24 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29752

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


SIRA CETVELİ DÜZELTME İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:


VAN FERİBOT YANAŞMA İSKELESİ VE CİVARINDA YAKLAŞIK 86.000 METREKARELİK ÇALIŞMA ALANINDA - 6 METRE DERİNLİK İÇİN YAKLAŞIK 49.000 METREKÜP DENİZ DİBİ TARAMASI İŞİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:


HAM FABRİKA PANCAR BUNKERİ İÇİNDE ÇÜRÜYEN KISIMLARIN KAPLANMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ÇAMUR HAVUZLARINA GİDEN HATTIN YERE İNDİRİLİP, BORUNUN YENİLENMESİ VE ALTINA DESTEK ATILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAT KARŞIĞILI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Serdivan Belediye Başkanlığından:


TTK İHTİYACI OLARAK 63 KALEM MUHTELİF BORU VE MÜŞTEMİLATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


4 KALEM MUHTELİF MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


SABUN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SIRA CETVELİ DÜZELTME İLANI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonu Başkanlığından:

                                                                                                                                                                          DOSYA NO: 2002/2

Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetveli 15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetvelinde EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna olan borç miktarının yer aldığı 9 no’lu başlığa, sehven EGS Grubunun tüm borcunun derç edildiği anlaşıldığından;

• 15.06.2016 tarih ve 29743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü sıra cetvelinde yer alan EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na olan borç miktarının, 315.337.026,48.-TL olarak düzeltilmesine,

karar verildi.

6038/1-1


VAN FERİBOT YANAŞMA İSKELESİ VE CİVARINDA YAKLAŞIK 86.000 METREKARELİK ÇALIŞMA ALANINDA - 6 METRE DERİNLİK İÇİN YAKLAŞIK 49.000 METREKÜP DENİZ DİBİ TARAMASI İŞİNE AİT HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/240702

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 309 05 15/4409 - 4139    0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  malzeme@tcdd.gov.tr

İhale konusu malın adı ve miktarı : Van Feribot yanaşma iskelesi ve civarında yaklaşık 86.000 metrekarelik çalışma alanında - 6 metre derinlik için yaklaşık 49.000 metreküp deniz dibi taraması işine ait hizmet alımı

1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 12/07/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Tesisler ve Liman Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 150,-TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

6044/1-1


BALAST TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/230907

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         :  0 216 337 82 14

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Bölgemiz mıntıkası İzmit-Köseköy üst yapı yenileme işlerinde kullanılmak üzere Arifiye İstasyonuna 35.000 m3 balast alımı

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 15.07.2016 tarih ve saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 15.07.2016 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

5965/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

Burdur Şeker Fabrikasından:

Fabrikamızın çift kirişli gezer vinç-monaray vinç bakımlarının yapılması. Hizmet Alımı işidir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/235385

1 - İdarenin

a) Adı ve adresi                                :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2    15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü, miktarı                    :  Fabrikamızın çift kirişli gezer vinç-monaray vinç bakımlarının yapılması. Hizmet Alımı işidir.

 

VİNÇ LİSTESİ

 

No

Adı

Yeri

Bakım Tipi Açıklama

 

1

CESAN Çift Kiriş Gezer Vinç Kapasite: 10 ton (1 adet)

Difüzyon Montaj Boşluğu

Genel Bakım ve Kontrol+Uzaktan Kumanda

 

2

Seyyar Vinç 5 ton

Kireç Ocağı

Elektrik Motoru Değişimi, Ön Kavrama Değişimi, Arka Kavrama ve Manyetik Fren Takılması, Pano

 

3

ERKUŞLAR Çift Kiriş Gezer Vinç Kapasite:2 ton (1 adet)

Santrifüjler Üstü

Genel Bakım ve Kontrol+Kumandanın Uzaktan Kumandalı Yapılması

 

4

Çift Kiriş Gezer Vinç ERKUŞLAR 2 ton

GP Filtreler Üstü

Genel Bakım ve Kontrol+Kumandanın Uzaktan Kumandalı Yapılması

 

5

BVS Monoray

Kapasite:10 ton (1 adet)

Pancar Pompa Dairesi

Sadece Uzaktan Kumandalı Yapılması

 

 

b) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                    :  İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 10 iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  12/07/2016 Salı günü saat 14.30

4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 12/07/2016 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6017/1-1


