21 Nisan 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29691

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


VAGON DUVAR MONTAJI KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


925 TON ± % 20 POLİETİLEN ÖRTÜLÜK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16/1. MADDESİ İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI NUMUNE ALMA ŞİŞESİ (KAPAKLI VE KUTULU) İLE MÜHÜR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


1 ADET BRİGHTFİELD (AYDINLIK ALAN) VE FISH GÖRÜNTÜ ANALİZ VE TARAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


1 ADET MİNİ LAPAROSKOPİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:


STABİLİTE KABİNİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


KİRA KARŞILIĞI YURT BİNASI YAPTIRILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


ARSALAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Dilovası Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VAGON DUVAR MONTAJI KOMPLE SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/127816

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  100 adet Vagon Duvar Montajı Komple teknik şartname, teknik bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  09/05/2016 - Saat:14.00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 09/05/2016 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

3662/1-1


925 TON ± % 20 POLİETİLEN ÖRTÜLÜK SATIN ALINACAKTIR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

1 - İhale 28.04.2016 Perşembe günü saat 14.30 da TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No: 18 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartname TMO Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığından 45,00- TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

3 - İhale Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile yapılacaktır.

4 - Teklifler 28.04.2016 Perşembe günü saat 14.00 e kadar Milli Müdafaa Caddesi No: 18 06100 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Haberleşme Şube Müdürlüğüne verilecektir.

5 - Bu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamının dışındadır.

6 - İhale ile ilgili detaylı bilgi www.tmo.gov.tr adresindeki ihaleler bölümünde yayınlanmaktadır.

3832/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU'NUN 16/1. MADDESİ İLE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 201,31 TL. ile en çok 65.564,93 TL arasında değişen; 26/04/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 21 TL. en çok 6.557 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen cep telefonu cinsi 89 grup eşya açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil GAZİANTEP Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda 27/04/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3831/1-1


ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI NUMUNE ALMA ŞİŞESİ (KAPAKLI VE KUTULU) İLE MÜHÜR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 200.000 adet Numune alma şişesi (kapaklı ve kutulu) ile muhtelif cins ve miktarda Mühür kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00 - TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, Ofis’imiz Ticari Şartnamesi ve İhale Ek Şartlar Listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 02.05.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik şartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi Kuruluşça belirlenmesini müteakip, numunesi uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Numunesi uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

3794/1-1


1 ADET BRİGHTFİELD (AYDINLIK ALAN) VE FISH GÖRÜNTÜ ANALİZ VE TARAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Brightfield (Aydınlık Alan) ve FISH Görüntü Analiz ve Tarama Sistemi alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (e) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/136524

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi          :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  1 Adet Brightfield (Aydınlık Alan) ve FISH Görüntü Analiz ve Tarama Sistemi Alımı

b) Teslim yeri                            :  CIP/Ankara Gümrükleri (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

c) Teslim tarihi                           :  Akreditifin muhabir banka tarafından yükleniciye bildirilmesinden itibaren işe başlanıp malzemelerin tamamı 90 (Doksan) takvim günü içinde CIP/Ankara gümrüklerine teslim edilecektir. (Ankara Gümrüklerinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine nakil/teslimi yüklenici tarafından yapılacaktır.)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                        :  03.05.2016 Salı günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 - İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7 - İhale dökümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2 - Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dökümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3 - Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4 - Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5 - İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dökümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.- Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 03.05.2016 Salı günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

13 - İhalemiz 4734 - 4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3791/1-1


1 ADET MİNİ LAPAROSKOPİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden:

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                              :  2016/109462

1 - İdarenin:

a) Adı                                           :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adres                                       :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü Bornova/İZMİR

c) Telefon                                     :  232 311 4271 - 4272

ç) Faks Numarası                         :  - 232 311 4322

d) Elektronik Posta Adresi           :  bapege@gmail.com.tr

2 - İhale Konusu malın

a) Adı                                           :  1 ADET MİNİ LAPAROSKOPİ SETİ Alımı

b) Niteliği, Türü ve Miktarı          :  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları - Tıbbi Cihaz Alımları

c) Teslim Yeri                               :  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bornova/İZMİR

d) Teslim Tarihi                            :  60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.

