4 Mayıs 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29702

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


200 GR. TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


6 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET YÜKSEK BELLEKLİ HESAPLAMA SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


3 KISIM 4 KALEM ŞAHSİ TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TOPLAM 175 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


15 ADET TİP - 1 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE 2 ADET TİP - 2 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


270 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


VERİ MERKEZİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


240.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:


DEKLASE MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


200 GR. TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası müdürlüğünün ihtiyacı olan, 100.000 adet 200 gr. Hediyelik Rize Çayı Teneke Kutu ve 100.000 adet 200 gr. Organik Hemşin Çayı Teneke Kutusu, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından (RİZE) 80.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17/05/2016 günü saat 14:30’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Genel Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır..

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığında yapılacaktır

9 - İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

3995/1-1


DESTEK PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı tarafından “Destek Personel Hizmeti” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri 1 yıllık fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı her bir bölge için ayrı ayrı olmak üzere teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30.05.2016 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31.05.2016 saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

4175/1-1


LİNYİT KÖMÜRÜN, KÖMÜR HAZIRLAMADAN KAZAN BUNKERİNE NAKLİ VE CURUF ÇIKARICI KATININ ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Linyit Kömürün, Kömür Hazırlamadan Kazan Bunkerine Nakli ve Curuf Çıkarıcı Katının Çevre Temizliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/146290

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya döneminde her vardiyada en az 1 adet ekip başı ve 11 adet işçi olmak üzere toplam 3 adet ekip başı ve 33 adet işçi ile 130 gün (±%20 toleranslı) boyunca günlük 1000 ton (±%20 toleranslı) linyit kömürün kazan bunkerine nakli, kazan dairesinin iç ve dış temizliği ve kazanlarda oluşan şılaka temizliğinin 24 saat/gün kesintisiz yapılması hizmetidir.

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 130 gün).

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  24/05/2016 Salı günü, saat 14.00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

4042/1-1


PANCAR BIÇAĞI VE PANCAR BIÇAĞI BİLEME FREZESİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/154755

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00    Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  45.250 Adet Pancar Bıçağı,

                                                  1.050 Adet Pancar Bıçağı Bileme Frezesi.

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut/Ankara

c) Teslim tarihi                        :  Pancar bıçakları ve bileme frezelerinin % 50’si 31.08.2016 tarihine kadar, bakiye % 50’si ise en geç 30.09.2016 tarihine kadar iki eşit partide teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  16.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı, KDV. dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 16.05.2016 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

4166/1-1


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük Müşavirliği Hizmet Alımı İşi TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre “Açık İhale Usulü” ile İhale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/155793

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi         :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve ünvanı                    :  Osman AY / Uzman Yardımcısı

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Türkiye Petrolleri adına yurtdışından Mersin, İstanbul, Ankara ve diğer gümrüklere gelen her türlü malzeme ve ekipmanın ithali veya ihracına ilişkin Gümrük Müşavirlik hizmetlerinin 3 yıl süre ile hizmet alımı işi

b) Yapılacağı Yer                      :  Mersin, İstanbul, Ankara ve diğer gümrük müdürlükleri

c) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 yıldır.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                       :  Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180. cadde No: 10   06100 - Çankaya/ ANKARA 6. Kat Toplantı Salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  17.05.2016 / 10:00

4 - İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası, veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

i. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

i. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

ii. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. İdari şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname.

d. Aslı istenen belgeler Ortaklığımızca “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresinden sonra belgelerin aslı idarece istekliye verilir.

e. İdari şartname ekinde verilen şekli ve içeriği belirlenmiş teklif mektubu.

f. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

h. İdari şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

i. İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddesinde istenen belgeler.

j. Gümrük kanunu çerçevesinde Gümrük Müşavirlik Belgesi,

k. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi

l. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) 750.000 (Yediyüzellibin) TL den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdinde kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu sunacaktır. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

b) Yukarıdaki bentte belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

c) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

a) İhaleye katılacak istekliler, Gümrük Müşavirlik Hizmeti sektöründe en az 10 (on) yıldan beri faaliyet gösteriyor olduklarını belgeleyeceklerdir.

b) Teklif verecek istekli, Ankara, İstanbul ve Mersin’de şubesinin olduğunu belgeleyecektir.

