9 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29648

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İÇ-DIŞ HELEZON SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


KAPLICA 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


ÇELİK, PROFİL, BAKIR, PİRİNÇ, BRONZ VE ALÜMİNYUM MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


İZMİR İLİNDE BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet Hes İşletme Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: ANKARA


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


MULTİMOD ELİSA PLAKA OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


DİNAMOMETRE SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


SAHA ÇALIŞMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANESTEZİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden:

Madde 1 - İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İş Sahibi İdarenin

a) Adı                                        :  Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi

b) Adresi                                   :  Karakurt Mah. Taşkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / KONYA

c) Telefon Numarası                  :  0 332 351 41 00

d) Faks Numarası                      :  0 332 351 42 11

e) İlgili Personelin Adı Soyadı  :  Emine TAŞPINAR

İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat kurmak suretiyle temin edilebilir.

Madde 2 - İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale Konusu İşin

a) Adı: Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı

 

SIRA NO

MALZEME ADI

MİKTAR

1

ANESTEZİ CİHAZI

1 ADET

 

b) Yapılacağı Yer: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA

Madde 3 - İhaleye İlişkin Bilgiler

a) Tarih ve Saat: 25.03.2016/14:00

b) İhale Dokümanı Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.

c) Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

2190/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli 4.201.779,40.-TL olan; 15/03/2016 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 100.000,00- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen (Brüt: 508.690 Kg. Kurşun Cevherleri 19 konteyner içerisinde) cinsi 1 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 16/03/2016 günü saat 10.00’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2181/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 281,00 TL ile en çok 150.000,00 TL arasında değişen; 14.03.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,00 TL, en çok 15.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Saat, kumaş, konteyner, kauçuk, bornoz, kekik, çakmak vb. muhtelif 73 grup eşyalar açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 Gaziemir/İZMİR adresindeki ihale salonunda 15.03.2016 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İzmir Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2195/1-1


İÇ-DIŞ HELEZON SUSTA SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası              :  2016/62562

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                   :  2 Kalem İç-Dış Helezon Susta, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  25/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 25/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2017/1-1


KAPLICA 3 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Tasarrufu Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi Odası, 2 adet Jakuzi Odası faal değil, 8 adet Küvet Odası suyun az olması nedeniyle faal değil) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' Sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - Kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No: 18/1 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 22 MART 2016 Salı günü saat 14:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının muhammen bedeli 1.800.000,00-TL (Birmilyon, sekizyüzbin Türk Lirası) KDV hariçdir.

4 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının geçici teminat bedeli 54.000,00-TL (Ellidörtbin Türk Lirası) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

6 - İhale konusu termal tesise ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 22 MART 2016 Salı günü saat 13:00'a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İstekli gerçek kişi ise:

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

- 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

- İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

- Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge

- Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

- Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

- İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

- İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuzaslı,

- Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

2175/1-1


ÇELİK, PROFİL, BAKIR, PİRİNÇ, BRONZ VE ALÜMİNYUM MALZEMELERİN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:

Şirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif ölçü, özellik ve miktarlarda çelik, profil, bakır, pirinç, bronz ve alüminyum malzemelerin satışı yapılacaktır.

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adı                                                  :  TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

b) Adresi                                             :  Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16  (06200) Yenimahalle/ANKARA

c) Telefon numarası                            :  0 312 397 55 75

ç) Faks numarası                                 :  0 312 397 42 60

d) Elektronik posta adresi                   :  temsan@temsan.gov.tr

e) Malzemelerin görülebileceği adres  :  TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA

                                                               Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat)  Faks: 0 312 397 42 60

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2 - İHALE KONUSU:

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif ölçü, özellik ve miktarlarda çelik, profil, bakır, pirinç, bronz ve alüminyum malzemelerin satılması işidir.

MADDE 3 - İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER:

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Kapalı Teklif” usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA

İhale tarihi: 24 Mart 2016 tarihinde Perşembe günü

İhale saati: 14.30

Son teklif verme tarih ve saati: 24 Mart 2016 tarihinde Perşembe günü, saat; 14.00

İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Zemin Kat toplantı odası

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 150,00 TL (yüzelli) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır.

