12 Mart 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29651

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YENİ NESİL YAZARKASA SİSTEMİ VE PROGRAMI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


7 KALEM KENAR VE DAĞITIM ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


YAZILIM VE SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat İli Erbaa Belediye Başkanlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000.000 Kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2. - İhale 31.03.2016 Perşembe günü saat: 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 31.03.2016 Perşembe günü saat: 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

7 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 0 312 397 33 65-66    Faks: 0 312 397 33 71-74

2291/1-1


YENİ NESİL YAZARKASA SİSTEMİ VE PROGRAMI ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Atlantis satış mağazasında kullanılmak üzere 4 Adet yeni nesil yazarkasa sistemi ve programı, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 18.03.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66 Faks : 397 33 71 - 74

2323/1-1


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Resmi Gazete’de 1887/1-1 ilan numarası ile 02.03.2016 tarihinde yayınlanan; ihalesi 24.03.2016 tarihinde yapılacak olan “Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 Parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazın (95.121 m² arsa) içerisine, (80 adet Sebze ve Meyveci Dükkanı- 4 Adet Çay Ocağı -4 Adet Büfe- 6 Adet Dükkan-1 adet Lokanta-1 Adet Kıraathane-1 Adet WC) Sınırlı Ayni Hak tesisi ile; Yeni Hal Binası yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi ve süre bitiminde belediyeye devredilmesi işi ihalesi” İlan Metninin 7. maddesinde aşağıdaki şekilde düzeltme yapılmıştır.

7 - İhaleye iştirak edecek tüzel kişiliğin ortaklarının en az % 60’ının Toptan Sebze ve Meyve Ticareti ile iştigal ettiğini gösterir belge ile bu tüzel kişiliğin ilan tarihinden en az 90 (doksan) gün önce kurulmuş olduğunu gösterir belge.

İlan olunur.

2304/1-1


İHALE İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Tarih                                    :

Dünya Bankası Kredi No    :  IBRD 83710-TR

İhale Referansı                    :  DB.ATT.21

1. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından değişik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiştir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 380/154/33 kV Vize Havza Trafo Merkezi sözleşmesi kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıştır.

2. TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), teklif vermeye uygun isteklileri aşağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma işi için kapalı teklif vermeye davet etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inşaat işleri, devreye alma, saha testleri ve 380/154/33 kV Vize Havza Trafo Merkezinin istenen çalışma koşullarında teslim edilmesi. Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek Aşamalı İhale Prosedürlerine göre yürütülecektir.

3. İlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını aşağıdaki ofis adresinden edinebilirler:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ),

TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.)

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Tel.   :  +90 312 203 85 06

Faks  :  +90 312 203 82 88

4. İhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aşağıdaki adrese, iade edilmeyecek 700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı başvuru yapılarak alınabilir.

Banka İsmi ve Banka Hesap No:

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay Şubesi, No: 00158048000941781

                                                        IBAN No: TR350001500158048000941781

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro Şubesi, No: 00158007281639948

                                                        IBAN No: TR880001500158007281639948

5. Sözleşmenin “Genel Koşulları”nın “Teklif Verme Koşulları”ndaki hükümler Bankanın Standart İhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım İşlerinin Satın alması.

6. Teklifler 18 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde aşağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiş temsilcilerinin huzurunda aşağıda belirtilecek olan adreste 18 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır.

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ)

SEFER KUL TOPLANTI SALONU,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Giriş Katı

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2326/1/2-1

—————

INVITATION FOR BIDS (IFB)

REPUBLIC of TURKEY

Date        :  [date of issuance of IFB]

Loan No  :  IBRD 83710-TR

IFB No   :  DB.ATT.21

1. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) has received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible payments under the contract for 380/154/33 kV Vize Havza Air Insulated Substation (AIS).

2. The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) now invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 380/154/33 kV Vize Havza Air Insulated Substation. International competitive bidding will be conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure.

3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

TRADE DEPARTMENT,

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031

Çankaya - ANKARA / TURKEY

Phone   :  +90 312 203 85 06

Fax       :  +90 312 203 82 88

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 700.- or US$ 250.- (V.A.T included).

Name of bank and account No is:

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No   :  00158048000941781

                                                     IBAN No: TR350001500158048000941781

TL: Vakıfbank TEK Bürosu Şb., No            :  00158007281639948

                                                     IBAN No: TR880001500158007281639948

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, Supply and Installation.

6. Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 18 May 2016 and must be accompanied by a security of 250.000,- Euros equivalent (twohundredfifty thousand Euros)

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 18 May 2016 at the offices of

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),

SEFER KUL MEETING ROOM,

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,

Çankaya - ANKARA / TURKEY

2326/2/2-1


MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan teknik şartnamede teknik özellikleri belirtilen ağır hizmet dalgıç pompa ve karıştırıcı alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/64047

1 - İdarenin;

a) Adres                                           : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi - Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  0 344 524 26 75 - 0 344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi             :  afsinb@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın;

a)Niteliği, türü ve miktarı              :  Mal alımı, ağır hizmet dalgıç pompa ve karıştırıcı,    20 adet

b) Teslim edileceği yer                  :  EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin / KAHRAMANMARAŞ

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer                                           :  EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat                            :  29/03/2016 Salı günü saat 14:00

4 - İhale dokümanı                        :  (Dosya No : AEBS 2016/12 )

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi - Afşin / K.MARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 29/03/2016 Salı günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

2164/1-1


TOHUM İLACI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                           :  2016/73237

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                   :  Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası       :  0312 - 458 55 00 Faks: 0312 - 458 58 00 - 458 58 01

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  18.000 kg. Thiamethoxam FS 350 %35 + Thiram (TMTD) WP %80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım

                                                     veya,

                                                     20.200 kg. İmidacloprid FS 600 % 60 + Thiram (TMTD) WP % 80 + Hymexazol SL (L) % 36 ilaçlarını ihtiva eden hazır karışım.

b) Teslim Yeri                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Etimesgut / ANKARA

c) Teslim Tarihi                         :  Tohum ilacı Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, işe başlama tarihinden itibaren; yarısı 10 (on) gün içerisinde, geriye kalan kısmı da Eylül-2016 sonuna kadar teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No: 14   (06100) Yenişehir/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  20.04.2016 Çarşamba günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No: 14 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler (KDV dahil) TL/Tk. 75,00 (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 20.04.2016 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2268/1-1


7 KALEM KENAR VE DAĞITIM ANAHTARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 7 kalem kenar ve dağıtım anahtarı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, istenen markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 22/03/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2307/1-1


YAZILIM VE SUNUCU SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Kültür Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ihtiyacı yazılım ve sunucu sistemi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, istenen markaları, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 21.03.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

2308/1-1


TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMLERİ, HIZ İHLALİ SİSTEMİ VE MÜŞTEMİLATININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Tokat İli Erbaa Belediye Başkanlığından:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli

İhale Süresi

Geçici Teminat % 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

T.C.

Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak

“GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile TEDES Sistemi kurulumu

4.061.433,34 TL+KDV

5 YIL

121.843,00 TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesi uyarınca “KAPALI TEKLİF USULܔ

500,00 TL

22 Mart 2016 Salı günü saat 10.00’da Erbaa Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Tasarruf Hakkı Belediyemize ait T.C. Erbaa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, TEDES Komisyon Raporunda belirtilen 2 noktada anlık hız ihlali sistemi, 4 adet kırmızı ışık ve anlık hız ihlal sistemi, 2 noktada ortalama hız ihlal sistemi, 7 Noktada 8 sabit ve 7 hareketli kamera sistemleri ile müştemilatının kurulması “GELİR PAYLAŞIMI MODELİ” ile gerçekleştirilerek Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi ve 5 yıl süre ile işletilmesi işi”; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35.a maddesine “KAPALI TEKLİF USULܔ ile ihale edilecektir.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Erbaa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde adresinde incelenebilir ve 500,00 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği veznelerine yatırılabilir. Veya belediyemiz Halka Bankası TR14 0001 2009 6700 0007 0000 02 nolu iban numarasına doküman bedelini yatırmak koşulu ile gerekli dokümanlar ilgili firmaya posta ve kargo ile gönderilebilecektir. Postada ve kargoda oluşabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayacaktır.

İhale 22 Mart 2016 Salı günü saat 10.00’da yapılacaktır.