c) Teklif verecek isteklinin Ankara, İstanbul ve Mersin ofislerinde en az birer tane gümrük müşaviri ve en az birer gümrük müşavir yardımcısı istihdam ettiklerini ve istihdam ettiği gümrük müşavirinin en az 10 (on) yıllık gümrük müşavirliği tecrübesine sahip olduğunu belgeleyeceklerdir.

d) İş Deneyim Belgesi: İstekliler son beş yıl içinde Sanayi Sicil Belgesine sahip kamu veya özel sektörde aynı sözleşmeye ait 1 yıllık süre zarfında CIF bedeli 50,000 USD’nın üzerinde olan en az 250 adet (ikiyüzelli) ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesi tescil ettiğini belgeleyeceklerdir. Kamu sektörü için iş bitirme belgesi, özel sektör için sözleşme ile birlikte hizmet verilen firma tarafından onaylı “firma adı, ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesinin açıldığı gümrük müdürlüğü, ithalata ilişkin gümrük giriş beyannamesinin CIF bedeli, ithalata ilişkin gümrük giriş beyanname numarası ve beyanname tarihinin bulunduğu liste sunulacaktır. İthalata ilişkin gümrük giriş beyannamesi dışındaki gümrük işlemlerinde kullanılan diğer beyannameler (İhracat veya hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyannameler, Antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyaya ilişkin beyannameler ve transit işlemlerde kullanılan beyannameler) iş deneyim belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

e) İstekli ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip oldukları belgelenecektir.

5 - İhale dokümanı: T.P. web sayfasında ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 604 no.lu odada görülebilir. Şartname bedeli 100.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

6 - Teklifler, 17.05.2016 tarih ve saat 10:00’a kadar TPAO Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

9 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 15.08.2016 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

10 - Verilen teklifin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

11 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

4176/1-1


6 KALEM MUHTELİF TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Muhtelif Tıbbi Cihazı alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/154800

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  6 Kalem Muhtelif Tıbbi Cihaz Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Öksürük Destek (Cough Assist) Cihazı

1

2

Noninvaziv ve Gerektiğinde İnvaziv Destek Yapan Mekanik Ventilatör

1

3

Hasta Transfer Koltuğu

4

4

Mobil Yoğun Bakım Bronkoskopu

1

5

Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı

1

6

Mobil Hasta Başı Monitör Modülü

9

 

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  17.05.2016 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler,

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir.

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.5.1. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 17.05.2016 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4178/1-1


1 ADET YÜKSEK BELLEKLİ HESAPLAMA SUNUCUSU SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Yüksek Bellekli Hesaplama Sunucusu alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/155141

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Yüksek Bellekli Hesaplama Sunucusu Alımı

b) Teslim yeri                            :  Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi

c) Teslim tarihi                           :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  18.05.2016 Çarşamba günü, saat: 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.2. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.3. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satınalınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 18.05.2016 Çarşamba günü, saat: 11:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

4179/1-1


3 KISIM 4 KALEM ŞAHSİ TEMİZLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstanbul Deniz İkmal Grup Komutanlığı (Pendik/İstanbul) ihtiyacı, aşağıdaki tablo muhteviyatı "4 kalem şahsi temizlik malzemesi", ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik özellikler listesine uygun ve teknik özellikler listesinde belirtilen markalarda olmak kaydıyla, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

Kısım

Kalem

Malzemenin Adı

Birimi

Miktarı

İhale Evrak Bedeli

1

1

Şampuan Saç Yıkama 180 gr

Adet

45.000

100 TL

2

2

Köpük Tıraş

Adet

28.500

70 TL

3

3

Jilet Güvenli

Adet

77.000

100 TL

4

Jilet Güvenli - 1 Kanat

Adet

40.000

 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakı Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 12.05.2016 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif verilebilecektir.

5 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir.