2201/1-1


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI OLAN VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN MALZEME ALIMLARI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası         :  Tlf: (0 344) 524 22 04 - 05 (Dahili: 1148)

                                                         Faks: (0 344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  feyzanur.arslan@euas.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Dosya No                                 :  2016/14

b) Niteliği, türü ve miktarı            :  KAZANALT1 CURUF ÇIKARICI MAKARALARIN ALIMI

c) Teslim yeri                                :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Şartname bedeli                        :  100,00.-TL

e) İhale tarihi ve saati                    :  24.03.2016 Saat: 14.00

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin

    yatırılacak yer                           :  Vakıfbank Afşin Şb.: TR87 0001 5001 5800 7287 7572 71 Afşin Ziraat Bankası Şb.: TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 no'lu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler belirtilen tarihlerde saat: 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.)

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

2163/1-1


İZMİR İLİNDE BAYİLİK, SATIŞ VE PAZARLAMA HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne bağlı Ziraat Sanatları Müdürlüğü (Süt ve Mamulleri Fabrikası) ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen/üretilecek ürün/ürünlerin yüklenici aracılığı ile doğrudan tüketiciye hitap eden market, bakkal, büfe, kantin vs. gibi yerlerde pazarlama ve satışının yapılması, ürün/ürünlerin boş kaplarının yüklenici tarafından toplanarak ilgili fabrika ambarlarına teslim edilmesi, yüklenici tarafından satışı yapılan ürün/ürünlerin bedel/bedellerinin nakit veya vade bitim tarihinde Müdürlük hesaplarına intikal ettirilmesi İzmir İli bayilik, satış ve pazarlama hizmeti ihalesi, A.O.Ç. Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinde tanımlanan açık ihale usullerinden açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasında %16 ıskonto oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir.

1 - İdarenin

a) Adres                                     :  Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 01 70 - 0312 211 01 79

c) Elektronik Posta Adresi         :  aoc@aoc.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği

     İnternet adresi                       :  www.aoc.gov.tr

e) İhale Şartnamesinin temin

    edileceği yer ve ücreti            :  A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL

                                                     Posta Yoluyla 150,00-TL

2 - İhale Konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Takribi: İzmir İli için: 3.000.000,00 TL’lik

                                                     Süt ve Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları

                                                     Fabrikası ürünlerinin İzmir İlinde Bayilik, Satış ve Pazarlama Hizmeti

b) İşin Süresi                             :  Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır.

c) Muhammen Bedel                 :  KDV’siz fabrika çıkış fiyatı üzerinden, Süt ve Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları Fabrikası ürünleri için %16 ıskonto

d) Geçici Teminat                      :  90.000,00-TL

e) Kati Teminat                          :  180.000,00-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası

b) Tarihi ve Saati                       :  21/03/2016 - 14:00

c) Teklif Mektuplarının en son

teslim tarihi, saati, teslim yeri     :  21/03/2016 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir.

2033/1-1


BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBİNLERİ İÇİN MUHTELİF TİPLERDE VENTİL ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                              :  2016/68568

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir / Ankara

b) Telefon ve faks numarası         :  Tel.   : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73

                                                         Faks  : (0 312) 458 58 00 - 458 58 01

c) Elektronik posta adresi             :  hacar@turkseker.gov.tr

2 - İhale konusu malın

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı      :  Şirketimize bağlı muhtelif Şeker Fabrikalarında mevcut buhar kazanları ve buhar türbinlerinde kullanılmak üzere yüksek basınç ve ısıya dayanıklı detayları teknik şartnamede yazılı muhtelif özelliklerde;

                                                         - 13 kalemde 137 adet Düz Ventil,

                                                         - 2 kalemde 3 adet Sürgülü Ventil,

                                                         - 3 kalemde 6 adet Yaylı Emniyet Ventili

                                                         olmak üzere toplam 146 adet Muhtelif Ventil Alımı.

b) Teslim yeri                               :  Ventiller tek parti halinde Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarına (Etimesgut/Ankara) teslim edilecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Odası (6.Kat)

b) Son teklif verme (ihale)

     tarihi ve saati                            :  22 Mart 2016 Salı günü, saat 14:00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 50,00 (Y.Elli Türk Lirası) karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 22.03.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar Mithatpaşa Cad. No: 14  (06100) Yenişehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

2171/1-1


EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ İŞ MAKİNALARININ PİYASAYA SATIŞI YAPILACAKTIR

EÜAŞ Menzelet Hes İşletme Müdürlüğünden:

EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyderin, Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme - Taşıt - İş Makinaları Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği doğrultusunda kapalı teklif alma usulü ile satışı yapılacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32  46100 Onikişubat/Kahramanmaraş

b) Telefon ve faks numarası             :  0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51

2 - İhale konusu malzemelerin

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES İşletmesinde bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyder satılacaktır.

