4 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29643

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


TAM KAN SAYIM SOLÜSYONU ALIMI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


MADALYA KUTUSU VE PLAKET/PLAKET KUTUSU ALIMI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


YEM HAMMADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


İPTAL İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


FLATASYON ATIK MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:


KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:


16 KALEM ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE HİSTEROSKOPİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:


300 SAHASI MUHTELİF GAZ BORULARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:


100 TON GERGİ ÇELİĞİ (±%20 TOLERANS) (50 TON KISA; 50 TON UZUN) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Merzifon Belediye Başkanlığından: AMASYA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TAM KAN SAYIM SOLÜSYONU ALIMI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlıları Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı olan Tam Kan Sayım Solüsyonu alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 -  Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.03.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1963/1-1


MADALYA KUTUSU VE PLAKET/PLAKET KUTUSU ALIMI İHALESİ

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlıları Bölge Kan Merkezleri ve Kan Bağış Merkezlerinin ihtiyacı için Madalya Kutusu ve Plaket/Plaket Kutusu alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 28.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 28.03.2016 günü saat 13:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

1964/1-1


YEM HAMMADDELERİ SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüze bağlı;

Tarım İşletmesi Müdürlüklerine aşağıda çeşit, miktar ve özellikleri belirtilen toplam 7.555 Ton yem hammaddeleri satın alınacaktır.

 

S.No

Cinsi

Miktarı (Ton)

1-

Buğday Kepeği

2.160

2-

Mısır Kepeği

860

3-

ATK

575

4-

Pamuk Tohumu Küspesi (PTK)

760

5-

Soya Fasulyesi Küspesi (SFK)

3.200

                                                     TOPLAM

7.555

 

Konu ile ilgili Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

İhale kapalı teklif usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 14:30’a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Geciken teklifler dikkate alınmaz.

Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ADRES:

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat)

Fax: (0 312) 417 78 39

1955/1-1


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                        :  2016/21090

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0 312 309 05 15/44 19 - 41 49 0 312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi                     :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı     :  55 Kalem Yedek Malzeme Alımı

3 - 2016/21090 ihale kayıt numarası ile 08/03/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen 55 Kalem Yedek Malzeme alımına ilişkin ihale, teknik şartname ile mesleki ve teknik yeterliklerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal edilmiştir.

1962/1-1


İPTAL İLANI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016/30770

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0312 309 05 15/4419 - 4149 0312 311 53 05

c) Elektronik Posta Adresi      :  malzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  12 adet iş yerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi ve raporlanması işine ait hizmet alımı

3 - 2016/30770 ihale kayıt numarası ile 09/03/2016 tarihinde teklifleri alınacağı ilan edilen Teşekkülümüze ait 12 adet işyerinin bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenmesi ve raporlanması işine ait hizmet alımı ihalesi, teknik şartnamenin yeniden değerlendirilmesi amacıyla iptal edilmiştir.

1983/1-1


İPTAL İLANI

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

07 Mart 2016 Pazartesi günü saat: 14.30’da yapılacağı, 26 Şubat 2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen çelik konstrüksiyon sandvich panel kaplamalı hangar yapılması işi projeleri, hesap raporları ve ihale dosyasının (PİD) hazırlanması işinin yaptırılması ihalesi, iptal edilmiştir.

1973/1-1


DÜZELTME İLANI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

02.03.2016 tarih ve 29641 sayılı Resmi Gazete’de 1887/1-1 ilan numarası ile yayımlanan; ihalesi 24.03.2016 tarihinde yapılacak olan “Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 1 pafta, 60 Parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazın (95.121 m² arsa) içerisine, (80 adet Sebze ve Meyveci Dükkanı- 4 Adet Çay Ocağı -4 Adet Büfe- 6 Adet Dükkan-1 adet Lokanta-1 Adet Kıraathane-1 Adet WC) Sınırlı Ayni Hak tesisi ile; Yeni Hal Binası yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi ve süre bitiminde belediyeye devredilmesi işi ihalesi” ilanı, sehven ‘‘YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR’’ başlığı ile yayınlanmıştır.

Yayımlanan ilan başlığı ‘‘MÜLKİYETİN SINIRLI GAYRİ AYNİ HAK TESİSİ MODELİ İLE TOPTANCI HALİ KOMPLEKSİ YAPTIRILACAKTIR’’ şeklinde düzeltilmiştir.

İlan olunur.

1959/1-1


FLATASYON ATIK MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden:

1 - Aşağıda ili, ilçesi, köyü ve muhammen bedeli belirtilen 114.000 Ton Flatasyon Atık Malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - İhale Elazığ İl Özel İdaresi hizmet binasının 2 nci katında bulunan İl Encümeni Toplantı salonunda İl Encümenince yapılacaktır.

