18 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29746

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

61345 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5900/1-1

—————

Yunus Emre Mahallesi 8010/9 ve 8008/19 ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5901/1-1

—————

Aşağı Yahyalar Mahallesi 64428 ada 1 ve 2 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

5902/1-1


Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosundan:

Soruşturma No: 2016/913                                12/06/2016

7201 Sayılı Yasanın 28. Maddesine göre Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan şüpheli MAHMUT ÖRÜKLÜ'nün adresinin belli olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilmiş bulunan "Dava Açılmasının Ertelenmesi" kararında açık adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması, karşısında 1 yıl süre ile Denetimli Serbestlik Tedbirinin uygulanmasına dair karar aşağıya çıkarılmış olup, ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

SR. NO

KARAR NO

SUÇUN NEVİ

KARAR TARİHİ

ADI SOYADI

CZ. MİKT.

1-

2016/913

2016/93

5237 S.K. 191/1 Md.

22/03/2016

MAHMUT ÖRÜKLÜ

1 Yıl Süre İle Denetimli Serbestlik

5909/1-1


Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren on beş gün olup başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuracak Adaylardan;

1 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvuracakları anabilim dallarını belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini, Doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına;

Teslim edeceklerdir.

Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. İlan ve kadroya atanma şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.

Birimi

Bölümü/

Anabilim Dalı/Programı

Unvanı

Derece

Adedi

Açıklamalar

Aydın Sağlık Hizmetleri MYO

Çevre Sağlığı

Doçent Dr.

1

1

Yabanarıları ve Bunlarla İlişkili Nematodlar Konusunda Çalışmaları Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent Dr.

1

1

Banach Cebirleri Konusunda Çalışması Olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fransız Dili ve Edebiyatı

Doçent Dr.

1

1

Fransızcanın Eğitim-Öğretimi Konusunda Çalışması Olmak.

5941/1-1


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Fakültelerine Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları;

• Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama­Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir ve kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

• Diş Hekimliği Fakültemizin her bölümünde, eğitim dili %30 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet edileceklerdir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

• Tıp Fakültemiz %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

• Eczacılık Fakültemiz %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

• Bütün Fakülteler için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi

• Yayın listesi

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

• YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• 2 adet fotoğraf

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar

İstanbul

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölümü

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak

İlk ve Acil Yardım Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kardio Vasküler Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümü

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

Demokrasi teorisi, siyasal şiddet, Türkiyenin demokratikleşme sorunları alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Sosyoloji

Doçent

1

Göç Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Niceliksel Yöntemler konusunda uzmanlığını almış olmak.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Tedarik Zinciri, Taşımacılık ve Üretim ile ilgili dersleri İngilizce verebilecek. Doktora alanı Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem Araştırması (Operations Research) olacaktır.

Psikoloji

Doçent

1

Sosyal, Klinik, Deneysel, Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Sosyal, Klinik, Deneysel, Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.

İşletme Bölümü

Profesör

1

Sayısal Yöntemler konusunda uzmanlaşmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Doç./Prof.

1

Bölgesel politikalar konusunda uzmanlaşmış olmak. İngilizcenin yanısıra, Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca, İbranice, Çince, Japonca, İspanyolca dillerinden birinden dil yeterlilik belgesine sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisans üstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak tercih nedenidir.

Doçent

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisans üstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Hidrolik, Betonarme veya Yapı Malzemesi alanlarında yapmış olmak.

Doçent

1

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisans Üstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

Doçent

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör veya Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak, Lisans üstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Profesör

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisans üstü derecelerini endüstri mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim, kuramsal optimizasyon, tedarik zinciri ve kalite konuları tercihen olmak üzere endüstri mühendisliğinin bir alanında uzman olmak.

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Lisans derecesine sahip olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim konularından birinde uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Lisans derecesine sahip olmak. Mukavemet, Yapısal Analiz, Titreşim konularında uzmanlaşmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı alanında uzmanlığı almış olmak. KPDS - ÜDS sınavlarından 80 almış olmak.

Çocuk Diş Hekimliği

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Ortodonti Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Endodonti

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Endodonti Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Eczacılık Fakültesi

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Biyokimya Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

- Sinir bilimi alanında doktora yapmış olmak, -Temel tıp bilimleri alanında araştırma ve eğitim tecrübesi olmak

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Kadro Sayısı

Unvan

Anatomi

2

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Fizyoloji

2

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Patoloji

2

Prof., Yrd. Doç.

Tıbbi Biyoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Fiziksel Tıp ve Tedavi

1

Prof.

Kardiyoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Radyoloji

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Nükleer Tıp

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Genel Cerrahi

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Cerrahisi

1

Prof., Doç.,Yrd. Doç.

5849/1-1


Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir.

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

*1

Dahili Tıp Bil.

Kardiyoloji

Profesör

1

1

*2

Dahili Tıp Bil.

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

*3

Cerrahi Tıp Bil.

Plastik ve Rek. ve Est.