İhale Erbaa Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için ihale komisyonunca istenen belgeler:

İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi.

i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge;

ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D) İmza sirküleri vermesi;

i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

iv. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

v. Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

E) 121.843,00 TL miktarda geçici teminat vermesi;

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

G) İdari şartnamenin Madde 13.’de yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermesi

H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

J) İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi

K) Yeterlilik için, TEDES sistemlerinde isteklilerin kullanacakları cihazların, aşağıda belirtilen şartlardan en az 1 (bir)’ini taşıması zorunludur.

i. İsteklinin teklif ettiği cihazların, yurtiçinde en az 5 adet kırmızı ışık ve 10 adet hız ihlali sistemlerinde (TEDES) kullanıldığına dair belge.

ii. İsteklinin teklif ettiği kırmızı ışık ve hız ihlalleri ile sabit ve hareketli kamera cihazlarından (TEDES) yurtiçinde üç şehirde son 5 yıl içerisinde en az 3 adet kurmuş ve bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (Cihaz tedarikçisi ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir.)

L) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,

M) İsteklinin teklif ettiği cihazlara ait yetki belgesi (Üretici veya yetkili satıcı belgesi)

N) İstekliler ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikalarını ve ISO 9001 Kalite yönetim sertifikalarını ihale dosyalarında sunacaklardır. (İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale komisyonuna ibrazı zorunludur.)

O) İsteklilerin, TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan TEDES merkez sistemine yükleyeceği, TEDES merkez sisteminden EGM Polnet sistemine göndereceği program tamamen Türkçe olmalıdır ve kullanılacak yazılımın daha önce en az 1 (bir) TEDES-KGYS sisteminde kullanılmış olduğuna ilişkin, ilgili Emniyet Müdürlüğünden alınan bir onay yazısını komisyona ibraz edilecektir.

P) İsteklilerin TEDES kapsamında yakalanan ihlallerin EGM Polnet sistemine gönderilirken kullanacağı program araç plakasına göre aracın tipini ve Polnet ihlal maddesini operatörün inisiyatifine bırakmadan otomatik olarak ekrana getiren, değiştirilmesine izin vermeyen ve daha önce en az 1 (bir) TEDES-KGYS sisteminde kullanılmış olduğuna ilişkin, ilgili Emniyet Müdürlüğünden alınan bir onay yazısının komisyona ibraz edilecektir.

R) Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

• TSEK 216 Belgelendirme Kriterinde yer alan güncel Elektromanyetik uyumluluk (EMC) (EN 61000 ile EN 55016 standartlarının ilgili bölümleri) belgeleri

• TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi,

• Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri,

• Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 standardına sahip olduğunu) gösterir belge,

• TEDES’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi

• Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri,

• Teklif edilen Tedes cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu

S) İstekliler tarafından sunulan cihazların teknik değerlendirilmesi Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulacak komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu sebeple Kullanılacak sistem ve bileşenlerinin katalogları ve malzeme listeleri teklif dosyasında sunulacaktır. Teklif zarfları açıldığında ilk oturumda teknik yeterlilikler incelenecektir. Dosyasında eksiği olan ve teknik yeterliliği sağlayamayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kişiler,

2 - "İhaleye katılma şartları" bölümünde bahsedilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeyenler, eksik teslim edenler (Bunların evraklarının tümü ve iç zarfı açılmaksızın kendilerine iade edilir ve ihale odasından çıkarılırlar),

3 - Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar (Yasaklı olmasına rağmen yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu teminat nakde çevrilip gelir kaydedilir.)

4 - İhaleye 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

5 - İsteklinin;

a) Gerçek kişi olması halinde kendisi veya kendisinin 1. Dereceye kadar yakın akrabalarının, kendileri ya da %10’dan fazla hisseye sahip oldukları ortaklıkları,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişilik ve %10’dan fazla hisseye sahip olduğu ortaklıklarının idare ile yargıya intikal etmiş ihtilaflarının bulunması halinde ihaleye katılamazlar.

Yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını kapatacak açma yeri imzalanacak veya kaşelenecektir. Ön yüzüne “Erbaa Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığına” yazılacaktır. Yine aynı zarfın üzerine isteklinin tebligat adresi ve ticari unvanı yazılı olacaktır.

Zarf; 22 Mart 2016 Salı günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Erbaa Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu İhale Komisyon Başkanlığına dilekçe ile teslim edilecektir.

İlan olunur.

2283/1-1