HAM FABRİKA PANCAR BUNKERİ İÇİNDE ÇÜRÜYEN KISIMLARIN KAPLANMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Ham Fabrika Pancar Bunkeri İçinde Çürüyen Kısımların Kaplanması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/237033

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Ham Fabrika Pancar Bunkeri İçinde Çürüyen 90 m² alanın 6 mm kalınlığında St-37 sac malzeme Kaplanması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  30 (Otuz) gündür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  12.07.2016 Salı Günü, Saat 14.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6021/1-1


ÇAMUR HAVUZLARINA GİDEN HATTIN YERE İNDİRİLİP, BORUNUN YENİLENMESİ VE ALTINA DESTEK ATILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Çamur Havuzlarına Giden Hattın Yere İndirilip, Yenilenmesi ve Altına Destek Atılması Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016/237008

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası             :  0 386 221 61 30-37 / 0 386 221 61 38

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  İncelme ve tıkanma sebebiyle müdahale yerinin 3 metre yüksekte olmasından, çamur havuzlarına giden hattın (Ø200) yere indirilip, 100 metre borunun yenilenmesi ve altına destek atılması işidir.

b) Yapılacağı Yer                             :  Kırşehir Şeker Fabrikası

c) İşin Süresi                                    :  30 (Otuz) gündür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                              :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200  KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati                              :  12.07.2016 Salı Günü, Saat 10.00

4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim günüdür.

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

6022/1-1


KAT KARŞIĞILI İNŞAAT YAPIMI VE KİRALAMA İŞLERİ İHALE EDİLECEKTİR

Serdivan Belediye Başkanlığından:

Belediye Encümeninin 09.06.2016 tarih ve 285 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Arabacıalanı Mahallesi G24B23A3A pafta 132 Ada 13 ve G24B23D2A pafta 133 ada 12 nolu parseller üzerine idaremizce belirtilen imar planı ve esaslar çerçevesinde idarenin hazırladığı avam projeler ve onaylayacağı uygulama projeleri esas alınarak ihale ilanı, İhale şartnamesi, sözleşme eki keşif ile teknik şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde bodrum katı otopark olan zemin ve 1 normal kattan meydana gelen 31.565 m2.si yer altı otoparkı olan toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan 54. Cadde Çarşı inşaatının 111.613.766,64 TL muhammen bedel üzerinden işletme şartlı olarak kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ihalesi suretiyle yapılacaktır.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Arabacıalanı Mah. Çark cad. No: 328 Serdivan/Sakarya

b) Telefon ve Faks No               :  0.264.2111050 - 0.264.2111057

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli Etüd Proje Müdürlüğü personeli ile irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İhale Konusu Yapım İşinin

a) Niteliği türü ve Miktarı          :  Belediyemiz mülkiyetindeki arsa üzerine bodrum katı otopark olan (31.565 m2) ve toplam 85.350 m2 inşaat alanından oluşan çarşı inşaatının 111.613.766,64 TL muhammen bedel üzerinden yapılarak, İdarenin çarşı mülkiyetindeki hissesi oranında (belediyemize en az %35 mülkiyet payı bırakılması karşılığında) ve belediyemize bırakılacak mülkiyet payının m2.sinin 20,00 TL aylık kira bedeli karşılığında 10 yıl işletme şartlı kat karşılığı inşaat yapımı ve kiralama işidir.

3 - İhalenin

Yapılacağı Yer                           :  Serdivan Belediye Encümeni Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati                    :  14/07/2016 Perşembe günü saat: 15.00

4 - İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:

4.1 - Başvuru dilekçesi

4.2 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numarası

4.3 - Kanuni İkametgahı olması

4.4 - İhalenin yapıldığı yıla ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi Aslı veya Noter tasdikli sureti

a) İsteklinin gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yılda alınmış gerçek kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) İsteklinin Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığını oluşturan yerli gerçek veya tüzel kişilerden her biri (a) ve (b)’deki belgeleri sunacaktır.

4.5 - Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter odasınca tasdikli sureti. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde tüzel kişi her bir ortağı Ticaret Sicili Gazetesi veya belgeleri verecektir.

4.6 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri verilecektir. İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi aslı, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ve vekilin noter onaylı imza beyannamesini gösteren belgenin aslı.

5 - İdarece hazırlanan Teklif Mektubunun Aslı.

