17 Haziran 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29745

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen “Beylikdüzü Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir Projesi Yarışması” sonuçlandırılmış olup ödül alacak ekiplerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

1. Ödülü:

13406 Rumuzlu Ekip

Can Kubin

Ömer Selçuk Baz

Zeynep Eraydın

Onur Yüncü

Kemal Özgür

Okan Bal

Mehmet Akif Özmen

R. Aytül Baran Özkan

Elif Tuğçe Sarıhan

Yüksel Çetinkaya

2. Ödülü:

16180 Rumuzlu Ekip

OFFICE OF ARCHITECTURE IN BARCELONA

Carlos Ferrater Lambarri

Borja Ferrater Arquer

Lucia Ferrater Arquer

Xavier Marti Gali

JORNET – LLOP – PASTOR ARQUITECTES

Sebastia Jornet 

Carlos Llop

Joan Enric Pastor

PIEMONTE SAMSARELOU ARQUITECTOS

Domenico Piemonte

Katerina Samsarelou

AHMET BALKAN ARCHITECTS

Ahmet Balkan

Andrea Balkan

LOCAL 4 ARQUITECTURA DEL PAISATGE

Arantza Iriarte Campo

Ane Barrutia Mendizabal

Maria Jover Sagales

Andrew Savage

Coque Slocker Julian

3. Ödülü:

71968 Rumuzlu Ekip

TURENSCAPE

Kongjian Yu

Stanley Lung

Chun Shi

Bin Yan

Yuyu Wang

Andrew Buck

Haiyun Wang

PRAXIS

Enise Burcu Derinboğaz

Nilüfer Çalışkan

SALON ARCHITECTS

Alper Derinboğaz

Gül Ertekin

Eşdeğer Mansiyon:

47308 Rumuzlu Ekip

GRUPO ARANEA

Francisco Leiva Ivorra

Marta Garcia Chico

GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA

Guillermo Vazquez Consuegra

Eşdeğer Mansiyon:

30715 Rumuzlu Ekip

KCAP Architects & Planners

Ruurd Gietema

Frank Werner

Jeroen Dircks

Darrel Ronald

Hagen Zeisberg

Pieter Theuws

Riikka Tuomisto

ABOUTBLANK Architecture & Urban Design

Erhan Vural

Hasan Sıtkı Gümüşsoy

Ozan Özdilek

Osman Mürsel Ural

Michael Trinkner

5845/1-1


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulundan:

HAVA ARACI KAZASI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

08.10.2015 tarihinde Ati Havacılık Eğt. Dan. Tur. Gıd. San. Dış. Tic. Ltd. Şti. envanterinde yer alan TC-UTL tescil işaretli Auto Gyro marka Calidus tipi Gyroplane İstanbul Hezarfen Havaalanı'nda kalkış rulesi esnasında yerden kesilememiş, yan rüzgarın etkisi ve rotor gücünün düşmesi neticesinde sağ tarafına yatmış, yerde sürüklenerek hasarlı kazaya sebebiyet vermiştir.

Söz konusu hava aracı kazasıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

5810/1-1

—————

HAVA ARACI CİDDİ OLAYI ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU DUYURUSU

09.08.2015 tarihinde TC-CCS tescil işaretli Cessna 172S tipi hava aracının motor kaportasında unutulan hava aracı temizlik bezinin kabin ısıtıcı muf bölümünde yanmasını müteakip kokpitte oluşan dumandan dolayı Tekirdağ İli Saray İlçesi Göçerler köyü tarım arazisine mecburi iniş gerçekleştirmesi sonucu hava aracı ciddi olayı meydana gelmiştir.

Söz konusu hava aracı ciddi olayıyla ilgili olarak, "Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu" ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir.

Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler.

5811/1-1


TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1 - Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Yılmaz Kaya'ya iki ayrı "Meslekten Çıkarma" cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 17.06.2016 tarihinde başlanmıştır.

2 - Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nusret ÇOBAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 06.01.2016 gün, 184 sayılı kararı "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 10.05.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 10.11.2016 tarihinde son bulacaktır.

