11 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29650

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 - HAYDARLI İSTASYONUNDA 10.000 M3, 2 - ULUGÜNEY İSTASYONUNDA 10.000 M3 VE 3 - YOLÇATI İSTASYONUNDA 25.000 M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI İŞİ; 29/03/2016 TARİHİNDE İHALE EDİLECEKTİR (KISMİ TEKLİF VERİLECEKTİR)

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:


A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:


MOTOR MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


49 ADET DÜKKÂN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):


TOHUM İLACI, ZABRUS İLACI VE YAPIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:


3 ADET BARA KORUMA RÖLESİNİN PANOLARI İLE BİRLİKTE TEMİNİ VE TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden:


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of TurkeyIstanbul Governorship Istanbul Project Coordination Unit (IPCU):


24 YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından: GAZİANTEP


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YOL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1 - HAYDARLI İSTASYONUNDA 10.000 M3, 2 - ULUGÜNEY İSTASYONUNDA 10.000 M3 VE 3 - YOLÇATI İSTASYONUNDA 25.000 M3 FİGÜRE HALDE BALAST ALIMI İŞİ; 29/03/2016 TARİHİNDE İHALE EDİLECEKTİR (KISMİ TEKLİF VERİLECEKTİR)

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                     :  2016/62636

1- İdarenin:

a) Adresi                             :  TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası           :  0 422 2124800/4118

c) Faks Numarası                :  0 422 2124816

d) Elektronik Posta Adresi  :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: Yol Müdürlüğünün Yol Müdürlüğünün

1 - Haydarlı İstasyonunda 10.000 m3, 2 - Ulugüney istasyonunda 10.000 m3 ve 3 - Yolçatı İstasyonunda 25.000 m3 Figüre halde Balast Alımı İşi

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna; 29/03/2016 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5- İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00.-TL Bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

8 - Kısmı teklif verilecektir.(Ayrı Ayrı Teklif Verilecektir.)

2153/1-1


A SINIFI YANGIN SÖNDÜRME KÖPÜĞÜ SATIN ALINACAKTIR

THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden:

1 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin ihtiyacı olan 45.750 litre + 18.300 litre (opsiyonel) A sınıfı yangın söndürme köpüğü alımı 25 Mart 2016 Cuma günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 100,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden veya THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinden (Büyük Sanayi Sitesi Elif Sok. No: 4 İskitler/ANKARA) temin edebilirler.

4 - THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel  :  THK Genel Başkanlığı                                       (0 312) 303 73 78 - 79 - 80

                   THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi          (0 312) 303 48 00/270

2257/1-1


MOTOR MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/66511

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  9 kalem Motor Muhtelif Malzemeleri, teknik şartname, bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  28/03/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 28/03/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2276/1-1


MOTOR MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/66469

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

      türü ve miktarı                     :  31 kalem Motor Muhtelif Bağlantı Elemanı, teknik şartname, bilgi ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  29/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 29/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2277/1-1


49 ADET DÜKKÂN 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup ekli listede sunulan, Orduevi önü, Melikgazi ve Kocasinan alt geçitlerinde bulunan 49 adet dükkân, toplu halde, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

1 - İhale 30/3/2016 Çarşamba günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2 - İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a - 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır)

c - Ek teminatın yatırıldığına dair makbuz

ç - Gerçek kişilerde ikametgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

d - Noter tasdikli imza sirküleri.

e - Şartname bedeli 100,-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4 - Son müracaat tarihi 30/3/2016 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mevkii

Cinsi

10 Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Ek Teminat

Orduevi önü, Melikgazi ve Kocasinan alt geçitlerinde bulunan 49 adet dükkan

49 Adet Dükkan

8.151.800,00-TL

244.554,00-TL

250.000,00-TL

2251/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabikamızda 25 t/h ve 50 t/h Akışkan Yataklı Kazanlarda (AYK) muhtelif kazan borularının demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması işi, Türkiye Şeker Fabrikaları Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/71518

1 - İdarenin;

a) Adresi                                 :  Sivas karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :  Tel 0354 441 10 10

                                                  Faks 0354 441 10 18

2 - İhale konusu hizmetin;

