17 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29627

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


KABLO ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


ALÜMİNYUM BÖLME YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YER FISTIĞI ÇEŞNİLİ ÇEREZ POŞETİ VE ACI BİBER ÇEŞNİLİ ÇEREZ POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çayeli/RİZE


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: Çaykent/RİZE


YAPI VE TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE (30 KALEM) YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KABLO ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızda bulunan buz makinesinde kullanılmak üzere 5X25 mm2 50 mt N2XHFE 180 kablo, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Kablo Numunesi Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Tekliflerin en geç 24.02.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.

                   Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

1443/1-1


ALÜMİNYUM BÖLME YAPTIRILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamızın silo pano platformunda kullanılmak üzere 1 (Bir) adet alüminyum bölme (Ölçüye göre), teklif alma usulüyle yaptırılacaktır.

2 - Yaptırılacak iş, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu iş ile ilgili bilgi fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğü’nden alınabilir.

3 - Teklifler en geç 24.02.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

1442/1-1


YER FISTIĞI ÇEŞNİLİ ÇEREZ POŞETİ VE ACI BİBER ÇEŞNİLİ ÇEREZ POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 Kg Yer Fıstığı Çeşnili Çerez Poşeti ve 1.000 Kg Acı Biber Çeşnili Çerez Poşeti, teklif alma usulüyle alınacaktır.

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

3 - Teklifler en geç 24.02.2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

ADRES  :  ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş

                   Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA

                   Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74

1441/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çayeli/RİZE

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.000 Ton yaş çay yükleme ve nakliye işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir,

a- Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü / Çayeli/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.02.2016 günü saat 14:00'e kadar Aşıklar Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

8 - İsteklikler bu ihalede yükleme işine ayrı nakliye işine ayrı teklif vereceklerdir.

9 - İhale Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1086/1-1


YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Çaykent/RİZE

İhale Tarihi = 29.02.2016

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.100.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Çaykent/RİZE

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 29.02.2016 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çaykent/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6 oranında Kesin teminat alınır.

9 - İhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

1178/1-1


YAPI VE TESİSLERİN KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seğmen Mahallesinde, 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alan üzerinde bulunan yapı ve tesislerin 29 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  Fatih Ormanı Yerleşkesi, 1 No’lu İdare Binası Maslak-Şişli/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası                :  0 212 262 77 10 - 0212 262 18 76

c) Elektronik posta adresi                    :  istanbulobm@ogm.gov.tr

2 - Yapı ve Tesislerin Kiraya

     Verilmesi İşinin                             :

a) Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki)      :  İstanbul Orman bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman İşletme Müdürlüğü, İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi, 1.618,591 m2 Devlet Ormanı üzerinde bulunan, 63.174 m2 kapalı alanlı, 990 yataklı, 3 yıldızlı, 18+9 delikli golf sahası tesisinin ihtiyaç fazlası olması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla,5192 sayılı Kanunun 17. maddesi ile aynı Kanunun 4. maddesi ile değişik, 6831 sayılı orman Kanunun ek 8. maddesi gereği 29 yıl süreyle 2886 sayılı devlet ihale Kanunun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi işi.

b) Yeri                                                :  İstanbul İli, Silivri İlçesi, Seymen Mahallesi.

c) Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli      :  2.771.011,00 TL. (İkimilyonyediyüzyetmişbirbinonbir Türklirası), Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve benzeri giderler hariç)

d) Geçici teminat miktarı                     :  Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli üzerinden alınır. Oranı %20, tutarı 554.202,20 TL’dir. (Beşyüzellidörtbinikiyüzikilirayirmikuruş)

e) Kira süresi                                       :  Yirmidokuz (29) yıldır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1, Sarıyer/ İSTANBUL (2. Kat, Toplantı Salonu)

b) Tarihi ve saati                                 :  15.03.2016, Salı, Saat: 14:00

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilme şartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında istenilen belgeler:

a) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen geçici teminat

b) Şekli ve içeriği bu işe ait şartnamede belirlenen teklif mektubu

c) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

d) Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb)

e) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

i) Vekaletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu işe ait şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi, Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları şarttır.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

k) İhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır.

l) İsteklinin ortak girişim olması halinde, (d), (e,f), (g,h), ve (i) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. İş ortaklığı halinde teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

5 - İhale Şartnamesi ve ekler (ihale dokümanı): İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat (Maslak Mah., Büyükdere Cad., No: 267/1, Sarıyer/İSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde görülebilir ve doküman bedeli olan 150,00 TL.’ nın İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına yatırılmasını müteakip  İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İhale birimi görevlisi İnci Oya Suveren’den temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların,  İhale Şartnamesi ve eklerini (ihale dokümanı) satın almaları zorunludur. İhale dokümanı CD olarak satılacaktır.

