22 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29632

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ RİNG KABLOLARININ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden: ANKARA


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Ardeşen/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden: OF/TRABZON


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ RİNG KABLOLARININ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden:

ANKARA

1 - Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dağıtım Şebekesi Ring Kablolarının Temin ve Tesisi işi, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İstekliler Bölge Müdürlüğünde şartnameyi görebilirler.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranılan yeterlik kriterleri, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi resmi internet portalında yayımlanmakta olan idari şartnamede belirtilmektedir.

4 - İhale şartnamesi Ankara-Ayaş Karayolu 25. km Sincan adresinde faaliyet gösteren Bölge Müdürlüğünden. 500,00 TL (Beşyüz Türk lirası) + KDV karşılığı temin edilebilir.

5 - İhale evrakının; en geç 23.03.2016 tarihinde saat: 12.00’ye kadar Bölge Müdürlüğü binasına elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6 - ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir.

7 - Bilgi için Bölge Müdürlüğü

Tel    :  (0 312) 267 00 00 / 154 (Pbx 7 hat)

Fax   :  ( 0 312) 267 00 09

Web  :  www.aosb.org.tr

1579/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Ardeşen/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 57.600.000 kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye Hizmet Alım işi %20 artırır - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ardeşen/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2016 Salı günü Saat: 14.00’e kadar Ardeşen Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün Saat: 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi Teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Ardeşen Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1447/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

OF/TRABZON

1 - Müdürlüğümüz tarafından 19.100.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü/OF/TARBZON

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02/03/2016 günü saat 14.00’e kadar Pınaraltı Mahallesi OF/TRABZON adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9 - İhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1161/1-1