3 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Garip ŞEN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 17.02.2016 gün, 1108-1253 sayılı kararı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 23.05.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 23.05.2017 tarihinde son bulacaktır.

5795/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Turkish Petroleum International Company Ltdnin Diyarbakır ve Batman illerinde sahip bulunduğu AR/TPI/5056 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 12.05.2016 tarihinde sona ermiştir.

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.

5796/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 2615 ada, 04 parsel üzerindeki 624628 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen CRE Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yaşar GÜNEŞ (Denetçi No: 19420, Oda Sicil No: 13156) tarafından, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2015/1648 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 29.04.2016 tarihli ve E.2015/1648-K.2016/1487 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yaşar GÜNEŞ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 09.06.2016 tarihli ve 13702 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5797/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Doçent alınacaktır.

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İlanen duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi     : 17.06. 2016

Son Başvuru Tarihi       : 01.07.2016

 

S. No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

 

Doçent

1

1

İlgili alanda doçent unvanı almış olmak.

5783/1-1


Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

1 - İlanda yer alan Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.

2 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımak zorundadır.

3 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.

5 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır.

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır)

 

BİRİM

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Ticaret Hukuku A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Bilişim Sistemleri A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

İNEGÖL İŞLETME FAK.

Uluslararası Ticaret A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

TIP FAKÜLTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.

YARDIMCI DOÇENT

1

1

Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Uzmanı olmak

TIP FAKÜLTESİ

Tıp Eğitimi A.D.

YARDIMCI DOÇENT

3

1

5809/1-1


Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26.maddesi ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz Öğretim Üyesi (Profesör kadrosuna) alınacaktır.

Başvuru Şartları:

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve bölümü belirten dilekçe, ekinde özgeçmiş, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı (belgelerin asılları ile birlikte gelindiğinde, fotokopilerinin onayları yapılabilecektir) ve yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

• Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

• Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi.

• Erkek adaylar için onaylı askerlik durum belgesi.

• Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle onbeş (15) gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar başvuru dilekçesini web http://www.adanabtu.edu.tr adresinden alarak başvuracaklardır. Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

Rektörlük: 0 322 455 00 00

 

Birimi

Bölümü

Kadro

Unvanı

Kadro Derecesi

Kadro Sayısı

Niteliği

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Profesör

1

1

Meyve suyu teknolojisi ve doğal tatlandırıcılar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Betonarme ve kompozit kolonlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak

5798/1-1


Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

2 - Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.

3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.

MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

ÜNVANI

DRC

ADET

AÇIKLAMA

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Prof.

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında doçent olmak, Klasik Türk Edebiyatında nesir-nazım ilişkisi, edebi tür, Fars Edebiyatının Türk Edebiyatına etkisi konularında çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

İlköğretim Matematik Eğitimi

Prof.

1

1

İlköğretim Matematik Eğitimi alanında doçent olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Prof.

1

1

İnsan resimleri, göç ve peyzaj konularında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Fizik

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

Doç.

1

1

CMS deney verileri ile karanlık madde ve ekstra boyutlar konularında tek jet metodu ile çalışmalar yapmış olmak, Fizik Bilim dalında doçent olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Doç.

1

1

Ridge regresyon, temel bileşenler regresyon, path analizi ve matematiksel modeller konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu

Hemşirelik

 

Doç.

1

1

Sporadik meme ve gastrointestinal sistem kanserlerinde genetik yatkınlıkla ilgili çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

Yrd. Doç.

1

1

Fen Bilgisi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak, Web 2.0 araçları ve biyoteknoloji okuryazarlığı konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Yrd. Doç.

1

1

Kolestazlı ve enzim yüksekliği olan hastalarda hepatik ven dalga formu ve damping indeksin değerlendirilmesi konusunda ve Spina bifida okkulta sıklığı konularında çalışmış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Adli Tıp

Yrd. Doç.

1

1

Adoledan çağı intiharları ve çocuk yaş grubu düşmeleri konusunda çalışmış olmak.

