11 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29739

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Batman İli, Merkez İlçesi, 21L-4A pafta, 254 ada, 1 parsel üzerindeki 931071 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 3248 Ticaret Sicil No ile Batman Ticaret Odasına kayıtlı 1178 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 09.12.2015 tarihli ve E.2014/1662-K.2015/1970 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Tillo Yapı Denetim Ltd. Şti hakkında, 10.07.2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 01.06.2016 tarihli ve 12990 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5578/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

FİRMA UNVANI

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

AFN SERVİS HİZMETLERİ- NEVİN FEDAKAR

27-HYB-4006

TS 12850,

TS 10079, TS 10956

16.05.2016

Ara kontrol olumsuz

RAUS OTOMOTİV İNŞ. PETR. TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4137

TS 13168

26.05.2016

Firma isteği

ÖZ OTO-SİNAN ÖZ

27-HYB-982

TS 12047

24.05.2016

Firma isteği

A Z D GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH. TEKS. PETROL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3969

TS 12820, TS 11939

11.05.2016

Üretim yeri değişikliği

HFS İŞ MAKİNALARI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ LTD. ŞTİ.

27-HYB-4028

TS 12510,TS 12578

03.05.2016

Firma isteği

- CENGİDOST YURTTAŞ

27-HYB-4008

TS 10079, TS 10956

10.05.2016

Firma isteği

5568/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI : Ramiz ve İsmet Kayalar Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma Vakfı (Kayalar Vakfı)

VAKFEDENLER : Lütfullah Kayalar, Sadullah Kayalar, Gülay Önerci, Güler Kayalar, Gülden Yılmaz, Gülseren Kayalar, Orhan Kayalar, Mustafa Kemal Kayalar, Candan Kayalar, Murat Atakan Kayalar, Ömer Volkan Ulusoy, Ramiz Volkan Kayalar, Alperen Kayalar, Serhan Kayalar

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23/05/2016 tarihinde kesinleşen 12/04/2016 tarihli ve E: 2015/367, K: 2016/127 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve dışında eğitim, sağlık, kültür ve sosyal yardım konularında ülkemiz vatandaşlarına ve kamu kuruluşlarına katkı ve yardımlar sağlayarak ülke insanlarımızın sağlıklı, eğitimli, nitelikli, çağdaş ve kültürlü bireyler olarak yetişmelerine kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hizmet etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 250.000-TL (iki yüz elli bin) nakit.

YÖNETİM KURULU: Sadullah Kayalar, Mustafa Kemal Kayalar, Murat Atakan Kayalar

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5612/1-1

—————

VAKFIN ADI: Alhayat Yardımlaşma Vakfı

VAKFEDENLER: Abdulhamid Abdullah M. Alzamil

VAKFIN İKAMETGAHI: İSTANBUL

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.05.2016 tarihinde kesinleşen, 02.03.2016 tarihli ve E: 2015/665, K: 2016/145 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakfın amacı, muhtaç durumda bulunan kişilere yardım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici faaliyetlerde bulunmak suretiyle sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak ve teşvik etmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.-TL.(YüzbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Abdulhamid Abdullah M. Alzamil

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Aynı amaçlı bir vakfa veya kamu kurumuna devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5613/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Bursa ilinde faaliyet gösteren 2011 dosya no’lu ARMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kayseri ilinde faaliyet gösteren 1754 dosya no’lu ÜNER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1448 dosya no’lu COŞKUN Yapı Denetim Ltd. Şti., 749 dosya no’lu STR Yapı Denetim Ltd. Şti., 697 dosya no’lu MEGA Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 199 dosya no’lu ALFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Manisa ilinde faaliyet gösteren 1315 dosya no’lu DİNÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1037 dosya no’lu SH Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 831 dosya no’lu KOCAELİ MTM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 447 dosya no’lu KUTAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 356 dosya no’lu KORAL Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 07.06.2016 tarih ve 13449 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur.

5607/1/1-1

—————

Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 07.06.2016 tarih ve 13450 sayılı Makam Olur’larına istinaden,

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 622 dosya no’lu FİNAL Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 1801 dosya no’lu 4M Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren 802 dosya no’lu YEŞİL VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 1844 dosya no’lu RSK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Ankara ilinde faaliyet gösteren 15 dosya no’lu BUĞRA Yapı Denetim İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., 553 dosya no’lu 1A Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 514 dosya no’lu PRATİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1333 dosya no’lu AMED Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Balıkesir ilinde faaliyet gösteren 1807 dosya no’lu KAPIDAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Denizli ilinde faaliyet gösteren 1922 dosya no’lu YDS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Aydın ilinde faaliyet gösteren 1906 dosya no’lu DİDYMA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Antalya ilinde faaliyet gösteren 1901 dosya no’lu MENAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1770 dosya no’lu DİCLE GRUP Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5607/2/1-1

