7 Mayıs 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29705

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış olmaları gerekmektedir.

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TIP FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

İleri proteomik ve metabolomik araştırma laboratuvarı kurmuş ve yönetmiş olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

2

Yeni doğan uzmanı olmak

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Bölüm

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Tıp Mühendisliği

Doçent

1

Sağlık Bilimleri Biyokimya Doçenti olmak, Biyokimya alanında yurtdışı çalışmaları bulunmak

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Kadro Unvanı

Adet

Aranan Şartlar

Profesör

2

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

Doçent

2

Acil Tıp uzmanı olmak.

Doçent

1

Endokrinoloji ve metabolizma uzmanı olmak.

Doçent

1

Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL

Tel: 0 216 500 44 44

4341/1-1


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

A.R. Çarmıklı Eğitim ve Kültür Vakfı İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.04.2016 tarihinde kesinleşen 14.03.2016 tarihinde tashih edilen 24.12.2015 tarihli ve E:2015/261 K: 2015/556 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

4336/1-1

—————

VAKFIN ADI: Karasu Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Ali ARICAN, Şakir İSMAİLOĞLU, Ali KURK, Ömer Ali MAFRATOĞLU, Şuayip MAFRATOĞLU, Yusuf TÜYLÜOĞLU, Süleyman KURUOĞLU, Muammer GÜNDOĞDU, Rıfat GÜNEY, Selman ARICAN, Yusuf GÜNEY, Ali GÜNEY, Mustafa GÜNEY, Ali KULAKSIZ, Hüseyin GÜNEY, Sultan KULAKSIZ, Mustafa FURTUNA, Ahmet Faruk ARICAN, Hızır KULAKSIZ, Eslem ARICAN, Recep TÜYLÜ

VAKFIN İKAMETGAHI: RİZE

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Rize 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.12.2015 tarihli ve E: 2015/913, K: 2015/964 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim Öğretim yapan öğrencilere başta burs olmak üzere her türlü maddi ve manevi destek sağlamak, öğrencilerin milli ve manevi yönünden yetişmeleri için imkan hazırlamak, ihtiyaç sahibi insanlara her türlü yardımda bulunmak, zamanla çıkacak ihtiyaca göre gerekli tesisleri yapmak ve yaşatmaktır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Rize İli Merkez İlçesi Tophane Mahallesi 157 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

4337/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, 21278 parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 184 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, Makine Mühendisi Selahattin ÖZKIR tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 19.11.2015 tarihli ve E.2015/335-K.2015/1516 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Makine Mühendisi Selahattin ÖZKIR (Oda Sicil No: 37039) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 28.04.2016 tarihli ve 10077 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4338/1-1


Türk Standardları Enstitüsü Nevşehir Temsilciliğinden:

Aşağıda unvanı, belge numarası ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri fesih edildiğinden mevcut TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet yeriyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilemeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur.

 

FİRMA ÜNVANI

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH NEDENİ

HAKAN BİSİKLET - MUSTAFA ŞENYÜREK

TS 11921,

TS 13650

50-HYB-286

01.04.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ÖZ PAL ELEKTRONİK - AHMET BALDEMİR

TS 10956,

TS 12713

50-HYB-283

01.04.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

SERPET AKARYAKIT MAD. YAPI ELM. NAK. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

TS 12820

50-HYB-43

01.04.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

ÇAKILLI SOĞUTMA - MÜCAHİT ÇAKILLI

TS 10079,

TS 12850

50-HYB-242

01.04.2016

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN FESİH

AS MARDİN PETROL TURİZM LOJİSTİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12820

50-HYB-245

28.04.2016

ARA KONTROL OLUMSUZ

4279/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