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4185/1-1


TOPLAM 175 MİLYON ADET SAYISAL OYUNLAR KUPONU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 50 milyon adet sayısal loto ve 35 milyon adet süper loto, 50 milyon adet şans topu ve 40 milyon adet on numara oyun kuponu olmak üzere toplam 175 milyon adet oyun kuponu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (130,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4188/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, dış piyasadan teknik ve ticari şartname esaslarına göre açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTAR

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

Dar Mekanizma

700.000 Adet

Teknik Şartname

23.05.2016

Geniş Mekanizma

1.800.000 Adet

Teknik Şartname

Sırt Halkası

2.500.000 Adet

Teknik Şartname

Kompresör

2.500.000 Adet

Teknik Şartname

Rado

5.000.000 Adet

Teknik Şartname

Pim (Perçin)

10.000.000 Adet

Teknik Şartname

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III Nolu Satınalma Daire Başkanlığından incelenmek üzere ücretsiz olarak temin edebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için 130.-TL ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 5. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığı’nda bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - İhaleye iştirak eden firmalar, teklifleri ile birlikte Dar ve Geniş mekanizmalardan (aksesuarları ile birlikte) 2.500’er takım numune verecektir. Teklif mektuplarının dış zarfları son teklif verme günü saat 14.00’de açılacak olup, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numuneleri teknik şartnamesine ve kullanım amacına uygunluk açısından incelenecektir.

Numunelerin gerek teknik şartnameye uygunluk açısından incelemesinde ve gerekse Klasör İmal Makinesinde kullanılmaya elverişlilik bakımından Basım İşletme Müdürlüğümüzde yapılacak denemelerde numune ile ilgili teklif sahibi firma yetkilileri de hazır bulunacaklardır. Deneme ve inceleme sonuçları düzenlenecek tutanağa açıkça yazılacak ve bu tutanak deneme ve inceleme çalışmalarında hazır bulunan firma yetkilileri tarafından da mutlaka imzalanacaktır.

Numuneleri teknik şartnamesine ve kullanma amacına uygun bulunan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları firmalara bildirilecek gün ve saatte açılacak, numunesi uygun bulunmayan firmaların fiyatla ilgili iç zarfları ise açılmadan firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.

5 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

6 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7.maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 60 gün opsiyonlu olacaktır.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli GEÇİCİ TEMİNAT teklif edilen para birimi cinsinden (Euro) verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - İş bu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif formunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

Duyurulur.

4187/1/1-1

—————

LEVER ARCH MECHANISMS AND ACCESSORIES WILL BE PURCHASED

BY THE STATE SUPPLY OFFICE

GENERAL DIRECTORATE

The commodities mentioned below shall be purchased from foreign markets by taking open bids, in accordance with the stipulations of the commercial and technical specifications.

 

COMMODITY

QUANTITY (pcs.)

BASIS OF PURCHASING

BIDDING DEADLINE

Narrow Lever Arch Mechanism

700.000

Technical Specification

23.05.2016

Broad Lever Arch Mechanism

1.800.000

Technical Specification

Finger hole rings

2.500.000

Technical Specification

Compressor

2.500.000

Technical Specification

Rado eyelet

5.000.000

Technical Specification

Rivet (pin)

10.000.000

Technical Specification

 

1. THE TENDER DOCUMENT IS WITH CHARGE.

a) For the aim of getting information, the candidates can obtain the tender documents from Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı (3rd Purchasing Department of General Directorate of the State Supply Office) in Ankara without any charge.

b) However, the candidates to submit a proposal for the bid should make the payment of the tender document price (130.-TL) to any of our Office’s Cashiers or our Office’s bank accounts.

c) The original and a copy of the bank or cashier receipt must be put in the outer envelope by adding to the tender document. The original of the receipt shall be returned to the bidder after opening all the bids. In case of the cancellation of the tender completely or giving up the order, the price of tender documents shall be returned to the candidates.

2. The required bid documents must be put in two envelopes as one inside the other. ONLY THE BID FORMS INDICATING OFFER PRICE MUST BE PUT IN THE INNER ENVELOPE. In addition to the inner envelope, the outer envelope shall also contain the letter stating that the technical and commercial specifications and their annexes are accepted, the documents specified in the article 5 of the commercial specification, and the documents stated in the Additional Conditions.

3. The bids must reach or be submitted to our Headquarters “III No’lu Satınalma Daire Başkanlığı” latest by 12:00 A.M. on the mentioned date. Bids submitted after this time will not be taken into consideration, regardless of the delays due to mail.