b) İhaleye çıkılan malzemelerin

 ihale aşamasında görülebileceği

 ve ihaleyi kazanan firma veya

 firmaların malzemeleri teslim

 alacağı yer                                    :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı Çamlıca-1 HES İşletmesi Yahyalı/Kayseri

c) Teslim tarihi                                 :  Malzemelerin teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (On) iş günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Onikişubat/Kahramanmaraş

b) Son teklif verme tarihi ve saati     :  29.03.2016 - 12:00

c) İhale tarihi ve açılış saati              :  29.03.2016 - 14:00

4 - İhale dokümanlarının

a) Dosya No’su                               :  2016/2

b) Görülebileceği ve

 Satın Alınabileceği Yer                :  İhale Dokümanı EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satış bedeli olan 20,00 TL (YirmiTLnin EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Şubesindeki TR770001500158007261005336 nolu banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu ile birlikte, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

5 - Satışı yapılacak İş Makinaları, Kayseri İli, Yahyalı İlçesi’ne yaklaşık 40 km. mesafede bulunan Çamlıca-1 HES sorumluluk alanı içerisinde istekliler tarafından görülebilir. İş Makinelerinin teknik durumları hakkında ihale tamamlandıktan sonra yapılacak itirazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 29.03.2016 saat 12:00’a kadar EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, EÜAŞ Menzelet HES İşletme Müdürlüğü P.K. 32   46100 Onikişubat/Kahramanmaraş adresine iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAŞ sorumlu değildir.

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü opsiyonlu olacaktır.

2162/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden:

ANKARA

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 380 kV Temelli Trafo Merkezinin 3. Şahıslarca İşletilmesi (bakım ve güvenlik hariç) ile ilgili hizmet alımı; TEİAŞ’nin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                   :  2016/66765

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu)  No: 254    06105-Yenimahalle/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası      :  TEL: 0.312.397 24 00        FAX: 0.312.397 24 14

c) Elektronik posta adresi          :  8bolgemd@teias.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

    internet adresi (varsa)            :

2 - İhale konusu hizmetin         

a) Niteliği, türü ve miktarı          :  Bir adet 380 kV Trafo Merkezinin İşletilmesi (Bakım ve Güvenlik Hariç)

b) Yapılacağı yer                       :  380 Kv Temelli Trafo Merkezi Temelli/ANKARA

c) İşin süresi                              :  İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) No: 254   Yenimahalle/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                        :  17/03/2016 Perşembe günü, Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdari Şartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu.

4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3.1.1. İsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler.

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.3. İsteklilerin tekliflerinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre çalıştırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo işletme Mesul teknisyeni, Trafo işletme teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. Aksi halde İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıştırmayı taahhüt ettiği eleman puanları “İşletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır.

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

4.3.2.1. İstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır.

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki mesleki deneyimini ortaya koyan; İş Bitirme Belgesi, İş Durum Belgesi, İş Denetleme ve İş yönetme belgeleridir.

4.3.2.3. İhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden İSO 9001 - 2008 “Gerilim seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iş ve benzer işler” konusunda kalite yönetim sistemini yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi.

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.4.1. Benzer iş olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralının işletilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya,

4.4.2. ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kamu sektöründe tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik santralı veya İletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi işi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler. .

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve Arşiv Şefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

2196/1-1


MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

113 Kalem Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/69663

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  113 Kalem Malzeme Alımı

 

  1

Aerotor için 0.10 çapında elmas rond frez (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

  2

Rasaco fantom diş

2000

adet

  3

Mikromotor için 0.14 çapında çelik rond frez (2. sınıf ve 3. sınıf için 1’er adet)

150

adet

  4

Aeretör için frez -elmas, alev, 012 çap, 8 mm

300

adet

  5

Aeretör için frez -elmas, alev, 014 çap, 8 mm

300

adet

  6

Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 012 çap, 8 mm

150

adet

  7

Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 014 çap, 8mm

150

adet

  8

Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 012 çap, 6 mm

150

adet

  9

Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlatılmış fissür, 014 çap, 6 mm

150

adet

10

Aeretör için frez -elmas,rond 014 çap, uzun gövde

300

adet

11

Aeretör için frez -elmas,rond, 016 çap, uzun gövde

300

adet

12

Aeretör için frez -elmas,rond 018 çap, uzun gövde

300

adet

13

Aeretör için frez -elmas,rond 020 çap, uzun gövde

300

adet

14

Aerotor için kompozit bitirme frezi sarı bandlı alev uçlu (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

