15 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29743

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

Adalet Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: VAN

Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden:

İLAN TUTANAĞI

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 06/05/2016 tarih ve 5126478 sayılı savunma istem yazısı.

Arif GÜLER - Özel Yeni Şekil İngilizce Kursu Eski Müdürü

"Kurumun İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatında yazılan isim haricinde kurum binasının dış cephesinde 'NEW LINE ENGLİSH' ve 'NEW LINE ACADEMY' yazılı tabelaların asılı bulunmasında kayıtsız kaldığınız"

İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince "Kınama" cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.

Konuya ilişkin savunmanızın 7-10 gün içerisinde teslimi 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.

5718/1-1


Adalet Bakanlığından:

Arpaçay (kapatılan) Kadastro Mahkemesinin 1988/8 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği İlan olunur.

5721/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Menderes Mahallesi, 17 ada, 44 parsel üzerindeki 935564 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12208 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1380 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sema KARTAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No 18507, Oda Sicil No: 57900), Gülşen GENİŞ’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18238, Oda Sicil No: 29737) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Rıza KIRKIKOĞLU’nun (Şirket Yetkilisi, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72932) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13463 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/1/1-1

—————

Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 154 ada, 7 parsel üzerindeki 743113 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12208 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1380 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gülşen GENİŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18238, Oda Sicil No: 29737), Sema KARTAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No 18507, Oda Sicil No: 57900), Serhat DENİZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6936, Oda Sicil No: 17657), Kamil KÖKEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18315, Oda Sicil No: 4920), Yağız ERÇİN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101168), Mustafa YILDIRIM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86259), Z. Abidin ERDALOĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52859), M. Onur KARACAER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91746) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Rıza KIRKIKOĞLU’nun (Şirket Yetkilisi, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72932) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13465 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/2/1-1

—————

Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 80 ada, 5 parsel üzerindeki 819329 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12208 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1380 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kayacan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sema KARTAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No 18507, Oda Sicil No: 57900), Gülşen GENİŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18238, Oda Sicil No: 29737), Kamil KÖKEN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18315, Oda Sicil No: 4920), Serhat DENİZ’in (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6936, Oda Sicil No: 17657) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kayacan Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Rıza KIRKIKOĞLU’nun (Şirket Yetkilisi, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72932) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13466 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/3/1-1

—————

MDY Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, 218 ada, 17 parsel üzerindeki 939195 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2017-Derince Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2106 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MDY Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MDY Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin ALPARSLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3897, Oda Sicil No: 10603), Meltem IRMAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20227, Oda Sicil No: 19409), Gökhan BIYIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91953), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MDY Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yasin YAMAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72367) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13454 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/4/1-1

—————

Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, 2026 ada, 28 parsel üzerindeki 702612 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 14189-21924 Ticaret Sicil No ile Kocaeli-Derince Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Feyzi GÜNDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15666, Oda Sicil No: 18761), İbrahim SAÇÇIOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15150, Oda Sicil No: 16421), Orhan YAYA’nın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No: 54853649060) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ülke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı İlhan KARA ( Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52924) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13455 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/5/1-1

—————

Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F20A21A1C pafta, 352 ada, 5 parsel üzerindeki 944701 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4591 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 1800 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hayri SEZGİN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 23505, Oda Sicil No: 28468), Yurduşen YÖNLÜ ( İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16094, Oda Sicil No: 40898), Oğuzhan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 902967), Burak Erdem ÖZTÜRKÇܒnün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89545), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Doğu Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Selçuk YILDIZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 96243) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13457 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/6/1-1

—————

Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 30 MIV pafta, 2348 ada, 4 parsel üzerindeki 639837 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı 903 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Alper ÇİMEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5307, Oda Sicil No: 15461), Cemil YAMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8199, Oda Sicil No: 16677), Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2241, Oda Sicil No: 28950), Turan TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16192, Oda Sicil No: 27845), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 534, Oda Sicil No: 26463), Hakan BOZOK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13060, Oda Sicil No: 24918), Salih Levent KAÇAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53267) ve Emel ÇEBİ’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43980) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asa Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Hakan BOZOK’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13060, Oda Sicil No: 24918) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13459 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/7/1-1

