8 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29647

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Bolu Belediye Başkanlığından:

Şahinbey Belediye Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bolu Belediye Başkanlığından:

KÖROĞLU HEYKELİ VE KAİDE BİNASI ULUSLARARASI TASARIM YARIŞMASI YARIŞMA İLANI

1 - YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ:

- Yarışmanın türü, Mimari ve Güzel Sanat eseri yarışmasına girmekte olup ilgili yönetmeliğin (h) bendine göre ortakçıl yarışmadır.

- Yarışmanın Şekli; Uluslararası tasarım yarışmasıdır.

2 - YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU:

- Yarışmanın yeri; Bolu İli Merkez ilçesi sınırları içinde Alpagut Mahallesi, tapunun 985 ada, 4 numaralı parsellerde bulunan, şehre hakim arazidir.

- Yarışmanın Konusu; Bolu’nun, Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri’nin ortak halk kahramanı Köroğlu’dur.

3 - YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

- Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

- Jüri üyeleri (danışman, asli ve yedek) ve bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

- Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

- Yarışmayı açan idarede (Bolu Belediyesi), yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

- Bolu Belediyesi adına, yarışmanın Türki Cumhuriyetlerde de duyurulmasını ve tanıtımını yapan TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı) kurumu çalışanları arasında olmamak.

- Heykeltraş ve Mimar olmak.

- Yarışmacılar tarafından bilgileri kultur@bolu.bel.tr mail adresine mail gönderilerek yarışma raportörlüğüne kayıt olmak

4 - YARIŞMA TAKVİMİ:

- Yarışmanın Başlangıcı: 25 Şubat 2016

- Tasarımların Son Teslim Tarihi: 01.08.2016

- Jürinin Toplanma ve Karar Tarihi: 02.08.2016-18.08.2016

- Yarışma Sonuçlarının İlanı: 19.08.2016

5 - DANIŞMAN, ASLİ, YEDEK JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİMLERİ:

Danışman Jüri Üyeleri

1. Alaaddin YILMAZ (Bolu Belediye Başkanı-İnş. Müh.)

2. Dusen KASEİNOV (TÜRKSOY Genel Sekreteri)

3. Prf. Dr. Fırat PÜRTAŞ (TÜRKSOY Gnl. Sekr. Yrd.-Uluslararası İliş. Uzm.)

4. Emine DAVARCIOĞLU (Bolu Bld. Başk. Yard.-Ekonomist)

Asli Jüri Üyeleri

1. Akif ASGAROV (Heykeltıraş) (Azerbaycan)

2. Alymbek ABDRAİMOV (Kırgızistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar)

3. Atanas KARAÇOBAN (Heykeltıraş )

4. Nigora AKHMEDOVA (Özbekistan, Sanat Eleştirmeni)

5. Akmurza RUSTAMBEKOV (Kazakistan Mimarlar Birliği Bşk. Mimar)

6. İbrahim AKSOY (Mimar)

7. Prof Dr. Ferit ÖZŞEN (Heykeltıraş)

Yedek Jüri Üyeleri

1. Basri GÖKDEMİR (Mimar)

2. Metin ÇAKMAK (İnşaat Mühendisi)

3. Osman ASLAN (İnşaat Mühendisi)

4. Burak BALABAN (İnşaat Mühendisi)

Raportörler

1. Timur B. DAVLETOV (TÜRKSOY İletişim ve Bilgilendirme Sorumlusu)

2. Çağlar KOCADEMİR (Peyzaj Mimarı)

3. Nuh ÖZDEMİR (Mimar)

6 - VERİLECEK ÖDÜLLERİN SAYISI VE TUTARLARI:

Birinci Ödül: 50.000 TL.

İkinci Ödül: 30.000 TL.

Üçüncü Ödül: 20.000 TL.

Mansiyon (3 adet): 5000 TL

7 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİN ETME YERİ VE SATIN ALMA BEDELİ:

Şartname ve ekleri; Bolu Belediyesinin www.bolu.bel.tr ve www.koroglufestivali.com.tr adreslerinde ve TÜRKSOY’un (Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı)  www.turksoy.org adreslerinden 3 dilde (Türkçe, İngilizce ve Rusça) ücretsiz olarak teslim alabileceklerdir.

8 - YER GÖRME ZORUNLULUĞU:

Yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmacılar yeri görmek isterler ise idare tarafından yardımcı olunacaktır. Ancak yer gösterme için idare tarafından ücret ödenmeyecektir.