15

Aerotor için kompozit bitirme frezi sarı bandlı lobut şekilli (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

16

Aerotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez     (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

17

Aerotor için 0.8 çapında elmas rond frez (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

18

Aerotor için 0.8 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez (3. Sınıf için 1’er adet)

75

adet

19

Aljinat (-)

40

paket

20

Aljinat Tip:1

5

adet

21

Amalgam arayüz zımparası

75

adet

22

Amalgam bitirme frezi (armut şekilli) (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

23

Amalgam bitirme frezi (lobut şekilli) (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

24

Amalgam polisajı için konik şekilli kahverengi lastik (2. Sınıf ve       3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

25

Amalgam polisajı için konik şekilli yeşil lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

26

Amalgam polisajı için konik şekilli yeşil taş (2. Sınıf

150

adet

27

Amalgam polisajı için ters konik şekilli kahverengi lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

28

Amalgam polisajı için ters konik şekilli yeşil lastik (2.Sınıf ve 3.Sınıf için 1’er adet)

150

adet

29

Amalgam 1'lik 50’lik paket (50 lik paket) 50 Kutu

50

kutu

30

Anguldurva için Fissür Frez

150

adet

31

Anguldurva için Ront Frez

90

adet

32

Anguldurva için Elmas Fissür Frez 0,L2 mm 6 mm çap

100

adet

33

Anguldurva için Fissür Frez,12 mm 6 mm çap

100

adet

34

Anguldurva için Fissür Frez

90

adet

35

Anguldurva icin Elmas Chamfer Frez 0,12 mm 6 mm çap

100

adet

36

Bez Fırça

9

adet

37

Bond uygulama fırçası

13

adet

38

Cam iyonomer Siman

1

adet

39

Dentin Porselen Tozu lvoclar Jassic

1

adet

40

Diş eti kaması 200’lük kutu (200'luk)

10

kutu

41

Endobox (Marka ve teknik şartname) yerli

75

adet

42

Endodontik cetvel

75

adet

43

Fantom Çene (alt-üst cene modelleri)

100

takım

44

Fantom diş (2. Sınıf için her öğrenciye 5 takım) 150 x 5 (-)

375

takım

45

Fiber Post 20'lik (4 farklı boydan 5 er adet + 4xDril) (20 lik (4 adet drıl ve 4 farklı boy 5 er adet))

7

set

46

Finger spreader 25 no; 6’lı paket

75

adet

47

Finger spreader 30 no; 6’lı paket

38

adet

48

Flaster

2

adet

49

Gates Glidden frez (1-6 no); 6 lı’paket, 19 mm den uzun boy

150

adet

50

Geleneksel cam iyonomer siman (taban maddesi amaçlı) sdı rıva self cure

8

adet

51

Gutta perka 25 no

150

adet

52

Gutta perka 35 no

75

adet

53

Gutta perka 40 no

75

adet

54

Gutta perka 45-80 no

150

adet

55

Gutta-perka 20 no

300

adet

56

Gutta-perka 30 no

75

adet

57

H - tipi kanal eğesi (15-40 no); 25 mm

75

adet

58

H - tipi kanal eğesi (45-80 no); 25 mm

150

adet

59

Halka matriks bandı (5mm genişliğinde) (--)

30

kutu

60

Hard Frez

100

adet

61

Işıkla sertlen kompozit dolgu materyali (tüp şeklinde)

25

adet

62

K - tipi kanal eğesi (15-40 no) 25 mm

150

adet

63

K - tipi kanal eğesi (15-40 no) 31 mm

75

adet

64

K - tipi kanal eğesi (45-80 no) 25 mm

150

adet

65

Kanal dolgu patı toz likit

38

adet

66

Keçe

100

adet

67

Keçe Polisaj

1

adet

68

Kompozit Charisma

7

adet

69

Kompozit polisaj disk seti (5 mandren içeren tipte) (--)

5

set

70

Kompozit polisajı için konik beyaz taş (mikromotor için) (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

71

Kompozit polisajı için konik sarı lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

72

Kompozit polisajı için ters konik sarı lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

73

K-tipi kanal eğesi-sadece 10 no; 6’ paket

75

adet

74

K-tipi kanal eğesi-sadece 15 no; 6’ paket

150

adet

75

Mikromotor için elmas alev uçlu frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

76

Mikromotor için 0.10 çapında çelik rond frez (2. Sınıf) 150 x 1

75

adet

77

Mikromotor için 0.10 çapında elmas rond frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

78

Mikromotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez     (2. Sınıf) 150 x 1