—————

Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, İnkılap Mahallesi, 143 ada, 236 parsel üzerindeki 983569 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet BAŞYİĞİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12594, Oda Sicil No: 37758) , Zeynep FİLYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19462, Oda Sicil No: 29745) ve Ayşegül ÖKSÜZ’ün (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 40967), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY’ın (Şirket Yetkilisi, Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13460 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/8/1-1

—————

Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 293 ada, 22 parsel üzerindeki 914242 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeynep FİLYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19462, Oda Sicil No: 29745) ve Mehmet BAŞYİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12594, Oda Sicil No: 37758) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY’ın (Şirket Yetkilisi, Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13461 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/9/1-1

—————

Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 350 ada, 36 parsel üzerindeki 979360 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Zeynep FİLYA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19462, Oda Sicil No: 29745) ve Mehmet BAŞYİĞİT’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12594, Oda Sicil No: 37758) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşilay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY’ın (Şirket Yetkilisi, Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13462 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/10/1-1

—————

Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Söke İlçesi, Sarıkemer Mahallesi, Musluk Mevkii, 5061 parsel üzerindeki 969654 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 3. maddesindeki hükümlere göre denetlemediği anlaşılan 12581 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 781 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’ye yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Beytullah AYDIN (Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209), Erkan ÜNLÜSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14037, Oda Sicil No: 7020) ve Muharrem TUFAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10006), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özege Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet ATAR (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 28536) ve Beytullah AYDIN’ın (Şirket Ortağı, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24213, Oda Sicil No: 37209) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarihli ve 13453 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5695/11/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

18/6/2014 tarihinde iptal edilen 29/12/2009 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09835 sayılı LPG Otogaz Bayilik Lisansı ile Ray-Pet Taşımacılık Maden Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd Şti. tarafından işletilen otogaz istasyonunda, 05/06/2014 tarihinde Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimde, istasyonda sorumlu müdür çalıştırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun “Yaptırımlar” başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca alınan 21/05/2015 tarihli ve 5609-31 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 21/07/2015 tarihli ve DDB.309/15-15 sayılı Soruşturma Raporu ve yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ve yazılı savunmaya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, ilgili tüzel kişi hakkında 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 5307 sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca alınan 07/04/2016 tarihli ve 6209-70 sayılı Kurul Kararı ile 76.142- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

Kararda yer alan 76.142- TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı IBAN hesabına yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/1/1-1

—————

Doruk Grup Akaryakıt Oto. Aks. Pet. Ürn. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından, 24/02/2015 tarihinde sonlandırılan 25/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31553 sayılı bayilik lisansı ile “E-90 Karayolu üzeri, Porsuk Köyü Ulukışla/NİĞDE” adresinde RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi olarak işletilen akaryakıt istasyonunda, 11/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetimde; istasyon otomasyon sistemine izinsiz müdahale edildiğinin tespit edilmesi ve bu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin mülga on dördüncü fıkrası ve 5 inci maddesinin yürürlükte olan haliyle ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 08/10/2015 tarih ve 5820-13 sayılı Kurul Kararı ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/11/2015 tarih ve 144 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar, tüzel kişinin yazılı savunması ve konu ile ilgili Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; alınan 13/04/2016 tarih ve 6221-71 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği 72.751 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararda yer alan 72.751 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/2/1-1

—————

“E-90 Karayolu üzeri Porsuk Köyü Ulukışla/NİĞDE” adresinde 24/02/2015 tarihinde sonlandırılan 25/09/2012 tarih ve BAY/939-82/31553 sayılı bayilik lisansı ile RMG Petrol Ürünleri Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bayisi olarak Doruk Grup Akaryakıt Oto. Aks. Pet. Ürn. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından işletilen akaryakıt istasyonunda 11/09/2014 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda istasyonda ulusal marker seviyesi geçersiz, tağşiş edilmiş ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapıldığının TÜBİTAK MAM’ın 1420P02541001, 1420P02541002, 1420P02541003 sayılı analiz raporlarıyla tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine, 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine, 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına; Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentlerine, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil ettiğinin değerlendirilmesi nedeniyle 08/10/2015 tarih ve 5820-13 sayılı Kurul Kararı ile açılmış bulunan soruşturma kapsamında hazırlanan 13/11/2015 tarih ve 144 sayılı Soruşturma Raporundaki hususlar, konuyla ilgili yazılı savunma ve Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; alınan 13/04/2016 tarih ve 6221-70 sayılı Kurul Kararı ile ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereği 1.039.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. (Ek)