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü bünyesinde; 25 t/h ve 50 t/h Akışkan Yataklı Kazanlarda (AYK) muhtelif kazan borularının demontaj, montaj ve kaynak işlerinin yapılması işi teknik şartlara uygun şekilde “ANAHTAR TESLİMİ OLARAK YAPILMASI” işin konusunu teşkil etmektedir.

b) Yapılacağı yer                    :  Yozgat Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  Yer teslimini müteakip 75 takvim gününde tamamlanacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Yozgat Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  24.03.2016 Perşembe günü saat 14.00

4 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2252/1-1


KAYNAK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Muhtelif Yerlerdeki Kaynak İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2016/70475

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) – Faks: 332 885 72 10

2 - İhale konusu hizmetin            

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  Ilgın şeker fabrikası muhtelif yerlerindeki çelik boru, dirsek, sac, köşebent, lazma. vb. malzemelerin sökülmesi, montajı ve kaynak işleri ile, diğer bağlantı hatlarının parçalarının montajı ve kaynak işlerinin en az 6 (altı) kaynakçı ve 6 (altı) kaynakçı yardımcısı ile götürü bedel ile yapılması işidir.

b) Yapılacağı yer                          :  Ilgın Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                                 :  İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip iş yeri tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA

b) Tarihi ve saati                           :  24/03/2016 Perşembe günü  Saat: 14.00

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

7 - Diğer Hususlar

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2271/1-1


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğünden:

Şeker pancarı tohum kutusu ve ambalaj kolisi alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                   :  2016/70406

1 - İdarenin                               

a) Adı, adresi                             :  T.Ş.F.A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası Müdürlüğü Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  Telefon 312 293 44 00

                                                     Faks 312 243 24 06

2 - İhale konusu malın              

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Pancar tohumu ambalajlanmasında kullanılmak üzere; 350.000 adet 1 Kg’lık kutu 23.200 adet 15 Kg’lık dış koli

b) Teslim yeri                            :  T.Ş.F.A.Ş. Tohum İşleme Fabrikası

c) Teslim süresi                         :  Kutular için provanın onayından sonra İdarenin vereceği teslim programına göre 60 takvim günü; Koliler için provanın onayından sonra 40 takvim günü

3 - İhalenin                               

a) Yapılacağı yer                        :  T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  28.03.2016 Pazartesi günü saat 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) takvim günü olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Şeker Enstitüsü A Binasında hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler teklif zarflarını en geç 28.03.2016 Pazartesi günü saat 14.00’e kadar T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü Müdürlüğü, Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - Mezkur alım ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

2222/1-1


İPTAL İLANI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden (DHMİ):

Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesi 14.12.2015 tarihli 29562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilan metni ile ihalenin tarihi bilahare ilan edilmek üzere ileri bir tarihe ötelendiği ilanen duyurulmuştur.

Çukurova Bölgesel Havalimanı Projesinin Yap-İşlet-Devret modeli kapsamından çıkarılarak, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Kuruluş öz kaynaklarından karşılanmak üzere yapılacağından ihale kararı iptal edilmiştir.

İlgililere İlanen duyurulur.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEVLANA BULVARI (KONYA YOLU ÜZERİ) NO: 32   06330 ETİLER/ANKARA

TELEFON (312) 204 2725/ 204 2305           FAX: (312) 212 43 82     

e-posta: koiprj@dhmi.gov.tr

2273/1-1


TOHUM İLACI, ZABRUS İLACI VE YAPIŞTIRICI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce İşletmelerimiz ihtiyacı aşağıda etkili maddesi ve miktarları belirtilen ilaçlar satın alınacaktır.

 

İLACIN ETKİL MADDESİ VE FORMÜLASYONU

MİKTARI (Lt-Kg)

TESLİM SÜRESİ

1 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı

Tebuconazole FS 060 g/lt veya

Tebuconazole FS 120 g/lt

69.780 lt veya 34.890 lt

01 Haziran 2016

2 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı

150 g/lt Prothioconazole + 20 g/lt Tebuconazole

4.755 lt

01 Eylül 2016

3 - Tohum İlaçlama Amaçlı Olarak Sıvı Tohum İlacı

80 g/lt Triticonazole+40 g/lt Pyraclostrobin

1.400 lt

01 Eylül 2016

4 - Zabrus ile Mücadele Amaçlı Olarak

Chlorpyrifos-Ethyl ( % 25 ) WP

16.285 kg

01 Eylül 2016

5 - Yapıştırıcı

4.760 lt.

