5 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29675

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğünden:

Yargıtay Başkanlığından:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı TCDD. İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketinden:

Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Özyol Holding Anonim Şirketinden:

GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadroya Doçent alınacaktır.

Adayların, başvurduğu bölüm/Anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerine özgeçmişlerini, bir adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre - konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim - öğretim faaliyetlerini kapsayan belgelerle; adayların 6 (altı) takım dosyayı Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmekledir. Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.seu.cdu.tr adresinden haber ve duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

BİRİMİ

BOLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMALAR

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık veya İnşaat mühendisliği bilim alanında doçent unvanına sahip olmak.

3174/1-1


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

Profesör kadroları için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent kadroları için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlıklara ve Müdürlüğe teslim edilecektir.

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adedi

Açıklamalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimi

Profesör

1

 

Gıda Mühendisliği

Gıda Teknolojisi

Doçent

1

 

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

 

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yrd. Doç.

1

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Yrd. Doç.

1

 

Fen-Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatı

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç.

1

 

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç.

1

 

Devlet Konservatuvarı

Türk Müziği

 

Yrd. Doç.

1

 

3172/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Profesör kadrosu devamlı statüdedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; Bilimsel çalışma-yayınlarını doçentlik belgesi, özgeçmiş ve (6 takım) yayın dosyaları ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

2) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve           (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 19/04/2016 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Kadro Unvan

Derece

Bölüm/Anabilimdalı

Adet

İlan Açıklaması

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

712

Profesör

1

Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatı

1

Mezar Taşları konusunda çalışmaları olmak.

943

Yardımcı Doçent

3

Sanat Tarihi/Türk İslam Sanatı

1

Türk-İslam Sanatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

858

Yardımcı Doçent

4

Şehir ve Bölge Planlama Böl.

1

 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

781

Yardımcı Doçent

3

Gıda Mühendisliği Böl.

1

Biyoteknoloji ve Gıda Nanoteknolojisi alanında Protein Nanotupler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

801

Profesör

1

İnşaat Mühendisliği/Geoteknik

1

Ulaştırma Dolgusu Tasarımlarının Çimento Enjeksiyonu Geogrid ve Geotextil kullanılarak Rijiditesinin Artılması konularında çalışmaları olmak.

803

Profesör

1

Geomatik Mühendisliği/Kamu Ölçmeleri

1

Mekansal İstatistiksel Analizler, Defarmasyon Analizleri ve Kaza Kara Noktası Belirleme konularında çalışmaları olmak.

SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

778

Profesör

1

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Tıbbi Görünteleme Teknikleri

1

Nükleer Fizik alanında Doçentliğini almış olmak ve Nükleer Seviye Yoğunluk Modelleri üzerine çalışmaları bulunmak.

SAĞLIK Y.O.

860

Yardımcı Doçent

5

Sağlık Yönetimi Böl.

1

Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Kamu Politikası alanında çalışması bulunmak.

861

Yardımcı Doçent

5

Sağlık Yönetimi Böl.

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

881

Yardımcı Doçent

3

Sağlık Yönetimi Böl.

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Sağlık Kurumları Çalışanlarıyla ilgili çalışmaları bulunmak.

961

Yardımcı Doçent

3

Hemşirelik/Doğum ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

1

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

964

Yardımcı Doçent

3

Hemşirelik/Halk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği

1

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

UYGULAMALI BİLİMLER Y.O.

746

Yardımcı Doçent

3

Muhasebe Bilgi Sistemleri Böl.

1

İşletme Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.

2921/1-1


Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547, 2914 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesindeki genel hükümler, ilanda belirtilen diğer koşullar ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri doğrultusunda Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

Doçent kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve doktora diploma örnekleri ile doçentlik belgesinin onaylı örneği, yayın listelerini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde yer alan Ek-6 Puanlama Şablonunun doldurulmuş örneği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, (bilimsel çalışma ve yayınlar CD ortamında da gönderilecek)

- Müracaat Süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile Postadaki gecikmeden dolayı süresinde ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır. İlanen duyurulur.

İlan Başlangıç Tarihi     :    5 Nisan 2016

Son Başvuru Tarihi       :  19 Nisan 2016

 

S. No

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı/ Program

Unvan

Derece

Adet

Özel Şartlar

1

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği

Uygulamalı Jeoloji

Profesör

1

1

İlgili anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.

2

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Profesör

1

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

3

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

 

Profesör

1

1

Sanatta yeterliliğini ilgili bölümde yapmış olmak veya Doçent unvanını sinema alanından almış olmak

4

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

3

1

Makine Mühendisliği bilim dalında doçent unvanı almış olmak.

5

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

 

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını turizm alanından almış olmak.

6

Meslek Yüksekokulu

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Doçent

1

1

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Makine Mühendisliği bilim dalında doçentlik unvanı almış olmak.

7

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Doçent

3

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik yapmış olmak.

3108/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           81.06.16

Toplantı Tarihi ve No       : 24/12/2014 - 117                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 24/12/2014 – 1838                                     Kocaeli

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıçökek Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit dışı, tescilsiz alanda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen kalıntılar ve yüzey bulgularına ilişkin raportör raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Düzce İli, Kaynaşlı İlçesi, Sarıçökek Mahallesi, Köyiçi Mevkii, sit dışı, tescilsiz alanda gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tespit edilen kilise kalıntısı, diğer kalıntılar ve yüzey bulgularının bulunduğu alanın karar eki haritada olduğu şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine, KTVKYK’nın 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda uygulamaların yapılabileceğine, bununla birlikte alanda güvenlik tedbirlerinin ilgili birimlerce alınmasına Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

 


3067/1-1

—————

KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                           41.02.105 A.A.

Toplantı Tarihi ve No       : 19/01/2016 - 152                                     Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 19/01/2016 -2372                                          Kocaeli

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yukarı Ulaşlı Köyü, Aşağıbahçeler Mevkii, sit dışı, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki, 4 pafta, 488 parselde bulunan hamamın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerektiğinin, koruma grubunun KTVKYK’nın 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak belirlenebileceği, koruma alanının ekte bulunan haritada belirtilen şekilde belirlenebileceğinin belirtildiği 13/01/2016 tarihli raportör raporu ile hamamın tescil edilmesi, koruma grubu ve koruma alanı belirlenmesinde herhangi bir sakınca bulunmadığının belirtildiği Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Şehir Planlama Müdürlüğü’nün 30/11/2015 tarih ve 64940297-622.02-161469-2 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, raportör raporu okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yukarı Ulaşlı Köyü, Aşağıbahçeler Mevkii, sit dışı, Köy Tüzel Kişiliği mülkiyetindeki, 4 pafta, 488 parselde bulunan hamamın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi kapsamında olduğu tespit edildiğinden anılan Kanun’un 7. Maddesi uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun KTVKYK’nın 05/11/1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca 2. grup olarak belirlenmesine, koruma alanının haritada belirtilen şekilde belirlenmesine, yapının ivedilikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlattırılarak Kurulumuza sunulmasına, bu süreç içerisinde hamamın bozulma sürecinin durdurulması için gerekli önlemlerin ilgili birimlerce alınmasına karar verildi.

3068/1-1


Özyol Holding Anonim Şirketinden:

ÖZYOL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ


GSD Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

GSD YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