25 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29635

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


GAZ PROJE ÇİZİMİ VE TESİSAT DÖŞEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) KİTLER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


11 ADET VİBRASYON (TİTREŞİM) MASASI VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ (GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ AMACIYLA) 25 YIL SÜRE İLE KAPALI TEKLİF USULÜ KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:


200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Hopa/ARTVİN


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Güneysu/RİZE


2 KALEM KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Rize


10 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:


BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜ 54 YBOM MINTIKASI (ELAZIĞ) YOLÇATI - MURATBAĞI İSTASYONLARI ARASINDA 1700 ADET GERİLİM ALMALI  MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:


MUHTELİF TEZGÂHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:


LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


TZK VE ÇZK REDÜKTÖRÜ AYNA-MAHRUTİ DİŞLİ VE SONSUZ VİDA ÇARKI İLE BASINÇLI HAVALI HIZAR MAKİNASI AYNA MAHRUTİ DİŞLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARINDA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN ÇAYDAMAR KÖMÜR SATIŞ DEPOSU VEYA ZONGULDAK LİMAN SAHASINA NAKLİ VE VASITALARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:


KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GAZ PROJE ÇİZİMİ VE TESİSAT DÖŞEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Atlantis satış mağazası gaz proje çizimi ve tesisat döşeme işi, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 03.03.2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 – 74

1744/1-1


5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 26,25 TL ile en çok 48.000- TL arasında değişen; 29/02/2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,63 TL ile en çok 4800 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen muhtelif eşya cinsi 67 grup eşya; açık artırma suretiyle Denizciler Mahallesi 109 Sokak No: 2 Eski Denizciler Belediyesi Hizmet Binası İskenderun/ HATAY adresinde 01/03/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60 44) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.

İlan olunur.

1746/1-1


ENFEKSİYÖZ TARAMA TESTLERİ (MAKRO ELİSA) KİTLER ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan Enefksiyöz Tarama Testleri (Makro Elisa) Kitleri alımı işi, idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790   Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 400,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 17.03.2016 günü saat 10:00’a kadar Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 17.03.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.

1697/1-1


FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis Ticari Şartnamesi, Teknik Şartnamesi ve İhale Ek Şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır.

 

MALZEMENİN GRUBU

MİKTARI (Top)

NEYE GÖRE ALINACAĞI

GRUP 1: KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA MAMULLERİ

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı

(I. Hamur, 80 gr/m2, A4,)

1.200.000

TEKNİK ŞARTNAME

 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler.

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve İhale Ek Şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 08.03.2016 günü en geç saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği istekliye vermekte tamamen serbesttir.

1691/1-1


11 ADET VİBRASYON (TİTREŞİM) MASASI VE APARATLARI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 11 adet Vibrasyon (Titreşim) Masası ve Aparatları teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunludur.

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması zorunludur.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.

3 - Teklifler, 07.03.2016 günü, saat: 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

1692/1-1


HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:

Müdürlüğümüz İhtiyacı Olan ve Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet Alımı Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                                :  Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası                   :  Tlf: (0344) 524 22 04-05  

                                                                  Faks: (0344) 524 22 02

c) Elektronik posta adresi (varsa)           :  afsın@euas.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin

A - a) Dosya No                                    :  2016/11

b) Niteliği, türü ve miktarı                      :  2 Adet 4100KW ve 1 Adet 780 KW Gücündeki Arızalı OG Motorların Malzeme Dahil Teknik Şartname Esaslarında Tamiri İşi.

c) Teslim yeri                                         :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

d) Teslim tarihi                                       :  İşin Süresi 120 (Yüzyirmi) Takvim Günüdür.

e) İhale tarihi ve saati                              :  03/03/2016 Saat: 14.00

f) Şartname bedeli                                  :  100,00.-TL

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                    :  EÜAŞ Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğü/AFŞİN

b) Şartname bedelinin yatırılacak yer      : Vakıfbank Afşin Şb. TR 8700 0150 0158 0072 8775 7271 - Afşin Ziraat Bankası Şb.TR 6400 0100 0390 2989 6309-5001 nolu hesaba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - İhale tüm isteklilere açıktır.

6 - İhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve ücreti karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7 - Teklifler 03/03/2016 saat 14.00’e kadar EÜAŞ İşletme Müdürlüğü’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyat olarak vereceklerdir.

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. Maddesinin son fıkrası ve 40. Maddesinin son fıkrasına istinaden Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

Duyurulur.

