16 Haziran 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29744

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP DİNAMİK FREN DRENCİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


5000 ADET DIŞ AMBALAJ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:


4 KALEM TEZGAH SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


OPEN LİSANSLAMA KAPSAMINDA MİCROSOFT YAZILIMLARININ SÜRÜM YÜKSELTMESİ VE YENİ YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


10 ADET AKUSTİK DOPPLER AKIM PROFİLLEYİCİSİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinden:


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:


ARSALAR SATILACAKTIR

Çan Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN E 43000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP DİNAMİK FREN DRENCİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/220158

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490   ESKİŞEHİR/TÜRKİYE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56

c) Elektronik Posta Adresi         :  tulomsas@tulomsas.com.tr

2 - İhale konusu malın adı

     ve miktarı                              :  2 TİP DİNAMİK FREN DİRENCİ

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğüne 19.07.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

5803/1-1


DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

1 - Türk Hava Kurumu Şubeleri tarafından 2016 yılı Kurban Bayramında Türkiye genelinde toplanacak olan tahmini 500.000 adet koyun derisi, 200.000 adet keçi derisi, 1.500 ton sığır derisi ile 60.000 adet bağırsağın toplu ve tek merkezli olarak satışı 30 Haziran 2016 Perşembe günü saat: 14.00’da Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale Komisyonu tarafından Ankara’da kapalı teklif açık arttırma usulü ile ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İhaleler, deri cinslerine göre tahmini adetler üzerinden ayrı ayrı yapılacaktır. 

4 - İlgililer şartnameyi Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No:33 Opera ANKARA) veya www.thk.org.tr adresinden ücretsiz temin edebilirler.

5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

6 - Ayrıntılı bilgi ( 0312) 303 72 77 / 303 73 78 - 80 no’lu telefonlardan alınabilir.

5844/1-1


5000 ADET DIŞ AMBALAJ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 5000 adet 42 litrelik kovalar için copolymer - polipropilen dış ambalaj kutusu kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. İhale tarihi 23 Haziran 2016 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

5703/1-1


4 KALEM TEZGAH SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı 4 kalem Tezgah teknik ve idari şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

 

MALZEMENİN CİNSİ

İHALE EVRAK BEDELİ

(BİRDEN FAZLA KISIMA KATILIM İÇİN 130,00 TL)

SON TEKLİF VERME TARİHİ

I. Kısım

Matkap Tezgahı

50,00 TL

27.06.2016

II. Kısım

Üniversal Torna Tezgahı (İki Punta arası 1000mm)

100,00 TL

III. Kısım

Üniversal Torna Tezgahı (İki Punta arası 2000mm)

100,00 TL

IV. Kısım

Hidrolik Pres Tezgahı

70,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik ve idari şartnamelerinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 27.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik ve idari şartnamelerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5800/1-1


OPEN LİSANSLAMA KAPSAMINDA MİCROSOFT YAZILIMLARININ SÜRÜM YÜKSELTMESİ VE YENİ YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı Open Lisanslama Kapsamında Microsoft Yazılımlarının Sürüm Yükseltmesi ve Yeni Yazılım Lisansı Kısım-1: 2600 Adet Windows 10 Professional Upgrade Lisansı ve Kısım-2: 2000 Adet Office Son Sürüm Standart Edition Lisansı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 23/06/2016 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İ hale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

5801/1-1


10 ADET AKUSTİK DOPPLER AKIM PROFİLLEYİCİSİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "10 Adet Akustik Doppler Akım Profilleyicisi ", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 01/07/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.

5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

5802/1-1


KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.

İhale kayıt numarası                         :  2016/219082

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş / VAN

b) Telefon ve faks numarası             :  0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05

c) Elektronik posta adresi                 :

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)                   :

2 - İhale konusu hizmetin                

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve Kampanya dışında ise 7 ay 6 kişi ve 2 ay 3 kişi ile ±%20 toleranslı 54.000 Ton şekerin tahmil tahliye işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı

c) İşin süresi                                    :  İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  27.06.2016 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale Kanunlarına tabi değildir.

