şehir plancısı

Ödüller ve Ödeme Şekli

• 1. Ödül:                                   100.000 TL

• 2. Ödül:                                   70.000 TL

• 3. Ödül:                                   50.000 TL

• 1. Mansiyon                            30.000 TL

• 2. Mansiyon                            30.000 TL

• 3. Mansiyon                            30.000 TL

• 4. Mansiyon                            30.000 TL

• 5. Mansiyon                            30.000 TL

Satınalma olarak kullanılmak üzere jüri emrine 20.000 TL ayrılmıştır.

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

Şartname ve Eklerinin Temini

Şartname ve ekleri http://www.balikesir.bel.tr adresinde yarışma süresince bulundurulacaktır. Yarışmaya katılmak isteyenler 50 TL (Elli Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır.

Banka hesap bilgisi: Balıkesir Belediyesi, Ziraat Bankası Balıkesir Girişimci Şubesi IBAN: TR 190001002086372848485154

Yer Görme

Yer görmek zorunlu değildir.

İdarenin İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan Kurum                :  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Adres                                            :  Eski Kuyumcular Mah. Mekik Sokak No: 25

Telefon                                         :  +90 266 239 15 10

E-posta                                         :  yarisma@balikesir.bel.tr

Web                                              :  www.balikesir.bel.tr

6030/1-1


 


 


 


 


 


İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İlanımız Üniversitemiz web sayfasının (www.inonu.edu.tr) duyurular kısmında mevcuttur.

İlan başvuru tarihi   : 24.06.2016

İlan bitiş tarihi         : 14.07.2016

İlan olunur.

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

PROFESÖRLER:

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

NOT:

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların 24.06.2016 - 14.07.2016 tarihlerinde; Profesör kadrolarına başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC

AÇIKLAMA

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

Gastroentroloji yandal uzmanı olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

PROFESÖR

1

 

6003/1-1


Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

UNVANI

BÖLÜMÜ

DERECE

ADET

ARANAN NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

Doçent

(1, 3)

İnşaat Mühendisliği

1

1

İçme suyundan arsenik gideriminde ve tekstil atık sularının arıtımı ve yeniden kullanımında membran ayırma prosesleri ile endüstriyel atık önleme ve kontrolü üzerine özgün bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Bu konularda uluslararası taranan dergi, kitap bölümü ve konferans yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Doçent

(1, 3)

İnşaat Mühendisliği

2

1

Yüksek miktarda doğal mineral katkılı çimento ve beton sistemleri ile çimento esaslı malzemelerin mikro yapıları üzerine özgün bilimsel çalışmalar yapmış olmak. Bu konularda uluslararası taranan dergi, kitap bölümü ve konferans yayınları bulunmak.

 

1 - Eğitim-öğretim dili %100 İngilizce olduğundan 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik”in 7. maddesinin 3. fıkrasının (b) veya (c) bendinde belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olmak.

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı olmak.

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak.

6018/1-1


Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile özgeçmişi, varsa yayınlarıyla Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarının, özgeçmişlerini yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme Kriterlerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp, müracaat etmeleri ilan olunur.

NOT:

- Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.

- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.

- Başvuracak adaylar dilekçelerinin ekine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini eklemeleri gerekmektedir.

- Postada ki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

Başvuracak adayların başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

 

Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Açıklama

TIP FAKÜLTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

1

 

 

Yoğunbakım, ağrı ve palyatif bakım konusunda çalışma yapmış olmak.

İÇ HASTALIKLARI

1

 

 

Böbrek transplantasyonu konusunda çalışma yapmış olmak. Nefroloji ve Romatoloji alanında yan dal yapmış olmak.

RADYOLOJİ

 

 

1

Diabetli hastalarda subklinik ateroskleroz ile onikomikosis ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

GENEL CERRAHİ

1

 

 

Cerrahi onkoloji uzmanı olmak, Klinik Nutrisyon konusunda çalışma yapmış olmak.

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

 

 

1

Ankilozan spondilit ve romatoid artritli hastalarda uyku kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ FARMAKOLOJİ

 

 

1

Antibakteriyel ilaçların ısıl işlemler karşısındaki davranışları konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ BİYOKİMYA

 

1

 

Safranın diyabet üzerine koruyucu etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

GENEL CERRAHİ

1

 

 

A-V fistüllerde hidrostatik dilatasyon ve adventisya disseksiyonunun etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

AİLE HEKİMLİĞİ

 

 

1

Melissa officinalis L. subsp. officinalis bitkisinin kardiyovasküler sistem üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

 

 

1

Kist hidatik serolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

 

 

1

Rat over torsiyonu modelleri konusunda çalışma yapmış olmak.

İŞLETME FAKÜLTESİ

AKTÜERYA BİLİMLERİ

 

1

 

Doçentliğini makro iktisat alanından almış olmak.

GİRİŞİMCİLİK

 

1

 

Bireysel emeklilik yatırım fonları konusunda çalışma yapmış olmak.

ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA

 

 

1

Müslüman tüketiciler konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİMLERİ

 

 

1

Kamu yönetimi ve teknoloji ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

1

 

Rusya ve Kafkaslar konusunda çalışma yapmış olmak.