9 - İDARENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adı: Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Adresi: Aktaş Mahallesi Öney Sokak No: 1 BOLU

İzzet Baysal Caddesi Nu: 95 BOLU

Telefon numarası : + 90 - 374 - 217 25 15

Faks numarası     : + 90 - 374 - 218 00 13

e posta                 : kultur@bolu.bel.tr

Web                     : www.bolu.bel.tr

2081/1-1


Şahinbey Belediye Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 5 adet 6 ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 10.04.2016 tarihinde Pazar günü saat 10.00'da Şahinbey Belediyesi, Kolejtepe Mahallesi Yeşilcami Cad. No: 8 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır.

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Eğitim süresi en az dört yıl olan; İşletme, İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) ÖSYM tarafından; 05-06 Temmuz 2014 - 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (A) Grubunda, (KPSSP 35) puan türünden 75 ve daha yukarı puan almış olmak,

f) Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum ve davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip bulunmak.

3 - SINAV BAŞVURUSU

Başvurular 14-21 Mart 2016 tarihleri arasında, mesai saatleri içerisinde, Şahinbey Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Şehir dışından yapılan başvurularda Posta ile müracaatlar kabul edilecektir. (postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

4 - BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Başvuru Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.sahinbey.bel.tr internet adresinden temin edinilebilir.)

b) Yükseköğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya kurumca onaylanmış örneği,

c) Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuç Belgesinin çıktısı,

ç) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

d) Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

5 - YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Yazılı sınava belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. (100 sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.) Yazılı sınava katılabilme şartlarını taşıyan adaylar 25.03.2016 tarihinde yukarıda belirtilen www.sahinbey.bel.tr internet adresinde duyurulacaktır.

6 - SINAV GİRİŞ BELGESİ

Sınava katılma başvurusu kabul edilen adaylara, sınava girişte kullanılmak üzere sınav yeri ve tarihini belirten onaylı ve fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi düzenlenip verilecektir. Adayların fotoğraflı sınav giriş belgelerini sınav günü sınav salonundan alacaklardır. Giriş sınavına bu belgenin aslıyla birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet gibi ikinci bir kimlik kartının gösterilmesi suretiyle girilebilecektir.

7 - SINAV KONULARI

1 - Hukuk Grubu (%30)

Anayasa Hukuku Genel Esasları, İdare Hukuku Genel Esasları ağırlıklı, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun, Ceza Hukuku Genel Esasları ve Memur Suçları, Medeni Hukuk Genel Esasları ve ayni haklar, Borçlar Hukuku Genel Esasları, Ticaret Hukuku Genel Esasları, Ceza Muhakemesi Hukuku Genel Esasları, Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bağlı mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Esasları, İmar Mevzuatı Genel Esasları, İş Hukuku, 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bağlı mevzuatı.

2 - İktisat Grubu (%10)

İktisat Teorisi, Makro ve Mikro İktisat, Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

3 - Maliye Grubu (%20)

Maliye Teorisi, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi Genel Esasları.

4 - Muhasebe Grubu (%10)

Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi.

5 - Belediye Mevzuatı Grubu (%30)

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 29.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve ilgili mevzuat.

8 - YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Yazılı sınavda her sınav grubunun tam puanı 100’dür. Sınavın kazanılması için sınav yapılan her gruptan, en az 70 puan alınması ve grupların not ortalamasının 75 puandan az olmaması şarttır. Ortalamada 75 ve yukarı puan alan adaylar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulur. İlan edilen boş pozisyonun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılarak sözlü sınava çağrılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavı kazanan adayları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Belediyenin yukarıda belirtilen adresinde bulunan ilan panosu ile internet sitesinde ilan olunur.

9 - SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI

Yazılı sınavı kazanan adaylara; duyurulan gün, saat ve yerde sözlü sınav yapılır. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında temsil, zekâ, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur. Her aday için, giriş sınavı kurulu başkan ve üyeleri tarafından, 100 tam puan üzerinden not verilir. Sınav kurulunca verilen notların ortalaması sözlü sınav notudur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 75 puan almak gerekir.

10 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren başlamak üzere beş iş günü içinde bir dilekçeyle şahsen Sınav Kuruluna yapılabilir.

11 - GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUN DUYURULMASI

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav sonuçları başarı sırasına göre kadro sayısı kadar asıl ve yedek olacak şekilde Şahinbey Belediyesi web sayfasında (www.sahinbey.bel.tr) duyurulacaktır. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı olarak bildirim de yapılacaktır.