Yeterlik:

6 - Bu ihalede benzer iş olarak ihalenin yapıldığı yıldan önceki son 15 yılda Kamu veya Özel Sektörde en az toplam 150.000 m2 bina inşaatını tamamladığını veya denetlediğini veya Organize ticaret birimleri tesisi, ticari alan ile sokak mağazacılığı tesisi yatırımı, geliştirilmesi, işletmesi veya yönettiğini gösteren İş Deneyim Belgesi’nin (İş Bitirme, İş Denetleme, İş Yönetme) veya kendisine ait en az toplam 150.000 m2 bina inşaatını Yüklenici olarak tamamladığını gösteren ve ilgili Belediyesinden alınmış ilgili belgelerin (yapı kullanma izin belgesi vb.) veya Kamu ve Özel Sektörde tamamlanmış olan, en az toplam 150.000 m2 bina inşaatının müşavirlik veya Kontrollük hizmetinde bulunduğunu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

7 - Ekonomik ve Mali Kriterler:

7.1 - İşin yapım muhammen bedelinin %25’inden az olmamak üzere bankalar nezdinde kullanılmamış nakit yada teminat mektubu kredisini gösterir Banka Referans Mektubu,

7.2 - 2015 yılına ait cirosunun en az 25.000.000 TL (Yirmibeşmilyon) TL olması gerekir. Bu belgenin Vergi Dairesi yada Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanması gerekmektedir. Ortak girişim olunması halinde iş ortaklarının toplam cirosunun bu miktar olması yeterlidir.

7.3 - Bilanço ve Gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. Bilanço ve Gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesince onaylanmış olması şarttır. İş ortaklığı olunması halinde ortaklardan herhangi birisinin ortaklık hisse oranına bakılmaksızın bilanço ve gelir tablolarını vermesi yeterli olup, diğer ortaklarda bu belge aranmaz.

8 - İhale Tarihi itibariyle ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’ndan alınmış vergi borcu ve SSK prim borcu olmadığına dair belge

9 - Doküman satın alındığına dair belge.

10 - Serdivan Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

11 - İhale Dokümanı Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 5.000,00 TL bedel karşılığı satın alınabilinir.

12 - Bu işe ait Geçici Teminat Tutarı Yapım Muhammen bedelinin %3 olan 3.348.412,98 TL, ayrıca kiralama işlemine esas geçici teminat tutarı ise 1.355.382,00 TL olup toplam geçici teminat 4.703.794,98 TL. dir. Söz konusu tutarlar sözleşme aşamasında %6 Kesin Teminata dönüştürülecektir.

13 - Teklif Zarfları ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir. Posta da doğabilecek gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

14 - İhaleye konsorsiyumlar hariç tüm istekliler katılabilir.

15 - İhale Komisyonu ihaleye yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olup, diğer şartlar İhale Şartnamesinde yazılıdır.

İlan olunur.

6008/1-1


TTK İHTİYACI OLARAK 63 KALEM MUHTELİF BORU VE MÜŞTEMİLATI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

İhale kayıt numarası                         :  2016/234715

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel: 0 372 259 47 94 - 84

                                                            Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  satinalma@taskomuru.gov.tr.

2 - İhale konusu işin nev’i               :                Malzemenin Cinsi                            Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı                   Muhtelif Boru ve Müştemilatı Temini           63 Kalem

b) Teslim yeri                                   :  Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

c) Teslim süresi                                :  Firmalar malzemeleri 30 takvim günü içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  19.07.2016 Salı - saat 15.00

c) Dosya No                                    :  1618029

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken teslim süresi dikkate alınacaktır.

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.

6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 20,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 20,00 TL. İhale dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 19.07.2016 Salı - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

6014/1-1


ARSA VASIFLI TAŞINMAZ YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA YÖNTEMİYLE KİRAYA VERİLMEK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 32 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ                                                    :  Balıkesir

İLÇESİ                                            :  Edremit

MAHALLESİ                                 :  Yolören

PAFTA NUMARASI                     :  19.K.II.B

ADA NUMARASI                         :  154

PARSEL NUMARASI                   :  2 (Eski 1 Parsel)

YÜZÖLÇÜMÜ                               :  9.893,62 m²

VASFI                                             :  Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ   :                                             6.115.497,25 TL

                                                            (Altımilyonyüzonbeşbindörtyüzdoksanyedi Türk Lirası Yirmibeş Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT                        :  183.464,92 TL

                                                            (Yüzseksenüçbindörtyüzaltmışdört Türk Lirası, Doksaniki Kuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ            :  21/07/2016 Perşembe günü saat: 14.00