4. The bidders to participate in the tender must give 2.500 sets of wide and narrow mechanisms samples (with accessories) each together with the bids. Outer envelopes of the bids will be opened at 14:00 P.M. on the bidding deadline. The samples provided by the bidders who present a full set of documens shall be inspected in accordance with technical specifications and in respect of usage purpose.

The authorities of the bidders shall be ready at Our Printing Establishment Directorate while the samples are both inspected in accordance with technical specification, and tested on file manufacturing machine for usage purpose. The results of inspections and tests shall clearly be recorded in writing and these written records shall also be undersigned by the bidder’s authorities participated in these trial and inspection works.

The inner envelopes of the bidders whose samples are found in compliance with technical specification and usage purpose shall be opened in the date and time to be announced to the bidders. Those whose samples are not found in compliance with the requirements shall be returned without opening with all the other documents and samples. If required, bidders shall be cautioned and urged for inspection in terms of financial and technical sufficiency.

5. The offers must cover the whole quantity. Partial offers shall not be taken into consideration.

6. The bid prices shall be valid for a period of sixty (60) days as from the date on which the inner envelopes are opened in accordance with article 7 of commercial specification concerning this tender.

7. Bidders must submit a PRELIMINARY GUARANTEE valid for at least 6 months as of the bidding deadline in same the currency of their offers (Euro), at a rate to be determined by themselves, corresponding to not less than 3% of the bid price they will submit.

8. This tender is exempt from Public Procurement Law in accordance with the paragraph (g) (Exception) of the article 3 of this Law. The Office reserves the right whether or not to tender, to partially tender the mentioned supplies or to award the tender to whomever it may please.

9. The tender shall take place by receiving open bids, whereby bidders shall present their initial price quotations in writing, and continue by underbidding orally. Representatives (Power of Attorney with specimen signatures) are needed to participate in underbidding and if they are unable to attend, written price on bid form shall prevail.

To be announced to all candidates.

4187/2/1-1


KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ile ticari şartname esaslarına göre iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI

NEYE GÖRE ALINACAĞI

SON TEKLİF VERME TARİHİ

KIRTASİYE MALZEMESİ

171.000201 stok nolu (229x324 mm) Kraft kese zarf

30.000

kutu

P-44.c/16.02.2016

16.05.2016

171.000202 stok nolu (250x353 mm) Kraft kese zarf

40.000

kutu

P-44.c/16.02.2016

171.000203 stok nolu (280x400 mm) Kraft kese zarf

40.000

kutu

P-44.c/16.02.2016

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELİ 130 TL’DİR

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, son teklif verme günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her bir stok malzemenin tamamı için kısmi teklifte de bulunabilirler.

7 - Teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

9 - Tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beş (5) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değişiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama ve değişiklik talepleri ile doküman satına lınmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İşbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdürmeleri şeklinde olacaktır. Sözlü fiyat indirimine; istekli yetkililerinin (Vekaletname ve imza sirküleri ile birlikte) katılması gerekmekte olup, katılamaması halinde, teklif mektubunda yazılı fiyat geçerli olacaktır.

11 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir.

4186/1-1


ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar IP Telefon Cihazları, teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4183/1-1


MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BANDO MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bando Malzemesi teknik isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen markalarına ve modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

 

 

Malzemenin Cinsi

İhale Evrak Bedeli (Tüm Kısımlara Katılım için 100,00 TL)

Son Teklif Verme Tarihi

  I. Kısım

Ana Enstrümanlar

100,00 TL

16.05.2016

II. Kısım

Enstrüman ve Yedek Malzemeler

  70,00 TL

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik isterlerinin, markasının/modelinin, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 16.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik isterlerine ve teknik isterlerde belirtilen markalarına ve modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4184/1-1


15 ADET TİP - 1 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ VE 2 ADET TİP - 2 VİDEO KONFERANS SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Orman Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 15 adet Tip-1 video konferans sistemi ve 2 adet Tip-2 video konferans sistemi teknik şartnamesine ve CISCO markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartnamesinin, markasının, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 17/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve CISCO markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4182/1-1


270 ADET TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı İhtiyacı olan 270 Adet Tümleşik Bilgisayar Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara ve Acer, Dell, Asus, Hp veya Lenovo markalarından birine uygun olarak Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlar ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler 13/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgelerin Teknik Özelliklerine, İhale Dokümanına İlave Edilecek Hususlara ve Acer, Dell, Asus, Hp veya Lenovo markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4181/1-1