—————

Antalya İli, Aksu İlçesi, 221 ada, 07 parsel üzerindeki 889103 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2015/1659 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 11.03.2016 tarihli ve E.2015/1659-K.2016/733 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.06.2016 tarihli ve 13426 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5608/1-1

—————

Nisay Yapı Kalite Kontrol Laboratuvarı İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Akbayır Mah. Eyüpoğlu Cad. 1031 Sok. Dağtaş Apt. No: 12/A-13/B ŞANLIURFA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 10.01.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ile verilen 234 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.06.2016 tarih ve 13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5609/1/1-1

—————

R-Test Yapı Laboratuvarı Limited Şirketi’nin  Orta Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi No:62 Soğanlık-Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun(YDK) 21.03.2011 tarih ve 372 sayılı kararı ile verilen 253 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.06.2016 tarih ve 13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5609/2/1-1

—————

Jeoset Jeoteknik Mad. Müh. Müş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Koru Mahallesi 2570 Sok. Beyazgül Sit. B Blok No: 1/96 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan zemin laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 31.05.2013 tarih ve 456/3 sayılı kararı ile verilen 428 no’lu “Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 24.05.2016 tarih ve 515/6 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 07.06.2016 tarih ve 13452 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5609/3/1-1

—————

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, 27-29 ZA pafta, 231 ada, 52 parsel üzerindeki 810323 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 862 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dardanel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi, Şaban AYGÖREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2016 tarih ve E.2015/840-K.2016/425 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 11.03.2015 tarihli ve 29292 sayılı Resmî Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi, Şaban AYGÖREN (Denetçi No: 5563, Oda Sicil No: 10778) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 07.06.2016 tarihli ve 13421 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5610/1-1


 


 


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 26.05.2016 - 136                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.05.2016 - 2101                                          KAYSERİ

Kayseri ili Talas ilçesi Merkez Mahallede Alidağı Tepesinde bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 08.04.1977 gün ve A-423 sayılı kararı ile tescil edilen Tekçakıllı Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına yönelik hazırlanan kararımız eki 1/25000 ölçekli harita ile 1/1000 ölçekli uydu haritasının uygun olduğuna, sit sınırları içinde kalan baraka türü yapıların Belediyesi sorumluluğunda, Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde ivedilikle kaldırılması gerektiğine karar verildi.

 

5551/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

5550/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                                   

Toplantı Tarihi ve No    : 26.05.2016 - 136                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 26.05.2016 - 2102                                          KAYSERİ

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Yeni Mahalle, Mersin Bahçeleri Mevkiinde, tapunun 273 ada, 63, 64, 65 ve 67 numaralı parsellerinde bulunan taşınmazlar üzerine 100 başlık ahır, samanlık ve çoban evi yapılması talebine yönelik Bünyan Belediye Başkanlığının 03.03.2016 tarih, 423 sayılı yazısı gereği yerinde yapılan inceleme sonucu Kayseri Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 273 ada 56 parselde tespit edilen “Mersin Höyüğünün” 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline edilmesine yönelik yasal süresi içinde verilen kurum görüş yazıları (Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 13.04.2016 gün 6101 sayılı; Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.04.2016 gün, 1277 sayılı; Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 14.04.2016 gün, 4739 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.04.2016 tarih, 413564 sayılı; Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 18.04.2016 gün, 3011 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 gün, 78872 sayılı; Bünyan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün, 837 sayılı; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığının 13.05.2016 gün, 7325 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.04.2016 gün ve 1560 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Yeni Mahalle, Mersin Bahçeleri Mevkiinde, 273 ada 56 numaralı parselde tespit edilen  “Mersin Höyüğünün”, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taşıdığı anlaşıldığından 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, hazırlanan sit fişinin ve sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna,  sit alanını kapsayan 273 ada, 56 parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine “ 1. Derece arkeolojik sit alanıdır” şerhinin verilmesine yönelik 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerekli işlemlerin ilgililerince yapılmasına ve söz konusu sit alanında Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere ilişkin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi.

5549/1-1

—————

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 27.05.2016 - 137                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 27.05.2016 - 2124                                          KAYSERİ

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyü’nde yer alan kültür varlıklarının tespiti amacıyla Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde kadastro harici alan üzerinde tespit edilen “Çalapverdi Höyüğü’nün” 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil talebinin değerlendirilmesine yönelik Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 14.03.2016 tarih ve 394 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline ilişkin yasal süresi içerisinde verilen kurum görü yazıları (Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarih, 551 sayılı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 13.04.2016 tarih, 413024 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 04.05.2016 tarih, 84867 sayılı) ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.05.2016 tarih ve 2308 sayılı dosya inceleme raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Çalapverdi Köyü’nde kadastro harici alanda yer alan, “Çalapverdi Höyüğü’nün” 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit fişinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, söz konusu sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna, 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilgililerince şerh konulmasına yönelik gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

5548/1-1