1631/1-1


TAŞINMAZ (GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ AMACIYLA) 25 YIL SÜRE İLE KAPALI TEKLİF USULÜ KİRAYA VERİLECEKTİR

Eskişehir İli İnönü İlçesi Belediye Başkanlığından:

1 - İŞİN KONUSU:

İlçemiz Kümbet Mahallesinde bulunan Tapunun 110 ada 5 parselinde kayıtlı 83.822,33m2 alanlı taşınmazın (Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi amacıyla) 25 yıl süre ile, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ :

Yapılacağı Yeri       :  İNÖNÜ Belediye Encümeni Toplantı Salonu.

Tarih                       :  08.03.2016 tarihine rastlayan Salı günü.

Saati                        :  10:00

3 - KİRA BEDELİ :

25 yıllık Muhammen Kira Bedeli 2.634.746,52.-TL (İkimilyonaltıyüzotuzdörtbinyediyüz kırkaltı lira elliiki kuruş) olup, İhalenin %3’e mütekabil eden Geçici Teminatı 79.042,40-TL (Yetmişdokuzbin kırkiki lira kırk kuruş) dur.

4 - KİRA SÜRESİ :

Söz Konusu Yerin Kira Süresi 25 (Yirmibeş) yıldır.

5 - İHALE ŞEKLİ :

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, Kapalı Teklif Usulü ile İhale yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN:

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz olan ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

Buna göre;

a) İç zarf (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır.)

b) Kanuni ikametgah belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış) Bu belge muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.

c) Tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için fax, telefon ve varsa elektronik adresi de bu bildirimde bulunulacaktır.)

d) İhalenin ilan edildiği yıla ait ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d-1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

d-2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.

e) İmza sirkülerini vermesi;

İsteklinin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter onaylı imza sirküleri vermesi.

e-1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli onaylı imza sirküleri,

e-2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

f) İstekliler adına vekaleten ihaleye kat ılınıyorsa istekli adına teklifte bulunulacak kimselerin ihale tarihinde geçerliliği devam eden noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin geçerliliği devam eden noter tasdikli imza beyannamesi vermesi.

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe göre uyarlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi.

h) Mali durum bildirim ve Banka referans mektubu

ı) İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge vermesi,

i) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge vermesi.

j) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir İnönü Belediye Başkanlığından temin edilecek yer gördü belgesi.

k) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış 79.042,40.-TL tutarında (yetmişdokuzbin kırkiki lira- kırk kuruş) geçici teminat mektubu veya banka dekontu

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

m) İhale dokümanının alındığına dair belge.

Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (e2) ve (f) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylatılmış olması gerekir.

7 - Tüm belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.03.2016 tarih ve saat 10:00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadır.

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

9 - İhale dokümanı Eskişehir ili İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 116 adresinde bulunan İnönü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 250,00-(İkiyüzelli)-TL. karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10 - İhaleye katılacak kişilerin veya tüzel kişilerin Belediye’ye borcu olmadığına dair belgeyi sunması zorunludur.

11 - İhale ile ilgili Vergi, Resim ile Harçlar istekliye aittir.

12 - İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

1612/1-1


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Onikişubat Belediye Başkanlığından:

1 - Tasarrufu Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi Odası, 2 adet Jakuzi Odası faal değil, 8 adet Küvet Odası suyun az olması nedeniyle faal değil, 2 adet Misafirhane) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü İhale Yoluyla'' Sözleşme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2 - Kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/ Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 10 MART 2016 Perşembe günü saat 14:00 da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının muhammen bedeli 1.920.000,00 TL (Birmilyon, dokuzyüzyirmibin Türk Lirası) KDV hariçdir.

4 - İhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının geçici teminat bedeli 57.600,00 TL (Elliyedibin, altıyüz Türk Lirası) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.

5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) olup, şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.

6 - İhale konusu termal tesise ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.