5813/1-1


Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23,25 ve 26.maddeleri ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Kriterlere Üniversitemizin www.cankaya.edu.tr (Türkçe) Web adresinde 'Yönetmelik ve Yönergeler' başlığı altında ulaşılabilir.

Üniversitemizde öğretim dili İngilizce olduğundan (Hukuk Fakültesi hariç) adayların eğitim-öğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 8.Madde 7. Paragraf" da belirtilen aşağıda gösterilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.

a) Öğretim üyesinin ana dilinin İngilizce olması,

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce anadilin konuşulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması,

c) Anadili İngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, (İlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmış ise üzerinden iki yıldan fazla süre geçmemiş olması)

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalışmaya iki yıldan fazla ara verenlerin söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir)

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi), bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, öngörülen kriterleri sağladıklarını belirten puan listesini, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri (Profesör adayları dilekçelerinde ve yayın dosyalarında başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek dilekçe ekinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.(Yurt dışından alınmış öğretim diplomaları varsa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Denklik Belgesi alınması gereklidir).

• Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent aday başvuruları Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları 5 (beş) adet, Doçent adayları ise 3 (üç) adet daha yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı'na teslim edeceklerdir. Yardımcı Doçentliğe başvuran adaylar yayın dosyalarını ilgili dekanlığa verecektir.

• Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli puan alma şartı yanısıra, başvuruları kabul edilen Yardımcı Doçent Adayları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi adaylarının, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığı'na, şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Mimarlık Bölümü- Mimarlık (801)

Mimarlık Tarihi Yerleşim Arkeolojisi Kültürel ve Doğal Miras

1

Mimari Tasarım

1

Mimarlık ve Çevre Psikolojisi

1

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık (804) veya Mimarlık (801)

İç Mimari Tasarım Mimari Tasarım

1

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü (802)

Koruma, Şehir Tarihi Şehir Planlama

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı, Veri Madenciliği, Veri Tabanları

1

Büyük Data, Veri Tabanları, Paralel ve Dağıtık Sistemler

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri

1

Görüntü İşleme, İşaret İşleme

1

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Haberleşme

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Üretim ve Hizmet Sistemleri veya Yöneylem Araştırması veya Optimizasyon veya Stokastik Süreçler Ergonomi ve İnsan Faktörleri Yönetimi veya Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi veya Çok Kriterli Karar Verme

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Mekaniği, Yapı Dinamiği

1

Kırılma Mekaniği, Proje Yönetimi, Ulaşım ve Trafik

1

Yapı ve Malzemeleri Yapı İşletmesi

1

Makine Mühendisliği Bölümü

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

1

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Robotik veya Mekatronik Sistem Tasarımı

1

Kontrol Teorisi Uygulamaları

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

İktisat Bölümü

Makro İktisat

1

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Matematik Bölümü

Uygulamalı Matematik

1

Matematiksel Analiz (Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi) Cebir ve Sayılar Teorisi

1

Psikoloji Bölümü

Aile Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Kişilik Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi

1

HUKUK FAKÜLTESİ

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

501 Hukuk

Medeni Hukuk

2

Milletlerarası Özel Hukuk

1

İdare Hukuku

1

Ticaret Hukuku

1

MESLEK YÜKSEKOKULU

AÇIKLAMA

Prof./Doç.

Prof./Doç./Yrd. Doç.

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doçent

Uluslararası Ticaret (1186)

Uluslararası Ticaret

1

5846/1-1


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. ve 25. maddeleri ile Madde 23(c) ve 25(c)’ye dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına (Bakınız. www.ogu.edu.tr Duyurular (Bilgi/Belge) sayfasında yayınlanan ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları ve Başvuru Formu) ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Doçent, Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Duyurulur.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1 - Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe

2 - Özgeçmiş

3 - 2 adet fotoğraf

4 - Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 - Doçentlik belgesi (Doçent kadrosuna başvuracaklar için)

6 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylar doktora/uzmanlık belgesi (doktorasını yurtdışından almış olanlar için Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge) ve Yabancı Dil yeterlilik belgesi (KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 60 (Altmış) veya uluslararası sınavlardan kabul gören eşdeğeri puan almış olmak). Adaylar 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) bendi uyarınca sınava girecekleri yabancı dili başvuru dilekçelerinde belirteceklerdir.