Kararda yer alan 1.039.000 TL tutarındaki idari para cezasının; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.(Vakıfbank) Bahçelievler/Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu, ancak bu fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından olması sebebiyle uygulanan idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerini durdurmayacağı, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/3/1-1

—————

Kurulun 12/01/2016 tarihli ve 6070-26 sayılı Kararı ile “Yalova-Bursa Karayolu 9. Km. Soğucak Mevkii YALOVA” adresinde faaliyette bulunan Asüm Petrol Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin 2013 yılı içerisinde lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen “Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına ve/veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemlerin yapılması” fiilini işlediği, değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Asüm Petrol Taşımacılık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/05/2016 tarihli ve 703 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/4/1-1

—————

20.09.2013 tarihinde yapılan denetimlerde, 11.07.2013 tarih ve MYĞ/4492-1/32935 sayılı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Şahinbey Denizcilik Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin işyerindeki tanklarda bulunan sıvı maddeden 20.09.2013 tarihinde alınan numunelerin, atık mineral yağ, ham petrol karışımı ve organik sıvı karışımından oluştuğunun tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı olduğu değerlendirildiğinden, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 06.05.2015 tarih ve E.2014/1442 K:2015/940 sayılı Kararı ile Danıştay 13. Dairesinin 31.12.2015 tarih ve E:2015/5444 K:2015/4951 sayılı kararında belirtilen gerekçeler çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 19 uncu maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 17.03.2016 tarih ve 6161-33 sayılı Kararı ile Şirket hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar vermiş, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13.04.2016-581 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere Şirket’e gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilan tarihini izleyen 15 gün içerisinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi ve yazılı savunmanızın Kurumumuza gönderilmesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacaktır.

5720/5/1-1

—————

Kurul’un 25.02.2016 tarihli ve 6131-23 sayılı Kararı ile; Kurumdan 01.04.2010 tarihli ve MYĞ/2499-3/27503 sayılı madeni yağ lisansı alan Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tanktan 12.03.2013 tarihinde alınan numunenin 3958 sayılı Analiz Raporuna göre mineral yağ, bitkisel yağ ve motorin karışımından oluştuğunun tespit edilmesi sebebiyle, söz konusu şirketin lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstererek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun denetim tarihi itibariyle yürürlükte olan 3 üncü maddesinin sekizinci fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Frig Kimya Petrol Ürünleri Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 31.03.2016 tarihli ve 530 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/6/1-1

—————

Kurul’un 17/03/2016 tarihli ve 6161-40 sayılı Kararı ile;

““Gap Mah. Kevser İş Merkezi Reşit Biçici İş Hanı Kat:5 No:34 Batman” adresinde faaliyet gösteren 24.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28912 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Amcaoğlu Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Taşımacılık Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 02/05/2013 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim neticesinde, 01.02.2008 tarih ve BAY/939-82/23749 sayılı bayilik lisansı sahibi Ferpet İnşaat Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden akaryakıt temin etmesinin Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2015/365 E.,2015/2040 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Amcaoğlu Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Taşımacılık Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/05/2016-732 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/7/1-1

—————

Kurul’un 17/03/2016 tarihli ve 6161-39 sayılı Kararı ile;

“Gap Mah. Kevser İş Merkezi Reşit Biçici İş Hanı Kat:5 No:34 Batman” adresinde faaliyet gösteren 24.01.2011 tarih ve BAY/939-82/28912 sayılı istasyonsuz bayilik lisansı sahibi Amcaoğlu Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Taşımacılık Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 02/05/2013 tarihinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetim neticesinde, İnönü PAL’in 21.06.2013 tarihli ve 2013-0865 sayılı raporu ile tespit edildiği üzere adı geçen tüzel kişinin teknik düzenlemelere uygun olmayan ve yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen akaryakıt ikmali yaptığının ve tağşiş edilmiş ürün bulundurmasının; Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (f) bendi ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerine ve aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) bendine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2015/312 E.,2015/1823 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Amcaoğlu Petrol Ürünleri İnşaat Tekstil Taşımacılık Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına, karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/05/2016-732 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/8/1-1