7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi 10 MART 2016 Perşembe günü saat 13:00'a kadar olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

8 - İstekli gerçek kişi ise:

* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

* 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,

* Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,

* İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,

* Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,

* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

* Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

* Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İstekli tüzel kişilik ise:

* Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe,

* Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,

* İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

* Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

* İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

* Kiralama şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

* Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

* Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

1592/1-1


200 GR DEMLİK SÜZEN POŞET KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

RİZE

1 - Teşekkülümüze ait 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 3.000.000 Adet 200 Gr. Demlik Süzen Poşet Kutu İskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1534/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Hopa/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 25.500.000 Kg Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa/Artvin

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2016 günü saat: 14.00’e kadar Hopa Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’de açıklanacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilemez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

968/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Güneysu/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından 29.700.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 -   Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir. Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37 53350 Güneysu/Rize

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 8 Mart 2016 Salı günü saat 14.00’e kadar Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mah. Atatürk Cad. No: 37   53350 Güneysu/Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1588/1-1


2 KALEM KUTU İSKELETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

Rize

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2.000.000 adet 400 gr Gap Çay Kutu İskeleti ile 500.000 adet 500 gr Hediyelik Rize Çay Kutu İskeleti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2016 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1589/1-1


10 ADET TAŞINMAZIN SATIŞINA AİT İHALE SONUÇ İLANI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

KARAR NO :  2/28

TARİH          :  04/02/2016

KARAR        :  5335 sayılı Kanunun 32.maddesi (değişik 5793 sayılı Kanunun 43. maddesi) kapsamında, işletmecilik fazlası taşınmazların Teşekkülümüzce satış suretiyle değerlendirilebilmesine yönelik olarak, İlan ve Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihaleler sonucunda;

- Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye mahallesinde yer alan 325.38 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 105 ada 16 no.lu parselin (eski 1105 no.lu parselin) 40.000.-TL. bedelle, en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesine ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Ankara ili, Sincan ilçesi, Osmaniye mahallesinde yer alan 320.05 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 105 ada 17 no.lu parselin (eski 1107 no.lu parselin) 45.000.-TL. bedelle, en yüksek teklifi veren Ankara Sanayi Odası 1.Organize Sanayi Bölgesine ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Ankara ili, Mamak ilçesi, Şafaktepe mahallesinde yer alan 898.00 m2 yüzölçümlü 37986 ada 18 no.lu parselin Teşekkülümüz mülkiyetindeki 744/898 hissesine tekabül eden 744.00 m2.lik kısmının 945.000-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren SİLYOL İnş. ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irad kaydedilerek 925.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Yakup TAŞDELEN’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 885.000.-TL. bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Cabir ARSLAN’a ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 780.000.-TL. bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek dördüncü teklifi veren Özge GÖKALP’e satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Ankara ili, Mamak ilçesi, Şafaktepe mahallesinde yer alan 711.00 m2 yüzölçümlü 36108 ada 4 parselin Teşekkülümüz mülkiyetindeki 187/711 hissesine tekabül eden 187.00 m2.lik kısmının 177.000.-TL. bedelle, en yüksek teklifi veren SİLYOL İnş. ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 170.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Fehmi ÇELİK’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Ankara ili, Mamak ilçesi, Şafaktepe mahallesinde yer alan 1,103.00 m2 yüzölçümlü 38887 ada 3 no.lu parselin Teşekkülümüz mülkiyetindeki 292/1103 hissesine tekabül eden 292.00 m2.lik kısmının 196.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi SİLYOL İnş. ve Tic. A.Ş.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Demirciyazısı mahallesinde yer alan 1,760.00 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1553 ada 672 parselin 201.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Süleyman Tuna Han TAŞCI’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 200.000.-TL. bedelle muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Solmazlar Nakliyat Akaryakıt İnş. ve İnş. Mlz. Tic. ve San. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Niğde ili, merkez ilçesi, Şahinali mahallesinde yer alan 120.86 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 4 parselin 78.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren İsmet SUNA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Niğde ili, Merkez ilçesi, Şahinali mahallesinde yer alan 296.73 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 9 parselin 155.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Selehattin SUNA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 153.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren İsmet SUNA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Niğde ili, Merkez ilçesi, Şahinali mahallesinde yer alan 251.31 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 1560 ada 10 parselin 141.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Yusuf SUNA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 137.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren İsmet SUNA’ya ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Yozgat ili, Yerköy ilçesi, Yeni Mahallede yer alan 2,225.00 m2 yüzölçümlü Teşekkülümüz mülkiyetindeki 39 ada 4 parselin 251.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek birinci teklifi veren Nafiz CANDEMİR’e ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek 250.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek ikinci teklifi veren Hasan HAKANOĞLU’na ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde 158.000.-TL. bedelle, muhammen bedelin üzerinde en yüksek üçüncü teklifi veren Yerköy Kömürcüoğlu İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına, sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine,

- Teşekkülümüz hissesi bulunan taşınmazlar için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 732.maddesi hükümleri kapsamında, diğer hissedarlara ön alım hakkının kullanıp kullanmayacaklarının sorulmasına, ön alım hakkını kullanmamaları durumunda söz konusu hisseli taşınmazların satış işlemlerinin, yapılan ihaleleri doğrultusunda tamamlanmasına karar verilmiştir.