12 - MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenler başarı sırasıyla boş olan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybederler ve yerlerine yedek adayların ataması yapılır.

İlan olunur.

2152/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Konacık Beldesi, N18C18C3B pafta, 138 ada, 1 parsel üzerindeki 772543 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kuruluş Ortağı veya Yetkilisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Ender KESKİN (Denetçi No: 17965, Oda Sicil No: 58383) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2015/836 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 29.12.2015 tarihli ve E.2015/836-K.2015/2861 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ender KESKİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 03.03.2016 tarihli ve 5400 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

2150/1-1

—————

Antalya İli, Kemer İlçesi, 336 ada, 06 parsel üzerindeki 270349 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 33650-35750 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 29 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adalya Yapı Denetim A.Ş. tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2015/3205 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 04.02.2016 tarihli ve E.2015/3205 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Adalya Yapı Denetim A.Ş. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 02.03.2016 tarihli ve 5307 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

2149/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Mustafa Çelik Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı

VAKFEDENLER: Mustafa Çelik

VAKFIN İKAMETGAHI: GAZİANTEP

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Gaziantep 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 27.01.2016 tarihli ve E: 2014/1167, K:2016/18 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek ve senette belirtilen diğer amaçları yapmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000.00.- TL. (EllibeşbinTürkLirası) dır.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Çelik, Feryat Çelik, Veli Çelik, Arif Çelik, Mehmet Ali Çelik, Hüseyin Çelik, Bestami Çelik

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetin kararı ile karar verilen amaç ve gayeleri aynı olan başka bir vakfa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2148/1-1

—————

VAKFIN ADI: Kitap Vakfı (KİTAV).

VAKFEDENLER: Mustafa Fuad BALIKÇI, Mehmet ERCAN, Mahmut TOPRAK, İbrahim COŞKUN, Mahmut YILDIZ, Osman DİNDARZADE, Mustafa DURMAZ, Adnan KILIÇ, Abdulkadir CAN, Bekir ŞAMAŞ, Yasin TEPE, Mehmet Fatih ÖZTOP, Salih CAN, Mustafa ASLANTAY, Mustafa AYHAN, İbrahim CAN, Mehmet ÇELİK, Murat Yaşar AKÇAL, Ömer AVCI, Vedat YAZAR, Abdullah ŞEN, Ömer Faruk ALKAN, Fadli CAN, İzzettin ALTUN, Celal ALTUN, Bahattin KIZILELMA, İbrahim POLAT, Mehmet YİĞİTBAY, Seyfettin GENCER, Yahya ÜRÜN, Mehmet Adil SÖZEN, Mehmet Emin YEŞİLTAŞ, Mehmet ÇİFTÇİ, Sevim ÇELİK.

VAKFIN İKAMETGÂHI: ŞANLIURFA.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Şanlıurfa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/02/2016 tarihinde kesinleşen tavzih şerhli 06/01/2016 tarihli ve E:2015/928, K:2016/2 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Kur-an’ın okunması, anlaşılması ve yaşatılmasıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI: Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Yusuf Paşa Mahallesi, 18 pafta, 324 ada, 27 parsel sayılı, “avlulu kagir ev” vasıflı gayrimenkul ile 50.000,00 TL Nakit.

YÖNETİM KURULU: Mustafa Fuad BALIKÇI, Mehmet ERCAN, Mahmut TOPRAK.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Genel Kurulun belirleyeceği benzer amaçlı bir vakıf, dernek ya da kuruluşa devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2147/1-1

—————

VAKFIN ADI: Has Eğitim ve Sağlık Vakfı.

VAKFEDENLER: Latif Karaali, Reşat Kara, Züheyr Kara, Sevim Karaali, Ayhan Kara.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.02.2016 tarihinde kesinleşen 30.12.2015 tarihli ve E: 2015/343 K: 2015/567 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mali güçlük içerisinde bulunan eğitim yaşı gelmiş başarılı çocukların eğitim harcamalarına katkıda bulunmak amacı ile burslar vermek, maddi katkıda bulunmak, mali güçlük içerisinde bulunan sağlık problemi olan kişilere maddi destek sağlamak hibe yardımlar yapmak bu amaca yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTL) nakit.

YÖNETİM KURULU: Latif Karaali, Reşat Kara, Züheyr Kara.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devreder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2146/1-1

—————

VAKFIN ADI: Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı. (kısa adı TİSAV)

VAKFEDENLER: M. Raif İNAN, Muhammet ÇELİK, Mustafa ODABAŞI, Miraç KAZANCI, Ali Şükrü SAĞLAM, Fatih KILIÇ.

VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.02.2016 tarihinde kesinleşen 29.12.2015 tarihli ve E: 2015/420 K: 2015/566 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Mezun ettiği ve edeceği öğrencilerin Türkiye’ye ve tiyatro sektörüne değer katması için burslar vermeyi, yurtdışı eğitim programları düzenlemeyi, Türkiye’ye özgü değerleri tiyatral argümanları kullanarak tanıtmak için çeşitli kültürel seminerler, festivaller, yarışmalar ve etkinlikler organize ederek tiyatro konusundaki farkındalığı en üst seviyeye yükseltip yetenekli öğrencileri en doğru biçimde eğitmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000 TL (EllibeşbinTL) nakit.

YÖNETİM KURULU: M. Raif İNAN, Muhammet ÇELİK, Mustafa ODABAŞI, Miraç KAZANCI, Ali Şükrü SAĞLAM, Fatih KILIÇ.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli heyetçe belirlenecek gayece aynı bir vakfa veya kuruluşa devreder.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2145/1-1

—————

Ankara’da kurulmuş olan Selülöz İş Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı, (SELVAK) Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.01.3016 tarihinde kesinleşen, 28.10.2010 tarihli ve E: 2009/188, K: 2010/339 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

2144/1-1


 


 


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.03.2004 gün ve 25400 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanmıştır. 08.03.2016 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Metruk Yapılar:

 

No

Bina Sahibi

Bina Adresi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen

Karar Tarih ve Sayı

1

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/4 Sokak No: 21

25.02.2016       377/1035

2

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/4 Sokak No: 61

25.02.2016      376/1036

3

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/4 Sokak No: 20

25.02.2016      373/1040

4

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/4 Sokak No: 40

25.02.2016      375/1037

5

Malik tespiti yapılamadı

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Bağlariçi Mahallesi 1407/4 Sokak No: 63

25.02.2016      374/1039

2198/1-1


İpek Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi kadrosu için başvurular kabul edilecektir.

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ÜNVAN

KADRO ADEDİ

AÇIKLAMA

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili Bölümü

Profesör

1

1 - Akademik çalışmalarını Eski Türk Dili alanında yapmak.

2 - Daha önce Eski Türkçe dersleri vermiş olmak.

3 - Eski Türkçe konusunda eserleri bulunmak.

 

Başvurularda İstenilen Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge örneği, öğrenim durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösterir belgeler, akademik özgeçmiş, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) dosya ve 4 (dört) CD halinde başvurmaları gerekmektedir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve bunun belgelendirilmesi şarttır.

Başvuru Süresi ve Adresi:

Başvuru süresi, ilan tarihinden (08/03/2016) itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Dekanlığımıza şahsen ya da İpek Üniversitesi Turan Güneş Bulvarı 648. Cad 06550 Or-An, Çankaya/ANKARA adresine posta yolu ile yapılabilir. Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular son başvuru tarihinde saat 17:00’e kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

2194/1-1


Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları,

* Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

 

Unvanı

Der.

Adet

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Açıklamalar

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

 

Yrd. Doç.

2

1

Ziraat Fakültesi

Bitki Koruma

Fitopatoloji

 

Yrd. Doç.

1

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

 

 

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

4

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

5

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor eğitimi

 

 

Yrd. Doç.

3

1

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

 

Yrd. Doç.

4

1

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

 

Yrd. Doç.

1

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

 

Yrd. Doç.

4

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

 

Yrd. Doç.

5

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

 

2197/1-1


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr adresinde yer alan Öğretim Üyesi Başvuru Formuna, özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinden temin edecekleri başvuru formu ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR:

1) Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

2) Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacak ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4) Doçent kadrolarına müracaat eden adaylar yayın dosyaları için Personel Dairesi Başkanlığı'ndan gönderim kutusu temin edebilirler.

5) Hizmet Belgesi Üniversitemiz dışından müracaat edecekler için istenmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

UNVAN

DER.

AÇIKLAMA

Fen Fakültesi

Fizik

Fizik

Doçent

1

Fizik alanında doçentliğini almış olmak. Güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Antrenörlük Eğ.

Doçent

3

Spor Bilimleri Temel Alanında doçentliğini almış olmak. Yaşlılarda egzersiz ve düşmeler konularında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fak.

Beden Eğ. ve Spor Eğ.

Doçent

2

Spor Bilimleri Temel Alanında doçentliğini almış olmak. Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ve akademik başarı düzeyleri konusunda çalışmaları olmak.

