16 Şubat 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29626

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İstanbul Halk Ekmek Gıda ve Sanayi Anonim Şirketinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Canik Başarı Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen daimi statüde profesör ve doçent öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurduğu fakülte/bölümü belirttikleri müracaat dilekçelerine; özgeçmişlerini (EK-3), başlıca araştırma eserlerini 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, noterden veya resmi kurumlarca onaylatılmış öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik belgesi, doçentlik belgesi), bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen dosyaları (profesör adayları 6 altı takım, doçent adayları 4 takım) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.basari.edu.tr adresinden duyurular sayfasından ulaşılabilinir.

 

Fakülte

Bölümü

Unvan

Adet

Nitelikleri

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Profesör

1

Eski Türk Dili alanında doktora veya özgün çalışmalar yapmış olmak

Doçent

1

1356/1-1


Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, İletişim Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 4 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör, kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna başvuracakların doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Duyurulur.

 

Fakülte/ Yüksekokul

Bölüm/ Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklamalar

İletişim Fakültesi

Yeni Medya

1

Yeni Medya, Gazetecilik, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları

Prof. Doç. Yrd.Doç.

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

1

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Gazetecilik, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, Radyo Televizyon ve Sinema

Prof. Doç. Yrd.Doç.

Fen - Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yardımcı Doçent

Meslek Yüksekokulu

Turzim ve Seyahat Hizmetleri

1

İşletme Yönetimi

Yardımcı Doçent

1394/1-1


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_01.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_03.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\ŞABLONNN -.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_16.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_17.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_20.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_24.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_25.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_26.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_27.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_28.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_29.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_30.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_31.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_32.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_33.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_34.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05.BASIMEVI\Desktop\İNTERNET DOSYASI\yasak\YASAK_Sayfa_35.jpg


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No    : 25.12.2015 - 149                                  Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 25.12.2015 - 1880                                ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ve Haliliye ilçe sınırlarında kalan, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarının 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu uyarınca Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemlere esas Kurul görüşünün bildirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2015/239538 sayılı yazısı, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.12.2012/496 sayılı ve 09.06.2015/1613 sayılı kararları, 24.12.2015 tarihli uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belge ve Koruma Amaçlı İmar Planı paftaları incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ve Haliliye ilçe sınırlarında kalan, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nın ve 1/500 ölçekli yerleşim planının uygun olduğuna;

Planlama sürecinde genişletilen Şanlıurfa Kentsel Sit Sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde uygun olduğuna karar verildi.

1331/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        05.02/131

Toplantı Tarihi ve No    : 22.01.2016-142                       Toplantı Yeri    : AMASYA

Karar Tarihi ve No        : 22.01.2016-3199

Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Sarayözü Köyü, Sarayözü Çayı üzerinde bulunan köprüye ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.07.2015 gün ve 2777 sayılı kararı, Sarayözü Köyü muhtarının 21.08.2015 tarihli dilekçesi, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 19.10.2015 gün ve 203305 sayılı yazısı, Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.09.2015 gün ve 2105 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.01.2016 gün ve 33 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

   Amasya İli, Gümüşhacıköy İlçesi, Sarayözü Köyü, Sarayözü Çayı üzerinde bulunan köprünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun I olarak belirlenmesine, korunma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, korunma alanında yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

1332/1-1

—————

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                     52.13/06

Toplantı Tarihi ve No    : 20.01.2016-140                       Toplantı Yeri    : SAMSUN

Karar Tarihi ve No        : 20.01.2016-3132

Ordu İli, İkizce İlçesi, Şenbolluk ve Kaynartaş Mahalleleri arasında kalmakta olan, Kurtuca Deresi üzerindeki Keriş Köprüsü’nün tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 13.08.2015 gün ve 642 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü bildiren İkizce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.10.2015 gün ve 1361 sayılı yazısı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 19.10.2015 gün ve 203301 sayılı yazısı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün 10.11.2015 gün ve 13021 sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 19.01.2016 gün ve 32 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Ordu İli, İkizce İlçesi, Şenbolluk ve Kaynartaş Mahalleleri arasında kalmakta olan, Kurtuca Deresi üzerindeki Keriş Köprüsü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, korunma alanının ekli 1/1000 ölçekli haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

1333/1-1

—————

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                        27.07.896

TOPLANTI TARİHİ VE NO   : 17/09/2015-102                       TOPLANTI YERİ

KARAR TARİHİ VE NO        : 17/09/2015-1394                           GAZİANTEP

Gaziantep İli, Şahinbey ilçesi, Kanalıcı mahallesi, sit alanı dışında bulunan, tapunun 43 pafta, 726 ada, 46 parselde kayıtlı, mülkiyeti vakfa ait, 36A envanter numaralı 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş Kanalıcı Camii’ne ilişkin hazırlanan restorasyon projesinin ve camiinin koruma alanının değerlendirilmesine ilişkin Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 11/09/2015 tarih ve 1298 sayılı yazısı, 14/09/2015 tarih ve 1308 sayılı yazısı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27/08/2015 tarih ve 1360 sayılı kararı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16/09/2015 tarih ve 2800 sayı ile Müdürlük evraklarında kayıtlı uzman raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Gaziantep İli, Şahinbey ilçesi, Kanalıcı mahallesi, sit alanı dışında bulunan, tapunun 43 pafta, 726 ada, 46 parselde kayıtlı, mülkiyeti vakfa ait, 36A envanter numaralı 1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmiş Kanalıcı Camii’ne ilişkin hazırlanan kararımız eki koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna, koruma alanının imar planına işlenmesine, bu alanda söz konusu camiinin korunup algılanmasına yönelik imar plan tadilatının yapılmasının önerilmesine, restorasyon projesinin engellinin camiye ulaşımını sağlama konusunda yetersiz kalması, restitüsyon verilerinin kullanılmaması, parmaklıklar konusunda yapı ve avlu bütününde dil birliği getirilmemiş olmasından dolayı uygun olmadığına (OLUMSUZ), cami avlusunda bulunan desenli mozaik kaplamanın korunmasının önerilmesine karar verildi.

1334/1-1