01 Haziran 2016

 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 29.03.2016 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞܒ nde yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62  Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0.312) 417 78 39

2272/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi tapunun 285 ada 2 numaralı parselinde kayıtlı 3.160,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ VE MEVKİİ

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

İzmir

Torbalı

Ayrancılar

L18C.01A. - 2A

285

2

3.160,00 m²

 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E = 1.00 HMax = Serbest (KDKÇA)

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 22/03/2016 Salı günü saat: 14.00’da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 22/03/2016 Salı günü saat: 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 3.792.000,00 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden muaftır.) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 113.760,00 (yüz on üç bin yedi yüz altmış TL)’dır.

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 22/03/2016 Salı günü saat: 12.00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir.

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,

e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı,

c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

İlan olunur.

2161/1-1


3 ADET BARA KORUMA RÖLESİNİN PANOLARI İLE BİRLİKTE TEMİNİ VE TESİS EDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden:

3 Adet Bara Koruma Rölesinin Panoları İle Birlikte Temini ve Tesis edilmesi İşi TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                    :  2016/69621

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18   27001 Ş.Kamil/ GAZİANTEP

b) Telefon ve Faks numarası        :  0 342 329 28 28 - 0342 329 08 73

c) Elektronik posta adresi             :  12grup.satinalma@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi(varsa)                :

2 - İhale konusu hizmetin

a)  Niteliği, türü ve miktarı

 

 

A1

B2

Sıra No

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı

(Para birimi belirtilerek)

1

154 kV Bara ve Kesici Arıza Sistemi (8 Fider + 1 Transfer 154 kV Menzelet Hes İçin)

Adet

1

 

 

2

380 kV Bara ve Kesici Arıza Sistemi (24 Fiderli + 380 kV Atatürk Hes İçin)

Adet

1

 

 

3

154 kV Bara ve Kesici Arıza Sistemi (15 Fiderli 154 kV Sır  Hes İçin)

Adet

1

 

 

Toplam Tutar (K.D.V Hariç)

 

 

b) Yapılacağı yer                       :  Kahramanmaraş  (Menzelet HES - Sır HES) Şanlıurfa-Bozova

c) İşin süresi                              :  165 (yüzaltmışbeş) takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve Saati                       :  07.04.2016  - 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1 a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi,

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde,

4.2.1.İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: İsteklinin teklif ettiği toplam bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur.

Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

Banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

4.3.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir.)

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir.

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'den küçük olması, gerekir. Sunulan bilânçolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

4.3.3.a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.4.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen tutarın % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.5. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler.

4.5.1. Bu ihalede, Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri (Şalt Tesisleri, Trafo Merkezleri) benzer iş olarak kabul edilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (İkiyüz) Türk Lirası karşılığı satın alınabilir. Doküman satış bedelinin (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 210,00 TL) önceden İdarenin T.Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesindeki TR40000 1500 15800 728 599 8052 nolu hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. B. Nakıpoğlu Bulvarı Yavuzeli Cad. Asri Mezarlık Karşısı Fevzi Çakmak PK: 18   27001 Ş.Kamil/GAZİANTEP adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini,  her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

13 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.

13.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

2284/1-1


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

Republic of Turkey

Istanbul Governorship

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness (ISMEP) Project

Consultancy Services for Design of Hospitals

(AF-CEB-CB1.4A)

The Republic of Turkey has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), European Investment Bank (EIB), Council of Europe Development Bank (CEB) and Islamic Development Bank (IDB) to finance the Istanbul Seismic Risk Mitigation and Emergency Preparedness Project and recently has received a loan from the Council of Europe Development Bank (CEB) for the amount of EUR 250 million in addition to the Loan signed on September 16, 2010 (loan number F/P 1701 (2010), amounting to EUR 250 m) for a continuous support of the Project and intends to apply part of the proceeds of these loans to payments under the contracts for Procurement of “Consultancy Services for Design of Hospitals (AF-CEB-CB1.4A)”, which will be implemented by Istanbul Project Coordination Unit.