6 - Tekliflerin Sunulma Şekli

6.1. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak mühürlenir ve kaşelenir.  Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

6.2. Teklifler 15.03.2016 Salı günü, Saat 14:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, ihale birimi görevlisi İnci Oya Suveren’e teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan istekliye iade edilir.

6.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale birim görevlisi, İnci Oya SUVEREN’e ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye alınmaz.

6.4. İhale görevlisi İnci Oya SUVEREN tarafından Komisyon başkanlığına teslim edilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

7 - İstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.

8 - İhale üzerinde kalan istekli, bu işe ait şartnamenin 10’uncu maddesinde belirtilen bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beş (15) gün içinde;

a) Kesin teminatı yatırmak,

b) Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyerek,

c) İhale bedeli peşin olarak İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe Birimi’nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek,

d) Ağaçlandırma bedeli,  olarak ihale ilk yıl bedelinin yüzde beşi tutarındaki ödemenin peşin olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının TR640001000956470301335001 IBAN nolu hesabına nakden ve peşin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek sözleşme imzalamak zorundadır.

8.1. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Ağaçlandırma bedeli ihale bedelinin yüzde beşidir. Takip eden yıllar ağaçlandırma bedelleri ise bir önceki yıl ağaçlandırma bedelinin Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir.

8.3. İlk yıl kira bedelinin %5 inden oluşan ağaçlandırma bedelini sözleşmenin düzenlenmesinden önce ödedikten sonra müteakip yıllar ağaçlandırma bedelleri ise sözleşme süresinde her yıl peşin ödenir.

1344/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Pendik Belediye Başkanlığından:

1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. İhale “Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDİK/İSTANBUL” adresindeki Pendik Belediye Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 500,00 (beşyüz TL) olup, Pendik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden (4. Kat) temin edilebilir.

 

Tapu Mahalle

Ada

Parsel

Parsel Alanı (m²)

İmar Durumu

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale gün ve saati

Güzelyalı

0

4499

1.252,67

Akaryakıt

13.779.370,00+KDV -

(Onüçmilyon yediyüzyetmişdokuzbin üçyüzyetmiş TL+KDV)

413.382,00

(Dörtyüzonüçbin

üçyüzsekseniki TL.)

08.03.2016 Salı

Saat: 10.00

 

2 - Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Akaryakıt Satış, Servis ve Bakım İstasyonu Alanında kalmaktadır. Max. Taks: 0,15, Max. Kaks: 0,30, Hmax: 2 kat’dır.

3 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - İkametgah belgesi,

2 - Nüfus cüzdan sureti,

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

2 - Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:

1 - Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

2 - Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

1346/1-1


4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:

1 - Satışa esas bedeli en az 16,00 TL ile en çok 100.142,18 TL arasında değişen; 24/02/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 10.015,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 54 grup eşya (cep telefonu ve aparatları, makaron, kömür, çay ve şeker vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 25/02/2016 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı telefondan ulaşılabilir.

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir.

İlan olunur.

1436/1-1


İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İŞ MAKİNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE (30 KALEM) YEDEK PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE (KAPALI ZARF) USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

İhale Kayıt Numarası                 :  2016/35715

1 - İdarenin

a) Adresi                                    :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı Çan / ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks Numarası    :  Tel: 0 286 416 20 01 - Faks: 0 286 416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi         :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet Adresi                      :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale Konusu Malın:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı        :  İşletme Müdürlüğümüz iş makinalarında kullanılmak üzere (30 kalem) Yedek Parça alımı işi.

b) Teslim Yeri                           :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                            :  Açık İhale (Kapalı Zarf)

b) Yapılacağı Yer                      :  ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati                        :  24/02/2016 Çarşamba günü Saat 15:00

d) Dosya No                              :  244-KÇLİ/2016-0062

4 - İhaleye ait dokümanlar;

Çan'da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve "Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan Şb. TRl3 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 24/02/2016 Çarşamba günü Saat 15.00'e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

1432/1-1


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Şanlıurfa Defterdarlığından:

SATIŞA KONU TAŞINMAZ MALIN

 

Sıra No

Dosya No

İli

İlçesi

Mahalle / Köyü

Cinsi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (m2)

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmini Satış Bedeli (TL)

Geçici Teminat Bedeli (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

63010114258

Şanlıurfa

Eyyübiye

Küçükler

Arsa

403

1

3.343,27

Tam

Dolum Tesis Alanı

2.006,000,00

401.200,00

03.03.2016

10,30

 

1 - Yukarıda özellikleri yazılı olan 1 (Bir) adet taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

2 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Şanlıurfa Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

3 - İhaleye katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,

ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

4 - Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri peşin olarak defaten ödenebileceği gibi, yapılacak talep üzerine mevzuat ve şartname hükümlerine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte eşit taksitler halinde de ödenebilir.

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr web sayfasından görülebilir

İlan olunur.

1330/1-1