7 - ESOGÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Formu’nda belirtilen düzen ve formatta hazırlanmış ve puanlanmış, yayın listesi (Bütün yayın dosyaları için CD’ şeklinde de verilecektir.) ve ekli bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar (teslim edilecek dosya adedi Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosu için 4 adet’tir),

8 - Hizmet Belgesi (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

9 - Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.

Not: İlgililerin ilanın yayınını müteakip 15 (onbeş) gün içinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, ESOGÜ Akademik Yükseltme ve Atama Başvuru Koşulları gereğince, Atama ve Son Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. Doçentler Daimi Statüye atanacaktır. Yardımcı doçentler yayın dosyalarında tez başlığını ve tezden üretilen yayınları ayrıca belirtecek olup yabancı dil sınav tarihi Rektörlükçe daha sonra ilan edilecektir.

 

UNVANI

DER.

ADEDİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

AÇIKLAMALAR

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

Kimya Mühendisliği

Proses ve Reaktör Tasarımı

Ters gaz kromatografisi yöntemiyle adsorpsiyon ve katalitik esterleşme tepkimeleri konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Mühendisliği

Geoteknik

Dispersif zeminlerin tanımlanması, sınıflandırılması, şişen ve dispersif zeminlerin iyileştirilmesi ve sıvılaşma konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Fen Edebiyat Fak.

Tarih

Yakınçağ Tarihi

19.Yüzyıl Osmanlı şehir tarihi ve kurumları üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

İlahiyat Fak.

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Osmanlı Tarihi Yenileşme dönemi siyasi, kültür-medeniyet tarihi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Doçent

1

1

Eğitim Fak.

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Öğrencilerin yaz tatillerindeki öğrenme kayıpları üzerine çalışmaları olmak.

Doçent

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Türk dış politikası, uluslararası güvenlik ve uluslararası kalkınma yardımları alanında çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Kardiyoloji uzmanı olup Atrıyum fibrilasyonda ablasyonla ilgili çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Kardiyoloji uzmanı olup Tıp öğrencilerinin becerilerini arttırmaya yönelik çalışma yapmış olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Akciğer kanserinde biyolojik belirteçler ve mutasyon analizleri konusunda çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Tıp Fak.

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Dahili tıp bilimleri bölümü göğüs hastalıkları anabilim dalı’na bağlı alerji bilim dalı’nda çalışmak üzere; İmmünoloji ve alerji hastalıkları yandal uzmanlığı sahibi olmak ve uzmanlık eğitimini göğüs hastalıkları anabilimdalı veya iç hastalıkları anabilim dalı’nda yapmış olmak.

Yrd. Doç.

4

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Orta Doğu Siyaseti ve Devlet dışı aktörler üzerine çalışmaları olmak.

Yrd. Doç.

1

1

Müh. Mim. Fak.

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Deprem yer hareketlerinin mekansal dağılımının yapılara etkisi ve kuvvetli yer hareketi analizi konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Müh. Mim. Fak.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Üretim Metalurjisi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup seramik ve metalik biyomalzemelerin üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları bulunmak.

Yrd. Doç.

1

1

Sağlık Bilimleri Fak.

Hemşirelik

 

Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, üniversitelerde en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak, ürojinekoloji ve infertilite konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yrd. Doç.

2

1

Fen Edebiyat Fak.

İstatistik

Risk Analizi

İstatistik alanında doktora derecesine sahip olmak ve yüksek momentli finansal varlıkları fiyatlandırma modelleri üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak.

5812/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara ve Müdürlüklere teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Profesör

1

 

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

 

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Yrd.Doç.

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Doçent

1

 

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Doçent

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

 

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Yrd.Doç.

1

Tıpta uzmanlık eğitimini alanında yapmış olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik

Geometri

Profesör

1

 

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Yrd.Doç.

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

 

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

 

Doçent

2

 

5866/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