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 06.06.2016 tarihli ve 284/214 sayılı kararına istinaden;

1 - İşin süresinin 4 yıl inşaat süresi dahil 32 yıl olması,

2 - Yapılacak yapı ile ilgili tüm izinlerin alınması, altyapının sağlanması, İdaremiz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, ilgili belediyeye gerektiği halde otopark bedelinin ödenmesi, inşaatın gerçekleştirilmesi, tüm finansmanının sağlanması, tesisin inşaat yapım süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 4 (dört) yılı geçmemesi,

3 - Yapılacak tesisin yaklaşık 7.420,22 m2 olarak değerlemeye esas alınan bugünkü kapalı inşaat alanında sonradan herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat yoğunluğunu artıracak iyileştirmeler yapılıp uygulandığı takdirde, ihalede kesinleşen kira 7.420,22 m2 birim fiyatı üzerinden kira bedeline artış yapılması,

4 - Kira bedellerinin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren;

a) İnşaat süresince (İlk 4 yıl) aylık sabit 2.000,00 TL,

b) 5. yıl aylık 16.500,00 TL kira bedeli, (bu bedel 2016 yılına ait olup, inşaat süresince gerçekleşecek yıllık ÜFE (oniki aylık ortalama) artış oranları uygulanmak suretiyle güncellenecektir.) 6. Yıldan sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi’nin 12 aylık ortalama değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda aylık kira alınması,

5 - Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

6 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlaya zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenici tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, 4 yıllık inşaat süresi dahil toplam 32 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 50,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1 - İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2 - İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),

3 - Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4 - İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

9 - Teknik Personel Taahhütnamesi.

10 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

12 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.

13 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

14 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 14. maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

15 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

16 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

17 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,

E) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

F) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

G) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

H) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

6019/1-1


MÜBADELE İLANI

Aydın Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünden:

1 - Mübadeleyi yapan İdarenin Adı    :  Aydın Emniyet Müdürlüğü

2 - Adresi                                            :  Efeler Mah. İzmir Bulvarı No: 114 AYDIN

3 - Telefon Numarası/FAX                 :  256 219 6120 - Dahili: 6430 / 256 219 6135

4 - Mübadelenin Türü                         :  Açık Artırma Usulü

5 - Miktarı                                           :  24 Adet Araç, Ekonomik ömrünü doldurmuş 56 kalem Muhtelif Demirbaş Malzeme, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler.

6 - Mübadelesi yapılacak araç ve malzemeler:

 

S. NO

CİNSİ

MİKTARI

DURUMU

1

Plakası

09 A 0029

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 453730 kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2000

Tipi

1.6İ NNX

Şase No

VF1453K0521703515

Motor No

K7MA702R016449

2

Plakası

09 A 0082

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 326376 kilometrededir 74 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2000

Tipi

EUROPA 1.6 E

Şase No

VF1453K0522806312

Motor No

K7MA702R025357

3

Plakası

09 A 0920

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 339797 kilometrededir 58,8 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

EUROPA 1.6 E

Şase No

VF1453K0523594732

Motor No

K7MA700R034807

4

Plakası

09 A 0211

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 298000 .kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

EUROPA 1.6 E

Şase No

VF1453K0523545933

Motor No

K7MA702R0034930

5

Plakası

09 A 0394

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 724552 kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

1999

Tipi

EUROPA 1.6 RNE

Şase No

VF1453K0519837479

Motor No

16BTAŞ165

6

Plakası

09 A 0708

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 297323 kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

19 EUROPA 1.4

Şase No

VF1453K0523594906

Motor No

R034814

7

Plakası

09 A 0949

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 231990 kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2000

Tipi

R 19 EUROPA 1.6 E

Şase No

VF1453K0521139461

Motor No

K7MA702R013537

8

Plakası

09 A 0092

1 Adet

Araç çalışır durumda değil, tamiri durumunda çalışır hale gelir. Araç kazalıdır. 25000 kilometrededir 90 BG

Markası

Hyundai

Modeli

2013

Tipi

PBT

Şase No

NLHBB51CBDZ260694

Motor No

G4FADU801394

9

Plakası

09 A 0840

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 315000 kilometrededir. 103 BG

Markası

FİAT MAREA

Modeli

2006

Tipi

FİAT

Şase No

3016548

Motor No

711359

10

Plakası

09 A 0844

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 371270 kilometrededir. 70 BG