5818/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 23,60 TL. ile en çok 202.334,99 TL. arasında değişen; 22/06/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,40 TL, en çok 20.234,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Nitro Selüloz, Boyayıcı Kimyasal, Tekstil, Plastik kap, Haşerat öldürücü sıvı, Çanta, Slot Makinası, Oto aksam ve parçası, Batarya, Kozmetik, Tablet, Saat, Işık lem, Demir sıvı tankı, Kürk, Giyim eşyası ve Şaka Eşyası cinsi 59 grup muhtelif eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 23/06/2016 tarihinde saat 09:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma ve Pazarlık Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil) 10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

5819/1-1


LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinden:

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016 / 219801

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Kuzeykent/ KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel: 0366 280 13 01 -

                                                  İletişim için: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

                                                  Tel: 0366 280 13 01 Fax: 0366 280 13 98

c) Elektronik posta adresi       :  bap@kastamonu.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi                     :  https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademik-birimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-bilimsel arastirma projeleri-tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı

b) Teslim [yeri/yerleri]            :  Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim [tarihi/tarihleri]        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren Cihazlar

                                                  1. Grup Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı için (1 adet Spektrofotometre, 1 adet Termoreaktör, 1 adet Laboratuvar Tipi Bulanıklık Ölçüm Cihazı, 1 adet Multiparametre Cihazı, 1 adet Portatif pH/İletkenlik/ Tuzluluk Ölçer, 1 adet Boi Sistemi (6’lı), 1 adet Soğutmalı İnkübatör, 1 adet Koi Sistemi (6 ‘), 2 adet Liquisampler, 2 adet Numune Alma Pipeti) (60 gün)

                                                  2. Grup Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi(VSM) (150 gün)

                                                  3. Grup LC-MS/MS Cihazı (60 Gün)

                                                  4. Grup İnce Film Kaplama Sistemi (30 Gün)

                                                  5. Grup Yük. Çözünür. Yüzey Alanı ve Mikro, Mezo, Makro Gözenek boyutu ve Yoğunluk Analizi Cihaz Sistemi (90 Gün)

                                                  6.Grup Kısa Dönem Otomatik Toprak CO2 Akış Ölçüm Sistemi (60 Gün)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuzeykent/ KASTAMONU

b) Tarihi ve saati                     :  23/06/2016 - Saat: 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler

4.3.2.1. Teknik Şartnamesinde istenilmesi halinde ilgili standartlara ilişkin belgeler ve tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (YüzTürklirası) Türk Lirası karşılığı Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresinde satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil ihale dokümanı Yurtiçi 110,00-TL (Yüzontürklirası), Yurtdışı 130,00-TL (Yüzotuztürklirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan TR710001002583466562275132 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 1 (Bir) önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuzeykent/KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

5843/1-1


DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                            :  2016/217716

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/ MALATYA

b) Telefon ve faks numarası                :  0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi                    :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği   :

    İnternet adresi (varsa)                     :

2 - İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  - Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi işi için Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması,

b) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası ile Malatya Belediyesi katı atık depolama sahası

c) İşin süresi                                       :  ± % 20 Toleranslı 120 Gündür.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı yer                                 :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA

b) Tarihi ve saati                                 :  27/06/2016  Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu

İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.

4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

5723/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2 'lik arsa ve üzerinde bulunan 10 adet yapı 17/05/2016 tarihli ve 2016/556 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.

2 - İhale 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.

3 - İhale ile satılacak olan Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2 'lik tam taşınmazın (Arsa bedeli: 1.824.992,50-TL, 10 adet toplam yapı bedeli: 641.314,18-TL) muhammen bedeli 2.466.306,68-TL (İkimilyon, dörtyüzaltmışaltıbin, üçyüzaltı TL altmışsekiz krş.) KDV hariçdir.

4 - İhale ile satılacak olan Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2 'lik tam taşınmazın (arsa ve 10 adet yapı) geçici teminat bedeli 74.000,00 TL (Yetmişdörtbin TL) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli TL) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

6 - İhale konusu arsaya ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE günü saat 13:00'a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İstekli gerçek kişi ise:

• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

5726/1-1


ORMAN EMVALLERİ SATILACAKTIR

Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünden:

İşletme Müdürlüğü           :  Aladağ

İhale Tarihi                       :  28/06/2016

İhale Saati                         :  14:00

Satışın Yap. İlçe/belde      :  Karacasu Beldesi

Satışın Yapılacağı Yer      :  Satış Salonu

 

Sıra No

Satış Yeri/Depo

Cins, Nevi, Boy ve Sınıf

Parti Sayısı

Miktarı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

m3 / Ster*

TL

TL

1

Ortakıraç SD./ Sultanköy SD.

2 Sn. Nb. Kl. G Tom.

4

Global

200

300,00

1.804,00

2

Belkaraağaç SD.

2 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

3

Global

90

310,00

840,00

3

Ortakıraç SD./ Sarıalan SD.

2 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

5

Global

125

340,00

1.280,00

4

Ortakıraç SD./ Sultanköy SD.

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

2

Global

60

310,00

560,00

5

Ortakıraç SD.

2 Sn. Ub.Kl. Çs Tom.

2

Global

30

370,00

334,00

6

Sultanköy SD.

3 Sn. Kb. Kl. G Tom.

1

Global

20

230,00

139,00

7

Belkaraağaç SD.