75

adet

79

Mikromotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez     (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

80

Mikromotor için 0.12 çapında çelik rond frez (2. Sınıf) 150 x 1

75

adet

81

Mikromotor için 0.12 çapında elmas rond frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

82

Mikromotor için 0.12 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez    (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet)

150

adet

83

Mikromotor için 0.8 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez       (2. Sınıf) 150 x 1

75

adet

84

Mikromotor için 0.9 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez       (2. Sınıf) 150 x 1

75

adet

85

Mine Porselen Tozu lvoclar Clasic

1

adet

86

Opak Porselen Tozu lvoclar Clasic

1

adet

87

Otopolimerizan resin siman şırınga SDl Set PP 7 gr

2

adet

88

Pamuk Fırça

100

adet

89

Paper point 35 no

150

adet

90

Paper point 45 no

150

adet

91

Peeso Reamer 2-3-4 Numara

21

adet

92

Pembe modelleme mumu

5

adet

93

Pembe mum (--)

100

kutu

94

Polisaj Patı Yeşil Pat 20 gr

20

adet

95

Pomza

10

adet

96

Prefabrik Post Long 3-4 Çelik

75

adet

97

Rezin modifiye cam iyonomer siman (lıner amaçlı) glasslıner

20

adet

98

Rezin modifiye cam iyonomer siman restoratif tip (taban maddesi ve geçici dolgu maddesi amaçlı) SDI rıva lıght cure

8

adet

99

Rövetman Bellavest Marka 160 gr'lık Paket (-)

100

ambalaj

100

Sert Alçı Heraeus Moldano 1 kg

10

adet

101

Sert Alcı (mavi) 1 kg (1kg lik paketler)

200

paket

102

Sıcak Akril Tozu ve Likiti (Toz ve likit)

100

takım

103

Silikon ölçü maddesi (1 adet putty, 1 tup light body ve 1 adet katalizor)

20

takım

104

Şeffaf band (-)

25

kutu

105

Şelasyon ajanı 3x6 gr edta jel

1

adet

106

Takım Diş

405

adet

107

Total etch ile uyumlu bondıng ajanı

5

adet

108

Yengeç matriks bandı (2 delikli ensiz) (12’lı poşet) (12 adet iceren posetler)

25

poşet

109

Yengeç matriks bandı (2 delikli orta enli) (12’lı poşet) (12 li posetler)

25

poşet

110

Yengeç matriks bandı (3 delikli ensiz) (12’lı poşet) (12 li)

25

poşet

111

Yengeç matriks bandı (3 delikli orta enli) (12’lı poşet) (12 li posetler)

25

poşet

112

Zımpara Kağıdı

200

adet

113

%37’lik orto fosforik asit

50

adet

 

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.03.2016 Çarşamba günü saat: 14.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.03.2016 Çarşamba günü saat: 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2212/1/1-1


MULTİMOD ELİSA PLAKA OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Multimod Elisa Plaka Okuyucu alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/69749

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Multimod Elisa Plaka Okuyucu    1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.03.2016 Çarşamba günü saat: 16.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler

İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler (Üreticiden alınmış)

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

4.3.2 - Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler

- İstekli adına düzenlenmiş Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler

4.4.1. Üretici firmaya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.03.2016 Çarşamba günü saat: 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2212/2/1-1


DİNAMOMETRE SATIN ALINACAKTIR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Dinamometre alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/69733

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Dinamometre    1 adet

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü

3-İhalenin                              

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.03.2016 Çarşamba günü saat: 15.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla,

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaşelenmiş, imzalanmış olarak sunulacaktır.

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır.

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.03.2016 Çarşamba günü saat: 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2212/3/1-1


SAHA ÇALIŞMASI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

Saha Çalışması Hizmeti Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2016/69714

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42

c) Elektronik posta adresi       :  bilars@hacettepe.edu.tr.

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Saha Çalışması Hizmeti Alımı 1 kalem

b) Teslim yeri                         :  Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

c) Teslim tarihi                        :  Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren   24 ay

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Toplantı odası

b) Tarihi ve saati                     :  16.03.2016 Çarşamba günü saat: 15.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

4.1.8. İhale konusu İşin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Teknik Şartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren Doküman:

4.3.1.1. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Sıhhıye ya da TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 16.03.2016 Çarşamba günü saat: 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

2212/4/1-1


ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

İhale Konusu Yerin Adı

İşin Niteliği

Muhammen Bedeli

İhale Süresi

Geçici Teminat % 3

İhale Usulü

Şartname Bedeli

İhale Tarihi ve Saati

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parseldeki 3.571,44 m2 ‘’ticaret alanı’’ imarlı taşınmaz üzerinde idarece uygun görülecek projelerin yapılması, her türlü teknik altyapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, projesine uygun ticaret fonksiyonlu bağımsız bölümlerin yapılması, pazarlanması ve satışı ile idare gelir payının ödenmesidir.