1737/1-1


BÖLGEMİZ YOL MÜDÜRLÜĞÜ 54 YBOM MINTIKASI (ELAZIĞ) YOLÇATI - MURATBAĞI İSTASYONLARI ARASINDA 1700 ADET GERİLİM ALMALI  MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/37943

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA

b) Telefon Numarası                  :  0 422 212 48 00/4118

c) Faks Numarası                      :  0 422 212 48 16

d) Elektronik Posta Adresi        :  5bolgemalatyamalzeme@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malzemenin

     Adı ve Miktarı                      :  TCDD Yol Müdürlüğü 54 YBOM mıntıkası (ELAZIĞ) Yolçatı - Muratbağı İstasyonları Arasında 1700 Adet gerilim Almalı Makinalı Ray Alın Kaynağı Hizmet Alımı İşi. (Mobil Alın Kaynak Makinesi ("MAKM") ile rayların kaynaklanmasına ilişkin kaynak yapım şartları, kaynakların ve makinenin onaylanması için gerekli koşulları, ray alın kaynaklarının teknik özelliklerini, kabul koşullarını ve genel koşulları belirler)

Kaynak yapılacak kesime ait karakteristikler;

Ray profili                                 :  49E1

Ray kalitesi                                :  900 A

Travers tipi                                :  B 58 beton

Bağlantı tipi                               :  HM, K tipi den oluşmaktadır.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 08/03/2016 tarih, saat: 14.00'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3 'ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

8 - Bu işe ait kısmi Teklif verilmez.

1590/1-1


BALAST SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/43207

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı: TCDD Karakuyu İstasyonunda teslim 40.000 M3 ve TCDD Bozanönü İstasyonunda teslim 20.000 M3 olmak üzere toplam 60.000 M3 (Teknik şartnameye göre - Volkanik kökenli - Bazalt, Granit, Granadiyorit, Gabro, Diyabaz olacaktır) alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-Afyonkarahisar adresine ihale gün ve saati olan 22/03/2016 günü saat 14.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1613/1-1


MAKİNELİ RAY ALIN KAYNAĞI YAPILMASI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                           :  2016/42333

İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. GAR / AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi         :  www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com)

1 - İhale Konusu İşin Adı ve Miktarı: Alsancak - Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü istasyonları arası mamul hatta 2.500 adet S49 ray profiline sahip R 260 (900 A) kalitesinde raylarda makineli ray alın kaynağı yapılması hizmeti satın alınacaktır.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı - AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 10/03/2016 günü saat 15.30'a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1614/1-1


MUHTELİF TEZGÂHLARIN SATIŞI YAPILACAKTIR

TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden:

Şirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yer alan muhtelif tezgâhların satışı yapılacaktır.

MADDE 1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. İdarenin;

a) Adı: TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

b) Adresi: Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA

c) Telefon numarası: 0 312 397 55 75

ç) Faks numarası: 0 312 397 42 60

d) Elektronik posta adresi: temsan@temsan.gov.tr

e) Tezgâhların görülebileceği adres:

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA

Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat) Faks: 0 312 397 42 60

1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan Satış Şartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2 - İHALE KONUSU:

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif tezgâhların satılması işidir.

MADDE 3- İHALE KONUSU İŞE AİT BİLGİLER:

İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca “Açık Teklif” usulü ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA adresindeki Genel Evrak Servisi

İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA

İhale tarihi: 15 Mart 2016 tarihinde Salı günü

İhale saati: 14.30

Son teklif verme tarih ve saati: 15 Mart 2016 tarihinde Salı günü, saat; 14.00

İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Zemin Kat toplantı odası

İhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: İhaleye ilişkin şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüz) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta tezgâh ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılacaktır.

1663/1-1


LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                        :  2016 / 49921

1 - İdarenin

a) Adı                                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Adresi                                :  Mithatpaşa Cad. No:14  06100 Yenişehir/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası    :  0 312 458 55 00   Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

2 - İhale konusu malın           

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  11 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü Kontrol Aletleri Yedekleri.  

