28 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29638

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. derece 17 adet müfettiş yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır.

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

1 - En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş olmak,

2 - 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40)

3 - Başkanlık Teşkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve sınav ilan tarihinde Başkanlık teşkilatında çalışıyor olmak,

4 - 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

5 - Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak,

6 - Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak nitelik şartını taşımak,

7 - Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında iki defa başarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar.

II. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:

Yazışma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

1 - Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

3 - İki adet vesikalık fotoğraf,

4 - Adli sicil kaydına dair yazılı beyan,

5 - Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el yazısıyla yazılmış öz geçmiş.

III. SINAV KONULARI VE ŞEKİLLERİ:

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı sınav şu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe Kompozisyon ve Arapça.

Sözlü sınav şu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-İslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları. 

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 29/03/2016 Salı günü Saat 18:00’a kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ:

Sınavın yazılı bölümü; 11/04/2016 Pazartesi günü Saat: 14:00’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir.

VI. MÜRACAAT ADRESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya / Ankara

İlanen duyurulur.

1843/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 4142 ada, 3 parsel üzerindeki 645305 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 236 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Muhammed KEMALİ tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 24.12.2015 tarih ve E.2015/661-K.2015/2131 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İnşaat Mühendisi Muhammed KEMALİ (Oda Sicil No: 57158) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.02.2016 tarihli ve 4584 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1789/1-1

—————

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Orhangazi Mahallesi, G22A05B1C pafta, 7573 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen 650 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 17.11.2015 tarihli ve E.2015/2699-K.2015/1670 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.02.2016 tarihli ve 4414 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

1790/1-1


Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:

44668 ada 13 ve 14 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.

1840/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden feshedilmiştir.

Firmaların bu sözleşmeleri ile ilgili belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, sözleşme konusu hizmetlerini Hizmet Yeterlilik Belgeli olarak hizmet veremeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturmaya sebep olacağı duyurulur.

TSE MANİSA TEMSİLCİLİĞİ HİZMET YETERLİLİK BELGESİ FESİHLERİ:

 

SIRA NO

FİRMA ÜNVANI

BELGE NO

FESİH TARİHİ

BELGE KONUSU

FESİH GEREKÇESİ

1

GÜRELLER AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-592

20.10.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

2

İSHAKÇELEBİ PETROL İNŞAAT GIDA VE NAKLİYAT TİCARET SANAYİ.

45-HYB-606

04.11.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

3

EMİN ALTIN

45-HYB-264

22.12.2015

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

4

S-K-Y PETROL MADENİ YAĞ HAFRİYAT NAKLİYAT OTOMOTİV RESTORANT TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

45-HYB-485

03.02.2016

TS 11939

EL DEĞİŞİKLİĞİ

5

RAVZA AKARYAKIT TAŞIMACILIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-ALAŞEHİR ŞUBESİ

45-HYB-409

19.01.2016

TS 11939

ARA KONTROL OLUMSUZ

6

İBRAHİM ÖZER - ÖZER PETROL TİCARET

45-HYB-412

13.01.2016

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

7

ERCOŞ OTOMOTİV NAK. İNŞ. TORNA TAM. AKY. İST. LPG. BAY. SAN. VE TİC. A.Ş.

45-HYB-428

11.01.2016

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

8

SEVSAN TARIM MAKİNALARI SAHIS

45-HYB-346

24.12.2016

TS 12531

ARA KONTROL OLUMSUZ

9

EMRE AKARYAKIT TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş

45-HYB-224

17.11.2016

TS 11939

FİRMA İSTEĞİ

10

BEKİR BARIŞ YILMAZ

45-HYB-261

07.10.2015

TS 7282

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

11

MEHMET YILMAZ-MATADOR EKMEK FABRİKASI

45-HYB-260

07.10.2015

TS 7282

ARA KONTROL OLUMSUZ

12

AS-MAR ELEKTRONİK HABERLEŞME SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

45-HYB-519

15.10.2015

TS 119

FİRMA İSTEĞİ

13

ZEKERİYA BAŞBAYRAM - UYSAL BİSİKLET VE MOTORSİKLET TAMİRCİSİ SAHIS

45-HYB-405

08.10.2015

TS 11921

ARA KONTROL OLUMSUZ

14

ÖZDEN OTOMOTİV LPG SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK TAŞIMACILIK İNŞAAT TURİZM GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

45-HYB-129

24.12.2015

TS 12664-1

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

15

YALÇIN ÜLGER - ÜLGER ASANASÖR MONTAJ BAKIM REVİZYON SERVİS VE MERMER GRANİT SAHIS

45-HYB-232

24.12.2015

TS 12255

FİRMA İSTEĞİ

16

TÜRKÜCÜ OTO - HASAN TÜRKÜCÜ

45-HYB-191

04.01.2016

TS 12047

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

17

EGETAR SALİH GÜLSİR SAHIS

45-HYB-356

04.01.2016

TS 12659

TS 12531

YILLIK VİZESİNİ YAPTIRMADIĞI İÇİN OLUMSUZ

18

CAN BEYAZ EŞYA SERVİSİ

45-HYB-21

11.01.2016

TS 10079

FİRMA İSTEĞİ

19

ŞÜKRÜ ÜNAL -ÜNALLAR OTOMOTİV

45-HYB-538

09.02.2016

TS 12047

FİRMA İSTEĞİ

20

VENDEKA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

45-HYB-617

05.02.2016

TS 12498

FİRMA İSTEĞİ

21

MÜFİT KAYA-ASKAYA ASANSÖR SAHIS

45-HYB-299

14.01.2016

TS 12255

FİRMA İSTEĞİ

22

KAMİL ACAR-KAMİL ACAR ASANSÖR

45-HYB-440

14.01.2016

TS12255

FİRMA İSTEĞİ

1835/1-1