3 - a) İhalenin yapılacağı yer,

      tarih ve saat                             :  Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü-İhale Salonu

İhale Tarihi - Saati                        :  03/05/2016 Salı günü – 10.00

3.b) İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.b. 1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.b.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

3.b.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

3.b.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3.b.3 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

3.b.4 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

3.b.5 - İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.c - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

3.c.1 - Teklif edilen ürün veya parça T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TITUBB) İthalatçı, üretici, imalatçı veya bayii olarak kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. İstekli firmalar söz konusu belgeleri, onaylı ürün barkod numarasıyla birlikte teklif dosyasında belgelemelidir.

3.c.2 - İhaleye teklif veren istekli firmalar üretici firma tarafından verilen temsilcilik belgesi veya temsilci firmanın yetkili bayisi olduğunu gösterir Yetkili Bayilik Belgesini ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.

3.c.3 - İhaleye teklif veren istekli firmaların teknik servis hizmetlerini daha iyi verebilmesi için TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Bu belge ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.

3.c.4 - İhaleye katılacak istekli firmaların teknik şartnameye uygunluk cevabı belgesini ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “….. marka…… model……cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır.

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu oluşan) en düşük olanıdır.

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

5.1 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesini sunması zorunludur.

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1.a - İhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6.1.b - İhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü -İhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

11 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 inci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

3730/1-1


STABİLİTE KABİNİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Stabilite Kabini alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/135832

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/Ankara

b) Telefon ve faks numarası      :  0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi          :  bilars@hacettepe.edu.tr

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Stabilite Kabini Alımı 1 adet

b) Teslim yeri                            :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                           :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 150 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                        :  27.04.2016 Çarşamba günü saat 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 - Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4 - Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yeralan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7 - İhale dökümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8 - İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 - Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1 - Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1 - Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin, marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

4.3.1.2 - Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 27.04.2016 Çarşamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734 - 4735 sayılı kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

3792/1-1


KİREÇTAŞI ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kireç Taşı Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/129643

1 - İdarenin                               

a) Adresi                                    :  Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri  YEŞİLYURT / MALATYA

b) Telefon ve faks numarası      :  0 422 212 10 44 – 0 422 212 10 52

c) Elektronik posta adresi          :  malatyaseker@turkseker.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 18.000 Ton Kireçtaşı alımı;

b) Teslim yerleri                        :  Malatya Şeker Fabrikası Sahası

c) Teslim tarihi                           :  01/08/2016 - 30/11/2016 Tarihler arasında termin programına göre teslim edilecektir.

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  04/05/2016 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler :

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1-Rapor: İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya Fabrikalarımız laboratuvarlarında alınmış rapor olacaktır.

4.2.2- İş deneyim belgeleri

Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’ inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TŞFAŞ M/İş Bitirme Belgesi Formu),

verilmesi zorunludur.

İstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir.

4.2.3.- İşletme Ruhsatı

4.2.4.- İşletme İzin Belgesi

4.2.5.- Bu ihalede benzer iş olarak, Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya “Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı, Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 04/05/2016 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulmayacaktır.

9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12 - İş bu şartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3737/1-1


SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM - ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/125159

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası      :  0 272 2483480 - 0 272 2483487

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 609.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur.

b) Yapılacağı yer                       :  Afyon Şeker Fabrikasına bağlı Fabrika Merkez Kantarı ile Sandıklı Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Sandıklı Merkez, Emirhisar, Türkakın, ve Ekinova Kantarları

c) İşin süresi                              :  İşletme dönemi, Afyon Şeker Fabrikası 2016/2017 Pancar İşleme Kampanya Dönemidir. Revizyon dönemi en geç 31.05.2017 tarihinde bitirilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km/AFYONKARAHİSAR

b) Tarihi ve saati                        :  26/05/2016 Perşembe günü, Saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2 - İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3733/1-1


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/126531

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  ticaret2@hotmail.com

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Sandıklı Bölge Kantarları Pancar Tesellüm İşi

Fabrikamız 2016/2017 kampanya döneminde, Sandıklı Ziraat Bölge Şefliğine bağlı Sandıklı, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın pancar alım merkezlerinde pancarın kampanya süresince üreticilerden tartılarak alınması silolanması, muhafazası ve Sandıklı, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın kantarlarından Afyon Şeker Fabrikasına veya şirketin belirleyeceği başka bir şeker fabrikasına sevk edilmesi işgücü ihalesidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Sandıklı Merkez, Ekinova, Emirhisar ve Türkakın Kantarlarıdır.

