8 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29647

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:


337 ADET KAN ÇALKALAMA VE TARTI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 381.000 KG 44*60 EBATLI BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:


İHALE İPTAL İLANI

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞLACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:


25 ADET 49 E1 RAYA UYGUN, AHŞAP TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:


REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE BAKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FUNGAL ALFA AMİLAZ VE KSİLENAZ HEMİSELLÜLAZ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 3.500 Kg. Fungal Alfa Amilaz ve 3.500 Kg Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 22.03.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 22.03.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

2160/1-1


PEKTİN ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg Pektin alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.

2 - İhale 29.03.2016 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı salonunda yapılacaktır.

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4 - Nihai teklifler en geç 29.03.2016 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.

7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

2159/1-1


ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan “Çok Fonksiyonlu Fotokopi Makinesi Kiralama Hizmeti” idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, 25.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel Müdürlüğümüz, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İdari Şartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 30 MART 2016 günü saat 10:30’a kadar Genel Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 31 MART 2016 saat 14:30’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

2170/1-1


337 ADET KAN ÇALKALAMA VE TARTI CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin ihtiyacı için “337 Adet Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı” alımı, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılay’ı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 30.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 30.03.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında ve KDV’den müstesnadır.

8 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

2191/1-1


AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞܒNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 381.000 KG 44*60 EBATLI BASKISIZ SHRINK SATIN ALINACAKTIR

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:

1 - Türk Kızılay’ı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 381.000 KG 44*60 ebatlı Baskısız Shrink kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 125,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların tekliflerini en geç 31 Mart 2016 saat 11:00’a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 31 Mart 2016 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2192/1-1


İHALE İPTAL İLANI

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

b) Telefon ve Faks Numarası :  444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 - İhale Konusu İşin Adı       :  Büyükçekmece Belediyesi mülkiyetinde bulunan Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı taşınmaza, intifa hakkı tesis etmek suretiyle “YURT” yapımı ve işletilmesi ihalesi

3 - İhale İlan Tarihi                 :  24.02.2016

4 - İhale Tarih ve saati            :  08.03.2016-10:00

5 - İptal Nedeni                       :  İhale ilanındaki eksiklikler nedeniyle iptal olmuştur.

İlan olunur.

2180/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATIŞLACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 168,86TL ile en çok 99.930,00 TL. arasında değişen; 15/03/2016 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 16,89 TL, en çok 9.993,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen kol saati, tablet, müzik çalar, fotoğraf makinası, kulaklık, cep telefonu, küpe, kolye, makaron, cüzdan, çanta, bebek arabası,  kamera, kürk, kaban, odun, odun kömürü, kumaş, batarya vs. cinsi 44 (kırkdört) grup eşya; açık artırma suretiyle, Liman Cad. T.M.O. Yanı Büyük Liman/Antalya adresindeki ihale salonunda 16/03/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T. C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2188/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 13,63 TL ile en çok 229.635 TL arasında değişen; 14.03.2016 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,36 TL, en çok 22.963 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya. Hafıza Kartı, Cep Telefon Ekranı, Badem, Sigara Sarma Kağıdı, Makaron, Ampül, Notebook, Dizüstü Bilgisayar, Tablet Bilgisayar, Wolkmen, El Radyosu, vb. 86 grup eşya, açık artırma suretiyle, Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu İstiklal Mahallesi Koçyiğit Sokak No: 29 Vilayet Arkası Battalgazi/MALATYA adresinde 15.03.2016 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0)(422)326 25 20 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği. Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel karşılığı Malatya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2174/1-1


BUHARLAŞTIRICI BORULARININ TEMİZLİĞİ HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Buharlaştırıcı Borularının Temizliği Hizmet işi”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/63271

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80    Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların       

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Buharlaştırıcı Borularının Temizliği Hizmet işi 49.060 adet.

                                                  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günü.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  21.03.2016 Pazartesi günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 21.03.2016 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2172/1-1


MUHTELİF KAYNAK İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:

“Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı”, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/63277

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası

b) Adresi                                :  Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km AFYONKARAHİSAR

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87

2 - İhale konusu malların       

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Muhtelif Kaynak İşleri Hizmet Alımı (Yaklaşık 1275 metre ve 61 m2)

                                                  İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.

b) Yapılacağı yer                    :  T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası

c) İşin süresi                           :  İşyeri teslim tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                     :  22.03.2016 Salı günü saat 14:00

4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 59,00 (Ellidokuz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler, 22.03.2016 Salı günü saat 14:00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler

12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.