3 - Flatasyon atık malzeme satışı ile ilgili şartname ve diğer hususlar Elazığ İl Özel İdaresinde mesai saatleri içinde görülebilir, şartname satın alınabilir.

4 - İhaleye başvuranlardan istenen belgeler.

Gerçek Kişiler İçin

1 - Vatandaşlık numarası ile onaylı nüfus cüzdan örneği.

2 - Onaylı İmza sirküleri.

3 - Bağlı oldukları vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.

4 - İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

5 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameleri.

6 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

Tüzel Kişiler İçin

1 - Yönetimin onaylı imza sirküleri.

2 - Bağlı olduğu vergi dairesi ve numarasını gösterir belge.

3 - Vekil olarak katılacakların noter onaylı vekâletnameler.

4 - Yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgesi.

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

6 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, imza sirküleri, yetki belgesi.

 

S. No

İli

İlçesi

Köyü

Miktarı (Ton)

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Elazığ

Keban

Merkez

114.000

2.500.000,00

75.000,00

29.03.2016

10.00

1888/1-1


HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda belirtilen 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir.

İdarenin Adresi                          :  E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No: 111    45500  Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası       :  (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 - 613 20 13

b) Elektronik posta adresi          :  elisatinalma@eli.gov.tr

İhale konusu hizmetin a)-

 

Niteliği - Türü - Miktarı

K.İ.K. No

Dosya No

İhale Tarihi ve Saati

İşin Süresi

1

Dereköy stok sahalarından 500.000 ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik Santralının 1 - 4 Ünitesi (Balcıkapı - Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5 - 6 ünitelerine taşınması ve boşaltılması Hizmet Alım İşi

2016 / 60438

2016 -0409

22/03/2016 Saat: 14:00

200 gün

 

b) Yapılacağı yer                       :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi                              :  İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) İhale usulü                             :  Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer         :  ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma / Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No:111 45500 Soma / Manisa adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.

8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara tabi değildir.

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr

1953/1-1


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Kristal Şeker Tahmil Tahliye hizmet alımı işi T.Ş.F.A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt No                        :  2016/56652

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No. 164   42310 Ereğli/KONYA

b) Telefon No                         :  0 332 734 59 30 - 36

c) Faks No                              :  0 332 734 59 38

d) Web Adresi                        :  -

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Niteliği, Türü ve Miktarı     :  Fabrika ambarları ve kiralık depolarda Toplam 300.000 Ton Kristal Şeker Tahmil - Tahliye işi.

b) Yapılacağı Yer                   :  Ereğli Şeker Fabrikasının Şeker Depoları

c) İşin Süresi                          :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                    :  Ereğli Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarih - Saati                        :  16.03.2016 - 10:30

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 250,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

12 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1877/1-1


TAHMİL TAHLİYE HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.

İhale Kayıt No                           :  2016/60586

1 - İdarenin

a) Adı                                        :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikası

b) Adresi                                   :  Ayaş Yolu 18. Km Etimesgut/ANKARA

c) Telefon No                            :  0 312 293 44 00

d) Faks No                                :  0 312 244 90 78

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  Fabrikamız Kampanya döneminde üretilecek (± %20 toleranslı) tahmini 50.000 Ton kristal şekerlerin istife alınması, Ambardaki mevcut 50.000 Ton şekerlerin vasıtalara yüklenmesi; Toplam 100.000 ton şeker tahmil tahliye işidir.

b) Yapılacağı Yer                      :  Ankara Şeker Fabrikası Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı

c) İşin Süresi                             :  01.04.2016 ile 31.03.2017 tarihleri arası olup (1 Yıl)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  Ankara Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                       :  15.03.2016 Saat 10.00

4 - İhale dokümanı Ankara Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Ayaş Yolu 18 Km. Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

8 - İhale, Şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

9 - Teklifler 15.03.2016 Salı günü saat 10:00’a kadar Ayaş Yolu 18. Km. Etimesgut/Ankara adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderile bilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.)

1933/1-1


KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Kütahya Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Ilıca Kaplıcaları (Avdan Köyü, Ilıca Mevkii, I24D17A1C pafta, 130 ada, 22 parsel) İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılan alanda, Kira Karşılığı Yapım Modeli ile mevcut yapının yıkımı, 2.562 m²’lik İki Katlı Hamam, Açık Havuz ve Çevre Düzenlemesi yapımı ve -19- yıllığına işletilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihaleye konulmuştur.