VERİ MERKEZİ ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Ofisimizce, Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı olan Veri Merkezi Ürünleri, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 16/05/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

4196/1-1


240.000 ADET SAYISAL OYUNLAR BİLET RULOSU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ihtiyacı, 240.000 adet Sayısal Oyunlar Bilet Rulosu; kuruluşça hazırlanan teslim programına ve teknik şartnamesine uygun olarak, ticari şartnamemiz ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen hükümler dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak; ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmek için şartname bedelini (140,- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 13.05.2016 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00 de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların numunelerinin teknik şartnamesine göre istenilen şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından fiyatla ilgili iç zarflar bu inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belge ve numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. Teminatın; banka teminat mektubu olması halinde, teminat mektubunda, “... 4734 ve 4735 sayılı Kanun ibaresi yerine, ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu ...”, ibaresi yer alacaktır.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

4180/1-1


YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20.000 m3 BALAST ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:

İhale Kayıt No                           :  2016/155419

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 312 211 14 49 - 211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi:

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: YENİYAPAN İSTASYONUNDA FİGÜRE ŞEKİLDE 20.000 m3 BALAST ALIMI İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Balastın alınacağı ocaktan numune alınacaktır. İstekliler ihale tarihinden en az 5 (beş) iş günü önce ocak yeri tespiti ve numune alma için idareye başvuracaktır.

3 - İhale tarihi ve saati: 25/05/2016 Çarşamba günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle/ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/05/2016 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

4167/1-1


DEKLASE MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden:

Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Söğütözü Mah. 2180.Cad. No: 10   06100 Çankaya / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0 312 - 207 20 00 - 0 312 - 286 90 73

c) Elektronik Posta Adresi (varsa)   :  ihale@tp.gov.tr

d) İlgili personelin adı,

    soyadı ve unvanı                          :  Nuriye KUZ PEHLİVAN

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı              :  Batman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10.785 kalem deklase malzemesi, Adıyaman Bölge Müdürlüğü’ne ait 991 kalem deklase malzemesi ve Trakya Bölge Müdürlüğü’ne ait 647 kalem deklase malzeme satışı

b) Bulunduğu Yer                            :  TP Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri

c) Teslim Süresi                               :  İstekli deklase malzemeleri; Cumartesi, Pazar, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri hariç her gün (09.00-11.30/13.30-16.30) saatleri arasında başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. İstekli ihale sonucu kazandığı Malzeme grubunun/Malzeme gruplarının tamamını Madde 12.5'de belirtilen süre içinde bedelini yatırdığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde TP'nin bölge işletme sahasından çıkarmak zorundadır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             :  TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10   06100 Çankaya/ANKARA

                                                            MAKAM BLOK ZEMİN KAT TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve Saati                              :  24.05.2016   Saat 10.30

4 - İhaleye ilişkin bilgiler:

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na ait Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan Deklase Malzemeler “kapalı teklif usulü” ile teklif alma ve uygun teklif verenler arasında “açık arttırma usulü” birlikte uygulanmak suretiyle satılacaktır.

b) İhaleye ilişkin şartname, malzemelerin ayrıntılı listesi ve muhammen bedelleri;

T.P. web sayfasında ihale ilanları sekmesi altında ya da T.P. Genel Müdürlüğü Makina İkmal Daire Başkanlığı/İhale Müdürlüğü 6. Kat 603 no.lu odada görülebilir. Şartname bedeli 50.00 TL. Vakıflar Bankası T.P.A.O. Bürosu IBAN NO: TR970001500158007290224965 no.lu T.P.A.O. hesabına yatırılarak, dosya numarası ve şartname bedeli olduğunu belirtip aynı adresten temin edilir.

(İstekliler şartname alırken dekonta; Firma Adı, (Şahıs olarak teklif verecek isteklinin Adı ve Soyadı) ve ilgili dosya numarasını yazdırmak zorundadırlar.)

İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

c) Teklifler, 24.05.2016 tarih ve saat 10.30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada oluşabilecek gecikmeden Ortaklığımız sorumlu değildir.

d) İstekliler açık artırmaya katılacağı malzeme gruplarına yaptıkları teklif bedelinin %3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat vermemiş veya eksik teminat verilmiş teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) İhale, 24.05.2016 Salı günü saat: 10.30’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonunda yapılacak, Şartnamede istenilen belgeleri eksiksiz veren şahıs/firmalar ile 24.05.2016 Salı günü, saat 14.30’da TP Genel Müdürlüğü Makam Blok Giriş Kat Toplantı Salonunda açık arttırma yapılacaktır.

5 - Malzemelerin görülmesine ilişkin bilgiler:

İstekliler ihale konusu Deklase Malzemeleri Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlükleri ambarlarında mesai saatleri dahilinde (09.00-11.30/13.00-16.30) başvurarak bir refakatçi ile birlikte görebilirler. Malzemelerin mevcut durumu dikkate alınarak teklif verilecek ve aynı durumda teslim işlemi yapılacaktır. İstekliler, İhale konusu iş malzemelerini, ihale tarihi öncesi yerlerinde görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, ihale sonrasında, teslimden sonra malzemelerin kendisine teklif edildiği şekilde teslim edilmediğini ileri sürerek hak iddiasında bulunamaz. Malzemelerin herhangi bir nedenle görülmemesi itiraz sebebi değildir.

4171/1-1


SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçesi

Pafta

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (M²)

Vasfı

Adresi

İmar Planındaki

Kullanım Amacı

Muhammen

Bedeli

Geçici

Teminat Bedeli

İhale

Tarihi

İhale

Saati

1

Altıeylül

20M4

8620

9

97.497,29 m2

Arsa

Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi

Özel Proje Alanı Yapı Emsali: E=0.20

42.405.000 TL+KDV

1.272.450 TL

18.05.2016

13:30

 

1 - İdarenin Adı                         :  Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı

a) Adresi                                    :  Eskikuyumcular Mh. Salih Tozan Cd. No: 1 Karesi/BALIKESİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0.266.2391510     Dahili: 1303-1308     Faks:0.266.2390320

c) Elektronik Posta Adresi         :  emlakistimlak@balıkesir.bel.tr

2 - İhalenin Konusu: Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan 97.497,29 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi 20 M 4 pafta 8620 ada / 9 parsel üzerinde idaremizce altyapısı, peyzaj ve yapılara dair karkas imalatları yapılan ticari birimlerin ve kioskların perakende kullanımına yönelik iç tasarımlarının ve ince imalatların yaptırılması; ticari birimlere dair mağaza karmasının yapılması, ticari birimler ile kullanıma hazır hale getirilen fuar ve kongre merkezinin işletilmesi; bu işletmeye konu alandan elde edilecek toplam cirolarından (kira, reklam, işletme gelirleri vb.) ihalede belirlenecek oran tutarında idareye ciro payı verilmesi; işletme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki bütün yapılarla birlikte sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi şartıyla taşınmaz üzerine yüklenici lehine sözleşme tarihinden itibaren otuz (30) yıl süre ile sınırlı ayni hak (bağımsız ve sürekli üst hakkı) tesis edilmesi işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun 35/a maddesi uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmasıdır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  18/05/2016 Çarşamba Günü Saat: 13:30

c) Usulü                                     :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulü

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kişiler için)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

• Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,

• Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

•·Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

• Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) İsteklinin ortak girişim (Ortak girişim, iş ortaklığı şeklinde olabilir; konsorsiyum şeklinde olamaz.) olması halinde; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmış belge,

h) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden son bir ay içerisinde alınmış belge,

i) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden son bir ay içerisinde alınmış belge.

j) Son bir ay içerisinde temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini muhammen bedelinin %25’inden az olamaz).

k) İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname,

l) Muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminata dair belge,

m) İhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz)

n) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a, b, c, d, e, g, h, i, k bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekmektedir. j, l, m, p ve r bendlerinde yer alan belgeler ortak girişimi oluşturan pilot ortak tarafından sunulabilir.

o) 2886 Sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu,

p) Türkiye’de işletmekte olduğu toplamı 90.000 m2’den az olmamak üzere en az 3 alışveriş merkezi işlettiğine dair belge.

r) Türkiye’de işletmekte olduğu toplamı 10.000 m2’den az olmamak üzere en az 1 adet Fuar ve Kongre Merkezi ve/veya Kültür Merkezi işlettiğine dair belge,

s) İsteklinin ortaklı tüzel kişi olması halinde (j,l,m,p,ve r) maddelerinde yer alan belgeler, en az %50 hisse sahibi ortak tarafından sunulabilir.