1. Name, address, telephone and fax number, email address of the contracting authority:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Contact Person: K. Gökhan ELGİN (Director)

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

2. The award procedure chosen: Restricted Procedure

3. Form of the contract: Public Procurement of Services

4. Place of execution/performance of the works, for delivery of products or of the provision of services:

• Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

and

• Dr. Siyami Ersek Chest and Cardiovascular Training and Research Hospital

are located at the same plot and near side of the main Highway in Anatolian side of İstanbul.

5. Category and Description of Services:

Both hospitals are one of the largest healthcare service providers in terms of bed capacities and provided inpatient days. Besides, they also provide services for a highly significant number of outpatients. Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital is a general hospital but it also has a major function as onchology.

The new buildings are planned to be constructed within the existing hospital complex having a land of approximately 82.000 m2. However, some of the existing buildings are out of the design scope, since Administration buildings are registered as historical structure and Ophthalmology, Main Cardiovascular Building and Outpatient Clinic are constructed in recent decade. For these reasons, maintaining the uninterrupted operability of the hospital services and also integration of the existing building with new buildings should be taken into account during design stages.

It is envisaged that;

- Design of Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital will have approximately 800 beds capacity.

- Design of Siyami Ersek Chest and Cardiovascular Training and Research Hospital will have approximately 200 beds capacity.

The design of the hospital buildings shall be in accordance with Healthcare Building Standards and Codes of the Ministry of Health and shall meet the technical requirements and the specific functions of the units as well as the international standards and applicable EU Legislation.

In order to provide the uninterrupted services during and after a potential earthquake, the hospital will be designed with seismic isolation devices (base isolation).

Both hospitals shall be designed according to green building concept by concerning the international standards and codes. Projects shall be finalized for green building certification.

Design services will be executed with BIM (Building Information Model) according to the ISO 29481-1:2010 “Building information modeling - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format”, ISO 16739:2013 “Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries” and other relevant codes.

Scope of the services is included but not limited to as follows:

a. Operational planning, Medical planning, preparation of concept design, architectural drawings for the hospital buildings along with alternative architectural layouts to meet site conditions, functional and beneficiary needs.

b. Investigation of site specific soil parameters, requirements of geo-technical surveys and data collection studies for the site to examine the soil conditions for the hospital buildings to be constructed.

c. Preparation of all related construction drawings considering technical requirements, applicable local and international standards (structural, architectural, mechanical, electrical, electronics and communication, infrastructural and landscaping drawings etc) in compliance with new Turkish Earthquake Code ensuring the seismic resistance of both the structural and nonstructural components of the hospital buildings in the case of a seismic event will occur in Istanbul.

d. Preparation of all necessary tender documents, technical specifications, cost estimation and Bill of Quantities etc. with respect to final construction drawings.

6. If the contracts are subdivided into lots, indication of the possibility of tendering for one, for several or for all the lots:

Consultancy Services for Design of Hospitals (AF-CEB-CB1.4A) will be tendered under one lot.

7. Number of short-lists:

One shortlist group will be formed within the interested consultants in accordance with their qualifications and experience.

8. Completion date or duration of the service contracts:

The estimated timetable for completion of the services including design is approximately 12 months.

9. Admission or prohibition of variants: Submission of alternative proposals is not accepted.

10. Special conditions for fulfilling the contract: Not Applicable.

11. (a) Deadline for receiving expression of interest:

Expressions of interest must be delivered to the address below by April 29th, 2016 16:00 (local time, İstanbul) by surface mail, courier or hand delivery. Applications by e-mail shall not be accepted. IPCU reserves the right to reject the applications received after the above-referenced date.

(b) Address for submitting expressions of interest:

Istanbul Project Coordination Unit (IPCU)

M. Kemalettin Mah. Tiyatro Cad. No: 8

34126 Beyazıt, Istanbul, Turkey

Tel : +90 212 518 55 00

Fax : +90 212 518 55 05

E-mail : info@ipkb.gov.tr

Interested consultants may obtain further information at the address above, from 10:00 a.m. to 16:00 p.m. local time.