—————

Kurul’un 17/03/2016 tarihli ve 6161-15 sayılı Kararı ile;

Acar Petrol Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, 21/03/2005 tarihli ve BAY/462-1377/08530 sayılı bayilik lisansı kapsamında "Ata Mah. Denizli Caddesi No:62 AYDIN" adresinde Shell & Turcas Petrol A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyet gösterdiği istasyona, 13/05/2010 tarihli ve BAY/939-82/27701 sayılı lisans kapsamında "Aydın-Nazilli Karayolu Devrant Mevkii Sultanhisar AYDIN" adresinde Kadooğlu Pet. Taş. Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş.'nin bayisi olarak faaliyette bulunduğu istasyondan 16/12/2011 tarihinde akaryakıt ikmal etmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 19/03/2015 tarihli ve 2014/1509 E., K.2015/404 sayılı ve Danıştay 13. Dairesinin 02/12/2015 tarih ve 2015/5182, 2015/4274 K. sayılı kararlarında belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Acar Petrol Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/05/2016-726 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/9/1-1

—————

Kurul’un 18/02/2016 tarihli ve 6119-3 sayılı Kararı ile;

“Hisar Mahallesi Malgaç Çayı Sokak No:23 Sultanhisar / AYDIN” adresinde, 02/03/2012 tarih ve BAY/939-82/30662 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Göktepe Petrol Madencilik Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 24/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere ilgili lisans sahibinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Göktepe Petrol Madencilik Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 22/03/2016-468 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/10/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2016 tarihli ve 6222-8 sayılı Kararı ile;

“Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN" adresinde, 26.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11/12/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmamasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu ve ondördüncü fıkraları ile halihazırda yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 12/05/2016-797 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/11/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2016 tarihli ve 6222-6 sayılı Kararı ile;

“Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN” adresinde, 26.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 10.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda yazarkasa ve otomasyon sistemini devre dışı bırakmaya yarayan uzaktan kumandalı, çatıya gizlenmiş bir düzeneğin bulunmasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen kişi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 11/05/2016-790 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/12/1-1

—————

Kurul’un 13/04/2016 tarihli ve 6222-7 sayılı Kararı ile;

"Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN" adresinde, 26.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait akaryakıt istasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25/03/2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin;

a) Dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

b) Otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmamasının, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı mülga 5 inci maddesinin dokuzuncu ve ondördüncü fıkraları ile halihazırda yürürlükte bulunan 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,

anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 12/05/2016-795 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/13/1-1

—————

Kurul’un 23/07/2015 tarihli ve 5706-5 sayılı Kararı ile;

“Hürriyet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:106 Bağarası-Söke/AYDIN” adresinde 27/07/2012 tarihli ve BAY/939-82/31332 numaralı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mert-Taş Taşımacılık Tarım Hayvancılık Akaryakıt Nakliyat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15/08/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunenin Ege- PAL tarafından düzenlenen 2013- E13082001 numaralı içerik analizi raporu ile tespit edildiği üzere, ilgili lisans sahibinin akaryakıt istasyonunda tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmasının, 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 nci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle hakkında, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 05/11/2015-106 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/14/1-1

