14 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29653

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Söğüt İlçe İl Emniyet Müdürlüğünün 13/12/2013 tarihli, 179 sayılı yazısına istinaden, İlyas TOPRAK isimli şahıs adına kayıtlı olarak 06/12/2011 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 111220100TG00077002 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 202011 model, ND CE 104 plakalı, Fiat Ducato marka aracın, 42 - 16/12/2013 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 10/06/2014 tarihli, 14CK1601001166 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 10/06/2014 tarihli, 14CK1601001166 sayılı ceza kararı muhteviyatı 1.490,00- TL'nin otuz (30) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2312/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 10/09/2015 tarihli, 2015/5169 sayılı yazısına istinaden, Mustafa OSMAN isimli şahıs adına kayıtlı olarak 22/04/2015 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 15220100T69559 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 19/10/2015 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1994 model, K0324AC plakalı, BMW marka aracın, 87-29/09/2015 sayı / tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracı. Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 29/12/2015 tarihli, 15CK1601002828 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 29/12/2015 tarihli, 15CK1601002828 sayılı ceza kararı muhteviyatı 680,00-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 1994 model, K0324AC plakalı, BMW marka aracın. Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2313/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 08/12/2015 tarihli, 985861 sayılı yazısına istinaden, Hikmet HALIBRYAM isimli şahıs adına kayıtlı olarak 04/04/2014 tarihinde İpsala Gümrük Müdürlüğünden 14220500T21590 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan ve 19/04/2014 tarihine kadar yurtta kalma süresi verilen 1999 model, K9919AP plakalı, Mercedes marka aracın, 130-09/12/2015 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın aracı, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlali nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 13/12/2015 tarihli, 15CK1601002669 sayılı ceza kararı tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle, 13/12/2015 tarihli, 15CK1601002669 sayılı ceza kararı muhteviyatı 782,25-TL para cezasının bir ay (30) gün içinde ödenmesi, diğer taraftan Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerinde bulunan 1999 model, K9919AP plakalı, Mercedes marka aracın. Gümrük Yönetmeliğinin 417. maddesi gereğince bir ay (30 gün) içinde teslim alınarak yurt dışı edilmesi, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağının bilinmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2314/1-1

—————

İLANEN TEBLİGATTIR

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün 13/01/2016 tarihli, 2015/608 sayılı yazısına istinaden. Yaşar GERÇEK isimli şahıs adına kayıtlı olarak 26/09/2015 tarihinde Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğünden 15220100T338011 tescil sayıya kayden işlemi yapılarak yurda girişi yapılan 2007 model, DS07NBY plakalı, Jaguar marka aracın süre ihlali nedeniyle, 01-15/01/2016 sayı/tarihli teslim tesellüm tutanağı ile Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu şahısın araç ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1. maddesinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238/1. maddesi tatbik edilerek 02/03/2016 tarihli, 16CK160100539 sayılı ceza kararı ile 03/03/2016 tarihli, 16ET16010018 sayılı ek tahakkuk tanzim edilmiş olup, adı geçen şahısın yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, 02/03/2016 tarihli, 16CK160100539 sayılı ceza kararı muhteviyatı 14.233,38- TL'nin otuz (30) gün, 03/03/2016 tarihli, 16ET16010018 sayılı ek tahakkuk muhteviyatı 56.933,55-TL'nin ise on beş (15) gün içinde Bursa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2315/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/12/2015 tarih ve 645 sayılı kararı ile reddedilen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/02/2016 tarih ve 285 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, imarın 46044 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi" 14/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2318/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 13/10/2015 tarih ve 540 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/01/2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 48323 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 14/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

2319/1-1


Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23.25. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretini ekleyerek 6 (Altı) adet CD ortamında Rektörlüğe,

2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

3) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

4) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

5) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

8) İLK BAŞVURU TARİHİ    : 14.03.2016

    SON BAŞVURU TARİHİ   : 28.03.2016

Sınav Programı

Tarih

Saat

Yer

Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı

04.04.2016

10:00

İlgili Birimlerde

 

BİRİM/BÖLÜM

ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM

PROFESÖR

DOÇENT

YARDIMCI

DOÇENT

AÇIKLAMALAR

TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji

1

Elektrofizyoloji eğitimi almış olmak (Sertifikalı olmak).

Radyodiognastik

1

 

Radyodiognastik

1

Menisküs yırtıklarının MRG ile değerlendirilmesinde Fleksiyon çekimleri konusunda çalışması olmak.

Anesteziyoloji

1

Hemodiyaliz eğitimi almış olmak.

Göğüs Hastalıkları

1

Solunum yetmezliği ve trakeostomi alanında çalışmış olmak.

Nöroloji

1

En az 1 yıllık EEG ve EMG sertifikası olmak.