(c) Language of proposals: English

(d) Submitting Expression of Interest:

- Expression of interest shall be accompanied by a Statement of intention to participate

in the selection process;

- Expression of interest must be signed on each page;

- Expression of interest shall be submitted in one original and 1 copy;

- Consultants are required to include the name and reference number of the task AF-

CEB-CB1.4A in their Expression of Interests.

12. Where appropriate any deposit and guarantees required: Not Applicable

13. Main  financing institution: Council of Europe Development Bank (CEB)

14. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be Awarded:

Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture or a sub consultancy. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners and sub consultants in their application. Consultants may associate with specific sub-consultants in green building certification and also Consultants may associate with specific sub-consultants in base isolation design if they dont have such experiences by their own. Such sub-consultants may associate with more than one consultant. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with”, etc. may not be considered for short listing. Joint Venture agreement to be authenticated in case of Contract Award.

15. Qualification and Selection Criteria:

• Company information: name, status, address, telephone number, facsimile number, year of establishment, contact person for the project, turnover for the previous 5 (five) years (2011-2012-2013-2014-2015), number of permanent staff and part-timers, fields of expertise;

• Details of experience in similar assignments undertaken, including value of consulting services and value of works, location, number of staff involved in the contract, name of the Client, name of partners for contract execution and share of services, source of financing, type of services provided, contract commencement and completion dates, brief description of the contract; (in this context, submission of documents indicating that the firm has previously designed hospitals in accordance with the international standards and/or with required conditions of the EU Legislation.

• Letters of recommendation from previous Employers;

• Curricula Vitae (short version, specifying experience in similar assignments, max 10 CV of experts of various professions requested under such services) of staff who may be available to work on the assignment(s);

• Form of association (sub-contractor/joint venture) for the execution of the contract(s), if the case may be, and identification of the leading company. Same information shall be submitted for the leading company and the associate companies.

• A list of ongoing assignments including the start and end dates and the personnel involved.

16. Framework agreement: Not Applicable

17. Number of selected candidates to be invited to submit tender:  maximum 6 (six) tenderers.

However, the short list may comprise a smaller number of candidates in case only a few qualified firms have expressed interest.

18. Criterion for awarding the service contract:

Consultants will be shortlisted and contracts will later be awarded in accordance with the QCBS (Quality and Cost Based Selection) Method set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 2011 (revised July 2014, October 1, 2006 & May 1, 2010).

The selection criteria for the short-listing are:

• General Experience                                                                                        10 points

• Average Annual Turnover                                                                             10 points

• International Experience                                                                                10 points

• Specific Experience (Hospital Design)                                                          40 points

• Specific Experience (Design with Base Isolation)                                           5 points

• Specific Experience (Design with Green Building Certification)                     5 points

• Qualification of Key Staff (exactly 10 CV’s comprising all branches)          20 points

   Total                                                                                                            100 points

Minimum number of points necessary to be retained:  70 Points

The selection criteria for the contract award will be decided later in the Request for Proposal documents to be sent to the short-listed firms.

19. Time frame for the tenderer to maintain their proposal valid: 90 days from the date of submission of proposals.

20. Names and addresses of economic operators already selected: Not Applicable

21. Name and address of the body responsible for appeal:  Istanbul Project Coordination Unit

22. Date of publication of the prior information notice: published in the Official Journal N° OJS 114 -201803 dated 17.06.2014

23. Indicate whether the contract is covered by the Agreement: Yes (the notice shall be published in the European Union Official Journal)

2237/1-1


24 YIL SÜREYLE YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif, bu teklifte Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 no.lu kararı ile 07.12.2015 tarih 3100 no.lu Başbakanlık oluru gereği 24 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.