Markası

FİAT DOBLO

Modeli

2006

Tipi

KAMYONET

Şase No

NM422300007094437

Motor No

188A90000840173

11

Plakası

09 A 0876

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 363760 kilometrededir. 75 BG

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

TRANSİT CONNECT

Şase No

NMOGXXTTPG6G51281

Motor No

BHPB6G51281

12

Plakası

09 A 0879

1 Adet

Araç çalışır durumda değil, tamiri durumunda çalışır hale gelir. Araç gayri faal 342450 kilometrededir. 90 BG

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

TRANSİT CONNECT

Şase No

NMOGXXTTPG6B59894

Motor No

(BHPB)6B59894

13

Plakası

09 A 0886

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 457086 kilometrededir. 90 BG

Markası

FORD

Modeli

2007

Tipi

TRANSİT CONNECT

Şase No

NMOGXXTTPG7Y00671

Motor No

7Y00671

14

Plakası

09 A 0947

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 482791 kilometrededir 90 BG

Markası

RENAULT

Modeli

2001

Tipi

KANGOO

Şase No

VF1KCOHAF23473386

Motor No

E7J634DC48891

15

Plakası

09 A 0004

1 Adet

Araç çalışır durumdadır, fakat komple şaft ve kam mili kırık 403250 kilometrededir 73,5 BG

Markası

FORD

Modeli

2005

Tipi

TRANSİT COMBİ

Şase No

NM0JXXTTFJ5B06197

Motor No

EGM0900MOT000180

16

Plakası

09 A 0031

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 58500 kilometrededir 100 BG

Markası

BMC

Modeli

2007

Tipi

LEVEND

Şase No

NMC300GDMSHN00013

Motor No

BD30078126

17

Plakası

09 A 0085

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 95262 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2000

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A9YZD27471

Motor No

10006244

18

Plakası

09 A 0086

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 103446 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2000

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A6YZD27525

Motor No

10006518

19

Plakası

09 A 0087

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 68987 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2000

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A7YZD27405

Motor No

9007064

20

Plakası

09 A 0089

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 38039 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2000

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413AXYZD27348

Motor No

9006772

21

Plakası

09 A 0403

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir 94155 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2001

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A61ZD33122

Motor No

9016823

22

Plakası

09 A 0825

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 95142 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2001

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A01ZD33228

Motor No

10017150

23

Plakası

09 A 0921

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 84021 kilometrededir 35 BG

Markası

BMW MOTORSİKLET

Modeli

2001

Tipi

R 1100RT

Şase No

WB10413A41ZD33295

Motor No

112EA11016800

24

Plakası

09 A 0380

1 Adet

Araç tamiri ile çalışır durumdadır, ekonomik ömrünü doldurmuş kullanımı ekonomik değildir. 81200 kilometrededir 14 BG

Markası

YAMAHA MOTORSİKLET

Modeli

2008

Tipi

RG02

Şase No

9C6RG021000001265

Motor No

G360E000574

25

Emniyet Müdürlüğümüz bünyesindeki Demirbaş Malzemesi, Bilgisayar Malzemesi, Muhabere Malzemesi ve Muhtelif Kırpıntı ve Hurda Malzemeler

56 Kalem

Ekonomik ömrünü doldurmuştur.

 

7 - Mübadele Karşılığında Alınacak Malzemeler:

                   a)   Fiat marka Egea 1.4 Fire 95 HP Eays tipi

                   b)   Beş (5) adet taşıt

                         Rengi idarece belirlenecek, 1.4 16 V fire, Kurşunsuz 95 oktan yakıtlı,4 silindirli.

c)   Masaüstü Bilgisayar (Intel Core İ5, 6500 3.20GHz 6 Mb Ön Bellek 8 GB Ram 1 TB Hard disk, Ekran Kartı İntel graphcıs 530 2GB, DVD Sürücü, Kart Okuyucu, Kablosuz Ethernet, ATX Kasa Kablosuz Klavye ve Mause Seti, Bilgisayar Ekranı 23” LED 5MS 1920x1080, 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0) - özelliklerinde.

d)   Bilgisayar yazıcısı (Baskı tipi: Laser, baskı çözünürlüğü max 600*600, boyutu 349*238*196 ve toz toner kullanımı olan HP marka PRO 1102 model Özelliklilerinde)

8 - Tahmini Bedel                                   :  251.750,00 (İkiyüzelibirbin Yediyüzelli ) TL.