İç Hastalıkları

1

Medikal onkoloji alanında yan dal yapıyor olmak.

Anesteziyoloji

1

En az 4 yıl karaciğer ve böbrek nakli anestezisi tecrübesi olmak ve Post Spinal baş ağrısı tedavisinde Epidural Yama tekniği ile ilgili çalışma yapmış olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Beşeri Coğrafya

2

 

İngiliz Dilli ve Edebiyatı

1

Afro-Amerikan alanında doktora yapmış olmak.

Felsefe Tarihi

1

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

1

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasotik Biyoteknoloji

1

Bakterilerde ilaç potansiyeli olabilecek etken maddelerin moleküler ve kimyasal yöntemlerle incelenmesi üzerine çalışması olmak.

Biyokimya

1

Bazı Bitkilerin liyofilize ekstrelerinin rat modellerinde antidiyabetik etkilerinin incelenmesi üzerine çalışması olmak.

Farmasotik Mikrobiyoloji

1

Tavuklarda antibiyotik dirençliğin genotipik ve fenotipik analizleri üzerine çalışması olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Eğitim Programları ve Öğretim

1

Eğitim Fakültesi öğretmenlik uygulaması üzerine çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bina Bilgisi

1

Bina Bilgisi alanında, binalarda ferahlığın bilgisayar simülasyonlarıyla incelemesi alanında çalışmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Toprak

1

Ağır metal stresine karşı demirin bitki gelişimi esnasındaki antioksidatif enzim aktivitelerine etkisi üzerine çalışmış olmak.

2282/1-1


Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,  Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Ayrıca, adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstereceklerdir.

2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalını belirtilen müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı veya onaylanmış doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek 4 (dört) takım halindeki dosyalarını personel daire başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, başvuracağı kadronun birim ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmış suretlerini, ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmişlerini, askerlik durum belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir.

4 - 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esasları Kriterlerinde (Söz konusu kriterler www.harran.edu.tr adresinde bulunmaktadır) belirtilen koşulları sağlayamayan öğretim üyeleri adaylarının başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde şahsen yapılmayan müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

7 - Diğer ayrıntılı bilgiler için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 0 414 318 30 26 no lu telefonu ile ilgili dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden bizzat başvurularak öğrenilebilir.

 

Fakülte/Anabilim Dalı

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

Kad. Der.

Adet

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fen Bilgisi Eğitimi

5

1

Kimya eğitiminde program değerlendirme konusunda çalışmış olmak

Fen Bilgisi Eğitimi

2

1

Sosyo-Bilimsel Konuları Öğretimi Üzerine çalışma yapmış olmak.

Eğitim Yön. Tef. Pln. ve Ek.

5

1

Öğretmen eğitimi kalitesi konusunda çalışma yapmış olmak

Resim - İş Eğitimi

3

1

Güncel Sanat ve Görsel retorik konularında çalışmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Kartografya

1

1

CBS ve deformasyon analizi konusunda çalışmaları olmak

Çevre Bilimleri

3

1

Çeşitli bitki atık biyamaslarıyla sudan sentetik boya biyosorbsiyonu konusunda çalışmalar yapmış olmak

Ölçme Tekniği

3

1

Deformasyon analizi konusunda çalışmış olmak

Endüstri Mühendisliği

1

1

Üretim yöntemleri, tesis ve üretim planlaması, kalite kontrol üzerine çalışmaları olmak

TIP FAKÜLTESİ 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1

1

 

Radyoloji

1

1

Oküler hipertansiyon ve dar açılı glokom açısından risk faktörü olarak anterior segment kistlerinin ultrason biyomikroskobik değerlendirmesi konusunda çalışmış olmak

Üroloji

1

1

Prostat kanserinde CD4 ve CD8 pozitif T hücreleri ile ilgili çalışmış olmak

Anesteziyoloji

1

1

Azoprotoksit’in ve kuru havanın intraabdominal basıncın postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisini çalışmış olmak

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

1

Plasenta perkratada e-kaderin ve transforming faktör çalışmış olmak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

2

1

Pulmoner hipertansiyon alanında çalışmış olmak

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

4

1

 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Biyokimya

1

1

Sarımsağın ratlarda antioksidan enzim aktivitesine etkisi ve antikanser özelliğinin belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.

Su Ürünleri Hastalıkları

1

1

Balık biyolojisi konusunda çalışmış olmak

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

4

1

Alaşım kaplı karbon çelik yüzeyindeki farklı polimer filmlerin davranışları konusunda çalışmış olmak

Ş.URFA TEK. BİL. MYO 

Gıda Teknolojisi

1

1

Katkılı yemlerle beslemenin piliç eti ve yumurta kalitesine etkisi konusunda çalışmış olmak

TOPLAM

2

7

10

 

2168/1-1


Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