İLİ                                             :  MANİSA

İLÇESİ                                      :  AKHİSAR

MAHALLE VEYA KÖYÜ      :  HASHOCA

CİNSİ                                        :  ONİKİ KARGİR BİR KERPİÇ DÜKKANI OLAN YAZLIK SİNEMA

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    :  1.638,10 m2

ADA NO                                  :  149

PARSEL NO                            :  1

VAKIFLAR MECLİSİ

KARAR TARİH ve NO’SU     :  11.01.2016- 739/4

MUHAMMEN BEDEL           :  5.026.000,00 - TL (beşmilyonyirmialtıbintürklirası)

GEÇİCİ TEMİNAT                  :  150.780,00 - TL (yüzellibinyediyüzseksentürklirası)

İHALE TARİHİ VE SAATİ    :  31 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00

İŞİN ADI                                  :  “Manisa İli Akhisar İlçesi, Hashoca Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Buldanlı Hacı Mehmet Vakfı'na ait, tapunun 149 ada 1 parselinde kayıtlı 1.638,10 m2 yüzölçümüne sahip gayrimenkulün üzerindeki yapıların yıkılıp ticaret fonksiyonlu bina yaptırılmak üzere uzun süreli kiraya verilmesi işi”

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 nolu kararına istinaden;

Söz konusu taşınmazın;

1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, ancak yer teslim tarihinin hiçbir şekilde sözleşme tarihinden itibaren 6 ayı geçmemesi, bu sürenin aşılması halinde dahi işin süresinin ve kira ödemelerinin sözleşme tarihinden itibaren 6. ayın sonunda başlatılması,

2 - İşin süresinin, işletme süresi dâhil olmak üzere toplam 24 yıl olması,

3 - Kira bedellerinin ise; İlk yıl aylık 7.600,00-TL, 2. yıl ilk yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması, 3. yıl aylık 23.500,00-TL kira alınması, sonraki yıllarda sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması,

4 - Yüklenici tarafından ihaleye konu bina ile ilgili, her türlü uygulama projesinin ve detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, yıkılacak yapı ve yerine yapılacak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak yıkım ve yapım ruhsatlarının alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi, mevcut yapının yıkılıp, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması,

5 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların idareye gelir kaydedilmesi,

6 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

7 - Taşınmaz(lar)ın ve/veya bina/tesisin, yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar şantiye hizmetleri dışında hiç bir şekilde kullanılmaması, ayrıca yer teslim tarihinden inşaatın tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde taşınmaz(lar)da ve/veya binada/tesiste gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunulmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması,

8 - Tevhit işleminin tamamlanmasının ardından 22 parsel maliklerine; tevhit öncesi yüzölçümüne sahip, zemin katta ve aynı konumda bağımsız bölüm verilmesi,

9 - Mimari proje çalışma bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarife bedelinden fazla olmamak üzere, proje çalışmasını yapan mimarına sözleşmeden önce defaten ödenmesi,

10 - Sözleşme imzalandıktan sonra, taşınmazın imar durumunda meydana gelebilecek değişiklik nedeniyle veya başka nedenle, bu maddenin ilk fıkrasında öngörülen toplam inşaat alanının artması durumunda aylık kira bedelinin de aynı oranda arttırılması, zorunlu nedenlerle toplam inşaat alanın azalması durumunda kira miktarlarında ve ödeme planında bir değişiklik yapılmaması, ancak bu zorunlu azalma nedeniyle toplam inşaat alanının %50 veya daha yüksek oranda eksilmesi durumunda tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi feshedebilmesi,

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Meclisi'nin 11.01.2016 tarih ve 739/4 sayılı kararına istinaden; 2 (iki) yıl inşaat süresi dâhil toplam 24 (yirmidört) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.

İhaleye iştirak edecek istekliler;

1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 31.03.2016 tarih ve saat 14.00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)

b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi. (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

c) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

d) Verildiği tarih ile ihale tarihi arasındaki süre 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla, ihalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alacakları belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d1) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

d2) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) Noter tasdikli imza sirkülerini veya imza beyannamesini vermesi.

e1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

f) İstekliler adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli imza beyannamesini vermesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

g) Ortak girişim olması halinde bu iş için ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesini vermesi.

h) İlgili Bankadan alınacak ekli örneğe uygun referans mektubu ve istekli tarafından imzalanacak mali durum bildirimi (muhammen bedelin %15’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi)

*İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler,

ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair ekli örneğe uygun belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak ekli örneğe uygun prim borcu olmadığına dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi,

k) Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale üzerinde kalırsa 20. madde hükmünce temin edeceğine dair ekli örneğe uygun taahhütname,

l) Ekli örneğine uygun teknik personel taahhütnamesi,

m) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı,

n) İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine veya İdarenin göstereceği banka hesabına nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış ekli örneğe uygun geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı)

o) Teklif mektubu (6. maddeye göre hazırlanmış),

p) İhale dokümanının alındığına dair belge ve banka dekontu,

r) İdari şartnamenin tüm sayfalarının kaşelenmiş ve imzalanmış sureti,

s) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı b,c,d,e,h,ı,l ve m bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 31.03.2016 tarih ve saat 14.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir.

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.

1865/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No,  m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

M2’si, Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2c

1121

203

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 203 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 3.159,76-m2 arsası olan gayrimenkul

4.000.000,00-TL.

120.000,00-TL.

23.03.2016 - 15:30

2.500,00-TL.

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi(gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri

İlan olunur.

2227/1-1


GAYRIMENKUL SATILACAKTIR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığından:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda Ada No, Parsel No, m2’si, cinsi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati yazılı olan gayrimenkulün satılması işi ihaleye konmuştur.

 

Pafta No

Ada No

Parsel No

M2’si, Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Tarihi ve Saati

Şartname Bedeli

İhale Usulü

20N-2c,3b

1121

190

Merkez Işıklar Mah. 1121 ada, 190 parsel sayılı 1/1000 ölçekli 15.150,34-m2 arsası olan gayrimenkul

22.000.000,00-TL.

660.000,00-TL.

23.03.2016 - 15:00

2.500,00- TL.

2886 D.İ.K. 35/a, 37 ve müteakip maddeleri hükümleri çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Büyükşehir Belediye Encümenince, Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale şartnameleri ihale tarihine kadar mesai saatleri içinde Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığında görülebilir ve yukarıda belirtilen bedel karşılığında aynı adresten satın alınabilir.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin:

Tebligat adresi (gerçek kişi ise kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi(aslını ihale anında ibraz edecektir), tüzel kişi Oda kayıt belgesi ),Şartname alındı makbuzu,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarını ve noter tasdikli imza sirkülerini,

Tüzel kişi ise vergi kimlik numaralarını, noter tasdikli yetki belgelerini ve imza sirkülerini,

Vekâleten katılanların vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ile

Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu ile şartnamesinde öngörülen diğer belgeleri ile birlikte hazırlanan kapalı teklif zarflarını ihale tarih ve saatinden önce Yazı İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri

İlan olunur.

2228/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Ortahisar İlçesi, Kemerkaya Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:4 adresinde tapunun 277 ada 37 nolu Parselde bulunan 490,86 m2’lik arsa üzerine kurulu 1 bodrum + 1 zemin + 5 katlı (toplam 7 katlı) Bina 2886 Sayılı DİK’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına saat: 14:00’a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına, Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır.

İhale, 22.03.2016 tarihinde Salı günü, saat: 14.30’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde, ihalede belirlenecek olan satış bedelini yüklenici peşin ödeyecektir.

 

S.No

Cinsi

M2

Ada

Parsel

Satış Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Bina

490,86

277

37

24.000.000,00 TL (Yirmidörtmilyon)

720.000,00 TL (Yediyüzyirmibin)

22/03/2016

14:30

 

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

a) İmza sirküsü (aslı)

b) Vekil ise Vekâletname (aslı)

c) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İkametgâh  (Nüfus Müdürlüğünden )

e) Tebligat için yasal adres bildirimi

f) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

g) Şartname alındı Makbuzu

h) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli aslı)

i) Geçici Teminatın Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.(Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise: vekaletname ve vekaletleri iştirak edenin imza sirküleri vermesi,

j) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu ve ihaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

k) 2886 sayılı Yasanın 84. madde kapsamında olmadığına dair taahhütname.

