24 Mayıs 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29721

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçeli Kuruluşlardan:

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, yayın listelerini, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 

BÖL. ANABİLİM/ANASANAT DALI

PROF

DOÇ

YRD. DOÇ

AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

1

 

 

Strateji ve jeopolitik alanlarında çalışma yapmış olmak.

Ortaçağ Tarihi

 

1

 

Atabeylikler tarihi üzerine çalışma yapmış olmak.

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Arapça)

1

 

 

--

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 

 

 

 

Mütercim Tercümanlık (Fransızca)

 

 

1

Doktorasını aktarılan söylemin çevirisi ve yabancı dil olarak Fransızcanın öğretimindeki yeri üzerine yapmış olmak.

Fizik Bölümü

 

 

 

 

Katıhal Fiziği

 

1

 

Fe-%30Ni-%XMo alaşımlarında faz dönüşümleri üzerine Doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

 

 

 

Geoteknik

 

 

1

Deprem Mühendisliği ve Mikrobölgeleme konularında çalışma yapmış olmak.

İKT. ve İDARİ BİL. FAKÜLTESİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

 

 

 

 

Siyaset ve Sosyal Bilimler

1

 

 

Türk siyasal hayatı alanında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

 

 

 

Siyasi Tarih

1

 

 

Doçentlik ünvanını ilgili alandan almış olmak ve imparatorluk politikaları ve emperyalizm konularında çalışmalar yapmış olmak.

Maliye Bölümü

 

 

 

 

Mali İktisat

 

 

1

Transfer fiyatlandırması ve mali kurallar konularında çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Eğitim Programları ve Öğretim

 

 

1

Eğitimde Program Geliştirme alanında Doktora yapmış olmak, öğretmen değerlendirme modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İlköğretim Bölümü

 

 

 

 

Sınıf Eğitimi

 

1

 

Doçentliğini Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında almış olmak, dinleme, okuma eğitimi, üstbiliş ve çocuk kitapları ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

Okul Öncesi Eğitim

 

 

1

Çocukların duygusal gelişimini desteklemeye yönelik anne eğitimi konusunda Doktora yapmış olmak, anne eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

 

1

 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşine bağlı post travmatik stres bozukluğu, kolistine bağlı akut böbrek hasarı ve Tularemi hastalığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Nöroloji

 

1

 

Esansiyel tremorlu hastalarda retine sinir lifi kalınlığı ve huzursuz bacak sendromu hastalarında Minnesota Multiphasic Personality Inventory konularında çalışmalar yapmış olmak.

Göğüs Hastalıkları

 

1

 

İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları yan dalı yapmış olmak. Solunum yolu epitel hücre kültürü alanında çalışmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

Veteriner Hekimliği Temel Bil. Böl.

 

 

 

 

Fizyoloji

 

1

 

Granüloza hücre kültürü ve antioksidatif metobolizma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Klinik Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Dölerme ve Suni Tohumlama

 

1

 

Ovum pick up ve embriyoda cinsiyet tayini üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler Bölümü

 

 

 

 

Restoratif Diş Tedavisi

 

 

1

Bulk fill kompozitlerin klinik başarısı alanında çalışmış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

 

 

1

Çocuklarda Perimandibular Vaskülarizasyonun Tomoğrafi ile değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku Bölümü

 

 

 

 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

 

1

--

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü

 

 

 

 

Hadis

 

1

 

Ahlak-Hadis ilişkisi ve Sünnet-Zihniyet ilişkisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

TOPLAM

4

9

8

 

4855/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent /Yardımcı Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 210 10 10

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Doç. Dr.

1

* Turizm alanında doçentliğini almış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme

Yrd. Doç. Dr.

1

* İşletme alanında Yüksek Lisans ve İşletme Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.

* İş Etiği konusunda doktora seviyesinde çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr.

1

* Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans, Ekonometri alanında Doktora yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Yrd. Doç. Dr.

1

* Beden Eğitimi ve Spor alanında Yüksek Lisans ve Doktora mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Yrd. Doç. Dr.

1

* Egzersiz Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans ve Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora mezunu olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Yrd. Doç. Dr.

1

* Spor Fizyolojisi alanında Yüksek Lisans ve Beden Eğitimi ve Spor alanında Doktora mezunu olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Hava Trafik Kontrol

Yrd. Doç. Dr.

1

* Dizayn ve Üretim Mühendisliği alanında Yüksek Lisans ve Uçak Mühendisliği alanında Doktora mezunu olmak.

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Prof. Dr.

1

*Genel Cerrahi Alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Radyoterapi

Prof. Dr.

1

Radyasyon Onkolojisi alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Anestezi

Prof. Dr.

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Prof. Dr.

1

* Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Prof. Dr.

1

* Kardiyoloji alanında Doçentliğini almış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Yrd. Doç. Dr.

1

* Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

* Ortopedi ve travmatoloji alanında Uzmanlığını tamamlamış olmak

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

* Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak

Meslek Yüksekokulu

Basım ve Yayın Teknolojileri

Yrd. Doç. Dr.

1

* Basım ve Yayın Teknolojileri alanında Doktorasını tamamlamış olmak.

4929/1-1