Profesör

1

1

*4

Temel Tıp Bil.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

*5

Dahili Tıp Bil.

Nükleer Tıp

Doçent

3

1

*6

Cerrahi Tıp Bil.

Kadın Hast. ve Doğum

Doçent

3

1

*7

Cerrahi Tıp Bil.

Kadın Hast. ve Doğum

Doçent

2

1

*8

Cerrahi Tıp Bil.

Acil Tıp

Doçent

3

1

*9

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Klinik Bilimler

Periodontoloji

Profesör

1

1

*10

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

İşletme

Sayısal Yöntemler

Profesör

1

1

*11

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Çevre Müh.

Çevre Teknolojisi

Doçent

2

1

*12

Bilgisayar Müh.

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

2

1

*13

 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Bölüm

Ana Sanat Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Sahne Sanatları

Sahne Tasarımı

Doçent

3

1

*14

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Tarih

Türkiye Cumhuriyet Tarihi

Doçent

3

1

*15

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Konaklama İşlet.

 

Doçent

3

1

*16

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

2

1

*17

Spor Yöneticiliği

 

Doçent

2

1

*18

 

KOCAELİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Bölüm

Anabilim Dalı

Ünvanı

Derece

Adet

 

Tıbbi Hiz. ve Tekn.

Tıbbi Lab. Tekn. Prog.

Profesör

1

1

*19

 

*1 Endotel fonksiyonları ve konjenital kalp hastalıkları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*2 Kalp kapak hastalıklarının transkateter yöntemle tedavisi konusunda deneyim sahibi olmak.

*3 Motilite konusunda deneyimli olmak.

*4 Klinik anatomi doktorası yapmış olmak.

*5 Klinik bakteriyoloji/mikrobakteriyoloji ve laboratuar yönetimi konusunda deneyimli ve tıp eğitimi ile ilgili çalışıyor olmak.

*6 Nükleer Tıp alanında çalışmış olmak.

*7 Üremeye yardımcı teknikler eğitimi alanında sertifika sahibi olmak.

*8 Tüp bebek alanında sertifika sahibi olmak.

*9 Acil Tıp uzmanı olmak.

*10 Periodontal hastalıkların genetiği ile ilgili çalışmış olmak.

*11 Sigortacılık ve aktüerya alanında çalışmalar yapmış olmak.

*12 Titreşim ve Gürültü alanında çalışıyor olmak.

*13 Dağıtık sistemler ve uzamsal veri analizleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

*14 Doçentliğini Sahne Sanatları üzerine almış olup, Alternatif Tiyatro üzerine çalışmalar yapmış olmak

*15 Cumhuriyet dönemi entellektüel hayat ve Türk siyasal hayatı konularında çalışmış olmak.

*16 Turizm Pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak.

*17 Sporda gönüllü yönetimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

*18 Psikomotor gelişim ve okullar rekreasyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak.

*19 Antiviral ilaç direnci alanında çalışmış olmak.

5876/1-1


Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı fakültelerde istihdam edilmek üzere; 2547 Sayılı Kanunun 23. ve 25.maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuran tüm adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesinin ilgili maddelerindeki şartlara haiz olmaları gerekir. (İlgili yönergenin sonundaki Ek-3,Ek-4,Ek-5 formlarının yönergeye uygun olarak doldurulması zorunludur.)

ADAYLARDA MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ;

"Üniversitemiz Web sayfasında yer alan başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı örneği, özgeçmiş, öğrenim belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi, ayrıca Doçent kadroları için; Doçentlik Belgesi) 2 adet fotoğraf ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan, bilimsel çalışmalarının listesi ve bilimsel çalışmalarını içeren dosya veya Cd'nin 4 nüsha halinde hazırlanarak üniversitemizin Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir."

Yardımcı Doçent Adayları başvuru dilekçesinde yabancı dilini belirtmelidir. 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince; ayrıca üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. Tüm adayların sınava girmeleri zorunludur. Yabancı dil sınavlarının yapılacağı yer ve tarih daha sonra adaylara üniversitemizin Web sitesinde duyurulacaktır.

İlan son başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayımlamasından itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

MATEMATİK BÖLÜMÜ

CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ANABİLİM DALI

Doçent

3

1

Doçentliğini Matematik Bilim alanında almış ve bağıl homolojik Cebir üzerine çalışma yapmış olmak

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU ŞARTI

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TELEKOMÜNİKASYON ANABİLİM DALI

Yardımcı Doçent

3

1

Elektrik -Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olup, Telekominikasyon alanında doktora yapmış olmak

5917/1-1


Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz  (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur.

İlan olunur.

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖL/ABD/ASD/PROG

UNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

1001

Tıp Fakültesi

Göz Hastalıkları

Profesör

1

1

Göz Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1002

Tıp Fakültesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Olmak.

1003

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Profesör

1

1

Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Olmak.

1004

Tıp Fakültesi

Tıp Eğitimi

Profesör

1

1

Tıp Eğitimi Uzmanı Olmak.

