3 Mart 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29642

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli Belgeler;

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir.

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4(dört) takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir.

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Fakülte-Bölüm

Kadro Unvanı-Adedi

Aranan Nitelik

Yardımcı Doçent

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doktora yapmış veya bu alanda eserler vermiş olmak.

 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 rektorluk@avrasya.edu.tr

1943/1-1


Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

2 - 2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adayların; özgeçmişlerini, yayın listelerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan Atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

3 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent/Yardımcı Doçent adayların; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte/MYO Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir).

4 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:

Nişantaşı Üniversitesi

Hasbahçe Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL Telefon: 0 212 2101010

 

BİRİM

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp alanında Lisans ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Analog ve Sayısal Devre Tasarımı alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Endüstriyel Otomasyon, Akıllı Kontrol Sistemleri alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Uydu haberleşme, Uzaktan algılama, Sayısal Görüntü İşleme alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Turbomakinalar, Yakıtlar ve Yanma alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Uygulamaları alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

2

Endüstriyel ürün tasarımı alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Coğrafi Bilgi Sistemleri, Navigasyon ve Konum Belirleme sistemleri alanında çalışma yapmış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak,

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sahne ve Gösteri Sanatları

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Fotoğraf ve Video

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Resim

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

İlgili alanda doktorasını tamamlamış olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

Turizm İşletmeciliği veya Gıda alanında doktora yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Elektrik

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Elektrik

Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

3

Enerji Sistemleri Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Makine

Yrd. Doç. Dr.

1

Makine Mühendisliği alanında doktorasını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç. Dr.

1

Kadın Hastalıkları ve doğum alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Fizyoterapi

Yrd. Doç. Dr.

1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Diyaliz

Yrd. Doç. Dr.

1

Üroloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç. Dr.

1

Ortopedi ve travmatoloji alanında uzmanlığını tamamlamış olmak.

1950/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             53.06.79

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-2719                                           TRABZON

Rize İli, Hemşin İlçesi, Levent Köyü, Sırt mevkii, 123 ada, 2 parselde yer alan özel mülkiyete ait olan taşınmazın, Kültür Varlığı olarak tescil edilme isteğinin Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren, ilgilinin 06/08/2016 tarihli dilekçesi, Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26/08/2015 gün ve 1654 sayılı yazısı ve ekleri, Hemşin Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/10/2015 gün ve  E.721 sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 07/10/2015 gün ve 1278537 sayılı yazısı, Rize İl Özel İdaresinin 23/10/2015 gün ve  E.6710 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10/12/2015 gün ve E.66624 sayılı yazısı ile, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 19/01/2016 gün ve 270 sayıyla kayıtlı uzman sunum  raporu okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda ;

Rize İli, Hemşin İlçesi, Levent Köyü, Sırt mevkii, 123 ada, 2 parselde yer alan özel mülkiyete ait olan taşınmazın, 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II (İki), olarak belirlenmesine;

Tescillenen taşınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli II. (İkinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; verilmesi gerektiğine karar verildi.

1826/15/1-1

—————

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                             53.06/83

Toplantı Tarihi ve No    : 21.01.2016-142                                        TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 21.01.2016-2720                                           TRABZON

Rize İli, Pazar İlçesi, Şentepe Köyü, Cami Mahallesi Mevkii, sit alanı dışında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 105 parseldeki caminin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren Başbakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 03.11.2015 gün ve 11803514-150.01/2130 sayılı yazısı, konuya ilişkin Rize Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 18.11.2015 gün ve 44705583(Pazar Kadastro Birimi)-190.02[190.02]/1593653 sayılı yazısı, Rize-Pazar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 09.12.2015 gün ve 63999584-105/1762633 sayılı yazısı, Pazar Kaymakamlığı, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 10.12.2015 gün ve 26678827-490-E.4257 sayılı yazısı, Pazar Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 24.12.2015 gün ve 63999584-160.99[160.99]/E.1890877 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.01.2016 tarih ve 256 sayılı Dosya İnceleme Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Rize İli, Pazar İlçesi, Şentepe Köyü, Cami Mahallesi Mevkii, sit alanı dışında, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, 105 parseldeki caminin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından, taşınmaz “kültür varlığı olarak korunma altına alınmasına”, “koruma grubunun I(bir)” olarak belirlenmesine; caminin bulunduğu 105 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine, “korunması gerekli I.(bir) grup kültür varlığıdır” şerhinin verilmesine;

Söz konusu 105 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı içinde kalan 105 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise “kültür varlığı korunma alanıdır “ şerhinin verilmesi gerektiğine, karar verildi.

 

1826/16/1-1