7 Mart 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29646

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

TSE Aydın Temsilciliğinden:

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüze aşağıda gösterilen bilim dalında profesör alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrası ile 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve bu ilanda aranan nitelikleri taşımaları gerekmektedir.

İsteklilerin yukarıda gösterilen Kanun ve Yönetmelik’te belirtilen belgeleri bir dilekçe ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adet

Derece

Kadro Unvanı

Aranan Nitelikler

Yönetim Bilimleri

İdare Tarihi

1

1

Profesör

Osmanlı Taşra Yönetimi, Osmanlı Belediyeciliği ve Layiha Kültürü üzerine çalışmaları olan.

 

ADRES:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 

85. Cadde No: 8   06100  Yücetepe/ANKARA

2130/1-1


Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

İnteruğur Tekstil Dış Tic. ve San A.Ş. (V. No: 4780336178) firması adına Müdürlüğümüzce onaylı 23.05.2006 tarihli, 0607300IM000541 sayılı beyanname ile ilgili olarak 2006/14 sayılı Dahilde İşleme İzni kapsamında ithal edilen malların süresi içeresinde yurtdışı edilmemesi nedeniyle 2.892.37 TL KDV, 1.748.18 TL Gecikme Faizi ve 4.087.55 TL Gecikme Zammı Toplam 8.728.10 TL tutarındaki Ödeme Emri adı geçen firmaya ve firma yetkilileri Ahmet ŞEN (TC. No: 20456380334), ne adres yetersizliğinden tebliğ edilememiştir.

Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen Ödeme Emri tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri ile Tebligat Yönetmeliği'nin 50'nci maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

2089/1-1


TSE Aydın Temsilciliğinden:

 

ŞUBAT 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

 

BELGE KONUSU

BELGE NO

FESİH TARİHİ

FESİH GEREKÇESİ

AYDIN ATILIM TASARIM TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TEMİZLİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TS 12866

09-HYB-686

17.02.2016

TALİMATA AYKIRILIK

AYHAN KÜSAR ENKOR YANGIN SÖNDÜRME

TS 11827

09-HYB-735

17.02.2016

TALİMATA AYKIRILIK

TARHANLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. SÖKE ŞB.

TS 12047

09-HYB-180

02.02.2016

FİRMA İSTEĞİ

2019/1-1


Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

* Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, Akademisyenler alınacaktır.

* Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Adaylar http://personel.usak.edu.tr/1367 adresinde bulunan öğretim üyeleri “başvuru formundan” doldurarak, öğrenim belgelerinin fotokopisi, nüfus cüzdan fotokopisi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte;

1) Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; Yabancı dil belgesi, Doktora diploması, bilimsel çalışma-yayınlarını, özgeçmiş ve (4 takım) yayın dosyaları ile ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Genel Açıklamalar

1 - İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2 - Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.

3 - Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.

4 - Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.

5 - Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

6 - Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

7 - Adaylar dosyalarını gönderim kutusu içinde teslim edeceklerdir.

8 - Yrd. Doç. Dil sınavı tarihi son müracaat tarihinden sonra, İlgili birimler tarafından Üniversitemizin www.usak.edu.tr web adresinde duyurulacaktır.

• Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Son Müracaat Tarihi: 22/03/2016 mesai bitimine kadardır.

 

Kadro No

Kadro Unvan

Derece

Bölüm/Anabilim Dalı

Adet

Açıklamalar

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

172

Yardımcı Doçent

5

Klinik Bilimleri/ Endodonti

1

Nikel - Titanyum kök kanal eğeleri ile ilgili çalışmalarının bulunması.

966

Yardımcı Doçent

5

Klinik Bilimleri/ Endodonti

1

Fiber postların kök kanalıyla bağlantıları konusunda çalışmalarının bulunması.

1739/1-1


Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Profesör adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, başlıca araştırma eserini belirttiği yayın listesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent adaylarının; Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 4 takım dosya ile Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent adaylarının; Yabancı dilini belirten Başvuru Formuna (www.odu.edu.tr adresinden ulaşılabilir), özgeçmişleri, 4 fotoğraf, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri, askerlik durum belgesi ve yabancı dil belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile ilgili birime şahsen başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrası 2 numaralı bendi hükmü gereği, ilgili birimlerce yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır. Yabancı dil sınav tarihleri ve yerleri ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Genel Şartlar;

* Adayların; www.odu.edu.tr internet adresindeki Personel Daire Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri “Ordu Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesi”ne göre puanlama tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı “Hizmet Belgesini” dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını belgelendirmeleri zorunludur.

MÜRACAAT TARİHİ; Profesör ve Doçent adaylarının müracaatları, ilanın Resmi Gazete ve Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır) 15 gün, diğer adayların ise Ulusal Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

 

BİRİMİ

BÖLÜM/ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

K/D

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri / Nöroloji

Doçent

1

1

Hareket bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi / Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçe Eğitimi alanında Doçentliğini almış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sınıf Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

Sınıf Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Okuma, okuma güçlükleri ve nörogörüntüleme alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / İlköğretim Matematik Eğitimi

Yrd. Doçent

1

5

Deneme denklem yöntemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

İlköğretim / Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yrd. Doçent

1

4

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında doktora yapmış olmak. Öğretmen yeterlikleri ve eğitimde nitelik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Yrd. Doçent

1

4

Olumlu yönelimler, yaşam doyumu ve problemli internet kullanımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji / Hidrobiyoloji

Profesör

1

1

Yassı balıklarlarda yaş belirleme ve otolit morfometrisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Pedodonti

Doçent

1

2

Pedodonti alanında Doçentliğini almış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Yrd. Doçent

1

4

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, temporamandibular eklem alanında çalışmalar yapmış olmak.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Müzik / Müzik

Doçent

1

2

Türk Halk Müziği/Etnomüzikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

2024/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 15.12.2015 - 181                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.12.2015 - 3811                                           MUĞLA

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\118_Sayfa_1.jpg

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\118_Sayfa_2.jpg

2118/1-1

—————

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                  09.03.8

Toplantı Tarihi ve No    : 15.10.2015 - 108                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 15.10.2015 - 4259                                            AYDIN

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde bulunan,  İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.01.1989 tarih ve 536 sayılı kararı ile Kanlıbahçe Şehitlik Anıtı olarak tescil edilen, 13 pafta, 287 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ifraz işlemine ilişkin, Germencik Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 6485754043-3101062/2106 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.07.2015 tarih ve 3996 sayılı kararı gereği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aydın Müzesi Uzmanlarınca ortak hazırlanan 13/10/2015 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Germencik İlçesi, Hıdırbeyli Mahallesinde ve tapunun 13 pafta, 287 parsel numarasında kayıtlı,  İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.01.1989 tarih ve 536 sayılı kararı ile tescilli Kanlıbahçe Şehitliğinde Kurulumuzun 22.07.2015 tarih ve 3996 sayılı kararı gereği yapılan tarihi sit irdeleme sonucun hazırlanan kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, ifraz talebinin ise Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 13 pafta, 287 parsel ve çevresinde devam eden sit çalışmalarının tamamlanarak sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\KÜLTÜR\119.jpg

2119/1-1