—————

Kurul’un 04.02.2016 tarihli ve 6102-37 sayılı Kararı ile; MAHMUT ÖTLÜ tarafından 31.08.2009 tarih ve BAY/939-82/26478 sayılı bayilik lisansı (01.04.2013 tarihinde sonlandırılmıştır.) kapsamında "Şanlıurfa Yolu Üzeri 4.Km. (101 Ada, 1 Parsel) Siverek/Ş.URFA" adresinde faaliyet gösterilen akaryakıt istasyonunda 22.06.2011 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyon vaziyet planı haricinde tank bulundurulduğu ve gizli düzenek tertip edildiği, bunun yanı sıra gizli tanktan ve istasyon yer altı tankından alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermedikleri, teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı oldukları, ayrıca white spirit, yağ ve motorin karışımından oluştukları, 09-10.12.2011 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, istasyon vaziyet planı haricinde tank bulundurulduğu ve gizli düzenek tertip edildiği, gizli tank ve pompadan alınan akaryakıt numunelerinin TÜBİTAK MAM tarafından gerçekleştirilen analizi sonucunda yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermedikleri ve teknik düzenlemede yer alan özelliklere aykırı oldukları, ayrıca istasyon yer altı tankından alınan numunenin TÜBİTAK MAM'ın 16605 numaralı analiz raporu kapsamında mineral yağ, bitkisel yağ, white spirit ve motorin karışımından oluştuklarının tespit edildiği, bu suretle lisans sahibinin istasyon vaziyet planı haricinde tank bulundurma ve gizli düzenek tertip etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları, 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinin yanı sıra Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına, yeterli şart ve seviyede ulusal marker içermeyen ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etmesinin, 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine, bunun yanı sıra tağşiş ve/veya hile amacıyla katılabilecek ürünleri akaryakıta katma eyleminde bulunmasının 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2013/1919 ve 2013/1920 Esas sayılı dosyalarında açılan davalarda verilen 2014/697 ve 2014/698 sayılı kararlarda belirtilen gerekçe çerçevesinde, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun "İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca MAHMUT ÖTLÜ hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 15.04.2016 tarihli ve 587 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/15/1-1

—————

Kurul’un 17/03/2016 tarihli ve 6161/18 sayılı kararı ile 22/07/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere 31/10/2013 tarih ve DAĞ/4678-1/33382 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Mensal Petrolcülük İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin sözleşmeli bayisi olan 18/03/2015 tarihli ve BAY/939-82/35344 numaralı bayilik lisansı sahibi Berr Akaryakıt Ticaret Anonim Şirketi’ne ait istasyonda otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması, otomasyon arızasını 10 gün içerisinde gidermemesi eylemlerinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası, 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 20/04/2016 tarihli ve 614 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/16/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130-51 sayılı Kararı ile, , Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında:

i. Akaryakıt istasyonunda gizli tank bulundurması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca, 1.000.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına,

ii. İlgili lisans sahibinin fiilinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu fiil için verilen idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurulması halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil işlemlerinin durmayacağına,

Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 1.000.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/17/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130-52 sayılı Kararı ile, Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında:

i. Otogaz istasyonunda LPG tüpü dolumuna yarayan alet bulundurması, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ ile belirlenen 366.319,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 366.319,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (014) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/18/1-1

—————

Kurul’un 25/02/2016 tarihli ve 6130-47 sayılı Kararı ile, , Aspet Lojistik Dış Ticaret Petrol Turizm Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında:

i. Dağıtıcı dışı akaryakıt ikmali yapması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (d) bendi uyarınca 170.000,-TL. idari para cezası,

ii. Kendi dağıtıcısının Turkuaz Petrol Ürünleri Anonim Şirketi olmasına rağmen, “Türkoil” giydirmeleri ile piyasa faaliyetinde bulunmkası nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 850.000,-TL. idari para cezası,

olmak üzere toplam 1.020.000,-TL. idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 1.020.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/19/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-28 sayılı Kararı ile, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında:

i. akaryakıt istasyonunda yer alan tanklarda gizli bölme bulunması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca, 14.652,-TL olarak belirlenen idari para cezası uygulanmasına,

Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 14.652,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/20/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-27 sayılı Kararı ile, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında:

i. Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali yapması sebebiyle, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 175.833,-TL olarak belirlenen idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 175.833,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/21/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-30 sayılı Kararı ile, , Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. hakkında:

i. Otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmamasının ve buna rağmen bakım onarıma veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapması nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası,

ii. Dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 170.000,-TL idari para cezası,

olmak üzere toplam 240.000,-TL, idari para cezası uygulanmasına,

Karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca toplam, 240.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/22/1-1