9 - Geçici Teminat Bedeli                       :  Tahmini Bedelin %3’ünden az olmamak üzere isteklinin yatıracağı miktar.

10 - Teklifler veriliş usulü                      :  Teklifler kapalı zarf ile verilip, zarflar açıldıktan sonra, diğer teklifler ise açık arttırma usulü ile komisyon huzurunda sözlü olarak verilecektir.

11 - Mübadelenin yapılacağı yer            :  Efeler Mah. İzmir Karayolu Üzeri No: 114  AYDIN Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü 210 No’lu Odada 19.07.2016 TRT yayınına göre Saat:10:30 da

12 - Mübadeleye Ait Belgeler                :  Aydın Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Saymanlığı Büro Amirliğinde görülebilir.

13 - Mübadelede İstenilen Belgeler        :  Mübadeleye katılacaklar, Teklif mektubunu, mala ait tahmin edilen bedel (251.750,00-)TL nin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminatı, tebligat adresini gösterir belgeyi, başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.

14 - Şartname Bulunup bulunmadığı      :  Şartname düzenlenmiş olup, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak 50,00 (ELLİ) TL vezne alındı makbuzu karşılığında 12’inci maddede belirtilen adresten temin edilebilir.

15 - Sözleşme Yapılıp yapılmayacağı     :  Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde gerçekleştirilmesi (yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmesi) halinde sözleşme yapılmayacak ve kesin teminat alınmayacak.

6013/1-1


AŞAĞIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, firma numunesine ve teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE

ALINACAĞI

SON TEKLİF

VERME TARİHİ

Roller kalem (dökümantasyon kullanımı için kalıcı mavi renk mürekkepli değiştirilebilir refilli)

100.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

18.07.2016

Roller kalem (genel kullanım için mavi renk mürekkepli konik uçlu atılır tür)

200.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

18.07.2016

Roller kalem (genel kullanım için siyah renk mürekkepli iğne uçlu atılır tür)

100.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

18.07.2016

Roller kalem (genel kullanım için mavi renk mürekkepli iğne uçlu atılır tür)

300.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

18.07.2016

Roller kalem (genel kullanım için yeşil renk mürekkepli iğne uçlu atılır tür)

10.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

18.07.2016

Tükenmez kalem

(cep tipi plastik)

20.000

Adet

G-01.e/14.02.2006

19.07.2016

İşaretleme kalemi (Sarı)

100.000

Adet

Marka-Model Esasına Göre

20.07.2016

Beyaz tahta kalemi (siyah)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

21.07.2016

Beyaz tahta kalemi (mavi)

75.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

21.07.2016

Beyaz tahta kalemi (kırmızı)

60.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

21.07.2016

Beyaz tahta kalemi (yeşil)

15.000

Adet

G-16.a/19.01.2010

21.07.2016

Zarf açacağı madeni

5.000

Adet

K-02.a/30.04.2007

22.07.2016

Arşiv kutusu Prespan

15.000

Adet

P-55.b/12.06.2013

25.07.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale ek şartları ile termin ve teslim programının aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı tarihte açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzemeler için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, teklifleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

6035/1-1


4 KALEM MUHTELİF MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ihtiyacı “4 kalem muhtelif miktar malzeme”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, “İhale Ek Şartları” nın eki tabloda belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 14/07/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamına teklif verilebileceği gibi her bir malzeme çeşidinin tamamına olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

                                     T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI

                                                                       “4 KALEM MUHTELİF MALZEME” İHALESİ

                                                        İHALE EK ŞARTLARI EKİ İHALE EVRAK BEDELİ TABLOSU

Malzeme Grupları

Malzemenin Cinsi

Kısmı Teklif İçin

Miktar

İhale Evrak Bedelleri

1.

Yüksek kapasiteli seyyar aydınlatma feneri

115 adet

100.-TL

2.

Akülü liberatör kurtarma seti

81 set

140.-TL

3.

Benzinli beton kesme testere seti

22 set

130.-TL

4.

Vakum sedye

115 adet

100.-TL

6036/1-1


SABUN SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesine ve ihale ek şartları ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi esaslarına göre, iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Beyaz Sabun (180 gr.)

50.000

Kg.

Teknik Şartname

12.07.2016

Beyaz Sabun (200 gr.)

120.000

Kg.

Teknik Şartname

Beyaz Sabun (250 gr.)

20.000

Kg.