İhale Tarihi/Günü                :  17 Mart 2016/Perşembe

İhalenin Yapılacağı Yer       :  Kütahya Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Kat:5)

Artırıma Konu olan Aylık

Muhammen Bedel               :  3.000,00.-TL (K.D.V. hariç)

                                               (İnşaat süresince (20 ay) Aylık Kira Bedeli 1.000,00.-TL olarak sabit kalacak olup; Tesisin projelerine göre yapımının tamamlanmasından sonra, ihalede belirlenen kira bedeli aylık olarak -1- yıl boyunca geçerli olacak, diğer yılların kira bedeli ÜFE -bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı- oranında arttırılacaktır.)

Geçici Teminat Bedeli         :  20.520,00.-TL

Özel Teminat Bedeli            :  50.000,00.-TL

İhale Saati                            :  14:00

2 - İhalelere katılacaklardan istenen belgeler (İhaleye girebilme şartları):

a) Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c) 2886 sayılı Kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair yazılı beyanı,

d) Vergi borcu olmadığına dair Vergi dairelerinden son üç (3) ay içinde alınmış belge,

e) Prim borcu bulunmadığına dair S.G.K.'dan son üç (3) ay içinde alınmış belge,

f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

g) İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

h) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

i) Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü, (son 3 yıl)

j) Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

k) Geçici Teminatını ve Özel Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı,

İhaleye katılmak isteyenler yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Teklif Zarflarını 17 Mart 2016 tarihinde 14:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalem Şefliğine (Belediye Hizmet Binası 5. Kat) teslim edecek ve ihale saatinde istekliler ile birlikte Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisine (Belediye Hizmet Binası 3. Kat) müracaatları ilan olunur.

1944/1-1


16 KALEM ENDOSKOPİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ VE HİSTEROSKOPİ SETLERİ SATIN ALINACAKTIR

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden:

Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve Histeroskopi Setleri alımı işi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası                :  2016/63409

1 - İdarenin                            

a) Adresi                                 :  Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 202 23 56 – 0 312 202 23 58

c) Elektronik posta adresi       :  bap.ihale@gazi.edu.tr

2 - İhale konusu malın                                                                                                

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  16 Kalem Endoskopik Görüntüleme Sistemi ve Histeroskopi Setleri Alımı

 

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Ölçü Birimi

Miktarı

  1

Pipelle Kanül

Adet

100

  2

CAMPO TROPHYscope

Adet

1

  3

Operating Sheath

Adet

1

  4

Makas 5 Fr.

Adet

3

  5

Biyopsi Forsepsi 5 Fr.

Adet

1

  6

Bipolar Vaporizasyon Elektrodu

Adet

1

  7

Yüksek Frekans Kablosu

Adet

1

  8

Kavrama Forsepsi 5 Fr.

Adet

1

  9

Kamera Kafası

Adet

1

10

TELE PACK X LED

Adet

1

11

Fiber Optik Işık Kablosu

Adet

1

12

ENT küçük taşıma sehpası

Adet

1

13

HYSTEROMAT E.A.S.I.Set

Adet

1

14

Two-Pedal Footswitch

Adet

1

15

Single-use SUCTION tubing set

Adet

10

16

Single-use IRRIGATION tubing set witch two puncture

Adet

10

 

b) Teslim yeri                         :  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 100(Yüz) takvim günüdür.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

b) Tarihi ve saati                     :  21.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İdare şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4. İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2 - Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler(Teknik Şartnamelerde belirtilmiş kalemler için),

1) İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

2) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,

3) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı sıra, serbest bölge faaliyet belgesi,

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları,

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek için teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir.

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı,

4.2.4. Teknik Şartnameye cevap (Şartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) verilecektir.

4.2.5. İsteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olduklarını ve alımı yapılacak olan cihazların T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösteren belgeler verilecektir.

4.2.6. Kalite ve Standarda ilişkin belgeler ve taşıması gereken kriterler:

4.2.6.1. Teknik Şartnamelerde belirtilen CE belgesi verilecektir.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1 - İhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve 50.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler 21.03.2016 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - İhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.

1965/1-1


300 SAHASI MUHTELİF GAZ BORULARININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası    : 2016/50188

1 - İhalenin Konusu      : 300 Sahası Muhtelif Gaz Borularının Yenilenmesi Hizmet Alımı işidir.

2 - İhale Dokümanı;

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma / BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 adresinde ve

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir,

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü

(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma Tel: 0266 721 31 00) adreslerinden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL

Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR1500 0100 0048 3771 2245 5529 nolu hesaba yatırılabilir.