—————

Kurul’un 10/03/2016 tarihli ve 6150-25 sayılı Kararı ile; Aspetler Grup Petrol Ürünleri Otomotiv Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, istasyon otomasyon sistemine müdahale etmesi ve otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satışı gerçekleştirmesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 72.751,-TL olmak üzere, fiyat ilan panosunda lisans sahibine ait bilgilere yer vermemesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca 72.751,-TL olmak üzere toplamda 145.502,-TL idari para cezası uygulanmasına idari para cezası uygulanmasına olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 145.502,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/23/1-1

—————

Kurul’un 11/02/2016 tarih ve 6110/29 sayılı Kararı ile; Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 24/07/2012 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, “1. Organize Sanayi Bölgesi Aslım Sokak No:19 / KONYA” adresinde, 11/11/2010 tarihli ve MYĞ/2877-5/28572 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin madeni yağ lisansı kapsamında yürüttüğü faaliyette kullanılmak üzere Detay Taşıt Yedekleri Madeni Yağlar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nden başka bir isim altında baz yağ temin etmesi sebebiyle, Madeni Yağların Ambalajlanması Ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 nci fıkrasına ve 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına aykırı hareket ederek sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterdiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2015/2633 sayılı Kararında belirtilen gerekçe çerçevesinde, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mespet Otomotiv Gıda İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 20.04.2016 tarihli ve 623 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiş ancak bilinen en son adresinde kendisine ulaşılamamış olması nedeniyle anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiştir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/24/1-1

—————

Kurul’un 18/02/2016 tarihli ve 6119-2 sayılı Kararı ile;

“Yeni Mah. Petrol Küme Evleri No: 1/A Yamalak Yol Kavşağı Kurtuluş Kasabası Kuyucak / AYDIN” adresinde, 26.10.2011 tarih ve BAY/939-82/30171 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 15/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmalinde bulunmasının, 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Kamen Petrol Ürünleri ve Nakliye Hizmetleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş olup, bu çerçevede Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca 22/03/2016-469 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir.

Anılan Kurul Kararı uyarınca başlatılan soruşturma kapsamında yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/25/1-1

—————

DAĞ/3162-1/29279 numaralı dağıtıcı lisansı sahibi Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti.'nin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 7 nci maddesine dayanılarak 27/06/2007 tarih ve 1240 sayılı "Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında" Kurul Kararına aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında 08/01/2015 tarih ve 5414/17 sayılı Kurul Kararı ile uygulanan idari para cezasının, Ankara 17. İdare Mahkemesinin E.2015/1025 sayılı kararı ile "ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması" gerekçesiyle iptaline karar verilmesi nedeniyle hakkında 07/04/2016 tarihli ve 6210/49 sayılı Kurul Kararı ile soruşturma açılmasına karar verilmiş olup aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 03/05/2016 tarihli ve 712 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Bahse konu durumun tespit edilmesi ile ilgili mevzuata aykırılığın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 20 nci maddesi uyarınca onbeş gün içerisinde giderilmesi ve sonucunun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, yapmakta olduğunuz piyasa faaliyeti geçici bir süre için durdurulacak veya sahip olduğunuz lisans doğrudan iptal edilecektir.

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

5720/26/1-1

—————

Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-35 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 10/05/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 31/05/2012 tarihli ve BAY/939-82/31060 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Adil Petrol ve Ticaret Limited Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 598 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/27/1-1

—————

Kurulun 10/12/2015 tarihli ve 5913-31 sayılı Kararı ile “Merkez Mahallesi Yalova-İzmit Yolu Caddesi No:1/A Taşköprü Çiftlikköy / YALOVA” adresinde 23/12/2010 tarihli ve BAY/939-82/28744 sayılı istasyonlu bayilik lisansı ile (07/01/2014 tarihli 631 sayılı kararla sonlandırılmıştır.) faaliyette bulunan Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait akaryakıt istasyonunda 23/03/2013 tarihinde yapılan denetim neticesinde, Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18/02/2013 tarihli ve BAY/939-82/32155 sayılı istasyonlu bayilik lisansı sahibi Uspark Enerji Akaryakıt Gıda İnşaat İletişim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmal etmesi eyleminin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Viyaport Akaryakıt Gıda Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 19/04/2016 tarihli ve 599 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir.