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/ ANKARA

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin                            

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/ ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  17.03.2016 Perşembe günü, saat 14.00

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve şartnameler TL/Tk.25.00  (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, 17.03.2016 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14  06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)  takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1686/1-1


FİLTRE KAĞITLARI ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İKN                                        :  2016/46442

1 - İdarenin                             :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

a) Adresi                                 :  Mithatpaşa Cad. No: 14    06100-Yenişehir/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 458 55 00      Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01

c) Elektronik posta adresi       :  -

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  6 kalem muhtelif cins ve miktarda filtre kağıtları.

b) Teslim yeri                         :  Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / Ankara

c) Teslim tarihi                        :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş) takvim günü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                     :  11.03.2016 Cuma günü, saat 14.00

4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - İhale dokümanları, Mithatpaşa Caddesi No: 14   06100-Yenişehir/ANKARA adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale dokümaları, KDV. dahil TL. 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 – Teklifler, 11.03.2016 Cuma günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14 (06100) Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

1620/1-1


TZK VE ÇZK REDÜKTÖRÜ AYNA-MAHRUTİ DİŞLİ VE SONSUZ VİDA ÇARKI İLE BASINÇLI HAVALI HIZAR MAKİNASI AYNA MAHRUTİ DİŞLİSİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

İşin Adı: TZK ve ÇZK REDÜKTÖRÜ AYNA-MAHRUTİ DİŞLİ ve SONSUZ VİDA ÇARKI ile BASINÇLI HAVALI HIZAR MAKİNASI AYNA MAHRUTİ DİŞLİSİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2016 / 40982

Dosya no                                         :  1622007

1 - İdarenin                                      : 

a) Adres                                           :  Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2  67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası            :  Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat)

                                                            Faks : 0.372 251 19 00

c) Elektronik posta adresi                 : 

2 - İhale Konusu Malın                    : 

a) Niteliği, türü ve miktarı                :  Ayna-Mahruti ve hızar mak. dişlileri, sonsuz vida çarkı: 5 kalem

b) Teslim yeri                                   :  Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK

c) Teslim tarihi                                 :  İşe başlanmasını müteakip 60 takvim günüdür.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                              :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                              :  08/03/2016 Salı günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;

4 -1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi,

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif eş çalışan F-330-8² ile F-330-10² sonsuz vida ve çarkı için toplamda en düşük, diğer kalemler için en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler en geç 08/03/2016 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir.

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

İlan olunur.

1660/1-1


KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ LAVVARLARINDA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN ÇAYDAMAR KÖMÜR SATIŞ DEPOSU VEYA ZONGULDAK LİMAN SAHASINA NAKLİ VE VASITALARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

1 - İdarenin

a) Adresi                                          :  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası             :  Tel:0-372.259 47 78

                                                            Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00

c) Elektronik posta adresi (varsa)     :  Satinalma@taskomuru.gov.tr.

 

S. No

2 - İhale konusu işin adı

Birimi

Miktarı

1

Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii / Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi.

Ton

9.500

2

Kozlu Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür Tevzii /Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi.

Ton

7.500

 

İşin Başlama ve bitiş tarihi            :  Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip başlayacak olup 31.12.2016 tarihinde sona erecektir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati                           :  14.03.2016 - Pazartesi saat 15:00

c) Dosya no                                  :  1613803

d) İhale kayıt no                            :  2016/42106

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,

j) Bu şartnamenin 16'ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir.

8 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.

9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

11 - Teklifler en geç 14.03.2016 - Pazartesi Günü - saat 15: 00’ e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

12 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır.

16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

16.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.

1661/1-1


KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/45418

1 - İdarenin;

a) Adresi                                    :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: 4 kalem Lokomotif Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır.

3 - İhalenin;

a) Yapılacağı yer                        :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                        :  11/03/2016 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 11/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

1659/1-1


5607 SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 6,00 TL ile en çok 200.000,00 TL arasında değişen; 01/03/2016 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,60 TL, en çok 20.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Çay, Muhtelif Araç Kontak Seti, Cep Telefonu Aparatları, Saç Traş makinası, Mangal Kömürü, Stor Perde, Kullanılmış Giysi, Polietilien, Palm yağı, Benzinli Motor, Rulman, Zımpara, Sıcak bekletme Ünitesi, Sulu Klima Pompası, Akü, Liner Polietilien, Dikiş İpliği, Oyuncak, Şeker vb. cinsi 42 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 02/03/2016 tarihinde saat 09.30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin TC. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1741/1-1