28 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29667

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.12.2015 gün ve 243 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 514 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 1. Etap ve 2. Etap 1. Bölge, 2. Etap 2. Bölge, 2. Etap 3. Bölge, 2. Etap 4. Bölge 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği", 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.

2926/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 08/01/2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/03/2016 tarih ve 424 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, imarın 46116 ada 3 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 28/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2933/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik06\Desktop\1.eps

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_3.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ysk_Sayfa_4.jpg