13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

2173/1-1


25 ADET 49 E1 RAYA UYGUN, AHŞAP TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/63346

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr   (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı:

Alayunt-Balıkesir arası demiryolu hattı istasyonlarda mahal listesinde belirtilen noktalarda 22 adet 34,20 ve 3 adet 27.012 metre boyunda, 10 adet sağ, 15 adet sol olmak üzere toplam 25 adet ahşap traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istasyondan ferş edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve istiflenmesi hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 24/03/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2088/1-1


ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/62928

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale Konusu İşin Niteliği,

     Türü ve Miktarı                    :  7.500.000 ± 1.000.000 kWh/yıl Elektrik Enerjisi, teknik şartnameye göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  22/03/2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 22/03/2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

2018/1-1


MUHTELİF MOTOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/59062

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktar                       :  2 Kalem muhtelif motor malzemesi (18 adet yağ soğutucusu (eşanjör) ve 63 adet hava soğutucusu (Chausson), teknik şartnameler ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1946/1-1


MOTOR MUHTELİF YATAKLARI SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/59108

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                      :  15 kalem motor muhtelif yatakları teknik şartname ve teknik resimlere göre satın alınacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  24.03.2016 - Saat 15:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 24.03.2016 günü saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1947/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Yenikent (Tapu: Sopalı) Mahallesi sınırları içinde aşağıda Pafta, Ada, Parsel, Alanı, m² Birim Fiyatı, Muhammen Bedeli ile Geçici Teminatı belirtilen bir adet arsa; ”Konut/E=1.70/Hmax=18.50 m” imar planındaki şartlarında, tapu kütüğü beyanlar hanesinde “29/06/2001 tarih 4706 sayılı Kanunun 4. madde son fıkrasına göre iş bu taşınmaz satış amacı dışında kullanılamaz” şerhi olup, ilgili kurumu tarafından satışına muvafakat edilecek şekilde, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi hükümlerine göre, kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

 

Pafta

Ada/Parsel

Alanı (m²)

Birim Fiyatı (m²) (KDV Hariç)

Muhammen Satış Bedeli (KDV Hariç)

Geçici Teminatı (%3)

G23B22A4C

4749/5

24.778,58

1.000,00 TL

24.778.580,00 TL

743.357,40 TL

 

(3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-r maddesi gereğince söz konusu taşınmazın 21.301,00 m²’lik kısmının belediye uhdesinde bulunması 2 (iki) yıldan fazla olduğu için KDV’den istisna olup, 3.477,58 m²’lik kısmının KDV’si muhammen satış bedeline dahil değildir.)

2 - İhale 22.03.2016 Salı günü, saat 10.30’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhaleye gireceklerde aranacak belgeler;

a) Gerçek Kişilerden; 1) Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2) Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu (Asıl), 4) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 6) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 7) İkametgah senedi, 8) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname (Asıl), 9) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl).

b) Tüzel Kişilerden; 1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküsü (Asıl), 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2016 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl), 3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 4) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Belgesi (Asıl), 5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi (Asıl), 6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu (Asıl), 7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 8) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 10) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

4) İhaleye katılmak isteyenlerin, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak hazırlayıp, teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 09:30’a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak ta gönderebilirler.

İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL. karşılığında alınabilir.

5) İhale komisyonu, gerekli gördüğü durumlarda ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

2091/1-1


REKLAM AMAÇLI KENT MOBİLYALARININ YAPTIRILMASI, 10 YIL SÜRE İLE KİRALANMASI VE BAKIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Mevcut ve Yeni Yaptırılacak Olan Reklam Amaçlı Kent Mobilyalarının Yaptırılması, 10 Yıl Süre İle Kiralanması ve Bakım İşi

Tahmin Edilen Bedel     : Aylık 536.463,00-TL + KDV

Geçici Teminat %10      : 643.755,60-TL

2886 sayılı D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 12.04.2016 Salı günü saat 15:00 de yapılacaktır.

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. Bşkna bağlı İhale Şb. Müd.de görülebileceği gibi 500,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

1 - Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, (Ticaret Sicil Gazetesi)

a) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

3 - İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir.)

4 - İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

5 - a) İstekliler ihale ilan tarihinden geriye doğru açık hava reklamcılığı alanında en az 3 yıldır faaliyet gösterdiğine dair resmi veya yarı resmi (oda, borsa, kanunla kurulan meslek kuruluşları) kurumlardan alınmış belge sunacaklardır.

b) İstekliler son 3 yıllık ciro ortalamalarının en az 8.000.000,00-TL (Sekiz milyon Türk Lirası) olduğuna dair belgeleri sunacaklardır. (Gelir-Gider Tablosu, K/Z Tablosu, vb. İşbu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır.)

6 - İhaleye girecek isteklilerin Bursa Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, intifa hakkı, tahsis bedeli gibi birikmiş borcu bulunmayan ve/veya haklarında tahsil davası açılmamış olanlar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan borcu yoktur yazısını almaları gerekir.

7 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

8 - Ortak girişim olması halinde bütün isteklilerin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri ve istenen şatların sağlanması gerekir.

9 - İstenen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

10 - İhaleye katılacak olan istekliler, ihale kapsamındaki yeni yapılacak tüm ürünlerin bir adet numunesini, en geç ihale tarihinden 6 gün önce hazır olacak şekilde, sağlam ve çalışır vaziyette Buski Genel Müdürlüğü bahçesine teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır.

11 - İhaleye katılacak olan istekliler, ürünlerde kullanılan tüm malzeme ve boyalarla ilgili (CE, İSO, TSE) belgeleri yeterlik komisyonuna sunacaktır. Yeterlik komisyonunca uygun bulunmayan numuneler ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İsteklilerin ihalelerden yasaklaması olup olmadığına dair beyan yazısı.