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır. Çalışacak personel toplam 45 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam yevmiye miktarı 3.747 yevmiyedir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  25.05.2016 Çarşamba günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2- İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3734/1-1


PANCAR TESELLÜM İŞİ HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                       :  2016/127058

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar

b) Telefon ve faks numarası             :  0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm İşi Hizmet Alımı, Fabrikamız 2016/2017 kampanya döneminde, Fabrikamız Merkez Kantarı Pancar Tesellüm Hizmet Alımı işidir.

b) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Merkez Kantarı

c) İşin süresi                                    :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren, Ziraat Servisinin notuna istinaden iş başı yapılır.

                                                            Çalışacak personel toplam 70 kişi olup yevmiye miktarı bayram ve resmi tatilleri dahil toplam 7.875 yevmiyedir

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                              :  23.05.2016 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13.2- İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

3735/1-1


MEYDAN HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/127911

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası      :  Tel: 332 885 72 00 (10 hat)

                                                     Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  2016/2017 Kampanya Döneminde Toplam 660.270 Ton (± %20 toleranslı) Olmak Üzere Meydan Hizmetleri Hizmet Alımı İşidir. Fabrikamız İşletme Servisi Meydan Hizmetleri Hizmet Alımına Ait; boşaltma, parti, biçimlendirme, istif, doldurma, uzaklaştırma, karma, katlama, takviye, taşıma, temizlik, sıkıştırma, düzeltme ve yer silosundan pancar nakli işlerinin bir bütünlük içerisinde prosesi aksatmadan sürekli yapılması işi. (Kireçtaşının kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kok kömürünün kireç ocağı yer bunkerinin içine taşınması, Kireçtaşı balastının kireç ocağından uzaklaştırılması, Kok tozunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Çevrede biriken atıkların toplanması ve kireç cürufunun kireç ocağından uzaklaştırılması, Kazan dairesinde yakılacak kömürün taşınıp kömür hazırlamanın önüne istif edilmesi, Kömür hazırlama, Kok + linyit boşaltma, toplama, parti yapma, biçimlendirme, Kömür cürufu - kül, Pres filtre çamuru, Ot tutucu ve taş tutucu atıklarının taşınması, Pülp (ot, kuyruk, atık küspe), Seyyar/sabit otomatik boşaltma toprağı, Yer silosundan kanallara pancar nakli, Tumba temizliği - düzeltme ve Küspe havuzundan küspenin çekilmesi gibi işlerin 24 saat / gün aksatmadan yerine getirilmesi)

b) Yapılacağı yer                       :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                              :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden Ilgın Şeker Fabrikası 2016/2017 Rafineri Kampanyası sonuna kadardır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                        :  05/05/2016 Perşembe günü, Saat 14:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00 - (Yüz On Sekiz Türk Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinden satın alınabilir.

4.2 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7.3 - Yüklenici iş yerinde bulunduracağı; en az 2 adet büyük lastik tekerlekli kepçe (kapasitesi 3,5 m³’den az olmayan yükleyici), en az 1 adet kazıcı yükleyici kepçe, en az 5 adet (asgari 10 tonluk) tonajlı damperli kamyon, yer silosundan pancar çekilmeye başlandığında ilave olarak çalıştırılacak 1 adet kepçe ve 3 adet 20 tonluk kamyonun kendi malı olduğuna dair belgeleri sözleşme imzalamadan önce vermek zorundadır.

3768/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 251,34 TL ile en çok 1.249.050,76 TL arasında değişen; 27/04/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 25,13 TL, en çok 100.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen ,Sütyen, Fotoğraf Makinası, Tablet, Diz üstü PC, Pompa, Vana Aksamları, Kol Saati, Makine Aksamı, Güneş Enerjisi Vakum Tüpü, Kaldırım Taşı, Pil Granit, Araç Yedek Deposu, Kullanılmış Giyim Eşyası, Sondaj Matkap Başlığı, Yağlama Müstehzarı  .....  vb.    cinsi 27 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 28/04/2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

3775/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi, Çırpıcı Mahallesi Çınar 12 Sokak No: 8 adresinde bulunan 2734 ada 12 parsel sayılı 174 m² miktarlı Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazın, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale suretiyle satılmasıdır.