1005

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Profesör

1

1

Doçentliğini ‘Üretim Yönetimi’ Bilim Alanında Almış Olmak.

1006

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Muhasebe ve Finansman

Profesör

1

1

Doçentliğini ‘Muhasebe ve Finans’ Bilim Alanında Almış Olmak.

1007

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi Gelişme ve

Uluslararası İktisat

Profesör

1

1

Doçentliğini ‘Uluslararası İktisat ve Gelişme İktisadı’ Bilim Alanında Almış Olmak.

1008

Mühendislik Fakültesi

Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği

Doçent

1

1

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçentliğini Almış Olmak.

5875/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 06.05.2016-171                                   35.03/1028

KARAR TARİHİ VE NO :      06.05.2016-4544                                  Toplantı Yeri

                                                                                                                   İZMİR

İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, Katipoğlu Mevkii’nde bulunan, tapunun 1 pafta, 2 ada, 89 parselinde kayıtlı olan, İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.12.2005 gün ve 1100 sayılı kararı ile belirlenen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan, 21.09.2007 gün ve 2638 ve 6.03.2009 gün ve 3876 sayılı Kurul kararları 15000-1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı uygun bulunan taşınmazda yapılan sondaj kazısı sonucuna ilişkin;10.08.2012 gün ve 705 sayılı Kurul kararı gereği iletilen Yeşilova höyüğü kazı başkanının 23.08.2012 günlü görüşü dikkate alınarak 20.09.2012 gün ve 728 sayılı Kurul kararı kapsamında gerçekleştirilen kurtarma kazısına ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 8.04.2016 gün ve 974-3187 sayılı yazısı, Müdürlük evrakına 03.05.2016 gün ve 501 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

 İzmir İli, Bornova İlçesi, Kazımdirik Mahallesi, Katipoğlu Mevkii’nde bulunan, tapunun 1 pafta, 2 ada, 89 parselinde kayıtlı olan taşınmazda yapılan sondaj kazısı ve kurtarma kazısı sonucunda açığa çıkartılan erken tunç çağı ve orta tunç çağı mimarisi, envanterlik ve etütlük eserler ile seramik parçaları dikkate alındığında; taşınmazda yapılaşma isteminin uygun olmadığına, 2863 sayılı Yasa kapsamına giren mimari kalıntılar ve buluntular dikkate alınarak taşınmazın “1. derece arkeolojik sit” alanı olarak tescillenmesine, parselin tapu kütüğüne “1. derece arkeolojik sit” alanında kaldığına dair şerhin konulmasına, parselin 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesine, açığa çıkan kalıntıların yerinde korunması ve olası tehlikenin giderilebilmesi için; koruma yöntemlerinin ilgili Müze Müdürlüğü'nün ve İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü'nün denetiminde gerçekleştirilmesine karar verildi.

5821/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 02.06.2016 - 163                                                 Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 02.06.2016 – 2107                                               ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi sınırları dâhilinde bulunan Karacadağ Mahallesi’ne yönelik hazırlanacak imar planları çalışması sırasında tespiti yapılan Karacadağ Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tesciline ilişkin 23.05.2016 tarihli uzman raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Karacadağ Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Karacadağ Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,

Alana yönelik yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Karacadağ Höyüğü’nün kesin inşaat yasağı getirilecek alan olarak belirlenmesi gerektiğine,

Karacadağ Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.

5. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde beş madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

5823/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 29.04.2016 – 159                                        Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No          : 29.04.2016 – 2041                                    ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Şahkolu köyü sınırları içinde, Kahta Çayı üzerinde yer alan Brima Köprüsünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin Adıyaman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.02.2016/436 sayılı yazısı, 14.04.2016 tarihli raportör raporu, konunun dosyası, tescil fişi, 1/2000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Şahkolu köyü sınırları içinde, Kahta Çayı üzerinde yer alan Brima Köprüsünün;

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline,

• Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine,

• Ekteki 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının belirlenmesine karar verildi.

 

5824/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.04.2016 – 159                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 29.04.2016 – 2042                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Taşkale köyü sınırları içinde, Han Deresi Taşkale Hanlarının bulunduğu yerde bulunan Taşkale Köprüsünün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 25.04.2016 tarihli raportör raporu, konunun dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Taşkale köyü sınırları içinde, Han Deresi üzerinde yer alan Taşkale Köprüsünün;

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline,

• Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine,

• Ekteki 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının belirlenmesine karar verildi.

 

5825/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 29.04.2016 – 159                                            Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve  No       : 29.04.2016 – 2043                                        ŞANLIURFA

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Taşkale köyü sınırları içinde, bulunan Taşkale Hanlarının (2 adet) 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve koruma alanının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 25.04.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi, 1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Adıyaman ili, Sincik ilçesi, Taşkale köyü sınırları içinde, yer alan Taşkale Hanlarının (2 adet);

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı özelliği göstermesinden dolayı 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline,

• Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazların I. grup yapı olarak belirlenmesine,

• Ekteki 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının belirlenmesine karar verildi.

 

5826/1-1