13 - İstekli Firmanın veya üretici firmanın ihale konusu iş ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE, CE ve ISO (hangisi olduğuna teknik şartnameden bak) Kaliteye ilişkin belgeler vermesi,

14 - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi (EK:1) ile Ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapılacak İhale Sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar) Yönetim’den örneğini alacakları Yer Görme ve Mevcut Durum Bilgi Belgesinin (Ek-2) aslını

15 - SGK’ya borcu olmadığına ilişkin belge

16 - Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge

17 - Şartname alındığına dair makbuz. (İhale şartnamesi ve diğer ilgili evrak Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir veya 500,00-TL (KDV dahil) bedelle satın alınabilir. (Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok Bodrum 1. Kat No: 1 P.K.: 16240 Osmangazi/BURSA)

18 - İhaleye katılacak olan istekliler, ihale kapsamındaki yeni yapılacak tüm ürünlerin bir adet numunesini, en geç ihale tarihinden 6 gün önce hazır olacak şekilde, sağlam ve çalışır vaziyette Buski Genel Müdürlüğü bahçesine teşhir edilmek üzere montajını yapacaktır. İhaleye katılacak olan istekliler, Teknik Şartnamenin 15. maddesinde belirtilen belgeleri kapalı zarf içinde Bursa Büyükşehir Başkanlığına hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak 06/04/2016 günü mesai saati sonuna kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mah. Yeni Hizmet Binası Ankara Yolu Cad. No: 1 A Blok Bodrum 1. Kat P.K.: 16240 Osmangazi / BURSA adresine verilmesi gerekir.

19 - İhaleye katılacak olanlar belgelerini eksiksiz hazırlayarak, İdari şartnamenin 8’inci maddesi doğrultusunda 12/04/2016 günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındı karşılığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

20 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur.

21 - İstenen bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olmalıdır. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurrtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve bu belgelerin ibrazı gerekir.

22 - Ortak girişim olması halinde bütün isteklilerin istenen belgeleri ayrı ayrı ibraz etmeleri ve istenen şatların sağlanması gerekir.

23 - İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup; ihaleden önce yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir bilgi ve belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, Yeterlik alan istekliler ihale saatinde bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından açıklanacaktır.

24 - Yeterlik değerlendirmesinde puanlama sistemine göre yapılacaktır. Yeterlik alabilmek için istenen belgelerin belirtilen şartlara uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ibrazı gerekir. Yeterlilik Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstenen belgelerin ihale günü 14:00’a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

http://www.bursa.bel.tr

1945/1-1


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmazlara ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.

Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazın hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler vb. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

Taşınmaz malın satış ihalesine ait ilan bedelleri, ihale üzerinde kalan istekliden alınacaktır.

 

İşin Adı

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Gün ve Saati

İstanbul İli Bakırköy İlçesi, Şenlik Mahallesinde bulunan Mülkiyeti İdaremize Ait 278 Ada 154 (eski 57) Parsel no.lu 565,00 m² Yüzölçümlü Taşınmazın Satışı

4.237.500,00 TRY

127.125,00 TRY

22.03.2016 Salı Saat: 14:00

 

1 - Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

a) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

b) Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),

c) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

d) Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,

e) Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

h) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

i) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

j) Yer görme belgesi (iştirak eden tarafından imzalı)

2 - İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No: 170   34408 - Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

3 - Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.

4 - İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

2128/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 112,50 TL ile en çok 167.160,00 TL arasında değişen; 30.03.2016 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 11,50 TL, en çok 16.716,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında; metal aksam, elektronik aksam, plastik aksam, kombi, bisiklet kasnağı, iş eldiveni, yağ filtresi, şarj cihazı, güç kaynağı, elektronik kart, led ampül, eldiven, bant, vida, fren balatası, elektrik sigortası, ufak valf, pompa, streç film, araç paspası, tarak, iş gözlüğü, ayakkabı, kilim, çakı,  rulman, usb bellek, metal yay, düdüklü tencere, akü, tulum, şartel, kayış, yağ basma makinası, laptop hard diski, gres yağ, şarjör, tişört, mont, levha, jimnastik aleti, mini kompresör, conta, porselen tabak, termos suluk, araç aksam parçaları, vida kılıç, batarya, sigorta, halı, güneş sigortası, havlupan, kartuş, plastik kova, kule vinç aksamları, önlük tornavida ucu, kuyumculuk ve ramak makinası, mp3 çalar, mp4 çalar, yakıt pompası, kumaş, kumaş numunesi, iplik, kürk numunesi, caraskal, oyuncak, plastik hurda, boş varil, far balastı, led driver, hepatit medikal test kiti, eva, sulu zımpara aleti, alternatif motor akımı, jakuzi, buton, boş kenteyer, mont parçası, adi metalden rozet, palanga, bardak, tepsi kazıyıcı, silindir, iş gözlüğü, sıkıştırma aletleri, vb. 51 (ellibir) grup eşya açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 31.03.2016 tarihinde saat 10:00'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

2129/1-1