29 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29639

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına şahsen/posta yolu ile yapılacaktır. İlan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin http://www.ssu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Fakülte

Bölümü

Uzmanlık Alanı/Ana Bilim Dalı

Aranılan Nitelikler

Unvanı

Kadro Sayısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal hareketler, beden ve mekan sosyolojisi

Kamusal alan ve simgesel değer sistemleri üzerine çalışmalar yapmış olmak

Profesör

1

1736/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Belediye Meclisimizin 07/12/2015 tarih ve 647 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12/02/2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile onanan ''Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, imarın 48138 ada 1 sayılı parsel ile İstasyon Mahallesi 48816 ada 1 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 29/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1767/1-1