3 - İhalenin yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR

4 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 15/03/2016 günü Saat: 14.00

5 - İhale Usulü: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı “Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre - Açık İhale Usulü

6 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

6.1. Teklif Mektubunu,

6.2. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;

- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

6.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini;

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

6.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,

6.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam ihale bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

6.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,

6.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ortaklık Durum Belgesini,

6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

6.9. İş Deneyim Belgesini,

- Çaplı sızdırmaz kaynaklı çelik boru, basınçlı kap, kazan borusu imalatı ya da montajı işlerinden herhangi birinin ya da bir kaçının yapıldığına dair işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

6.10. İSG hizmeti aldığına dair ÇSGB’den alınan onaylı hizmet belgelerini teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 14. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 15/03/2016 günü Saat: 14.00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fab. İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 14:00’e kadar ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.

8 - İhalemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.

1919/1-1


100 TON GERGİ ÇELİĞİ (±%20 TOLERANS) (50 TON KISA; 50 TON UZUN) (TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/49960

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -Aliçetinkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı No: 5 / 03040 - AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21- 0 272 214 57 05

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr.

1 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğüne 100 Ton Gergi Çeliği (±%20 Tolerans) (50 ton Kısa; 50 Ton Uzun) (Teknik şartnameye göre) satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına ihale tarihi olan 15/03/2016 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe Müdürlüğü-AFYONKARAHİSAR - İhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve İBAN Hesap Numarası AFYONKARAHİSAR VAKIFBANK ŞUBESİ- *TR230001500158007282440204*

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

1922/1-1


AÇIK ARTIRMALI ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR

Mudurnu Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Tarihi: 17.03.2016                                      Saati: 14:00                                      İhale Yeri: Satış Salonu

 

S. No

Deposu

Cinsi

Adet

Metre Küp

Parti

Muh. Bedeli

Teminat/Toplam

1

Taşkesti

2 Sn. Nb. Kl. Kn Tom

20

17,608

1

440,00 -

233,00 -

2

Taşkesti

3 Sn. Ub. Kl. Kn Tom

59

53,367

1

330,00 -

529,00 -

3

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Kn Tom

1590

828,569

24

290,00 -

7.222,00 -

4

Muhtelif

3 Sn. Kb .Kl. Kn Tom

254

86,812

5

260,00 -

680,00 -

5

Muhtelif

3 Sn. Nb. İn. Kn Tom

461

88,42

3

240,00 -

638,00 -

6

Taşkesti

3 Sn. Nb. İn. M Tom

20

3,435

1

220,00 -

23,00 -

7

Muhtelif

Kn Kağ. Od.

1780

336,526

13

180,00 -

1.821,00 -

8

Taşkesti

M Kağ. Od.

253

43,863

4

180,00 -

238,00 -

9

Taşkesti

2 Sn.Nb. Kl. Çs Tom

23

18,28

1

360,00 -

198,00 -

10

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Çs Tom

430

215,362

7

266,00 -

1.723,00 -

11

Taşkesti

3 Sn. Kb. Kl. Çs Tom

27

10,481

1

222,00 -

70,00 -

12

Taşkesti

3 Sn. Ub. Kl. Çs Tom

180

145,805

3

303,00 -

1.349,00 -

13

Taşkesti

3 Sn. Ub. İn. Çs Tom

117

39,018

3

247,00 -

292,00 -

14

Muhtelif

3 Sn. Nb. İn. Çs Tom

263

53,578

3

227,00 -

363,00 -

15

Merkez

2 Sn. Ub. Kl. Çk Tom

5

5,824

1

350,00 -

62,00 -

16

Merkez

2 Sn.Nb.Kl. Çk Tom

4

3,776

1

300,00 -

34,00 -

17

Muhtelif

3 Sn. Ub. Kl Çk Tom

62

40,946

2

275,00 -

337,00 -

18

Merkez

3 Sn. Ub. İn. Çk Tom

37

12,683

1

220,00 -

84,00 -

19

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. Çk Tom

1236

530,888

20

237,00 -

3.764,00 -

20

Taşkesti

3 Sn. Kb. Kl. Çk Tom

30

7,619

2

210,00 -

49,00 -

21

Muhtelif

3 Sn. Nb. İn. Çk Tom

1586

291,378

15

218,00 -

1.895,00 -

22

Taşkesti

2 Sn. Ub. Kl. G Tom

85

125,185

2

315,00 -

1.201,00 -

23

Muhtelif

2 Sn. Nb. Kl. G Tom

975

724,2

19

302,00 -

6.565,00 -

24

Muhtelif

3 Sn. Ub. Kl. G.Tom

2057

2101,695

25

281,00 -

17.773,00 -

25

Muhtelif

3 Sn. Nb. Kl. G Tom

3471

1892,682

55

268,00 -

15.272,00 -

26

Taşkesti

3 Sn. Kb. Kl. G Tom

48

16,015

1

230,00 -

111,00 -

27

Muhtelif

3 Sn. Nb. İn. G Tom

1447

309,776

10

220,00 -

2.049,00 -

28

Merkez

2 Sn. Çk Md. Dir

1225

112,392

4

200,00 -

677,00 -

29

Dereköy

2 Sn. G Md. Dir

461

52,108

3

190,00 -

298,00 -

30

Merkez

Çs Kağ. Od.