İKTİSAT TARİHİ

 

 

1

Osmanlı'da iktisadi hayat konusunda çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRONİK

 

 

1

FV modüllerde kısmi gölgelenme için maksimum güç izleme konusunda çalışma yapmış olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 

1

 

Endüstriyel atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

ÇEVRE TEKNOLOJİSİ

1

 

 

Ağaç malzemenin dielektrik özellikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ORTAÇAĞ TARİHİ

1

 

 

İslam coğrafyacılığı konusunda çalışma yapmış olmak.

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ

 

1

 

Aile ve din sosyolojisi konusunda çalışma yapmış olmak.

EĞİTİM YÖN. TEFTİŞİ VE PLANLAMASI VE EKO.

 

1

 

Eğitim liderliği konusunda çalışma yapmış olmak.

KLASİK ARKEOLOJİ

 

 

1

Metal eserler konusunda çalışma yapmış olmak.

GENEL SOSYOLOJİ VE METEDOLOJİ

 

 

1

Göç, kentleşme, risk ve korku konusunda çalışma yapmış olmak.

YAKINÇAĞ TARİHİ

 

 

1

İmar meclisleri konusunda çalışma yapmış olmak.

SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK

 

 

1

Negatif teorisi konusunda çalışma yapmış olmak.

KLASİK ARKOLOJİ

 

 

1

Roma dönemi Anadolu anıt mezarları konusunda çalışma yapmış olmak.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

 

 

1

Eski Türk Edebiyatında Tevhid konusunda çalışma yapmış olmak.

BATI SANATI VE ÇAĞDAŞ SANATLAR

 

 

1

Kafkasyadaki Türk mimarisi konusunda çalışma yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

 

 

1

Nakiplik müessesesi konusunda çalışma yapmış olmak.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Tekerlek içi elektrik motorları konusunda çalışma yapmış olmak.

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ

 

 

1

Yüksek mukavemetli çeliklerde nokta direnç kaynağı konusunda çalışma yapmış olmak.

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

 

1

 

Hidrojen enerjisi ve depolanması konusunda çalışma yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

1

Vitamin D'nin bifosfonata bağlı osteonekroza etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.

AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ

 

 

1

Gömülü alt akıl dişleri cerrahisi konusunda çalışma yapmış olmak.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

BESLENME VE DİYETETİK

 

 

1

Cyanobacteria türlerinin antimikrobiyal aktiviteleri konusunda çalışma yapmış olmak.

FEN FAKÜLTESİ

GENEL FİZİK

 

1

 

Yasaklı beta geçişleri konusunda çalışma yapmış olmak.

SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

RESİM

 

1

 

Temel sanat eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLGİ GÜVENLİĞİ TEKNOLOJİSİ

 

 

1

Üç parametreli singüler integraller konusunda çalışma yapmış olmak.

YENİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

1

Yarı iletken shottky diyotların kaçak akımlarının geniş sıcaklık aralığında incelenmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

5982/1-1


Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DERECE

BAŞVURU KOŞULU

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yakınçağ Osmanlı Şehir Tarihi, Taşra İdaresi, Nüfus ve Demografi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İl Özel İdareleri konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

1

Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği ve Gen Ekspresyonu konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçent

1

1

Enzim Saflaştırma, Enzim Kinetiği ve Klonlama Konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

Spor federasyonları personelinin örgütsel adalet algıları ile karar verme ve örgütsel bağlılıklarının araştırılması konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği Bölümü

Yardımcı Doçent

1

3

Engelli bireylerin rekreaktif faaliyetlere ilişkin tutumları ve sportif rekreasyon alanlarının engellilere uygunluk düzeylerinin incelenmesi konusunda doktora çalışması yapmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yardımcı Doçent

1

1

İslam hukuku alanında doktora çalışması yapmış olmak.

6059/1-1


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun başlangıç tarihi    : 24.06.2016

Son Başvuru Tarihi                : 14 Temmuz 2016

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların;  başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

YARDIMCI DOÇENTLER:

Yardımcı Doçentlik Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalı ile 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendinde belirtilen sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI DOÇENT

Ankara

Adana

Konya

İstanbul

Alanya

Toplam

Ankara

Adana

Konya

İstanbul

Toplam

Ankara

Adana

Konya

İstanbul

Toplam

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2

 

 

 

 

2

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Çocuk Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Genel Cerrahi

 

2

1

 

 

3

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

Göz Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

1

 

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum -Jinekolojik Onkolojik

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum-Perinatoloji

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalp ve Damar Cerrahisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Ortopedi ve Travmatoloji

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil Tıp

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Endokrinolojisi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Nöroloji

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

 

 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Yenidoğan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Dermatoloji

 

1

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

1

İç Hastalıkları-Endokrinoloji ve Metabolizma

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

1

İç Hastalıkları-Gastroenteroloji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

İç Hastalıkları- Hematoloji

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

1

İç Hastalıkları- Nefroloji

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

İç Hastalıkları-Tıbbi Onkoloji

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

3

 

 

1

 

1

Kardiyoloji

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

1

 

 

 

1

1

Radyasyon Onkolojisi

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radyoloji

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Tıbbi Farmakoloji

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

1

Fizyoloji

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tıbbi Biyokimya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Tıbbi Biyoloji

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

7

5

2

2

1

17

5

7

1

1

14

9

6

5

1

21

6031/1-1