15.426.600,00 TL.

360 GÜN

462.798,00 TL.

Şartname ve eklerinde belirlenen usulle kapalı teklif yöntemi

5.000,00 TL.

21.03.2016 Pazartesi günü Saat 10:00

 

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından mülkiyeti AYDIN İMAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. de bulunan 2195 Ada 1 Parsele Ait Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi; şartname ve eklerinde belirtilen usullerle “KAPALI TEKLİF YÖNTEMİ” ile ihalesi yapılacaktır.

İhale için teklifler yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

Yukarıdaki bedellere KDV dâhil değildir.

İhale Şartnamesi ve ekleri Hasan Efendi Mh. 1904 Sk. No: 15 Efeler/AYDIN adresinde görülebilir ve 5.000 TL ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Türkiye Vakıflar Bankası Aydın Şubesindeki TR48 0001 5001 5800 7302 9732 96 nolu hesabına yatırılacaktır.

İhale 21.03.2016 Pazartesi günü saat 10:00’de yapılacaktır.

İhale Hasan Efendi Mh. 1904 Sk. No: 15 Efeler/AYDIN adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye katılacak olan isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;

İsteklilerin:

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı

b) İkametgâh Belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

d) İmza Sirküleri:

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Teklif Mektubu: (Şartname ve eklerine uygun bir şekilde),

f) Geçici Teminat: (Şartname ve eklerine uygun bir şekilde),

g) Vekâletname ve İmza Sirküleri: İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri,

h) Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklık Sözleşmesi (ihale üzerine kaldığında noter tasdiki yapılacaktır). Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

I) Mali Durum Belgeleri: İstekli firmaların bu işi yürütebilecek mali kapasiteye sahip olduğunu gösteren Mali Durum belgesi verecektir.

Toplam Ciro ve Kar: İhalenin yapıldığı önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının yeminli mali müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi dairelerince onaylanmış nüshalarını verecektir. Toplam cironun en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyon Türklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır. Son bilanço yılı karının en az 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türklirası) olması gerekmektedir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Banka Referans Mektubu: Bankalardan (katılım bankaları dahil) veya finans kurumlarından alacakları ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli Banka Referans Mektuplarının bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 2.000.000,00 TL (İkimilyon Türklirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde ortaklardan birinin yukarıda belirtilen tutarın en az % 50’sini, geri kalanını da diğer ortakların sağlayabildiklerini belgelemeleri gerekmektedir. Ortaklığı teşkil eden firmalardan en az birinin yukarıdaki şartı karşılayabilmesi durumunda diğer ortaklardan bu şart aranmaz. Bu kriter birden fazla banka referans mektubu sunularak kullanılmamış nakit kredi tutarları toplamlarıyla sağlanabilir.

j) İş Deneyimi Belgeleri: Yüklenici, kamu ya da özel sektörde son beş yıl içinde kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında bu kapsamda yapılacak ve avan projede belirlenen inşaat alanının en az yüzde 50’sini tamamlamış olduğunu gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti iş deneyim olarak kabul edilecektir. Yüklenicinin devam eden işlerde sözleşmede belirtilen işin yüzde 80’ini kusursuz olarak bitirmiş olması kaydıyla bitirmiş olduğu kısım iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

İş deneyim belgeleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yerlerden temin edilecektir.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

k) Teknik Personel Taahhütnamesi: İsteklinin iş kapsamında teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütname.

l) Makine, Araç Taahhütnamesi: İsteklinin, bu iş kapsamında araç ve iş makinalarını bünyesinde bulundurduğuna ilişkin araç ruhsatları ya da benzeri belgeler.

m) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: Şartname eklerinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

Yürürlükteki kanuni hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar doğrudan ya da dolaylı olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye giren istekli, yüklenici olarak sözleşme imzalarsa, sözleşme bozulur ve teminatları idare hesabına gelir kaydedilir.

İstekliler 21.03.2016 Pazartesi günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın İmar Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hasan Efendi Mahallesi 1904 Sokak No: 15 Efeler/AYDIN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Posta’da yaşanabilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

2210/1-1