İhale Tarih ve Saati                             :  05.05.2016   11:00

İhalenin Yapılacağı Yer                      :  Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No: 5 Encümen Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük/Birim                         :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve fax                             :  (0212) 413 11 11/3094 - 3052 - (0212) 413 12 86

İhale Türü/Usulü                                 :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35/a)

Son teklif verme tarih ve

saati ile yeri                                         :  05.05.2016 Saat:11.00 - Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1 - Taşınmazın Muhammen Bedeli     :  2.175.000,00 TL

2 - Geçici Teminat %3                        :  65.250,00 TL

3 - Şartname bedeli                             :  500,00 TL

4 - İhale şartnamesinin görülüp,

     satın alınabileceği yer                     :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

5 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.

2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,

b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) daki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri

b) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (a) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 65.250,00 TL’den az olmamalıdır.

6) Tüzel Kişiler Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

8) Tüzel Kişiler, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

3787/1-1


KİRA KARŞILIĞI YURT BİNASI YAPTIRILACAKTIR

Zeytinburnu Belediye Başkanlığından:

İhale Konusu: Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi, 1625 ada 34 parsel sayılı taşınmaz üzerine ekli avan ve uygulama projeleri doğrultusunda uygulama yapılması, bu projelere uygun olarak da Zemin ve 2 Normal katlı Yurt Binası, altına 3 bodrum kat (kısmi yeraltı otoparkı) yapımı ve yapımı sonrasında yurt binasının ve 3 bodrum katın (kısmi yer altı otopark) 30 yıl süreli işletilerek, süre sonunda Belediyemize devredilmesi işinin, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesinde yer alan (Kapalı Teklif Usulü ile) ihale edilmesidir.

İhale Tarih ve Saati                             :  05.05.2016   11.30

İhalenin Yapılacağı Yer                      :  5 Telsiz Mah. Belediye Cad. No: 5 Encümen Toplantı Salonu

İlgili Müdürlük                                   :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlgili Telefon ve fax                             :  (0 212) 413 11 11/3094 Fax: (0 212) 413 12 86

İhale Türü/Usulü                                 :  Kapalı Teklif Usulü (2886/35-a)

Son teklif verme tarih ve saati             :  05.05.2016 Saat:11.30

Son Teklif verme yeri                         :  Yazı İşleri Müdürlüğü

AÇIKLAMA

1 - Tahmini yatırım bedeli                   :  30.050.000,00 TL

2 - Geçici Teminat %3                        :  901.500,00 TL

3 - Şartname bedeli                             :  500,00 TL

4 - İhale şartnamesinin görülüp,

     satın alınabileceği yer                     :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.

5 - Yapılacak olan Yurt Binası ve Kısmi yer altı otoparkın aylık muhammen işletme bedeli ilk beş yıl (5.yıl dâhil) 1.500,00TL + KDV olarak, 6. yıldan 10. yıla kadar (10. yıl dâhil) 3.500,00 TL + KDV olarak, 11. yıldan 15 yıl sonuna kadar (15.yıl dâhil) 5.000,00 TL + KDV olarak, 16. yıldan 30.yılın sonuna kadar (30.yıl dahil) 20.000,00 TL + KDV olarak belirlenmiş olup, işletme bedelleri ödemelerinin tamamını kapsamak üzere arttırma (%) yüzde olarak yapılacaktır. İhale en fazla artırımı yapanın üzerinde kalır. (%) olarak yapılan artış miktarı bu şartnamenin bu maddesinde belirtilen işletme bedellerine ilave edilecek olup o dönemlere ilişkin sözleşmeye esas aylık bedeli bulunacaktır. İstekliler bu bedeller üzerinden artırım tekliflerini % (oran olarak) vereceklerdir.

İhaleye Katılabilme Şartları:

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için; T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ibrazı gereklidir.

2) Tüzel kişiler mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesi vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı sureti,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

3) İmza Sirkülerini Vermesi

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza sirküleri

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı veya onaylı sureti,

4) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri.

5) İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ya da teminat mektubu veya tahvil getirmesi gereklidir. Ancak teminat mektubu getirmesi durumunda getirilecek teminat mektubu 901.500,00 TL’den az olmamalıdır.

6) İstekliler, Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

7) İhaleye girecek olanların, tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

9) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip, işi zamanında bitirmeyen veya cezalı çalışanlar, Belediye, Kira, Ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla her hangi bir nedenle sözleşmeleri fesh edilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale idari şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

11) Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

12) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

3788/1-1


ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Sıra No

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Encümen Karar Tarih/Sayı

İhale tarih ve Saati

m²

Yüzölçümü

m² sinin Muhammen

Bedeli

Tamamının Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

İmar Durumları

İhale Türü

1

Onikişubat Pınarbaşı

2703

29.03.2016

2016/310

03/05/2016

14:10

2.135,00

1.100,00 TL

2.348.500,00 TL

70.455,00 TL

Ticari E=1.70

Max= 4 kat

Kapalı teklif

35 (a)

 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi gereğince 03.05.2016 tarihinde kapalı teklif usulü ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı no:25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname bedeli 100,00 TL olup (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

4 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminatı tabloda belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce ödenecekse Belediyemiz Vakıflar Bankası çarşı şubesinde bulunan TR980001500158007292361081 İban nolu hesabına yatırılarak dekonta açıklama olarak işin adı ve teminatın türü belirtilecektir.

5 - İhale bedelinin % 50 si peşin geriye kalanı ise 5 eşit taksitte ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste yatırılmadığı takdirde ise ihale kararı iptal edilecektir.

6 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

7 - İhale ile satılacak olan taşınmaz Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2703 nolu parselde kayıtlı tam 2135,00 m² lik arsa imar parselidir, mücavir alan içerisinde imar planında tamamı Ticari E=1.70 Max= 4 kattır. Buna bağlı olarak İhaleye girecekler ihaleye konu olan taşınmazın her türlü imar planını ve durumunu ayrıca araştırmış olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

8 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

9 - İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

a. İkametgâh veya tebligat adresini gösterir belge,

b. Geçici teminat belgesi.

c. İhaleye vekâleten giriyorsa noter onaylı vekâletname ile vekâleten ihaleye girenin noter onaylı imza sirküleri (aslı)

d. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanda bulunacaktır.

e. İhaleye şirket adına giriyorsa evrakların aslı veya Noter tasdikli olmak kaydıyla;

- Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Şirket yetkilisine ait imza sirküsü

- İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektup usulü yapılan ihalelerde, şartnamesinde istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlanıp, dosyaların ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

f. Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

3825/1-1


ARSALAR SATILACAKTIR

Mersin İli Silifke Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen arsaların (taşınmazların) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif (arttırma) usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

 

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Arsa Payı

İmar Durumu

Arsa M2

Muhammen Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Kabasakallı

Mah.

-

844

Tam

A2

5

3.536,08

318.247,20 TL

9.547,416

11/05/2016

14.00

3

2

Taşucu Mah.

-

5681

Tam

A-5

393,00

157.200,00 TL

4.716,00 TL

11/05/2016

14.05

3

Taşucu Mah.

-

5676

Tam

A-5

396,00

158.400,00 TL

4.752,00 TL

11/05/2016

14.10

4

Taşucu Mah.

-

8438

Tam

A-5

736,53

147.306,00 TL

4.419,18 TL

11/05/2016

14.15

5

Sayağzı Mah.

874

1

Tam

A-3

0.30

643,97

45.077,90 TL

1.352,34 TL

11/05/2016

14.20

0.90

6

Sarıcalar Mah.

528

7

Tam

A-4

0.30

887,00

88.700,00 TL

2.661,00 TL

11/05/2016

14.25

1.20

7

Taşucu Mah.

-

8024

Tam

E=1.50

Hmax=Serbes

17.680,24

3.978.054,00 TL

119.341,62 TL

11/05/2016

14.30

8

Taşucu Mah.

-

6745

Tam

E=1.50

Hmax=18.50

7.191,15

1.797.787,50 TL

53.933,63 TL

11/05/2016

14.35

İhale Belediyemiz Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olanlar Şartnameyi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 250.00 TL karşılığında satın almak zorundadırlar.

Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıca www.silifke.bel.tr/ adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

1) İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler:

a)                İhaleye katılacaklar için Geçici teminat (2886 D.İ.K. 26. Maddesinde belirtilen değerlerde) ihale bedelinin en az %3’ü olup; nakit para veya banka teminat mektubu olması halinde limit içi ve süresiz olması gerekmektedir. En geç 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü Saat 12.00’den önce diğer belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

b) İstekliler Gerçek kişiler olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

c)                İstekliler Gerçek Kişiler için ve vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname,

d) İsteklilerin Şirket veya Tüzel kişi olması halinde, bulunduğu yılda alınmış Ticaret Odasından/Sanayi Odasından kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belge, Temsile yetkili kişilerin Noterden tasdikli imza sirküleri ve vekaletnamesi.

e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda belirtilen özel kişilerde bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.

f) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

g) Satış Şartnamesi aldığına dair makbuz aslı,

2) İhale ve Satıştan doğacak her türlü resim, vergi, harç, tapu harçları, alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene (Alıcıya) aittir.

3) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp-yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.

4) 2886 Sayılı Yasanın 6.Maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.

5) Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Arsa satışı peşin veya 3 eşit taksitle ödenecek olup, ilk taksit sözleşme düzenleme anında, kalan 2 taksit 1’er ay arayla ödenecektir. Taşınmazın tapudan devri, borcu bitince yapılacaktır.

7) Satış bedeli üzerinden ayrıca %18 KDV (damga vergisi) peşin olarak alınacaktır.

8) İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, satış şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

3762/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

Dilovası Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Dilovası Belediyesine ait Tapuda Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Çerkeşli Köyü,  G23a17d4a Pafta, 632 Ada, 7 Parselde bulunan 8035,26 m2 arsa. Belediyemiz İmar Planında Sanayi Depolama Alanı olarak gözükmekte olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile İhaleye çıkarılmıştır.

2 - İhale 04/05/2016 Çarşamba günü Saat:14:00’de Dilovası Belediyesi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişiler İçin:

A. Noter tasdikli imza sirküsü,

B. İkametgâh belgesi,

C. Nüfus cüzdanı örneği,

D. Vekâletname ile katılacaklar için noter tasdikli vekâletname (aslı)

E. Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

Tüzel Kişiler İçin:

A) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

B) Noter tasdikli imza sirküleri

C) Belediye Mali Hizmetler biriminden alınacak “borcu yoktur” yazısı,

D. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri,

E. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi.

4 - Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlayıp vermesi,

5 - İhaleye katılım için geçici teminatın yatırılması ve şartnamede istenilen belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir.

6 - İstekli adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,

7 - İhaleye katılacaklar tüm evrakları dosya halinde eksiksiz olarak ihale komisyonuna sunulmak üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eksik evrak halinde istekli ihaleye katılamaz.

8 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 250,00 TL. bedelle temin edilebilir.

9 - Muhammen bedel ve teminatlar; Tahmini bedeli:

 

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m2)

İmar Durumu

Rayiç Bedel (m2)

Toplam Muhammen Bedel

Geçici Teminat (%3)

Çerkeşli Köyü

G23a17d4a

632

7

8035,26

Sanayi Depolama

900,00 TL

7.231.734,00 TL.

216.952,00 TL.

 

a) Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

b) İhaleyi alan,  toplam satış bedeli üzerinden % 18 K.D.V. ödeyecektir.

10 - Teklifler ihale günü Saat: 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına verilmek üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

11 - Teklif edilen bedeller, ihale komisyonunca yeterli görülmediği takdirde 8.9.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesindeki değişikliği düzenleyen 25.01.2007 tarihli ve 5577 sayılı Kanun’un birinci maddesi uygulanacaktır.

12 - İhaleyi alan, ihale bedelini ve İhale bedeli üzerinden % 18 K.D.V.yi Şartnamede belirlenen sürede ödeyecektir.

13 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14 - 2886 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.

15 - İhale ile ilgili ihtilafların çözümünde Gebze Mahkemeleri yetkilidir.

16 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

İlan olunur.

3742/1-1