15 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29625

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Ufuk Üniversitesinden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre Üniversitemiz kadrosuna Profesör alınacaktır. Akademik Personele ilişkin duyuru; http://www.okan.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uygulanacaktır.

 

BİRİM/ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Çeviribilim

Profesör

1

Dil Bilim alanında doktora yapmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Profesör

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak

MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak

1299/1-1


Ufuk Üniversitesinden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Yüksekokul/ Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesör 6 takım, Doçent 4 takım, Yardımcı Doçent 4 takım) dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL

ANABİLİM DALI

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

AÇIKLAMA

Tıp Fakültesi

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı

Yardımcı Doçent/ Doçent/Profesör

1

 

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

İç Hastalıkları Anabilim Dalı/ Hematoloji Bilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

Meslek Yüksekokulu

Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü/Uygulamalı İngilizce ve Çevirmelik Programı

Yardımcı Doçent

1

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında alanında 5 yıl çalışmış olmak.

Hemşirelik Yüksekokulu

 

Yardımcı Doçent/ Doçent/Profesör

1

 

1312/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. İlana başvuracakların ana sanat ve anabilim dallarını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) Öğretim Üyeliğine başvuran adayların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan

(Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 01.03.2016 tarihine kadar İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklara şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel:0212 422 70 00

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Antrenörlük Bölümü

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu veya Spor ve Sporcu Sağlığı alanında çalışmış olmak.

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Grafik Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını/Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İç Mimarlık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

4

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İletişim ve Tasarımı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sinema ve Televizyon Bölümü

İlgili alanda Doktorasını/Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Ekonomi ve Finans Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Psikoloji Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Doçent-Profesör

Psikoloji (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Doçent-Profesör

Sosyoloji Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Edebiyatı alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Edebiyatı alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Eski Türk Dili alanında Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Uluslararası Ticaret Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Uluslararası Ticaret (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik ve Elektronik veya Kontrol Mühendisliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Endüstri Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü*

İnşaat Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Makine Mühendisliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik, Elektronik, Makine, Kontrol veya Mekatronik Mühendislikleri alanlarında çalışmalar yapmış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Mimarlık Bölümü

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Mimarlık (İngilizce) Bölümü*

Mimarlık alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Yazılım Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak ve Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü*

Beslenme ve Diyetetik veya Aile Ekonomisi ve Beslenme Türkçe ya da İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Gıda, Gıda Hijyeni, Beslenme ve Diyetetik ya da Aile Ekonomisi bölümlerinde yapmış olmak, Beslenme ve Diyetetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Bölümünde yapmış olmak ve Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Çocuk Gelişimi (İngilizce) Bölümü*

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi Türkçe ya da İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi ya da Psikoloji Türkçe veya İngilizce Bölümünde yapmış olmak, Çocuk Gelişimi alanında çalışmalar yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Ergoterapi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

6

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) Bölümü*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü İngilizce Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili alanlarda yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Hemşirelik (İngilizce) Bölümü*

Hemşirelik Türkçe veya İngilizce Bölümü Lisans mezunu olmak ya da Yüksek Lisans veya Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sosyal Hizmetler Bölümü

Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sosyal Hizmetler (İngilizce) Bölümü*

İngilizce Bölümlerden Lisans mezunu olmak veya Yüksek Lisans veya Doktorasını Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü ya da Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölümlerinden birinde yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde Lisans mezunu olmak, Yüksek Lisans veya Doktorasını Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Odyoloji Bölümü

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Lisans mezunu olup, Yüksek Lisans veya Doktorasını Odyoloji ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Havacılık İşletmeciliği Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Lojistik Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Medya İletişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

1

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü*

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Restorasyon ve Konservasyon Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Sosyal Hizmet Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

İlgili alanda Doktorasını/Sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini almış olmak.

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ALANI

ÖĞRETİM ÜYESİ

EK AÇIKLAMALAR

Dişçilik Hizmetleri Bölümü/Ağız ve Diş Sağlığı Programı

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

2

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

Dişçilik Hizmetleri Bölümü/Diş Protez Teknolojisi Bölümü

İlgili alanda Doktorasını veya Doçentliğini almış olmak

3

Yrd. Doç.-Doçent-Profesör

 

(*): 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

1307/1-1