496

78,44

4

170,00 -

402,00 -

31

Muhtelif

Çk Kağ. Od.

5605

963,551

34

170,00 -

4.933,00 -

32

Muhtelif

G Kağ. Od.

3203

973,618

25

170,00 -

4.976,00 -

Toplam

27510

10183,9

294

 

75.861,00 -

 

1 - İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 294 parti orman emvali yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır.

2 - İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3 - Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4 - Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleri partiler için en az %3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5 - Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6 - Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40’ı, Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odununun mal bedelinin % 30’u, ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

7 - Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 7,2 vade faizi alınacaktır.

8 - Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 1,2. gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 1,2 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

9 - İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

10 - Taliplilerin belirtilen gün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur.

TELEFON (Muhasebe): 0 374 421 39 37     0 374 421 35 15

FAKS: 0 374 421 39 34          SAYMAN: 0 374 421 39 36

İBAN NO: T.C. ZİRAAT BANKASI/MUDURNU TR020001000057108773595001

1927/1-1


GAYRİMENKUL SATILACAKTIR

İstanbul Defterdarlığı Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

 

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 17/03/2016 günü yapılacaktır.)

Sıra

No

Dosya No

İlçesi

Mahalle/

Köy

Sokak/

Mevkii

Pafta

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Hazine

Hissesi (M²)

Cinsi

Tahmini

Bedel (TL)

Geçici

Teminat (TL)

İmar

Durumu

İhale

Saati

1

34260103851

Üsküdar

Burhaniye

219

713

2

1.901,17

25/100

Tripleks Villa

1.900.000,00

380.000,00

Konut Alanı

14.00

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.

2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;

(a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu Kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgah Belgesini; Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat:1 Cağaloğlu/İstanbul adresinde toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

3 - Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4 - İhaleye ait şartname internet adresimizde (www.ist-def.gov.tr) ve Müdürlüğümüzde görülebilir.

5 - İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.

6 - Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7 - Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8 - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

1839/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Merzifon Belediye Başkanlığından:

AMASYA

1 - İHALE USULÜ:

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği tahmini muhammen bedelden ayrı ayrı artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile satışları yapılacaktır.

2 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

 

Sıra

No

Mahalle

Mevkii

Ada

No

Parsel

No

Yüzölçümü

(M²)

Cinsi

Tahmini Bedeli

(KDV Hariç)

Geçici

Teminatı

Şartname

Bedeli

İmar Durumu

Bilgileri

1

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

175.000,00-TL

6.195,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 1 Nolu

2

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 2 Nolu

3

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 3 Nolu

4

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 4 Nolu

5

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 5 Nolu

6

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 6 Nolu

7

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 7 Nolu

8

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 8 Nolu

9

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

170.000,00-TL

6.020,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 9 Nolu

10

Amasya Merzifon Harmanlar Mah.

Kara Mustafa Paşa Caddesi

1676

1

322.35 M²

İşyeri

175.000,00-TL

6.195,00-TL

400,00-TL

Zemin+Birinci Kat 63 M²

Bağ. Böl. 10 Nolu

 

3 - İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 15.03.2016 SALI günü Saat: 09.30’da Encümen huzurunda yapılacaktır.

4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) Kanuni ikametgâh olması;

B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

C) İmza sirküleri vermesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılını yor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

F) Bu şartnamenin 7 inci maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

H) Bu şartnamenin 13.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

5 - İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:

İhale konusu şartnameler İlan metnimizin 2 inci maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden verilecektir. 0.358.5146991-5131387-88(1159)

Adres: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 MERZİFON/AMASYA

İrtibat kurulacak ilgili Personel: Samet YÜCEL Destek Hizmetleri Müdür. V.

İhaleye girecek İsteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.

6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Belediye taşınmazlarının ihale yoluyla satılmasında ihaleyi kazanandan 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 1 sayılı tablosunun II/2. maddesi gereğince karar pulu tahsil edilecektir.

8 - İlgililere ilan olunur.

1949/1-1