Teknik Şartname

Tuvalet Sabunu (20 g)

40.000

Kg.

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış, döküm alınabilmekte olup, bu nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak bedelini (ihale evrak bedeli tablosunda belirtilen) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.

d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların, Komisyona tevdi ettikleri numunelere ilişkin koku ve kalıp şekli hususunda Ofis ile mutabakat sağlaması halinde iç zarflar da açılacak olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

5 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla küsuratlara yer verilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif edilen her bir ürünün (stokun) tamamına olmak kaydıyla, kısmi teklifte de bulunabilirler.

8 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734 sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.

9 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

6037/1-1


TAŞINMAZLAR KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMAK ÜZERE İHALE EDİLECEKTİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.

İli                                                     :  Gaziantep

İlçesi                                                :  Şehitkamil

Mevkii                                             :  Beylerbeyi Mahallesi

Cinsi                                                :  Arsa

Yüzölçümü (m2)                              :  28.768,34 m2

Ada no Parsel no                             :  898 ada, parsel 1 ve parsel 2,

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Meclisi tarih ve sayısı                      :  15.04.2016-289

Muhammen Bedeli                           :  171.125.000,00.-TL (Bu bedel inşaat maliyetinin toplamıdır.)

Geçici Teminat Miktarı                    :  5.133.750,00.-TL

İhale Tarihi                                       :  20.07.2016 Çarşamba günü, saat 15:00

1 - Asgari İstenenler:

898 ada parsel 1 ve 898 ada parsel 2 deki A1 bloğun1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 16, 20, 21, 23, 29, 31, 32, 37, 40, 42, 43, 47, 49 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A2 bloğun 4, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 36, 39, 44, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A3 bloğun 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 24, 27, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A4 bloğun 1, 4, 5, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 31, 32, 36, 39, 42, 45, 48 bağımsız bölüm numaralı 19 adet mesken, A5 bloğun 2, 3, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 48 bağımsız bölüm numaralı 20 adet mesken, A6 bloğun 2, 3, 7, 8, 10, 13, 14, 17, 21, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 39, 41, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C1 bloğun 2, 4, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C2 bloğun 1, 2, 4, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 34, 38, 39, 42, 43 bağımsız bölüm numaralı 18 adet mesken, C3 bloğun 1, 4, 6, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 32, 34, 37, 38, 41, 44 bağımsız bölüm numaralı 17 adet mesken, B1 bloğun 1, 2 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B2 bloğun 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, B3 bloğun 1, 2, 3 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, B4 bloğun 4, 5 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A1 bloğun Z04, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A2 bloğun Z02, Z05, Z06 bağımsız bölüm numaralı 3 adet dükkan, A3 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A4 bloğun Z02, Z03 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkan, A5 bloğun Z04, Z05 bağımsız bölüm numaralı 2 adet dükkanın Gaziantep Büyükşehir Belediyesine verilmesi, ihaleye esas mimari projelerin bedellerinin ihale uhdesinde kalan müteahhit tarafından müellifine ödenmesi ve imar durumunda iyileştirme olması halinde aynı oranında Gaziantep Büyükşehir Belediyesine yansıtılması.

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00.-TL karşılığında Belediyemiz Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale-Alım Satım Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.

4 - İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesinin 2. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda 20.07.2016 Çarşamba günü, saat 12:00’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ve eki pay (puan) cetvelini koyacakları iç zarf,

b) Türkiye’de tebligat için adresi beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

c.1. Gerçek kişi olması halinde, 2016 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

c.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2016 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

f) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına alınmış ve İhale Şartnamesinin 4. maddesinde yazılı 5.133.750,00.-TL (Beş milyon yüz otuz üç bin yedi yüz elli Türk lirası) tutarındaki teminata ilişkin limit dahili süresiz geçici teminat mektubunu veya teminatın Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Şehitkamil Şubesi nezdindeki TR220001500158007290404601 nolu hesabına yatırıldığına dair dekontunu,

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

h) Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubu ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

ı) 2016 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

j) 2016 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge, (aslı, noter onaylı sureti veya e-Borcu Yoktur Belgesi)

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yazılı beyanı.

l) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.

m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir

n) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.

5 - Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.

6 - Teklifler ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Alım Satım Şube Müdürlüğüne verilecektir.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - Sözleşmenin notere tescil ve onayı yaptırılacaktır.

9 - İşin süresi 750 takvim günüdür.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

6053/1-1