26 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29695

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığından:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu BİDEB Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığından:

Balpark Balıkesir Otopark İşletmeleri Ticaret Limited Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Müdürlüğümüzce OKSAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. firmasının beyan sahibi sıfatıyla dolaylı temsilci olarak işlemlerini takip ettikleri muhtelif tarih ve sayılı 69 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında düzenlenmesi gereken müşavirlik hizmet faturalarının bulunmaması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Müfettişi Güngör YILDIRIM tarafından tanzim edilen 04.01.2016 tarihli 422-B/13 sayılı Cevaplı Rapora istinaden 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241/1 maddesi tatbik edilmiş olup, firma adresine yapılan tebligatlarımız adres, değişikliğinden iade edilmiştir. Firma unvanının 29.09.2014 tarihli 8663 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan amaç-unvan değişikliği kararına istinaden OKSAN HIRDAVAT İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak değiştirildiği tespit edilmiş ise de yapılan tebligat adres değişikliği nedeni ile iade edildiğinden 5.244 -TL tutarındaki İdari Para Cezası tebliğ edilememiş olup, gelir eksikliğinin 7 (yedi) gün içerisinde Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü veznesine yatırılarak vezne alındısının Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı kanunun 31. maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48. ve 49. maddeleri gereği adı geçene tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan olunur.

3913/1-1


Milli Eğitim Bakanlığından:

DÜZELTME İLANI

MACGAL GIDA İNŞ. OTOM. TUR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 1 yıl süreyle yasaklanarak 27 Ekim 2015 tarihli ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ancak; yasaklı firmanın Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine açmış olduğu dava esnasında Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2016/2882 Esas Sayılı dosyasında verilen ara karar ile MACGAL GIDA İNŞ. OTOM. TUR. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin (1) yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin kısmı açısından yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

3914/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85295 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 05.01.2016 tarih ve 02 sayılı kararı ve Etimesgut Belediye Encümeninin 01.03.2016 tarih ve255 sayılı ek karar ile onaylanan, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 07.04.2016 tarih ve 962 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19.maddesi gereğince, 26.04.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.

85295 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Topçu Mahallesi, 47111 Ada 1, 2 ve 3 nolu parseller.

İlgililere ilanen duyurulur.

3926/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen - Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 2 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme (Türkçe)

1

İşletme Yönetimi ve Organizasyon

Yardımcı Doçent

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Yardımcı Doçent

3936/1-1


İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak 2 (iki) öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler, (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Personel İşleri Birimine şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel İşleri Biriminden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Adalet

1

Hukuk

Yardımcı Doçent

Bilgisayar Programcılığı

1

Matematik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3935/1-1