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5720/28/1-1


 


 


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölümü ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (profesör adayları 6 altı takım, doçent adayları 4 takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından da ulaşılabilinir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UNVAN

ADET

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

İç Mimarlık Bölümü

Profesör

1

Doçent

1

5781/1-1


Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi Üniversitemizin www.alparslan.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

UNVANI

DERECE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DOÇENT ADET

YARDIMCI DOÇENT

ADET

Fizik

Nükleer Fizik

1

 

1

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tar.

 

1

5

Felsefe

Sistematik Felsefe Mantık

 

1

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim

Fen Bilgisi Eğitimi

 

1

3

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

1

İlköğretim

Okul Öncesi Eğitimi

 

1

5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

1

1

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Hizmetler ve Tekn.

Tıbbi Laboratuvar Tek.

 

1

5

5765/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

3) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7. Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8. Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 30/06/2016 mesai bitimine kadardır.

 

KADRO NO

KADRO UNVAN

DERECE

BÖLÜM/ANABİLİMDALI

ADET

İLAN AÇIKLAMASI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

782

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimleri/Periodontoloji

1

816

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimleri/Pedodonti

1

1051

Yardımcı Doçent

5

Klinik Bilimleri/Diş Hastalıkları ve Tedavisi

1

Direk ve endirek yöntemle hazırlanan estetik restorasyonlar konusunda çalışması olmak.

817

Yardımcı Doçent

4

Klinik Bilimleri/Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1

Ağız çevresi sert dokular radyolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

729

Yardımcı Doçent

3

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları/Çağdaş Türk Lehçeleri ve Ed. Güney-Doğu (Özbek-Uygur)

1

Özbek Halk Edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

884

Yardımcı Doçent

4

İlköğretim / Matematik Eğitimi

1

İlköğretim Matematik Öğretmenliği alanında doktora yapmış ve geometrik kavramların semiyotik kaynaklarla açıklanması üzerine çalışmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

321

Doçent

1

Tekstil Müh./Tekstil Teknolojisi

1

Üç boyutlu dokuma kumaşlar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

806

Doçent

1

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Müh. Böl.

1

Mühendislik uygulamalarında ve deri üretiminde yaşam döngüsü analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

781

Yardımcı Doçent

3

Gıda Mühendisliği Böl.

1

Biyoteknoloji ve gıda nanoteknolojisi alanlarında protein nanotüpler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

945

Yardımcı Doçent

5

Gıda Mühendisliği Böl.

1

Soğuk pres narenciye çekirdek yağlarının karakterizasyonu ve yemeklik yağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

851

Profesör

1

İktisat/İktisat Politikası

1

Doçentlik unvanını mikro iktisat bilim alanında almış olmak. Tüketim teorisi ve beşeri sermaye alanında uygulamalı çalışmaları bulunmak.

259

Yardımcı Doçent

1

İktisat / İktisat Teorisi

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini İktisat alanından yapmış olmak. Denge reel döviz kurunun tahmin edilmesi konusunda çalışması bulunmak.

370

Yardımcı Doçent

1

Ekonometri / Ekonometri

1

Sıfır değer ağırlıklı regresyon ve karışımlı modeller konusunda çalışmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

858

Yardımcı Doçent

4

Şehir ve Bölge Planlama Böl.

1

5458/1-1


Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular "Mersin Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri"ne göre değerlendirilecektir. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır. (Bakınız: http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1380/Akademik_Yukseltilme_ve_Atanma_Olcutleri/ AKD_ATAMA_VE_YUK_OLCUTLERI.doc) Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren15 (onbeş) gündür.

Profesör ve Doçent kadrosu daimi statüde olup, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

Başvuruda istenilen belgeler (http://www.mersin.edu.tr/idari/personel-daire-baskanligi/pano/ilan_Basvuru_Evraklari) adresinde bulunan "İlan Başvuru Evrakları" başlığı altında yer almaktadır. Bu belgelerin Profesörlük için 6 (Altı) takım ve Doçentlik için 4 (Dört) takım olarak hazırlanması; ayrıca http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login adresinden alınacak Türkçe özgeçmişin de eklenerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurulması gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

5702/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