ş) 8620 ada 9 nolu parsel içerisindeki bağımsız bölümler arasında kat mülkiyeti tesis edilmesi ile ilgili olarak ihale şartnamesinin 10.1.i maddesinde belirtilen örneğe uygun olarak düzenlenmiş taahhütname.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

5 - Taşınmazın tahmin edilen bedeli 42.405.000TL+ KDV.dir. Tahmini bedel yalnızca geçici ve kesin teminatın belirlenmesinde kullanılacaktır. Tahmini bedel üzerinden yapılan teklifler geçersiz sayılacaktır.

İhaleye konu taşınmazın fuar ve kongre merkezi işletmesi, ticari birim kiralarından, bu alan üzerindeki reklam ve diğer işletme gelirlerinden elde edeceği toplam gelirlerden İdare’ye verilecek olan ciro payının oranı yıllık en az %40 olup ihalede artırım bu oran üzerinden ve tam sayılar halinde yapılacaktır.

Ciro payı ve ödeme şekline ilişkin hükümler İhale Şartnamesinde detaylandırılmış olup; yıllık asgari ciro payı 1.000.000,00 TL+ KDV olarak kabul edilecektir. Yıllık asgari ciro payı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalamalar esas alınarak her yıl güncellenecektir. Ciro payının bu bedelin altında olması halinde ciro payı 1.000.000,00 TL+ KDV olarak alınacaktır.

6 - Sınırlı Ayni Hakkın Süresi: İdare ile yüklenicinin ihalenin kesinleşmesinin ardından yapacakları sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme tarihinden itibaren yüklenici lehine yukarıda belirtilen taşınmaz üzerine otuz (30) yıl süreli sınırlı ayni hak tesis edilecektir.

7 - Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuatlar dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşuluyla T.C. uyruğunda olmayan yabancılarında bu ihaleye katılmaları mümkündür. Yabancı isteklilerin sunacakları her türlü belgeyi ülkelerinin mevzuatına uygun usule göre temin etmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylatıp yeminli tercüman bürolarınca Türkçe' ye çevirtmeleri gereklidir.

8 - İhale ve sınırlı ayni hak tesisinden doğan ya da doğacak olan her türlü vergi, resim, harç, tapu harcı, KDV, sözleşme giderleri, proje masrafları ile bilumum tüm giderlerin ödenmesi yükleniciye aittir. Yüklenici masraflarla ilgili olarak idareden herhangi bir hak ve bedel talebinde bulunamaz.

9 - İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

10 - Başvuru dosyaları 18/05/2016 Çarşamba günü saat: 12:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri Birimi ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11 - İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

4097/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 6,18.- TL ile en çok 295.226,25.- TL arasında değişen; 09/05/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,00 - TL en çok 29.523,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Ampul Duyları, Makaron, Cep telefonu, Cep Telefonu Batarya, Şarj aleti ve Kulaklık, Şarj aleti kablosu, Lüvert taşıma makinası, Çelik Tel, Kol Saati, Güneş Gözlüğü, Çakmak, Elektrik motoru, Gaz Kompresörü ve aksamı, Plastik Hammadde, Motor yağı, Düğme Pil, Köpükten mamül kasa, Kompresör, Matkap, Kriko, İp sarma makinası, Motorlu taşıt Alternatör aksamı, Karton kutu, Madeni Yağ, Sentetik Kauçuk, Yağlama spreyi, Debriyaj Balatası, Bilgisayar kasası, ekranı, klavyesi, Karbüratör alt flanşı, Karoseri aksamı, Konteyner, Led, Ampül, Plastik şerit, Magnet Çekirdeği, Çok fazlı AC Motor, Ahşap palet, Yakıt Tankı, Hazır mutfak ünitesi aksam ve parçası, Monitör, Metal Piston siner parçası, Doğal Kauçuk, Elektronik sigara ve Şerit metre vb.) 56 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 10/05/2016 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

4150/1-1