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

a) İmza sirküsü (asıl)

b) Tebligat için yasal adres bildirimi

c) Belediyemize birikmiş borcu olmadığına dair belge.

d) Şartname alındı Makbuzu

e) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi. (Noter tasdikli aslı)

f) Geçici Teminatın Belediye veznesi yatırdığına dair Makbuz (Banka teminat mektubu vermesi halinde mektup süresiz olacaktır)

g) Tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

h) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. Vekaleten iştirak edenin imza sirküsü,

i) 2886 sayılı Yasanın 84. madde kapsamında olmadığına dair taahhütname

Şartnamelerde özel maddeler konulmuş ise belgelerin ibraz edilmesi zorunludur. İhale şartnamesi istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL (Bin) bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

İlan olunur.

1924/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

GAZİANTEP

1 - İHALENİN KONUSU:

Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen 13 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S. No

Mahalle

Ada

Prsl.

Alan

İmar Durumu

M² Birim Fiyatı

Muhammen Bedel

%3 Geçici Tem.

  1

Bağlarbaşı

163

5

3,077.34 m²

E:1.00 Çarşı

900.00 TL

2,769,606.00 TL

  83,088.18 TL

  2

Bağlarbaşı

208

3

14,881.68 m²

Konut E:1,50

1,100.00 TL

16,369,848.00 TL

491,095.44 TL

  3

Bağlarbaşı

211

7

8,969.97 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

8,072,973.00 TL +KDV

242,189.19 TL

  4

Bağlarbaşı

369

3

12,627.78 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

11,365,002.00 TL

340,950.06 TL

  5

Bağlarbaşı

369

4

12,664.89 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

11,398,401.00 TL

341,952.03 TL

  6

Bağlarbaşı

369

5

12,605.88 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

11,345,292.00 TL

340,358.76 TL

  7

 Bağlarbaşı

376

3

14,953.16 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

13,457,844.00 TL

403,735.32 TL

  8

Bağlarbaşı

376

4

16,688.15 m²

Konut E:1,50

900.00 TL

15,019,335.00 TL

450,580.05 TL

  9

Barak

5488

2

16,973.10 m²

Konut+Tic. E:2.00

850.00 TL

14,427,135.00 TL

432,814.05 TL

10

Bülbülzade

6194

1

2,343.00 m²

A-3 (0.35/1.35)

900.00 TL

2,108,700.00 TL

  63,261.00 TL

11

Bülbülzade

6196

2

2,349.73 m²

A-3 (0.35/1.15)

850.00 TL

1,997,270.50 TL+KDV

  59,918.12 TL

12

Bülbülzade

6199

1

2,846.44 m²

A-3 (0.35/1.35)

900.00 TL

2,561,796.00 TL

  76,853.88 TL

13

Mavikent

323

8

2,000.79 m²

Akarkayıt+ LPG

4,000.00 TL

8,003,160.00 TL

240,094.80 TL

 

2 - İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:

Söz konusu taşınmazların ihalesi 23/03/2016 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 23/03/2016 ÇARŞAMBA Saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

4 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olanlar 100,00 (Yüz) TL karşılığında şartnameyi satın almaları gerekmektedir. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

5 - GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili %3 geçici teminatı, Türkiye Vakıflar Bankası TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN Nolu Belediyemiz hesabına veya Belediyemiz veznesine nakden yatırabileceği gibi limit dahili Banka teminat mektubu olarak da Emlak İstimlâk Müdürlüğüne verilebilir.

İhale Komisyonu ihalenin herhangi bir safhasında, ihaleye devam eden isteklilerden en son teklif edilen bedel üzerinden geçici teminat farkını isteyebilir. İhale sırasında istenen %3 geçici teminat farkını tamamlamayanlar ihale salonundan çıkartılır ve ihale %3 teminat farkını tamamlayanlar arasında devam eder.

İhale üzerinde kalan gerçek ve tüzel kişiler, %3 geçici teminat farkını tamamlamak zorundadır, aksi takdirde ihale iptal edilir.

6 - TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk Parası,

b. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

7 - İSTENİLEN BELGELER:

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

A. İÇ ZARF

Teklif mektubundan oluşur. (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.

B. DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a. Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b. Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

c. Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

d. Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge(İhale tarihinin olduğu yıla ait olacak)

e. Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü,

f. İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküsü,

g. Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

h. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

i. Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı,

j. Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

k. İsteklinin ve vekaleten giren kişinin Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge,

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

2218/1-1