2193/1-1


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K. 48.maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVAN

DERECE

ADET

AÇIKLAMA

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

1

Hadisleri anlama yöntemi konusunda çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

İslam Ceza Hukuku alanında çalışmaları olmak

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tasavvuf

Yrd. Doç

3

1

Mutasavvıf Şihabeddin Sühreverdi hakkında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Genelleştirilmiş k-horadam dizisi ve matris temsilleri ile ilgili çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Osmanlı öncesi Türk Tarihi üzerinde çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd. Doç.

3

1

Aristoteles’in önermeler mantığı alanında çalışmaları olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Yrd. Doç.

4

1

Tüketim kültürü ve küreselleşme üzerine çalışmaları bulunmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi

Yrd. Doç.

5

1

Ortaçağ Türk – İslam mimarlığı konusunda çalışmış ve yayın yapmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi (Folklor)

Doçent

1

1

Türk kültüründe ritüeller ve geçiş dönemleriyle ilgili çalışmış olmak

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Bilimi (Folklor)

Yrd. Doç.

4

1

Türk kültüründe geçiş dönemleri üzerinde çalışmış olmak

Eğitim Fakültesi

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

Yrd. Doç.

5

1

Lisans - yüksek lisans - doktorasını sınıf öğretmenliği alanında yapmış olmak, ilköğretim matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Alman dili eğitimi alanında Doçent olmak

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Yrd. Doç.

4

1

Alman dili eğitiminde doktora yapmış olmak ve drama ile eğitim üzerine çalışmaları olmak

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Yrd. Doç.

3

1

Lisans ve lisansüstü eğitimini bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında yapmış olmak

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Yrd. Doç.

5

1

Doktorasını eğitim yönetimi, teftişi,  planlaması ve ekonomisi alanında yapmış olmak, etik liderlik konusunda çalışmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç.

5

1

Sermaye piyasası hukuku alanında çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Yrd. Doç.

3

1

Çok amaçlı dinamik etkinlik ve performans analizi üzerine çalışmalar yapmış olmak

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık-Finansman

Bankacılık-Finansman

Yrd. Doç.

4

1

Hizmet kalitesi ve sosyal pazarlama konularında çalışmalar yapmış olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Yrd. Doç.

5

1

Membranların kimyasal modifikasyonu ve membran biyoreaktörde kullanılması konularında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Elektrik, Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yrd. Doç.

5

1

Elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği konularında çalışmaları olmak

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Yrd. Doç.

3

1

Kırsal alanlarda ekolojik temelli görsel peyzaj karakter analizi konusunda çalışmaları olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Yrd. Doç.

1

1

Resim sanatında özne nesne ilişkisi üzerine çalışmış olmak ve sanatta yeterlilik yapmış olmak

Gülşehir MYO

Yönetim ve Organizasyon

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd. Doç.

4

1

Yönetim kurulu yapıları, strateji kurma becerileri ve işletme performanslarına etkileri üzerine çalışmalar yapmış olmak

2177/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 26 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

1

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yönetimi

Yardımcı Doçent

Sosyal Hizmet

3

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Prof., Doç., Yard. Doç.

Çocuk Gelişimi

4

Çocuk Gelişimi, Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Okul Öncesi Öğretmenliği

Prof., Doç., Yard. Doç.

Hemşirelik

2

Cerrahi Hemşireliği, Dâhili Hemşireliği, Çocuk Hemşireliği, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim

Prof., Doç., Yard. Doç.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi

1

Sahne ve Gösteri Sanatları, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Yardımcı Doçent

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

1

Kamu Hukuku, İdare Hukuku

Yardımcı Doçent

Fen – Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

1

Sosyoloji, Ekonomik Sosyoloji

Profesör

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesör

1

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

Biyomedikal Mühendisliği

3

Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği

Prof., Doç., Yard. Doç.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği

3

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Prof., Doç., Yard. Doç.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) *

1

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve İletişim Çalışmaları

Yardımcı Doçent

İşletme

1

Yönetim Organizasyon

Yardımcı Doçent

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans (İngilizce) *

1

Bankacılık Finans, Sermaye Piyasaları

Prof., Doç., Yard. Doç.

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi **

1

Bankacılık Finans, Finans, Sermaye Piyasası

Prof., Doç., Yard. Doç.

Meslek Yüksekokulu

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

 

*Dil yeterliliği olan öğretim üyesi alınacaktır.

**Dil yeterliliği olan öğretim üyesi tercih edilecektir.

2165/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