3 Sn. Kb.Kl. Çk Tom.

3

Global

75

210,00

474,00

8

Ortakıraç/Sultanköy/Çaydurt SD

3 Sn. Nb. İn. G Tom.

54

Global

2.096,22

210,00

13.256,00

9

Ortakıraç/Sultanköy/Çaydurt SD

3 Sn. Nb. Kl. G Tom.

87

Global

4.010,878

250,00

30.160,00

10

Belkaraağaç SD./ Sultanköy SD.

3 Sn. Nb.İn. Çk Tom.

5

Global

180

200,00

1.085,00

11

Ortakıraç SD./ Sarıalan SD.

3 Sn. Nb.İn. Çs Tom.

8

Global

240

230,00

1.664,00

12

Muhtelif Depolar

3 Sn. Nb.Kl. Çk Tom.

10

Global

509,398

230,00

3.524,00

13

Muhtelif Depolar

3 Sn. Nb.Kl. Çs Tom.

12

Global

325,473

260,00

2.532,00

14

Sultanköy SD.

3 Sn. Ub. Kl. G Tom.

1

Global

50

270,00

406,00

15

Sarıalan SD.

3 Sn. Ub.Kl. Çs Tom.

1

 Global

30

300,00

271,00

16

Sarıalan SD.

3 Sn.Ub.İn.Çs Tom.

1

Global

10

260,00

79,00

17

Muhtelif Depolar

Çk Kağ. od.

13

Global

426,723

165,00

2.119,00

18

Muhtelif Depolar

Çs Kağ. od.

14

Global

303,846

165,00

1.514,00

19

Sultanköy SD.

Çs Mad. dir.

1

Global

27,097

190,00

155,00

20

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk (9 Boy)

1

Global

0,684

350,00

8,00

21

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(10 Boy)

1

Global

0,600

370,00

7,00

22

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(11 Boy)

1

Global

34,723

390,00

407,00

23

Sarıalan SD.

Çs Tel Direk(12 Boy)

1

Global

4,518

420,00

57,00

24

Muhtelif Depolar

G Kağ. od.

47

Global

1.813,811

165,00

9.000,00

25

Demirciler

Gök. Yuv.San. Od

2

Global

60

150,00

272,00

TOPLAM

280

 

10.723,971

 

71.947,00

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 280 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Kabuklu kâğıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 (yedi) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8 - Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 10’u ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (oniki) aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

10 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

11 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir.  Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

TEL: 0 374 262 96 60 - 61   FAX: 0 374 262 96 10

http www.boluobm.ogm.gov.tr

5717/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Çan Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan 3 pafta, 55 ada, 22 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan 1 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” arttırma suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

2 - Mülkiyeti Çan Belediyesine ait, Çanakkale İli, Çan İlçesi, İstiklal Mahallesinde bulunan 19 LII pafta, 604 ada, 32-33-34 parsel numaraları aşağıda belirtilen 3 adet arsa 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü” suretiyle satış ihalesi yapılacaktır.

3 - Adı geçen arsaların satış ihalesi 28.06.2016 Salı günü saat 15.00'de Belediye Binası 3. Katta Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4 - Satışı yapılacak olan İstiklal Mahallesinde bulunan 4 adet arsalar:

 

(Kapalı Teklif Usulü)

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

İstiklal

3

55

22

Arsa Akaryakıt İstasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri

3698

2.400.000,00 TL

72.000,00 TL

 

(Açık Arttırma Usulü)

Sıra No

Mahallesi

Pafta

Ada

Parsel

Cinsi İmar Durumu

M2

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

1

İstiklal

19 L II

604

32

Arsa

256,11

1.250.000,00 TL

37.500,00 TL

2

İstiklal

19 L II

604

33

Arsa

256,50

750.000,00 TL

22.500,00 TL

3

İstiklal

19 L II

604

34

Arsa

256,93

1.000.000,00 TL

30.000,00 TL

5 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Teklif Mektubu

b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)

f) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek

g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği

h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği

i) Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

j) Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

k) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

l) Yabancı istekliler için; Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve yabancı isteklilerin idareye sunacakları her türlü belgeleri yeminli tercüman bürolarınca Türkçeye çevrilmesi ve onaylanması zorunludur.

m) Şartname alındı makbuzu

n) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi

6 - Adı geçen taşınmazın KDV’si ve satış bedeli peşin ödenecektir.

7 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.

8 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)

9 - Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 28.06.2016 Salı günü saat 14:45’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

10 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.

11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

12 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.

13 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstiklal Mahallesinde bulunan toplam 1 adet akaryakıt istasyonu, LPG ve dinlenme tesis yeri olan arsa ve 3 adet arsa satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur.

5668/1-1